Chế độ demo
15.06.2020 22:03:32
22.10.2020 12:37:02
Bán
0.01
1.0677
1.06582
Lợi nhuận
1.25 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#57470333
Ngày và giờ mở cửa
15.06.2020 22:03:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.0677
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 12:37:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.06582
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.25 USD
28.04.2020 04:14:38
21.10.2020 10:20:56
Bán
0.01
1.072
1.07021
Lợi nhuận
1.19 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#55487055
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2020 04:14:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.072
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 10:20:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07021
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.19 USD
01.06.2020 08:24:20
19.10.2020 15:16:45
Bán
0.01
1.0782
1.07107
Lợi nhuận
4.74 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#56846386
Ngày và giờ mở cửa
01.06.2020 08:24:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.0782
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 15:16:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07107
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.74 USD
07.10.2020 11:16:54
19.10.2020 10:51:05
Bán
0.02
124.459
123.591
Lợi nhuận
16.47 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#63214280
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2020 11:16:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
124.459
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 10:51:05
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
123.591
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.47 USD
29.09.2020 17:26:57
15.10.2020 13:58:49
Bán
0.01
124
123.336
Lợi nhuận
6.31 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#62127281
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2020 17:26:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
124
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2020 13:58:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
123.336
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.31 USD
17.09.2020 04:30:39
15.10.2020 02:30:54
Bán
0.01
1.086
1.07325
Lợi nhuận
8.49 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#61251472
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 04:30:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.086
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2020 02:30:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07325
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.49 USD
25.09.2020 17:06:01
05.10.2020 12:33:30
Bán
0.01
1.7786
1.7687
Lợi nhuận
6.58 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#62635235
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2020 17:06:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.7786
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.10.2020 12:33:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.7687
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.58 USD
25.09.2020 15:05:05
28.09.2020 13:48:52
Mua
0.01
1.2738
1.29014
Lợi nhuận
16.34 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#62635257
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2020 15:05:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.2738
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 13:48:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.29014
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.34 USD
17.09.2020 13:32:29
28.09.2020 03:07:21
Bán
0.01
1.1795
1.16319
Lợi nhuận
16.31 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#62174432
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 13:32:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.1795
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 03:07:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.16319
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.31 USD
06.08.2020 14:02:02
24.09.2020 17:30:13
Bán
0.01
1.18381
1.16471
Lợi nhuận
19.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#60047782
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 14:02:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18381
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
19.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2020 17:30:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.16471
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
19.10 USD
09.09.2020 15:49:46
21.09.2020 12:13:58
Bán
0.01
125.28
122.994
Lợi nhuận
21.93 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#61743411
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2020 15:49:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
125.28
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
21.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 12:13:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
122.994
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
21.93 USD
10.09.2020 15:37:40
16.09.2020 18:09:44
Bán
0.01
126.04
124.145
Lợi nhuận
18.07 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#61298221
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2020 15:37:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
126.04
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2020 18:09:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
124.145
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
18.07 USD
11.09.2020 12:05:19
16.09.2020 17:20:25
Bán
0.01
0.9289
0.91182
Lợi nhuận
22.17 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#61882937
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2020 12:05:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.9289
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2020 17:20:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91182
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
22.17 USD
12.08.2020 17:57:58
14.09.2020 01:32:09
Bán
0.01
1.3055
1.28052
Lợi nhuận
24.98 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#60305551
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 17:57:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3055
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
24.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.09.2020 01:32:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.28052
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
24.98 USD
04.09.2020 19:52:56
08.09.2020 23:49:59
Bán
0.01
1.3243
1.2983
Lợi nhuận
26.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#61573479
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2020 19:52:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3243
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
26.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 23:49:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2983
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
26.00 USD
31.08.2020 17:55:13
08.09.2020 13:01:06
Bán
0.01
1.337
1.30604
Lợi nhuận
30.96 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#61246061
Ngày và giờ mở cửa
31.08.2020 17:55:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.337
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
30.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 13:01:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30604
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
30.96 USD
27.05.2020 10:19:40
03.09.2020 00:56:37
Bán
0.01
0.891
0.88816
Lợi nhuận
3.79 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#56647500
