Chế độ demo
08.01.2020 04:13:51
13.01.2020 10:21:28
Bán
0.01
1.3126
1.2988
Lợi nhuận
13.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52204569
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 04:13:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3126
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2020 10:21:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2988
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.80 USD
06.01.2020 12:39:37
09.01.2020 16:13:28
Bán
0.01
1.31676
1.30528
Lợi nhuận
11.48 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52161367
Ngày và giờ mở cửa
06.01.2020 12:39:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31676
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.01.2020 16:13:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30528
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.48 USD
06.01.2020 12:58:27
09.01.2020 16:13:23
Bán
0.01
1.31561
1.30529
Lợi nhuận
10.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52162590
Ngày và giờ mở cửa
06.01.2020 12:58:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31561
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.01.2020 16:13:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30529
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.32 USD
26.12.2019 15:16:43
03.01.2020 04:59:10
Bán
0.02
121.58
120.774
Lợi nhuận
14.91 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#51966397
Ngày và giờ mở cửa
26.12.2019 15:16:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.58
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.01.2020 04:59:10
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
120.774
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.91 USD
10.10.2019 18:30:18
30.12.2019 13:15:45
Bán
0.01
1.9516
1.95172
Lợi nhuận
-0.08 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#49904603
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 18:30:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.9516
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.12.2019 13:15:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.95172
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.08 USD
04.12.2019 10:59:33
23.12.2019 15:16:15
Mua
0.02
0.8497
0.85696
Lợi nhuận
18.76 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#51248794
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 10:59:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.8497
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.12.2019 15:16:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.85696
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
18.76 USD
11.10.2019 14:18:21
23.12.2019 11:50:42
Bán
0.01
1.9878
1.96516
Lợi nhuận
15.00 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#49759473
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 14:18:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.9878
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.12.2019 11:50:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.96516
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.00 USD
06.12.2019 02:52:51
12.12.2019 15:50:50
Bán
0.01
1.31574
1.31313
Lợi nhuận
2.61 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51501679
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 02:52:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31574
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 15:50:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31313
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.61 USD
25.10.2019 05:59:18
27.11.2019 13:33:34
Bán
0.01
1.07
1.05602
Lợi nhuận
8.98 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#50301145
Ngày và giờ mở cửa
25.10.2019 05:59:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.07
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 13:33:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.05602
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.98 USD
19.11.2019 04:26:17
27.11.2019 09:37:03
Bán
0.01
1.2952
1.28368
Lợi nhuận
11.52 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#50971564
Ngày và giờ mở cửa
19.11.2019 04:26:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2952
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 09:37:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28368
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.52 USD
12.09.2019 03:13:25
27.11.2019 09:36:06
Bán
0.01
1.7133
1.71319
Lợi nhuận
0.07 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#49333797
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 03:13:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.7133
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 09:36:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.71319
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
09.09.2019 14:59:01
27.11.2019 06:04:38
Bán
0.01
1.06591
1.0549
Lợi nhuận
7.08 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#49269225
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 14:59:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06591
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 06:04:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.0549
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.08 USD
13.09.2019 16:28:35
21.11.2019 02:16:39
Bán
0.01
1.0771
1.0604
Lợi nhuận
10.71 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#49269301
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 16:28:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0771
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.11.2019 02:16:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.0604
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.71 USD
09.09.2019 10:51:44
13.11.2019 04:52:24
Bán
0.01
1.7188
1.71878
Lợi nhuận
0.01 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#49260211
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 10:51:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.7188
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.11.2019 04:52:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.71878
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
26.09.2019 17:10:23
13.11.2019 04:24:02
Bán
0.01
1.7349
1.71848
Lợi nhuận
10.52 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#49638144
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2019 17:10:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.7349
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.11.2019 04:24:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.71848
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.52 USD
12.09.2019 21:47:19
13.11.2019 03:00:06
Bán
0.01
1.7269
1.716
Lợi nhuận
6.98 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#49238972
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 21:47:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.7269
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.11.2019 03:00:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.716
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.98 USD
25.09.2019 17:09:24
13.11.2019 03:00:05
Bán
0.01
1.7484
1.72227
Lợi nhuận
16.76 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#49607132
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2019 17:09:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.7484
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.11.2019 03:00:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.72227
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.76 USD
