Chế độ demo
30.09.2019 15:29:28
14.10.2019 16:19:52
Bán
0.01
1.3255
1.32239
Lợi nhuận
2.35 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#49687235
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2019 15:29:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3255
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2019 16:19:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32239
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.35 USD
16.05.2019 17:46:56
11.10.2019 14:19:55
Bán
0.01
0.8732
0.8732
Lợi nhuận
0.00 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#48199801
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2019 17:46:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.8732
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 14:19:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.8732
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
08.10.2019 12:10:05
11.10.2019 12:45:04
Bán
0.01
0.8974
0.88105
Lợi nhuận
20.46 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#49804143
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 12:10:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.8974
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 12:45:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.88105
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
20.46 USD
01.10.2019 08:26:26
04.10.2019 18:26:52
Bán
0.01
1.969
1.94689
Lợi nhuận
13.99 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#49691936
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 08:26:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.969
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.10.2019 18:26:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.94689
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.99 USD
17.09.2019 17:23:07
27.09.2019 11:03:40
Bán
0.01
1.2447
1.2287
Lợi nhuận
16.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#49424098
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 17:23:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2447
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.09.2019 11:03:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2287
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.00 USD
23.09.2019 13:53:13
25.09.2019 06:20:11
Bán
0.01
1.983
1.96591
Lợi nhuận
10.84 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#49547507
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2019 13:53:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.983
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2019 06:20:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.96591
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.84 USD
20.09.2019 09:29:33
25.09.2019 05:14:00
Bán
0.01
1.7545
1.73412
Lợi nhuận
12.94 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#49508715
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 09:29:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.7545
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2019 05:14:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.73412
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
12.94 USD
20.09.2019 09:29:33
23.09.2019 17:24:40
Bán
0.02
1.995
1.97892
Lợi nhuận
20.21 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#49508743
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 09:29:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.995
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2019 17:24:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.97892
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
20.21 USD
13.09.2019 03:26:14
20.09.2019 09:25:54
Bán
0.01
74.16
73.449
Lợi nhuận
6.59 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#49368370
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 03:26:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
74.16
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 09:25:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
73.449
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.59 USD
02.07.2019 12:24:19
20.09.2019 09:15:10
Mua
0.02
136.507
135.603
Lợi nhuận
-16.76 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#48348275
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2019 12:24:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
136.507
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-16.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 09:15:10
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
135.603
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-16.76 USD
19.09.2019 09:25:20
20.09.2019 09:14:47
Bán
0.01
1.627
1.62463
Lợi nhuận
1.61 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#49138564
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 09:25:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.627
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 09:14:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.62463
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.61 USD
27.05.2019 15:56:16
20.09.2019 09:14:39
Bán
0.03
0.883
0.87951
Lợi nhuận
13.17 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#48007436
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2019 15:56:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.883
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 09:14:39
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.87951
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.17 USD
04.06.2019 03:04:13
17.09.2019 02:04:13
Bán
0.03
0.888
0.88577
Lợi nhuận
8.32 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#48078612
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2019 03:04:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.888
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 02:04:13
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.88577
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.32 USD
13.09.2019 10:10:32
17.09.2019 01:51:25
Bán
0.01
1.61599
1.60241
Lợi nhuận
9.33 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#49269222
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 10:10:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.61599
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 01:51:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.60241
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.33 USD
13.09.2019 13:03:20
16.09.2019 17:55:10
Bán
0.01
1.6148
1.60438
Lợi nhuận
7.14 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#49380303
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 13:03:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.6148
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 17:55:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.60438
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.14 USD
05.07.2019 13:10:55
16.09.2019 01:53:03
Mua
0.02
1.2545
1.2493
Lợi nhuận
-10.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#48385167
Ngày và giờ mở cửa
05.07.2019 13:10:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2545
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 01:53:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.2493
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-10.40 USD
09.09.2019 05:18:51
13.09.2019 12:46:44
Bán
0.01
0.8975
0.89159
Lợi nhuận
7.36 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#49257037
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 05:18:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.8975
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 12:46:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.89159
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.36 USD
