Chế độ demo
24.08.2020 21:34:32
25.08.2020 05:01:48
Bán
0.01
1.17964
1.18085
Lợi nhuận
-1.31 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#144890580
Ngày và giờ mở cửa
24.08.2020 21:34:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17964
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.08.2020 05:01:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18085
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.31 USD
11.08.2020 09:04:59
11.08.2020 09:47:20
Mua
0.02
1.30899
1.30616
Lợi nhuận
-5.86 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143592961
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 09:04:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30899
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 09:47:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.30616
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-5.86 USD
23.07.2020 15:42:25
28.07.2020 01:46:37
Mua
0.02
1.34116
1.33456
Lợi nhuận
-10.09 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#141564876
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2020 15:42:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.34116
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.07.2020 01:46:37
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.33456
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-10.09 USD
10.07.2020 11:57:00
21.07.2020 15:01:13
Bán
0.02
1805.1
1828.65
Lợi nhuận
-47.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140123255
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 11:57:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1805.1
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-47.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.07.2020 15:01:13
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1828.65
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-47.50 USD
08.07.2020 16:53:13
10.07.2020 09:17:12
Bán
0.05
121.809
120.393
Lợi nhuận
65.23 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#139899537
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 16:53:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
121.809
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
66.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 09:17:12
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
120.393
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
65.23 USD
09.07.2020 07:19:05
10.07.2020 09:17:11
Bán
0.05
121.911
120.391
Lợi nhuận
70.09 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#139968783
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 07:19:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
121.911
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
71.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 09:17:11
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
120.391
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
70.09 USD
03.07.2020 15:00:02
03.07.2020 17:32:27
Mua
0.05
1.61832
1.62057
Lợi nhuận
6.80 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#139391301
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 15:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.61832
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 17:32:27
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.62057
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
6.80 USD
26.06.2020 19:15:01
30.06.2020 18:19:43
Bán
0.05
0.9099
0.90969
Lợi nhuận
0.30 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#138811739
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 19:15:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.9099
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 18:19:43
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.90969
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
26.06.2020 18:15:00
30.06.2020 18:19:43
Bán
0.05
1760.5
1785.64
Lợi nhuận
-126.70 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#138802384
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 18:15:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1760.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-125.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 18:19:43
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1785.64
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-126.70 USD
26.06.2020 10:45:01
26.06.2020 12:22:51
Bán
0.05
1764.5
1762.25
Lợi nhuận
10.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#138716397
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 10:45:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1764.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2020 12:22:51
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1762.25
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
10.25 USD
25.06.2020 19:15:01
26.06.2020 06:25:58
Bán
0.05
1763.06
1760.81
Lợi nhuận
10.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#138671334
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2020 19:15:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1763.06
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2020 06:25:58
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1760.81
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
10.25 USD
19.06.2020 14:38:37
25.06.2020 13:14:21
Bán
0.03
0.90558
0.90231
Lợi nhuận
11.60 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#138095910
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 14:38:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90558
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 13:14:21
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.90231
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
11.60 USD
23.06.2020 16:48:27
25.06.2020 13:14:19
Bán
0.03
0.90734
0.9023
Lợi nhuận
18.20 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#138413275
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 16:48:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90734
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 13:14:19
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.9023
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
18.20 USD
25.06.2020 09:45:02
25.06.2020 10:02:31
Bán
0.01
1768.16
1765.91
Lợi nhuận
2.05 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#138603855
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2020 09:45:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1768.16
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 10:02:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1765.91
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.05 USD
24.06.2020 22:30:03
24.06.2020 22:51:20
Bán
0.01
1767.43
1765.18
Lợi nhuận
2.05 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#138555027
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 22:30:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1767.43
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 22:51:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1765.18
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.05 USD
24.06.2020 03:30:01
24.06.2020 03:37:39
Bán
0.01
1773.02
1771.77
Lợi nhuận
1.05 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#138452864
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 03:30:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1773.02
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 03:37:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1771.77
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.05 USD
23.06.2020 12:45:02
23.06.2020 18:33:52
Mua
0.01
1.79901
1.80026
Lợi nhuận