21.10.2019 12:29:36
29.10.2019 16:20:55
Bán
0.01
1.299
1.28927
Lợi nhuận
9.73 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#50198763
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2019 12:29:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.299
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2019 16:20:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28927
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.73 USD
16.10.2019 05:09:25
18.10.2019 06:34:44
Bán
0.01
2.0303
2.01779
Lợi nhuận
7.98 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#50089552
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2019 05:09:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.0303
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.10.2019 06:34:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
2.01779
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.98 USD
20.05.2019 05:19:54
15.10.2019 17:59:43
Mua
0.01
1.2737
1.27793
Lợi nhuận
4.23 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#48653436
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2019 05:19:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2737
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2019 17:59:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.27793
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.23 USD
30.09.2019 15:29:28
14.10.2019 16:19:52
Bán
0.01
1.3255
1.32239
Lợi nhuận
2.35 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#49687235
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2019 15:29:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3255
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2019 16:19:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32239
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.35 USD
16.05.2019 17:46:56
11.10.2019 14:19:55
Bán
0.01
0.8732
0.8732
Lợi nhuận
0.00 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#48199801
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2019 17:46:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.8732
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 14:19:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.8732
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
08.10.2019 12:10:05
11.10.2019 12:45:04
Bán
0.01
0.8974
0.88105
Lợi nhuận
20.46 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#49804143
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 12:10:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.8974
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 12:45:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.88105
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
20.46 USD
01.10.2019 08:26:26
04.10.2019 18:26:52
Bán
0.01
1.969
1.94689
Lợi nhuận
13.99 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#49691936
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 08:26:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.969
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.10.2019 18:26:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.94689
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.99 USD
17.09.2019 17:23:07
27.09.2019 11:03:40
Bán
0.01
1.2447
1.2287
Lợi nhuận
16.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#49424098
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 17:23:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2447
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.09.2019 11:03:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2287
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.00 USD
23.09.2019 13:53:13
25.09.2019 06:20:11
Bán
0.01
1.983
1.96591
Lợi nhuận
10.84 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#49547507
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2019 13:53:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.983
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2019 06:20:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.96591
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.84 USD
20.09.2019 09:29:33
25.09.2019 05:14:00
Bán
0.01
1.7545
1.73412
Lợi nhuận
12.94 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#49508715
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 09:29:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.7545
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2019 05:14:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.73412
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
12.94 USD
20.09.2019 09:29:33
23.09.2019 17:24:40
Bán
0.02
1.995
1.97892
Lợi nhuận
20.21 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#49508743
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 09:29:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.995
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2019 17:24:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.97892
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
20.21 USD
13.09.2019 03:26:14
20.09.2019 09:25:54
Bán
0.01
74.16
73.449
Lợi nhuận
6.59 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#49368370
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 03:26:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
74.16
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 09:25:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
73.449
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.59 USD
02.07.2019 12:24:19
20.09.2019 09:15:10
Mua
0.02
136.507
135.603
Lợi nhuận
-16.76 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#48348275
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2019 12:24:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
136.507
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-16.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 09:15:10
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
135.603
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-16.76 USD
19.09.2019 09:25:20
20.09.2019 09:14:47
Bán
0.01
1.627
1.62463
Lợi nhuận
1.61 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#49138564
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 09:25:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.627
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 09:14:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.62463
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.61 USD
27.05.2019 15:56:16
20.09.2019 09:14:39
Bán
0.03
0.883
0.87951
Lợi nhuận
13.17 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#48007436
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2019 15:56:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.883
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 09:14:39
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.87951
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.17 USD
04.06.2019 03:04:13
17.09.2019 02:04:13
Bán
0.03
0.888
0.88577
Lợi nhuận
8.32 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#48078612
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2019 03:04:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.888
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 02:04:13
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.88577
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.32 USD
13.09.2019 10:10:32
17.09.2019 01:51:25
Bán
0.01
1.61599
1.60241
Lợi nhuận
9.33 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#49269222
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 10:10:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.61599