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 10:19:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.891
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2020 00:56:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.88816
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.79 USD
20.05.2020 05:56:47
02.09.2020 14:04:06
Bán
0.01
0.892
0.88818
Lợi nhuận
5.10 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#56389127
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 05:56:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.892
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.09.2020 14:04:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.88818
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.10 USD
19.05.2020 00:45:58
02.09.2020 04:01:50
Bán
0.01
0.895
0.89
Lợi nhuận
6.69 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#56335242
Ngày và giờ mở cửa
19.05.2020 00:45:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.895
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.09.2020 04:01:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.89
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.69 USD
20.08.2020 10:46:02
28.08.2020 01:42:55
Bán
0.01
1.8095
1.78033
Lợi nhuận
19.37 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#60696824
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2020 10:46:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.8095
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
19.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.08.2020 01:42:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.78033
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
19.37 USD
19.02.2020 17:11:43
17.08.2020 12:57:05
Bán
0.01
1.3245
1.32284
Lợi nhuận
1.25 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#53029497
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 17:11:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3245
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.08.2020 12:57:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.32284
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.25 USD
18.02.2020 11:13:54
17.08.2020 06:53:05
Bán
0.02
1.3268
1.32561
Lợi nhuận
1.80 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#52986867
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 11:13:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3268
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.08.2020 06:53:05
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.32561
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
10.02.2020 06:14:30
13.08.2020 18:54:21
Bán
0.01
1.3296
1.32231
Lợi nhuận
5.51 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#52865313
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 06:14:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3296
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 18:54:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.32231
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.51 USD
27.02.2020 08:32:50
12.08.2020 17:10:01
Bán
0.01
1.33376
1.32762
Lợi nhuận
4.62 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#53395126
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2020 08:32:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.33376
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 17:10:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.32762
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.62 USD
09.07.2020 00:59:09
12.08.2020 17:09:54
Bán
0.02
0.8885
0.87195
Lợi nhuận
24.94 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58551769
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 00:59:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.8885
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
24.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 17:09:54
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.87195
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
24.94 USD
22.06.2020 09:01:30
31.07.2020 16:58:26
Bán
0.01
0.9045
0.89882
Lợi nhuận
7.47 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#57440209
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 09:01:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.9045
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2020 16:58:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.89882
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.47 USD
02.06.2020 09:02:17
13.07.2020 18:52:45
Bán
0.01
1.0818
1.06136
Lợi nhuận
13.45 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#56644102
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 09:02:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.0818
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 18:52:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.06136
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.45 USD
03.07.2020 16:10:30
06.07.2020 16:29:46
Mua
0.01
1.24551
1.25059
Lợi nhuận
5.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#58321969
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 16:10:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.24551
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 16:29:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.25059
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.08 USD
22.06.2020 06:39:13
02.07.2020 10:40:45
Mua
0.01
1.23727
1.24959
Lợi nhuận
12.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#57739106
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 06:39:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.23727
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 10:40:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.24959
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
12.32 USD
22.06.2020 15:02:00
02.07.2020 09:40:06
Mua
0.01
1.24074
1.25
Lợi nhuận
9.26 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#57770519
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 15:02:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.24074
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 09:40:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.25
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.26 USD
22.06.2020 04:30:05
02.07.2020 09:39:23
Mua
0.01
1.23637
1.25021
Lợi nhuận
13.84 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#57733617
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 04:30:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.23637
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 09:39:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.25021
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.84 USD
23.06.2020 15:08:01
29.06.2020 13:21:35
Bán
0.01
1.1314
1.12809
Lợi nhuận
3.31 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#57699508
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 15:08:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.1314
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.06.2020 13:21:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.12809
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.31 USD
12.06.2020 11:07:11
19.06.2020 12:15:22
Bán
0.01
121.44
119.93
Lợi nhuận
14.12 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#57383024
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2020 11:07:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
121.44
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2020 12:15:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
119.93
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.12 USD
04.06.2020 15:36:54
19.06.2020 12:15:13
Bán
0.01
122.118
119.925
Lợi nhuận