29.07.2019 00:01:53
13.09.2019 12:46:38
Bán
0.02
0.8988
0.89157
Lợi nhuận
18.02 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#48629356
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2019 00:01:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.8988
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 12:46:38
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.89157
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
18.02 USD
11.09.2019 09:26:18
12.09.2019 15:33:52
Bán
0.01
119.08
117.96
Lợi nhuận
10.40 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#49312484
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 09:26:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
119.08
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 15:33:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
117.96
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.40 USD
05.09.2019 18:21:05
12.09.2019 15:05:03
Bán
0.01
1.7333
1.70279
Lợi nhuận
19.64 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#49229165
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 18:21:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.7333
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
19.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 15:05:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.70279
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
19.64 USD
23.08.2019 18:54:20
09.09.2019 13:30:33
Bán
0.01
0.909
0.8911
Lợi nhuận
22.17 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#48979697
Ngày và giờ mở cửa
23.08.2019 18:54:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.909
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 13:30:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.8911
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
22.17 USD
27.08.2019 11:08:15
05.09.2019 14:01:17
Bán
0.01
0.90691
0.89659
Lợi nhuận
12.73 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#49038016
Ngày và giờ mở cửa
27.08.2019 11:08:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90691
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 14:01:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.89659
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
12.73 USD
02.09.2019 11:55:28
05.09.2019 14:01:11
Bán
0.02
0.908
0.89659
Lợi nhuận
28.15 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#48974247
Ngày và giờ mở cửa
02.09.2019 11:55:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.908
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
28.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 14:01:11
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.89659
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
28.15 USD
28.08.2019 11:40:20
05.09.2019 12:42:35
Mua
0.01
1.2165
1.2296
Lợi nhuận
13.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#49011211
Ngày và giờ mở cửa
28.08.2019 11:40:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2165
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 12:42:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2296
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.10 USD
29.07.2019 15:33:21
22.08.2019 17:29:00
Bán
0.02
0.90595
0.90503
Lợi nhuận
2.25 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#48653035
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2019 15:33:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90595
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 17:29:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.90503
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.25 USD
29.07.2019 15:59:33
22.08.2019 17:28:50
Bán
0.02
0.9081
0.90485
Lợi nhuận
7.96 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#48649279
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2019 15:59:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.9081
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 17:28:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.90485
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.96 USD
20.08.2019 09:57:20
22.08.2019 16:28:52
Bán
0.01
0.915
0.90601
Lợi nhuận
11.00 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#48921901
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 09:57:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.915
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 16:28:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.90601
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.00 USD
22.05.2019 09:09:37
09.08.2019 14:15:44
Bán
0.03
0.878
0.92833
Lợi nhuận
-182.29 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#47963348
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2019 09:09:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.878
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-182.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.08.2019 14:15:44
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.92833
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-182.29 USD
02.08.2019 13:46:36
06.08.2019 03:17:37
Bán
0.01
1.701
1.71536
Lợi nhuận
-9.41 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#48717421
Ngày và giờ mở cửa
02.08.2019 13:46:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.701
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 03:17:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.71536
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.41 USD
15.05.2019 17:15:02
29.07.2019 15:48:37
Mua
0.01
1.28433
1.2269
Lợi nhuận
-57.43 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#48199780
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 17:15:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.28433
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-57.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.07.2019 15:48:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2269
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-57.43 USD
20.05.2019 05:19:54
29.07.2019 15:48:22
Mua
0.02
1.2737
1.22689
Lợi nhuận
-93.62 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#47942822
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2019 05:19:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2737
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-93.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.07.2019 15:48:22
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.22689
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-93.62 USD
17.07.2019 10:06:48
25.07.2019 15:42:37
Bán
0.03
0.9045
0.89088
Lợi nhuận
51.01 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#48385587
Ngày và giờ mở cửa
17.07.2019 10:06:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.9045
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
51.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.07.2019 15:42:37
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.89088
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
51.01 USD
26.06.2019 15:48:23
25.07.2019 15:42:29
Bán
0.02
0.8959
0.89084
Lợi nhuận
12.63 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#48292707
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2019 15:48:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.8959
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.07.2019 15:42:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.89084
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
12.63 USD
19.07.2019 09:34:19
25.07.2019 15:42:25
Bán
0.02
0.899
0.8909
Lợi nhuận
20.23 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#48544675