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 01:51:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.60241
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.33 USD
13.09.2019 13:03:20
16.09.2019 17:55:10
Bán
0.01
1.6148
1.60438
Lợi nhuận
7.14 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#49380303
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 13:03:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.6148
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 17:55:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.60438
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.14 USD
05.07.2019 13:10:55
16.09.2019 01:53:03
Mua
0.02
1.2545
1.2493
Lợi nhuận
-10.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#48385167
Ngày và giờ mở cửa
05.07.2019 13:10:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2545
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 01:53:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.2493
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-10.40 USD
09.09.2019 05:18:51
13.09.2019 12:46:44
Bán
0.01
0.8975
0.89159
Lợi nhuận
7.36 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#49257037
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 05:18:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.8975
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 12:46:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.89159
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.36 USD
29.07.2019 00:01:53
13.09.2019 12:46:38
Bán
0.02
0.8988
0.89157
Lợi nhuận
18.02 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#48629356
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2019 00:01:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.8988
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 12:46:38
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.89157
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
18.02 USD
11.09.2019 09:26:18
12.09.2019 15:33:52
Bán
0.01
119.08
117.96
Lợi nhuận
10.40 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#49312484
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 09:26:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
119.08
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 15:33:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
117.96
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.40 USD
05.09.2019 18:21:05
12.09.2019 15:05:03
Bán
0.01
1.7333
1.70279
Lợi nhuận
19.64 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#49229165
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 18:21:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.7333
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
19.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 15:05:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.70279
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
19.64 USD
23.08.2019 18:54:20
09.09.2019 13:30:33
Bán
0.01
0.909
0.8911
Lợi nhuận
22.17 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#48979697
Ngày và giờ mở cửa
23.08.2019 18:54:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.909
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 13:30:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.8911
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
22.17 USD
27.08.2019 11:08:15
05.09.2019 14:01:17
Bán
0.01
0.90691
0.89659
Lợi nhuận
12.73 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#49038016
Ngày và giờ mở cửa
27.08.2019 11:08:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90691
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 14:01:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.89659
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
12.73 USD
02.09.2019 11:55:28
05.09.2019 14:01:11
Bán
0.02
0.908
0.89659
Lợi nhuận
28.15 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#48974247
Ngày và giờ mở cửa
02.09.2019 11:55:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.908
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
28.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 14:01:11
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.89659
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
28.15 USD
28.08.2019 11:40:20
05.09.2019 12:42:35
Mua
0.01
1.2165
1.2296
Lợi nhuận
13.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#49011211
Ngày và giờ mở cửa
28.08.2019 11:40:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2165
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 12:42:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2296
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.10 USD
29.07.2019 15:33:21
22.08.2019 17:29:00
Bán
0.02
0.90595
0.90503
Lợi nhuận
2.25 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#48653035
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2019 15:33:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90595
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 17:29:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.90503
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.25 USD
29.07.2019 15:59:33
22.08.2019 17:28:50
Bán
0.02
0.9081
0.90485
Lợi nhuận
7.96 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#48649279
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2019 15:59:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.9081
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 17:28:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.90485
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.96 USD
20.08.2019 09:57:20
22.08.2019 16:28:52
Bán
0.01
0.915
0.90601
Lợi nhuận
11.00 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#48921901
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 09:57:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.915
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 16:28:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.90601
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.00 USD
22.05.2019 09:09:37
09.08.2019 14:15:44
Bán
0.03
0.878
0.92833
Lợi nhuận
-182.29 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#47963348
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2019 09:09:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.878
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-182.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.08.2019 14:15:44
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.92833
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-182.29 USD
02.08.2019 13:46:36
06.08.2019 03:17:37
Bán
0.01
1.701
1.71536
Lợi nhuận
-9.41 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#48717421
Ngày và giờ mở cửa
02.08.2019 13:46:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.701
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 03:17:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.71536
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.41 USD
15.05.2019 17:15:02
29.07.2019 15:48:37
Mua
0.01
1.28433
1.2269
Lợi nhuận
-57.43 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#48199780
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 17:15:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.28433
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-57.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.07.2019 15:48:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2269
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-57.43 USD