Chế độ demo
14.05.2021 09:29:01
14.05.2021 16:53:51
Mua
0.02
1.21041
1.21441
Lợi nhuận
7.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#159682544
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 09:29:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21041
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 16:53:51
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.21441
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.80 USD
13.05.2021 19:51:01
14.05.2021 16:40:13
Mua
0.01
0.71925
0.72415
Lợi nhuận
4.80 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159671668
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 19:51:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71925
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 16:40:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.72415
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.80 USD
13.05.2021 08:45:45
14.05.2021 15:31:12
Mua
0.03
0.77129
0.77589
Lợi nhuận
13.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#159638381
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 08:45:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.77129
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 15:31:12
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.77589
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
13.50 USD
12.05.2021 16:27:05
14.05.2021 15:31:12
Mua
0.01
0.77749
0.77589
Lợi nhuận
-1.70 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#159630858
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 16:27:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.77749
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 15:31:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.77589
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.70 USD
12.05.2021 15:55:00
14.05.2021 15:31:12
Mua
0.01
0.78059
0.77589
Lợi nhuận
-4.80 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#159630856
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:55:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.78059
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 15:31:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.77589
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-4.80 USD
12.05.2021 17:54:46
14.05.2021 15:31:12
Mua
0.01
0.77439
0.77589
Lợi nhuận
1.40 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#159633595
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 17:54:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.77439
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 15:31:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.77589
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
12.05.2021 17:11:08
14.05.2021 09:47:40
Mua
0.02
1.41049
1.40649
Lợi nhuận
-8.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159630687
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 17:11:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.41049
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 09:47:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.40649
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.20 USD
13.05.2021 13:05:08
14.05.2021 09:47:40
Mua
0.31
1.40149
1.40649
Lợi nhuận
151.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159652227
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 13:05:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.40149
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
155.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 09:47:40
Khối lượng giao dịch
0.31
Thoát
1.40649
Phí hoa hồng
-3.10 USD
Lợi nhuận
151.90 USD
12.05.2021 15:54:00
14.05.2021 09:47:40
Mua
0.02
1.41349
1.40649
Lợi nhuận
-14.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159630684
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:54:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.41349
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 09:47:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.40649
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-14.20 USD
13.05.2021 09:17:59
14.05.2021 09:47:40
Mua
0.12
1.40449
1.40649
Lợi nhuận
22.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159641016
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 09:17:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.40449
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
24.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 09:47:40
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
1.40649
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
22.80 USD
12.05.2021 19:11:21
14.05.2021 09:47:40
Mua
0.05
1.40749
1.40649
Lợi nhuận
-5.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159636163
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 19:11:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.40749
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 09:47:40
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.40649
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-5.50 USD
12.05.2021 16:29:52
14.05.2021 09:28:14
Mua
0.02
1.20927
1.21027
Lợi nhuận
1.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#159630042
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 16:29:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20927
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 09:28:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.21027
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
13.05.2021 11:48:47
14.05.2021 09:28:14
Mua
0.05
1.20627
1.21027
Lợi nhuận
19.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#159633890
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 11:48:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20627
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 09:28:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.21027
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
19.50 USD
12.05.2021 15:47:00
14.05.2021 09:28:14
Mua
0.02
1.21227
1.21027
Lợi nhuận
-4.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#159630037
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:47:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21227
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 09:28:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.21027
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-4.20 USD
10.05.2021 23:42:40
13.05.2021 19:50:01
Mua
0.02
0.7265
0.7194
Lợi nhuận
-14.40 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159548848
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 23:42:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.7265
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 19:50:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.7194
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-14.40 USD
12.05.2021 15:30:26
13.05.2021 19:50:01
Mua
0.07
0.7205
0.7194
Lợi nhuận
-8.40 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159614599
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:30:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.7205
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 19:50:01
Khối lượng giao dịch
0.07
Thoát
0.7194
Phí hoa hồng
-0.70 USD
Lợi nhuận
-8.40 USD
10.05.2021 00:04:24
13.05.2021 19:50:01
Mua
0.02
0.7295
0.7194
Lợi nhuận
-20.40 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159548845
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 00:04:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.7295
