Chế độ demo
24.03.2020 13:50:42
27.03.2020 00:54:51
Bán
0.01
1.4474
1.40724
Lợi nhuận
28.54 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#54354808
Ngày và giờ mở cửa
24.03.2020 13:50:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.4474
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
28.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 00:54:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.40724
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
28.54 USD
20.03.2020 09:13:49
27.03.2020 00:08:25
Mua
0.01
1.1724
1.21483
Lợi nhuận
42.43 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#54265370
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2020 09:13:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1724
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
42.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 00:08:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.21483
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
42.43 USD
06.03.2020 05:53:39
18.03.2020 11:07:56
Mua
0.02
1.0612
1.05483
Lợi nhuận
-13.26 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#53778105
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 05:53:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0612
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 11:07:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.05483
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-13.26 USD
06.03.2020 16:58:52
09.03.2020 02:17:27
Bán
0.02
112.81
111.998
Lợi nhuận
15.61 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#53749871
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 16:58:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
112.81
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 02:17:27
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
111.998
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.61 USD
10.02.2020 14:48:13
04.03.2020 01:13:15
Bán
0.01
112.3
111.985
Lợi nhuận
2.94 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#52874008
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 14:48:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
112.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2020 01:13:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
111.985
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.94 USD
24.02.2020 14:40:43
02.03.2020 10:24:41
Mua
0.02
1.0602
1.06838
Lợi nhuận
16.97 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#52634132
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2020 14:40:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0602
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.03.2020 10:24:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.06838
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.97 USD
28.02.2020 14:10:27
02.03.2020 10:24:19
Bán
0.01
1.3462
1.33307
Lợi nhuận
9.85 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#53426836
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2020 14:10:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3462
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.03.2020 10:24:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.33307
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.85 USD
01.11.2019 14:36:17
28.02.2020 18:08:08
Mua
0.01
0.8598
0.85994
Lợi nhuận
0.18 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#50264239
Ngày và giờ mở cửa
01.11.2019 14:36:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.8598
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 18:08:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.85994
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
19.02.2020 18:12:01
28.02.2020 18:07:51
Bán
0.01
112.86
111.563
Lợi nhuận
12.02 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#53037984
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 18:12:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
112.86
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 18:07:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
111.563
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
12.02 USD
15.10.2019 18:26:16
28.02.2020 17:57:37
Bán
0.01
1.27404
1.2775
Lợi nhuận
-3.46 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#50078772
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 18:26:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.27404
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 17:57:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2775
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.46 USD
25.11.2019 06:30:52
28.02.2020 16:55:22
Bán
0.01
1.2847
1.28316
Lợi nhuận
1.54 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51126574
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 06:30:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2847
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 16:55:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28316
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.54 USD
25.11.2019 09:49:30
28.02.2020 16:55:17
Bán
0.01
1.286
1.28316
Lợi nhuận
2.84 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51116376
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 09:49:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.286
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 16:55:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28316
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.84 USD
18.10.2019 07:16:39
28.02.2020 16:55:11
Bán
0.01
139.53
139.213
Lợi nhuận
2.92 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#50159078
Ngày và giờ mở cửa
18.10.2019 07:16:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
139.53
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 16:55:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
139.213
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.92 USD
20.02.2020 09:22:06
28.02.2020 15:58:48
Bán
0.02
113.5
112.403
Lợi nhuận
20.21 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#52608770
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 09:22:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
113.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 15:58:48
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
112.403
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
20.21 USD
26.11.2019 00:42:32
28.02.2020 05:37:58
Bán
0.01
140.5
140.458
Lợi nhuận
0.38 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51158985
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2019 00:42:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 05:37:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
140.458
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.38 USD
25.02.2020 15:45:48
27.02.2020 13:10:31
Bán
0.01
1.2976
1.28685
Lợi nhuận
10.75 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#53338167
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 15:45:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2976
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2020 13:10:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28685
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.75 USD
25.02.2020 03:22:01
26.02.2020 13:02:50
Bán
0.01
143.45
142.749
Lợi nhuận
6.34 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#53321994
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 03:22:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