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 09:34:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.899
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.07.2019 15:42:25
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.8909
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
20.23 USD
08.07.2019 15:22:50
16.07.2019 13:59:35
Bán
0.02
1.60511
1.59789
Lợi nhuận
10.15 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#48407656
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2019 15:22:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.60511
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 13:59:35
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.59789
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.15 USD
06.06.2019 14:47:51
16.07.2019 03:49:22
Bán
0.03
1.6134
1.59959
Lợi nhuận
29.18 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#48101363
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 14:47:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.6134
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
29.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 03:49:22
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.59959
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
29.18 USD
20.06.2019 13:39:33
09.07.2019 10:07:36
Mua
0.02
1.1145
1.11453
Lợi nhuận
0.06 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#48219576
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2019 13:39:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1145
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2019 10:07:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11453
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
09.07.2019 09:28:18
09.07.2019 09:28:54
Bán
0.01
1.24887
1.24912
Lợi nhuận
-0.25 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#48416167
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2019 09:28:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24887
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2019 09:28:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.24912
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.25 USD
06.06.2019 15:50:49
03.07.2019 17:32:20
Bán
0.02
1.7011
1.6822
Lợi nhuận
25.40 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#48098413
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 15:50:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.7011
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2019 17:32:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.6822
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
25.40 USD
12.06.2019 03:55:11
03.07.2019 03:32:35
Bán
0.02
1.62795
1.61501
Lợi nhuận
18.10 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#48143994
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2019 03:55:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.62795
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2019 03:32:35
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.61501
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
18.10 USD
22.05.2019 14:29:48
01.07.2019 01:28:35
Mua
0.03
0.656
0.65769
Lợi nhuận
5.18 USD
NZDCHF
Thỏa thuận
#47888394
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2019 14:29:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.656
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 01:28:35
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.65769
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.18 USD
20.05.2019 13:37:31
28.06.2019 18:22:22
Bán
0.03
1.707
1.69604
Lợi nhuận
22.08 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#47946938
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2019 13:37:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.707
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.06.2019 18:22:22
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.69604
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
22.08 USD
20.05.2019 00:00:43
25.06.2019 08:35:01
Bán
0.03
1.055
1.04797
Lợi nhuận
14.02 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#47914385
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2019 00:00:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.055
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2019 08:35:01
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.04797
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.02 USD
16.05.2019 17:46:56
18.06.2019 03:37:35
Bán
0.02
0.8732
0.89544
Lợi nhuận
-55.78 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#47920228
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2019 17:46:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.8732
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-55.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2019 03:37:35
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.89544
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-55.78 USD
15.05.2019 17:15:02
18.06.2019 03:36:55
Mua
0.02
1.28433
1.2537
Lợi nhuận
-61.26 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#47906848
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 17:15:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.28433
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-61.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2019 03:36:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.2537
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-61.26 USD
04.06.2019 20:29:59
14.06.2019 16:08:29
Bán
0.02
1.1251
1.1238
Lợi nhuận
2.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#48089970
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2019 20:29:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1251
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.06.2019 16:08:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.1238
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.60 USD
22.05.2019 19:46:54
06.06.2019 18:08:56
Bán
0.03
1.3428
1.33776
Lợi nhuận
11.30 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#47964397
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2019 19:46:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3428
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.06.2019 18:08:56
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.33776
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.30 USD
06.06.2019 09:32:00
06.06.2019 17:16:46
Mua
0.02
121.31
121.928
Lợi nhuận
11.42 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#48098399
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 09:32:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.31
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.06.2019 17:16:46
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
121.928
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.42 USD
16.05.2019 03:00:01
04.06.2019 23:34:02
Bán
0.03
1.3442
1.33954
Lợi nhuận
10.44 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#47910525
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2019 03:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3442
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2019 23:34:02
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.33954
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.44 USD
30.05.2019 10:12:06
04.06.2019 13:51:13
Mua
0.02
1.263
1.26859
Lợi nhuận
11.18 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#48040719
Ngày và giờ mở cửa
30.05.2019 10:12:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.263
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2019 13:51:13
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.26859
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.18 USD