20.50 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#57060631
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 15:36:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
122.118
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2020 12:15:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
119.925
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
20.50 USD
09.06.2020 15:13:37
19.06.2020 12:15:09
Bán
0.01
1.129
1.12137
Lợi nhuận
7.63 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#57075926
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 15:13:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.129
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2020 12:15:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.12137
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.63 USD
04.06.2020 14:54:53
18.06.2020 16:54:42
Bán
0.01
1.2562
1.24257
Lợi nhuận
13.63 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#57049438
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 14:54:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2562
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 16:54:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.24257
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.63 USD
04.06.2020 15:50:45
18.06.2020 16:54:38
Bán
0.01
1.2535
1.24257
Lợi nhuận
10.93 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#57060733
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 15:50:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2535
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 16:54:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.24257
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.93 USD
16.06.2020 05:30:57
17.06.2020 15:46:08
Bán
0.01
1.265
1.25497
Lợi nhuận
10.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#57470281
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 05:30:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.265
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 15:46:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.25497
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.03 USD
04.06.2020 14:56:29
15.06.2020 13:07:43
Bán
0.01
122.59
120.78
Lợi nhuận
16.87 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#56943408
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 14:56:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
122.59
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.06.2020 13:07:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
120.78
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.87 USD
09.06.2020 16:35:38
15.06.2020 09:05:28
Bán
0.01
1.2687
1.246
Lợi nhuận
22.70 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#57197287
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 16:35:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2687
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.06.2020 09:05:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.246
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
22.70 USD
08.03.2020 23:00:03
04.06.2020 18:08:11
Bán
0.02
1.3508
1.34973
Lợi nhuận
1.59 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#53426863
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2020 23:00:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3508
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 18:08:11
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.34973
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.59 USD
01.05.2020 08:05:17
03.06.2020 05:33:03
Mua
0.01
1.25664
1.25735
Lợi nhuận
0.71 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#55694200
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2020 08:05:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.25664
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 05:33:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.25735
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.71 USD
05.03.2020 08:08:21
03.06.2020 04:12:24
Bán
0.01
1.76542
1.7432
Lợi nhuận
14.28 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#53772657
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 08:08:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.76542
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 04:12:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.7432
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.28 USD
28.02.2020 08:26:54
03.06.2020 04:12:24
Bán
0.01
1.7622
1.7432
Lợi nhuận
12.21 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#53432038
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2020 08:26:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.7622
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 04:12:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.7432
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
12.21 USD
30.04.2020 19:30:25
03.06.2020 04:12:24
Bán
0.01
1.7827
1.7432
Lợi nhuận
25.38 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#55651043
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2020 19:30:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.7827
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 04:12:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.7432
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
25.38 USD
27.05.2020 03:21:20
02.06.2020 23:34:31
Bán
0.01
1.7743
1.7543
Lợi nhuận
12.73 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#56644099
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 03:21:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.7743
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 23:34:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.7543
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
12.73 USD
11.03.2020 08:08:54
01.06.2020 18:58:42
Bán
0.01
1.3714
1.36041
Lợi nhuận
8.08 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#53928014
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 08:08:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3714
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.06.2020 18:58:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36041
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.08 USD
27.05.2020 13:07:30
01.06.2020 17:27:46
Mua
0.01
1.2335
1.2465
Lợi nhuận
13.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56665802
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 13:07:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.2335
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.06.2020 17:27:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2465
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.00 USD
15.04.2020 13:29:16
01.06.2020 10:51:35
Bán
0.01
1.4042
1.36826
Lợi nhuận
26.27 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#55136038
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2020 13:29:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.4042
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
26.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.06.2020 10:51:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36826
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
26.27 USD
17.01.2020 16:40:25
29.05.2020 18:32:40
Mua
0.01
1.07467
1.06913
Lợi nhuận
-5.76 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#52406919
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 16:40:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07467
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.05.2020 18:32:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.06913
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5.76 USD