Chế độ demo
20.01.2021 17:08:18
05.04.2021 18:13:32
Bán
0.01
0.7155
0.70661
Lợi nhuận
8.89 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#68107306
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2021 17:08:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.7155
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 18:13:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.70661
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.89 USD
06.11.2020 12:50:02
25.03.2021 18:59:51
Bán
0.01
1.187
1.1764
Lợi nhuận
10.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#64786265
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 12:50:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.187
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.03.2021 18:59:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.1764
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.60 USD
25.11.2020 10:13:03
25.03.2021 18:59:51
Bán
0.01
1.1922
1.1764
Lợi nhuận
15.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#62482689
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 10:13:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.1922
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.03.2021 18:59:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.1764
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.80 USD
20.01.2021 09:17:37
26.02.2021 18:20:30
Bán
0.01
0.774
0.77232
Lợi nhuận
1.68 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#68009108
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2021 09:17:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.774
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2021 18:20:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.77232
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.68 USD
20.01.2021 10:44:15
25.02.2021 14:20:55
Bán
0.01
1.2137
1.22335
Lợi nhuận
-9.65 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#68160888
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2021 10:44:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2137
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 14:20:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.22335
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.65 USD
05.05.2020 09:27:02
05.02.2021 02:06:34
Bán
0.01
0.8752
0.87508
Lợi nhuận
0.16 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#55794251
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2020 09:27:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.8752
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 02:06:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.87508
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
07.01.2021 08:16:13
18.01.2021 08:08:03
Bán
0.02
1.2315
1.20757
Lợi nhuận
47.86 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#67544986
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2021 08:16:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2315
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
47.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2021 08:08:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.20757
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
47.86 USD
14.12.2020 09:42:15
21.12.2020 13:37:42
Bán
0.01
1.338
1.32677
Lợi nhuận
11.23 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#66500093
Ngày và giờ mở cửa
14.12.2020 09:42:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.338
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 13:37:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.32677
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.23 USD
14.12.2020 23:29:18
17.12.2020 09:13:49
Bán
0.01
1.215
1.2236
Lợi nhuận
-8.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#66551937
Ngày và giờ mở cửa
14.12.2020 23:29:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.215
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.12.2020 09:13:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2236
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.60 USD
10.11.2020 11:40:09
11.12.2020 15:13:05
Bán
0.01
1.324
1.3141
Lợi nhuận
9.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#64946001
Ngày và giờ mở cửa
10.11.2020 11:40:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.324
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2020 15:13:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3141
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.90 USD
01.12.2020 13:47:57
11.12.2020 15:12:55
Bán
0.01
1.3342
1.3138
Lợi nhuận
20.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#65960154
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 13:47:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3342
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2020 15:12:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3138
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
20.40 USD
16.04.2020 09:23:45
19.11.2020 16:11:53
Bán
0.01
1.055
1.05434
Lợi nhuận
0.46 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#55169093
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2020 09:23:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.055
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.11.2020 16:11:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.05434
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.46 USD
01.07.2020 12:44:32
10.11.2020 11:09:20
Bán
0.01
1.7374
1.73251
Lợi nhuận
3.35 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#58188370
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 12:44:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.7374
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.11.2020 11:09:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.73251
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.35 USD
07.09.2020 15:46:29
04.11.2020 00:02:00
Bán
0.01
0.898
0.89766
Lợi nhuận
0.44 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#61630835
Ngày và giờ mở cửa
07.09.2020 15:46:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.898
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.11.2020 00:02:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.89766
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
30.09.2020 10:02:08
02.11.2020 10:53:41
Bán
0.01
1.174
1.16303
Lợi nhuận
10.97 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#62810344
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2020 10:02:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.174
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.11.2020 10:53:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.16303
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.97 USD
14.10.2020 14:38:49
02.11.2020 10:53:34
Bán
0.02
1.29841
1.28614
Lợi nhuận
24.54 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#63717433
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2020 14:38:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.29841
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
24.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.11.2020 10:53:34
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.28614
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
24.54 USD
21.10.2020 15:31:11
02.11.2020 01:20:26
Bán
0.01
1.309
1.29322
Lợi nhuận
15.78 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#62112907
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 15:31:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.309
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.11.2020 01:20:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.29322
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.78 USD
21.10.2020 04:45:32
29.10.2020 17:16:57
Bán
0.01
1.1838
1.167
Lợi nhuận
16.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#64022623
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 04:45:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.1838
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 17:16:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.167
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.80 USD
15.07.2020 01:04:53
29.10.2020 17:16:48
Bán
0.01
122.37
121.97
Lợi nhuận
3.83 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#58317945
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 01:04:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
122.37
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 17:16:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
121.97
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.83 USD
21.10.2020 09:27:18
29.10.2020 17:16:40
Bán
0.01
1.1859
1.167
Lợi nhuận
18.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#63995532
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 09:27:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.1859
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 17:16:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.167
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
18.90 USD
07.10.2020 09:17:13
28.10.2020 11:40:23
Bán
0.01
124.15
122.508
Lợi nhuận
