Chế độ demo
10.02.2020 06:14:30
13.08.2020 18:54:21
Bán
0.01
1.3296
1.32231
Lợi nhuận
5.51 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#52865313
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 06:14:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3296
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 18:54:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32231
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.51 USD
27.02.2020 08:32:50
12.08.2020 17:10:01
Bán
0.01
1.33376
1.32762
Lợi nhuận
4.62 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#53395126
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2020 08:32:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.33376
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 17:10:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32762
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.62 USD
09.07.2020 00:59:09
12.08.2020 17:09:54
Bán
0.02
0.8885
0.87195
Lợi nhuận
24.94 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58551769
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 00:59:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.8885
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
24.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 17:09:54
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.87195
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
24.94 USD
22.06.2020 09:01:30
31.07.2020 16:58:26
Bán
0.01
0.9045
0.89882
Lợi nhuận
7.47 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#57440209
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 09:01:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.9045
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2020 16:58:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.89882
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.47 USD
02.06.2020 09:02:17
13.07.2020 18:52:45
Bán
0.01
1.0818
1.06136
Lợi nhuận
13.45 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#56644102
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 09:02:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0818
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 18:52:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06136
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.45 USD
03.07.2020 16:10:30
06.07.2020 16:29:46
Mua
0.01
1.24551
1.25059
Lợi nhuận
5.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#58321969
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 16:10:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24551
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 16:29:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25059
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.08 USD
22.06.2020 06:39:13
02.07.2020 10:40:45
Mua
0.01
1.23727
1.24959
Lợi nhuận
12.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#57739106
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 06:39:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23727
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 10:40:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.24959
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
12.32 USD
22.06.2020 15:02:00
02.07.2020 09:40:06
Mua
0.01
1.24074
1.25
Lợi nhuận
9.26 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#57770519
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 15:02:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24074
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 09:40:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.26 USD
22.06.2020 04:30:05
02.07.2020 09:39:23
Mua
0.01
1.23637
1.25021
Lợi nhuận
13.84 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#57733617
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 04:30:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23637
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 09:39:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25021
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.84 USD
23.06.2020 15:08:01
29.06.2020 13:21:35
Bán
0.01
1.1314
1.12809
Lợi nhuận
3.31 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#57699508
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 15:08:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1314
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.06.2020 13:21:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12809
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.31 USD
12.06.2020 11:07:11
19.06.2020 12:15:22
Bán
0.01
121.44
119.93
Lợi nhuận
14.12 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#57383024
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2020 11:07:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.44
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2020 12:15:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
119.93
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.12 USD
04.06.2020 15:36:54
19.06.2020 12:15:13
Bán
0.01
122.118
119.925
Lợi nhuận
20.50 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#57060631
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 15:36:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
122.118
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2020 12:15:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
119.925
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
20.50 USD
09.06.2020 15:13:37
19.06.2020 12:15:09
Bán
0.01
1.129
1.12137
Lợi nhuận
7.63 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#57075926
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 15:13:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.129
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2020 12:15:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12137
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.63 USD
04.06.2020 14:54:53
18.06.2020 16:54:42
Bán
0.01
1.2562
1.24257
Lợi nhuận
13.63 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#57049438
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 14:54:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2562
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 16:54:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.24257
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.63 USD
04.06.2020 15:50:45
18.06.2020 16:54:38
Bán
0.01
1.2535
1.24257
Lợi nhuận
10.93 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#57060733
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 15:50:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2535
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 16:54:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.24257
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.93 USD
16.06.2020 05:30:57
17.06.2020 15:46:08
Bán
0.01
1.265
1.25497
Lợi nhuận
10.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#57470281
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 05:30:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.265
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 15:46:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25497
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.03 USD
04.06.2020 14:56:29
15.06.2020 13:07:43
Bán
0.01
122.59
120.78
Lợi nhuận
16.87 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#56943408
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 14:56:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
122.59
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.06.2020 13:07:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
120.78