143.45
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2020 13:02:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
142.749
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.34 USD
20.02.2020 16:06:21
24.02.2020 17:05:32
Bán
0.01
144.13
143.105
Lợi nhuận
9.25 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#53064907
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 16:06:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
144.13
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 17:05:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
143.105
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.25 USD
21.02.2020 01:27:39
24.02.2020 17:00:03
Bán
0.02
112.04
110.765
Lợi nhuận
23.02 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#53073101
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2020 01:27:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
112.04
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
23.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 17:00:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
110.765
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
23.02 USD
10.02.2020 12:42:33
20.02.2020 10:37:29
Bán
0.01
1.29262
1.28926
Lợi nhuận
3.36 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52872253
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 12:42:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29262
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 10:37:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28926
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.36 USD
02.12.2019 14:51:47
19.02.2020 17:49:16
Bán
0.01
1.293
1.29323
Lợi nhuận
-0.23 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51318833
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 14:51:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.293
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 17:49:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29323
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.23 USD
12.02.2020 09:35:39
19.02.2020 17:49:09
Bán
0.01
1.2966
1.29321
Lợi nhuận
3.39 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52908725
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 09:35:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2966
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 17:49:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29321
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.39 USD
12.02.2020 15:05:11
19.02.2020 17:49:05
Bán
0.01
1.2988
1.29305
Lợi nhuận
5.75 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52872324
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 15:05:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2988
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 17:49:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29305
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.75 USD
10.02.2020 01:01:07
17.02.2020 15:42:44
Bán
0.02
1.3307
1.3231
Lợi nhuận
11.49 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#52859895
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 01:01:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3307
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2020 15:42:44
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.3231
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.49 USD
05.02.2020 14:02:16
17.02.2020 15:42:39
Bán
0.02
112.8
111.945
Lợi nhuận
15.56 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#52804156
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 14:02:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
112.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2020 15:42:39
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
111.945
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.56 USD
24.12.2019 14:40:47
07.02.2020 19:06:16
Bán
0.02
1.2958
1.29044
Lợi nhuận
10.72 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51951732
Ngày và giờ mở cửa
24.12.2019 14:40:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2958
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.02.2020 19:06:16
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.29044
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.72 USD
24.10.2019 04:04:58
07.02.2020 19:06:10
Bán
0.01
1.2916
1.29041
Lợi nhuận
1.19 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#50297308
Ngày và giờ mở cửa
24.10.2019 04:04:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2916
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.02.2020 19:06:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29041
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.19 USD
04.02.2020 16:43:43
06.02.2020 15:43:47
Bán
0.01
1.3018
1.295
Lợi nhuận
6.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52784601
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 16:43:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3018
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.02.2020 15:43:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.295
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.80 USD
04.02.2020 13:07:37
04.02.2020 15:32:50
Mua
0.02
1.30076
1.3045
Lợi nhuận
7.48 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52779685
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 13:07:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30076
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 15:32:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.3045
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.48 USD
15.01.2020 11:16:06
04.02.2020 11:16:43
Bán
0.01
1.30157
1.29907
Lợi nhuận
2.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52359666
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2020 11:16:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30157
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 11:16:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29907
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.50 USD
30.01.2020 12:02:05
04.02.2020 11:16:38
Bán
0.01
1.3018
1.29911
Lợi nhuận
2.69 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52685332
Ngày và giờ mở cửa
30.01.2020 12:02:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3018
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 11:16:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29911
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.69 USD
13.01.2020 06:36:05
03.02.2020 23:22:06
Bán
0.01
1.304
1.29972
Lợi nhuận
4.28 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52302583
Ngày và giờ mở cửa
13.01.2020 06:36:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.304
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2020 23:22:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29972
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.28 USD
27.12.2019 10:47:48
03.02.2020 23:21:53
Bán
0.02
1.305
1.29973
Lợi nhuận
10.54 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51888066
Ngày và giờ mở cửa
27.12.2019 10:47:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.305
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2020 23:21:53
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.29973
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.54 USD
31.01.2020 09:14:26
03.02.2020 14:42:00
Bán
0.02
1.3109
1.30565
Lợi nhuận