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-20.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 19:50:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.7194
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-20.40 USD
13.05.2021 11:52:55
13.05.2021 19:50:01
Mua
0.24
0.7145
0.7194
Lợi nhuận
115.20 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159637972
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 11:52:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.7145
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
117.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 19:50:01
Khối lượng giao dịch
0.24
Thoát
0.7194
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
115.20 USD
12.05.2021 17:49:33
13.05.2021 19:50:01
Mua
0.13
0.7175
0.7194
Lợi nhuận
23.40 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159627545
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 17:49:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.7175
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
24.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 19:50:01
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
0.7194
Phí hoa hồng
-1.30 USD
Lợi nhuận
23.40 USD
12.05.2021 06:27:31
13.05.2021 19:50:01
Mua
0.03
0.7235
0.7194
Lợi nhuận
-12.60 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159577896
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 06:27:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.7235
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 19:50:01
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.7194
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-12.60 USD
07.05.2021 00:00:03
13.05.2021 16:13:17
Mua
0.01
0.86849
0.86149
Lợi nhuận
-10.02 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#159517228
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 00:00:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.86849
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 16:13:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.86149
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-10.02 USD
10.05.2021 13:56:27
13.05.2021 16:13:17
Mua
0.01
0.86249
0.86149
Lợi nhuận
-1.60 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#159554317
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 13:56:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.86249
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 16:13:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.86149
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.60 USD
10.05.2021 17:57:39
13.05.2021 16:13:17
Mua
0.03
0.85949
0.86149
Lợi nhuận
7.82 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#159564156
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 17:57:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.85949
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 16:13:17
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.86149
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
7.82 USD
12.05.2021 17:42:26
13.05.2021 16:13:17
Mua
0.06
0.85649
0.86149
Lợi nhuận
40.91 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#159572625
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 17:42:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.85649
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
42.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 16:13:17
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
0.86149
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
40.91 USD
10.05.2021 08:19:15
13.05.2021 16:13:17
Mua
0.01
0.86549
0.86149
Lợi nhuận
-5.81 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#159517230
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 08:19:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.86549
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 16:13:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.86149
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-5.81 USD
12.05.2021 16:27:01
13.05.2021 11:48:46
Bán
0.01
1.21029
1.20629
Lợi nhuận
3.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#159633580
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 16:27:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.21029
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 11:48:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20629
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.90 USD
12.05.2021 17:13:00
13.05.2021 09:09:26
Bán
0.01
1.40997
1.40497
Lợi nhuận
4.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159636289
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 17:13:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.40997
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 09:09:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.40497
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
12.05.2021 17:33:01
13.05.2021 08:56:56
Bán
0.01
0.77558
0.77098
Lợi nhuận
4.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#159637127
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 17:33:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77558
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 08:56:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.77098
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.50 USD
12.05.2021 06:49:03
12.05.2021 17:32:54
Bán
0.01
0.72318
0.71828
Lợi nhuận
4.80 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159614862
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 06:49:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72318
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 17:32:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71828
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.80 USD
12.05.2021 15:53:52
12.05.2021 17:32:31
Bán
0.01
0.78039
0.77579
Lợi nhuận
4.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#159627635
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:53:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.78039
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 17:32:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.77579
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.50 USD
12.05.2021 15:31:00
12.05.2021 17:32:31
Bán
0.01
0.77729
0.77579
Lợi nhuận
1.40 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#159627630
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:31:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77729
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 17:32:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.77579
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
12.05.2021 16:03:43
12.05.2021 17:12:19
Bán
0.02
1.41486
1.40986
Lợi nhuận
9.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159628989
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 16:03:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.41486
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 17:12:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.40986
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
9.80 USD
12.05.2021 15:32:00
12.05.2021 17:12:19
Bán
0.01
1.40886
1.40986
Lợi nhuận
-1.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159627830
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:32:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.40886
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 17:12:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.40986
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.10 USD
12.05.2021 15:40:50
12.05.2021 17:12:19
Bán
0.01
1.41186
1.40986
Lợi nhuận