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.87 USD
09.06.2020 16:35:38
15.06.2020 09:05:28
Bán
0.01
1.2687
1.246
Lợi nhuận
22.70 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#57197287
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 16:35:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2687
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.06.2020 09:05:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.246
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
22.70 USD
08.03.2020 23:00:03
04.06.2020 18:08:11
Bán
0.02
1.3508
1.34973
Lợi nhuận
1.59 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#53426863
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2020 23:00:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3508
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 18:08:11
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.34973
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.59 USD
01.05.2020 08:05:17
03.06.2020 05:33:03
Mua
0.01
1.25664
1.25735
Lợi nhuận
0.71 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#55694200
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2020 08:05:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25664
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 05:33:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25735
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.71 USD
28.02.2020 08:26:54
03.06.2020 04:12:24
Bán
0.01
1.7622
1.7432
Lợi nhuận
12.21 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#53432038
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2020 08:26:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.7622
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 04:12:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.7432
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
12.21 USD
05.03.2020 08:08:21
03.06.2020 04:12:24
Bán
0.01
1.76542
1.7432
Lợi nhuận
14.28 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#53772657
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 08:08:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.76542
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 04:12:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.7432
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.28 USD
30.04.2020 19:30:25
03.06.2020 04:12:24
Bán
0.01
1.7827
1.7432
Lợi nhuận
25.38 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#55651043
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2020 19:30:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.7827
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 04:12:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.7432
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
25.38 USD
27.05.2020 03:21:20
02.06.2020 23:34:31
Bán
0.01
1.7743
1.7543
Lợi nhuận
12.73 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#56644099
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 03:21:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.7743
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 23:34:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.7543
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
12.73 USD
11.03.2020 08:08:54
01.06.2020 18:58:42
Bán
0.01
1.3714
1.36041
Lợi nhuận
8.08 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#53928014
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 08:08:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3714
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.06.2020 18:58:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.36041
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.08 USD
27.05.2020 13:07:30
01.06.2020 17:27:46
Mua
0.01
1.2335
1.2465
Lợi nhuận
13.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56665802
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 13:07:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2335
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.06.2020 17:27:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2465
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.00 USD
15.04.2020 13:29:16
01.06.2020 10:51:35
Bán
0.01
1.4042
1.36826
Lợi nhuận
26.27 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#55136038
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2020 13:29:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.4042
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
26.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.06.2020 10:51:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.36826
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
26.27 USD
17.01.2020 16:40:25
29.05.2020 18:32:40
Mua
0.01
1.07467
1.06913
Lợi nhuận
-5.76 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#52406919
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 16:40:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07467
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.05.2020 18:32:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06913
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5.76 USD
12.05.2020 03:14:12
27.05.2020 12:05:16
Bán
0.01
1.781
1.7632
Lợi nhuận
11.04 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#56043360
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2020 03:14:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.781
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 12:05:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.7632
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.04 USD
21.05.2020 08:41:23
27.05.2020 10:54:51
Mua
0.01
1.219
1.22908
Lợi nhuận
10.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56393428
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 08:41:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.219
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 10:54:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.22908
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.08 USD
04.03.2020 03:33:35
26.05.2020 17:47:53
Bán
0.01
1.7759
1.76703
Lợi nhuận
5.52 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#53703402
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2020 03:33:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.7759
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 17:47:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.76703
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.52 USD
02.03.2020 10:26:59
26.05.2020 17:47:48
Bán
0.02
1.7697
1.76712
Lợi nhuận
3.21 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#53641342
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2020 10:26:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.7697
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 17:47:48
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.76712
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.21 USD
13.05.2020 05:46:39
26.05.2020 16:23:46
Bán
0.01
1.79855
1.76803
Lợi nhuận
18.94 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#56108157
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2020 05:46:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.79855
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 16:23:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.76803
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
18.94 USD
15.05.2020 18:49:24
19.05.2020 23:20:36
Bán
0.01
1.826
1.79835
Lợi nhuận
16.80 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#56263384
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2020 18:49:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.826