10.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52616144
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2020 09:14:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3109
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2020 14:42:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.30565
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.50 USD
30.01.2020 13:59:51
03.02.2020 12:41:57
Mua
0.01
0.8446
0.84692
Lợi nhuận
3.03 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#52677255
Ngày và giờ mở cửa
30.01.2020 13:59:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.8446
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2020 12:41:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.84692
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.03 USD
14.01.2020 01:29:56
30.01.2020 14:45:10
Bán
0.01
142.8
142.47
Lợi nhuận
3.03 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52325931
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 01:29:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
142.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.01.2020 14:45:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
142.47
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.03 USD
22.01.2020 15:12:14
28.01.2020 09:26:24
Bán
0.01
1.31309
1.30307
Lợi nhuận
10.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52465566
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 15:12:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31309
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2020 09:26:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30307
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.02 USD
20.01.2020 15:51:17
28.01.2020 01:07:58
Bán
0.02
113.74
112.348
Lợi nhuận
25.56 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#52424659
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2020 15:51:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
113.74
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2020 01:07:58
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
112.348
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
25.56 USD
13.01.2020 03:18:05
23.01.2020 17:24:26
Bán
0.01
121.88
120.953
Lợi nhuận
8.47 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#52269988
Ngày và giờ mở cửa
13.01.2020 03:18:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.88
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.01.2020 17:24:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
120.953
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.47 USD
14.01.2020 17:32:53
23.01.2020 17:24:14
Bán
0.01
122.35
120.957
Lợi nhuận
12.73 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#52345323
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 17:32:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
122.35
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.01.2020 17:24:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
120.957
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
12.73 USD
08.01.2020 04:13:51
13.01.2020 10:21:28
Bán
0.01
1.3126
1.2988
Lợi nhuận
13.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52204569
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 04:13:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3126
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2020 10:21:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2988
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.80 USD
06.01.2020 12:39:37
09.01.2020 16:13:28
Bán
0.01
1.31676
1.30528
Lợi nhuận
11.48 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52161367
Ngày và giờ mở cửa
06.01.2020 12:39:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31676
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.01.2020 16:13:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30528
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.48 USD
06.01.2020 12:58:27
09.01.2020 16:13:23
Bán
0.01
1.31561
1.30529
Lợi nhuận
10.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52162590
Ngày và giờ mở cửa
06.01.2020 12:58:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31561
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.01.2020 16:13:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30529
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.32 USD
26.12.2019 15:16:43
03.01.2020 04:59:10
Bán
0.02
121.58
120.774
Lợi nhuận
14.91 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#51966397
Ngày và giờ mở cửa
26.12.2019 15:16:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.58
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.01.2020 04:59:10
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
120.774
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.91 USD
10.10.2019 18:30:18
30.12.2019 13:15:45
Bán
0.01
1.9516
1.95172
Lợi nhuận
-0.08 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#49904603
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 18:30:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.9516
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.12.2019 13:15:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.95172
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.08 USD
04.12.2019 10:59:33
23.12.2019 15:16:15
Mua
0.02
0.8497
0.85696
Lợi nhuận
18.76 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#51248794
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 10:59:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.8497
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.12.2019 15:16:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.85696
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
18.76 USD
11.10.2019 14:18:21
23.12.2019 11:50:42
Bán
0.01
1.9878
1.96516
Lợi nhuận
15.00 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#49759473
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 14:18:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.9878
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.12.2019 11:50:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.96516
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.00 USD
06.12.2019 02:52:51
12.12.2019 15:50:50
Bán
0.01
1.31574
1.31313
Lợi nhuận
2.61 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51501679
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 02:52:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31574
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 15:50:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31313
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.61 USD
25.10.2019 05:59:18
27.11.2019 13:33:34
Bán
0.01
1.07
1.05602
Lợi nhuận
8.98 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#50301145
Ngày và giờ mở cửa
25.10.2019 05:59:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.07
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 13:33:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.05602
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.98 USD
19.11.2019 04:26:17
27.11.2019 09:37:03
Bán
0.01
1.2952
1.28368
Lợi nhuận
11.52 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#50971564
Ngày và giờ mở cửa
19.11.2019 04:26:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2952
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 09:37:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28368
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.52 USD