0.67 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#138377225
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 12:45:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.79901
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 18:33:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.80026
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.67 USD
23.06.2020 11:00:02
23.06.2020 11:29:02
Bán
0.01
1755.59
1754.34
Lợi nhuận
1.05 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#138364591
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 11:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1755.59
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 11:29:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1754.34
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.05 USD
23.06.2020 04:30:02
23.06.2020 04:34:12
Bán
0.01
1758.68
1757.43
Lợi nhuận
1.05 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#138319801
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 04:30:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1758.68
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 04:34:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1757.43
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.05 USD
22.06.2020 05:00:00
22.06.2020 05:02:48
Bán
0.01
1758.28
1757.03
Lợi nhuận
1.05 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#138180659
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 05:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1758.28
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.06.2020 05:02:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1757.03
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.05 USD
18.06.2020 16:45:02
18.06.2020 16:50:46
Mua
0.01
1.81237
1.81362
Lợi nhuận
0.66 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#138032927
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 16:45:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.81237
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 16:50:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.81362
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.66 USD
18.06.2020 11:05:02
18.06.2020 11:17:30
Bán
0.01
0.932
0.93141
Lợi nhuận
0.24 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#138003269
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 11:05:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.932
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 11:17:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.93141
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
18.06.2020 04:45:00
18.06.2020 11:00:11
Bán
0.01
106.773
106.998
Lợi nhuận
-2.20 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#137958096
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 04:45:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
106.773
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 11:00:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
106.998
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.20 USD
17.06.2020 22:45:01
18.06.2020 04:41:18
Bán
0.01
1.12334
1.12264
Lợi nhuận
0.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#137947101
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 22:45:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.12334
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 04:41:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.12264
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
17.06.2020 22:30:02
17.06.2020 22:44:14
Mua
0.01
1.35707
1.35754
Lợi nhuận
0.25 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#137946668
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 22:30:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.35707
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 22:44:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.35754
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
17.06.2020 22:00:01
17.06.2020 22:26:49
Mua
0.01
1.35654
1.35726
Lợi nhuận
0.43 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#137945943
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 22:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.35654
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 22:26:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.35726
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.43 USD
17.06.2020 21:45:02
17.06.2020 21:57:36
Mua
0.01
1.3557
1.35633
Lợi nhuận
0.36 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#137945577
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 21:45:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3557
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 21:57:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.35633
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.36 USD
17.06.2020 17:55:02
17.06.2020 21:44:49
Bán
0.01
107.2
107.108
Lợi nhuận
0.76 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#137906587
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 17:55:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
107.2
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 21:44:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
107.108
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
17.06.2020 17:35:01
17.06.2020 17:54:33
Bán
0.01
107.239
107.196
Lợi nhuận
0.30 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#137900455
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 17:35:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
107.239
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 17:54:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
107.196
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
17.06.2020 13:40:01
17.06.2020 17:30:28
Mua
0.01
107.375
107.138
Lợi nhuận
-2.31 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#137870456
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 13:40:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
107.375
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 17:30:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
107.138
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.31 USD
17.06.2020 12:15:01
17.06.2020 13:36:56
Bán
0.01
1.35363
1.35266
Lợi nhuận
0.62 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#137863362
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 12:15:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.35363
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 13:36:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.35266
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.62 USD
17.06.2020 10:30:02
17.06.2020 12:10:26
Bán
0.01
1.3514
1.35367
Lợi nhuận
-1.78 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#137853464
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 10:30:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3514
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 12:10:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.35367
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.78 USD
17.06.2020 10:10:01
17.06.2020 10:28:47
Bán
0.01
1.35236
1.35177
Lợi nhuận
0.34 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#137852101
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 10:10:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.35236
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 10:28:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.35177
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.34 USD
17.06.2020 10:05:01
17.06.2020 10:07:48
Bán
0.01
1.35265
1.35209
Lợi nhuận