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.05.2020 23:20:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.79835
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.80 USD
27.03.2020 00:54:41
15.05.2020 18:43:05
Bán
0.01
1.2147
1.21233
Lợi nhuận
2.37 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#54493356
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 00:54:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2147
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2020 18:43:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.21233
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.37 USD
06.04.2020 01:37:58
13.05.2020 17:54:20
Bán
0.01
1.22489
1.22379
Lợi nhuận
1.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#54786561
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2020 01:37:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22489
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2020 17:54:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.22379
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.10 USD
27.03.2020 14:47:37
13.05.2020 05:46:57
Bán
0.01
1.4118
1.40585
Lợi nhuận
4.23 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#54493594
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 14:47:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.4118
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2020 05:46:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.40585
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.23 USD
08.05.2020 08:05:59
11.05.2020 14:01:30
Bán
0.01
0.61171
0.60868
Lợi nhuận
3.03 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#55955706
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2020 08:05:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.61171
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2020 14:01:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.60868
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.03 USD
06.03.2020 04:42:45
08.05.2020 13:24:32
Bán
0.01
1.7827
1.76902
Lợi nhuận
8.39 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#53805272
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 04:42:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.7827
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2020 13:24:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.76902
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.39 USD
01.05.2020 09:18:22
08.05.2020 06:56:05
Bán
0.01
1.799
1.77225
Lợi nhuận
16.37 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#55696960
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2020 09:18:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.799
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2020 06:56:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.77225
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.37 USD
29.04.2020 15:31:49
30.04.2020 23:29:21
Mua
0.01
1.24121
1.25953
Lợi nhuận
18.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#55615290
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2020 15:31:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24121
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2020 23:29:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25953
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
18.32 USD
15.04.2020 09:47:29
30.04.2020 06:26:53
Bán
0.01
1.8176
1.77264
Lợi nhuận
27.55 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#55001169
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2020 09:47:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.8176
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
27.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2020 06:26:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.77264
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
27.55 USD
29.04.2020 15:31:54
29.04.2020 15:32:25
Mua
0.01
1.241
1.24113
Lợi nhuận
0.13 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#55615209
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2020 15:31:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.241
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2020 15:32:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.24113
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
28.04.2020 10:41:43
29.04.2020 14:46:34
Bán
0.01
1.2454
1.23996
Lợi nhuận
5.44 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#55512809
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2020 10:41:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2454
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2020 14:46:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.23996
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.44 USD
07.04.2020 10:11:25
21.04.2020 19:17:16
Bán
0.01
1.2322
1.22617
Lợi nhuận
6.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#54840382
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2020 10:11:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2322
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2020 19:17:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.22617
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.03 USD
09.04.2020 13:55:36
21.04.2020 13:01:29
Bán
0.01
1.2438
1.23431
Lợi nhuận
9.49 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#54960820
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2020 13:55:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2438
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2020 13:01:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.23431
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.49 USD
15.04.2020 02:04:45
21.04.2020 13:01:23
Bán
0.02
1.26228
1.23433
Lợi nhuận
55.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#55107133
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2020 02:04:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26228
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
55.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2020 13:01:23
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.23433
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
55.90 USD
12.03.2020 15:48:42
15.04.2020 01:10:10
Mua
0.02
1.2615
1.26221
Lợi nhuận
1.42 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52835947
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 15:48:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2615
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2020 01:10:10
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.26221
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.42 USD
31.03.2020 03:53:41
10.04.2020 15:14:05
Bán
0.01
1.8325
1.79853
Lợi nhuận
20.69 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#54593878
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 03:53:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.8325
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2020 15:14:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.79853
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
20.69 USD
26.03.2020 00:32:40
09.04.2020 16:55:03
Bán
0.01
1.8704
1.8018
Lợi nhuận
41.64 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#54439121
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2020 00:32:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.8704
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
41.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2020 16:55:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.8018
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
41.64 USD