15.75 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#63181185
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2020 09:17:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
124.15
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2020 11:40:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
122.508
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.75 USD
15.06.2020 22:03:32
22.10.2020 12:37:02
Bán
0.01
1.0677
1.06582
Lợi nhuận
1.25 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#57470333
Ngày và giờ mở cửa
15.06.2020 22:03:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.0677
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 12:37:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.06582
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.25 USD
28.04.2020 04:14:38
21.10.2020 10:20:56
Bán
0.01
1.072
1.07021
Lợi nhuận
1.19 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#55487055
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2020 04:14:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.072
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 10:20:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07021
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.19 USD
01.06.2020 08:24:20
19.10.2020 15:16:45
Bán
0.01
1.0782
1.07107
Lợi nhuận
4.74 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#56846386
Ngày và giờ mở cửa
01.06.2020 08:24:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.0782
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 15:16:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07107
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.74 USD
07.10.2020 11:16:54
19.10.2020 10:51:05
Bán
0.02
124.459
123.591
Lợi nhuận
16.47 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#63214280
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2020 11:16:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
124.459
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 10:51:05
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
123.591
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.47 USD
29.09.2020 17:26:57
15.10.2020 13:58:49
Bán
0.01
124
123.336
Lợi nhuận
6.31 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#62127281
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2020 17:26:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
124
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2020 13:58:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
123.336
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.31 USD
17.09.2020 04:30:39
15.10.2020 02:30:54
Bán
0.01
1.086
1.07325
Lợi nhuận
8.49 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#61251472
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 04:30:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.086
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2020 02:30:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07325
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.49 USD
25.09.2020 17:06:01
05.10.2020 12:33:30
Bán
0.01
1.7786
1.7687
Lợi nhuận
6.58 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#62635235
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2020 17:06:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.7786
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.10.2020 12:33:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.7687
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.58 USD
25.09.2020 15:05:05
28.09.2020 13:48:52
Mua
0.01
1.2738
1.29014
Lợi nhuận
16.34 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#62635257
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2020 15:05:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.2738
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 13:48:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.29014
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.34 USD
17.09.2020 13:32:29
28.09.2020 03:07:21
Bán
0.01
1.1795
1.16319
Lợi nhuận
16.31 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#62174432
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 13:32:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.1795
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 03:07:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.16319
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.31 USD
06.08.2020 14:02:02
24.09.2020 17:30:13
Bán
0.01
1.18381
1.16471
Lợi nhuận
19.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#60047782
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 14:02:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18381
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
19.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2020 17:30:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.16471
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
19.10 USD
09.09.2020 15:49:46
21.09.2020 12:13:58
Bán
0.01
125.28
122.994
Lợi nhuận
21.93 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#61743411
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2020 15:49:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
125.28
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
21.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 12:13:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
122.994
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
21.93 USD
10.09.2020 15:37:40
16.09.2020 18:09:44
Bán
0.01
126.04
124.145
Lợi nhuận
18.07 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#61298221
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2020 15:37:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
126.04
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2020 18:09:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
124.145
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
18.07 USD
11.09.2020 12:05:19
16.09.2020 17:20:25
Bán
0.01
0.9289
0.91182
Lợi nhuận
22.17 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#61882937
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2020 12:05:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.9289
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2020 17:20:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91182
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
22.17 USD
12.08.2020 17:57:58
14.09.2020 01:32:09
Bán
0.01
1.3055
1.28052
Lợi nhuận
24.98 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#60305551
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 17:57:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3055
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
24.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.09.2020 01:32:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.28052
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
24.98 USD
04.09.2020 19:52:56
08.09.2020 23:49:59
Bán
0.01
1.3243
1.2983
Lợi nhuận
26.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#61573479
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2020 19:52:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3243
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
26.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 23:49:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2983
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
26.00 USD
31.08.2020 17:55:13
08.09.2020 13:01:06
Bán
0.01
1.337
1.30604
Lợi nhuận
30.96 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#61246061
Ngày và giờ mở cửa
31.08.2020 17:55:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.337
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
30.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 13:01:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30604
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
30.96 USD
27.05.2020 10:19:40
03.09.2020 00:56:37
Bán
0.01
0.891
0.88816
Lợi nhuận
3.79 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#56647500
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 10:19:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.891
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2020 00:56:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.88816
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.79 USD
20.05.2020 05:56:47
02.09.2020 14:04:06
Bán
0.01
0.892
0.88818
Lợi nhuận
5.10 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#56389127
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 05:56:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.892
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.09.2020 14:04:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.88818
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.10 USD
19.05.2020 00:45:58
02.09.2020 04:01:50
Bán
0.01
0.895
0.89
Lợi nhuận
6.69 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#56335242
Ngày và giờ mở cửa
19.05.2020 00:45:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.895
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.09.2020 04:01:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.89
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.69 USD