0.31 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#137851647
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 10:05:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.35265
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 10:07:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.35209
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.31 USD
17.06.2020 04:35:03
17.06.2020 10:03:21
Mua
0.01
0.95137
0.94912
Lợi nhuận
-2.47 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#137836484
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 04:35:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95137
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 10:03:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.94912
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.47 USD
17.06.2020 04:05:06
17.06.2020 04:33:04
Bán
0.01
1.35428
1.35653
Lợi nhuận
-1.76 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#137835510
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 04:05:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.35428
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 04:33:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.35653
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.76 USD
17.06.2020 03:55:02
17.06.2020 04:01:23
Bán
0.01
1.35457
1.35383
Lợi nhuận
0.45 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#137835098
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 03:55:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.35457
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 04:01:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.35383
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
17.06.2020 03:45:01
17.06.2020 03:50:06
Bán
0.01
1.35446
1.35393
Lợi nhuận
0.29 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#137834799
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 03:45:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.35446
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 03:50:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.35393
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.29 USD
17.06.2020 03:20:03
17.06.2020 03:44:41
Bán
0.01
1.3554
1.35457
Lợi nhuận
0.51 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#137833807
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 03:20:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3554
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 03:44:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.35457
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.51 USD
16.06.2020 22:20:00
17.06.2020 03:19:01
Bán
0.01
0.6876
0.68675
Lợi nhuận
0.75 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#137827775
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 22:20:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.6876
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 03:19:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.68675
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.75 USD
16.06.2020 21:00:02
16.06.2020 22:18:03
Bán
0.01
0.68835
0.68782
Lợi nhuận
0.43 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#137825857
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 21:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.68835
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.06.2020 22:18:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.68782
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.43 USD
16.06.2020 20:10:02
16.06.2020 20:55:10
Bán
0.01
0.68881
0.68827
Lợi nhuận
0.44 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#137824164
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 20:10:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.68881
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.06.2020 20:55:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.68827
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
16.06.2020 19:35:01
16.06.2020 20:05:50
Bán
0.01
0.68962
0.68888
Lợi nhuận
0.64 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#137822352
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 19:35:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.68962
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.06.2020 20:05:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.68888
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.64 USD
16.06.2020 18:25:01
16.06.2020 19:33:53
Bán
0.01
0.68732
0.68962
Lợi nhuận
-2.40 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#137817878
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 18:25:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.68732
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.06.2020 19:33:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.68962
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.40 USD
16.06.2020 18:05:01
16.06.2020 18:24:09
Bán
0.01
0.68535
0.68753
Lợi nhuận
-2.28 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#137815733
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 18:05:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.68535
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.06.2020 18:24:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.68753
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.28 USD
16.06.2020 18:00:05
16.06.2020 18:01:25
Bán
0.01
0.68432
0.68376
Lợi nhuận
0.46 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#137814856
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 18:00:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.68432
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.06.2020 18:01:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.68376
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.46 USD
16.06.2020 17:55:02
16.06.2020 17:55:34
Bán
0.01
0.68574
0.6848
Lợi nhuận
0.84 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#137813918
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 17:55:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.68574
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.06.2020 17:55:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.6848
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.84 USD
16.06.2020 17:45:04
16.06.2020 17:52:40
Mua
0.01
0.95154
0.95214
Lợi nhuận
0.53 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#137812362
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 17:45:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95154
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.06.2020 17:52:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.95214
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.53 USD
16.06.2020 17:20:00
16.06.2020 17:40:23
Mua
0.01
107.613
107.385
Lợi nhuận
-2.22 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#137809163
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 17:20:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
107.613
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.06.2020 17:40:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
107.385
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.22 USD
16.06.2020 17:10:01
16.06.2020 17:19:03
Mua
0.01
0.95036
0.9514
Lợi nhuận
0.99 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#137807955
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 17:10:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95036
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.06.2020 17:19:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.9514
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.99 USD