1.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159627833
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:40:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.41186
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 17:12:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.40986
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.90 USD
10.05.2021 17:03:00
12.05.2021 16:45:49
Bán
0.01
0.86159
0.85679
Lợi nhuận
6.58 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#159570591
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 17:03:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.86159
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 16:45:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.85679
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.58 USD
12.05.2021 15:54:44
12.05.2021 16:26:26
Bán
0.02
1.21436
1.21036
Lợi nhuận
7.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#159628988
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:54:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.21436
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 16:26:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.21036
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.80 USD
12.05.2021 15:32:00
12.05.2021 16:26:26
Bán
0.01
1.20836
1.21036
Lợi nhuận
-2.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#159627832
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:32:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20836
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 16:26:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.21036
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.10 USD
12.05.2021 15:40:50
12.05.2021 16:26:26
Bán
0.01
1.21136
1.21036
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#159627839
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:40:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.21136
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 16:26:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.21036
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
07.05.2021 18:33:00
12.05.2021 15:54:00
Mua
0.01
0.78518
0.78048
Lợi nhuận
-4.80 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#159541412
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 18:33:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.78518
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:54:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.78048
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-4.80 USD
12.05.2021 06:49:29
12.05.2021 15:54:00
Mua
0.01
0.77898
0.78048
Lợi nhuận
1.40 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#159601408
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 06:49:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.77898
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:54:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.78048
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
12.05.2021 15:31:17
12.05.2021 15:54:00
Mua
0.03
0.77588
0.78048
Lợi nhuận
13.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#159614895
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:31:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.77588
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:54:00
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.78048
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
13.50 USD
11.05.2021 16:24:49
12.05.2021 15:54:00
Mua
0.01
0.78208
0.78048
Lợi nhuận
-1.70 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#159541416
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 16:24:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.78208
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:54:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.78048
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.70 USD
12.05.2021 05:55:02
12.05.2021 15:53:44
Mua
0.02
1.41141
1.41341
Lợi nhuận
3.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159614041
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 05:55:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.41141
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:53:44
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.41341
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.80 USD
12.05.2021 15:31:04
12.05.2021 15:53:44
Mua
0.02
1.40841
1.41341
Lợi nhuận
9.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159614046
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:31:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.40841
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:53:44
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.41341
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
9.80 USD
12.05.2021 15:30:01
12.05.2021 15:46:51
Mua
0.01
1.21117
1.21217
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#159538730
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:30:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21117
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:46:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.21217
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
12.05.2021 15:30:15
12.05.2021 15:46:51
Mua
0.02
1.20817
1.21217
Lợi nhuận
7.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#159627338
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:30:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20817
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:46:51
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.21217
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.80 USD
07.05.2021 17:23:00
12.05.2021 15:46:51
Mua
0.01
1.21417
1.21217
Lợi nhuận
-2.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#159538727
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 17:23:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21417
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:46:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.21217
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.10 USD
06.05.2021 17:51:21
12.05.2021 15:31:04
Bán
0.01
1.38953
1.40853
Lợi nhuận
-19.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159510833
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 17:51:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38953
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-19.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:31:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.40853
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-19.10 USD
10.05.2021 13:52:42
12.05.2021 15:31:04
Bán
1.71
1.41053
1.40853
Lợi nhuận
324.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159558430
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 13:52:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.41053
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
342.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:31:04
Khối lượng giao dịch
1.71
Thoát
1.40853
Phí hoa hồng
-17.10 USD
Lợi nhuận
324.90 USD
07.05.2021 15:34:01
12.05.2021 15:31:04
Bán
0.06
1.39553
1.40853
Lợi nhuận
-78.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159524311
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 15:34:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39553
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-78.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:31:04
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
1.40853
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-78.60 USD