Chế độ demo
26.10.2020 12:06:00
27.10.2020 11:39:42
Bán
0.01
0.90435
0.90733
Lợi nhuận
-4.08 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#149919561
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 12:06:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90435
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 11:39:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90733
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-4.08 USD
26.10.2020 12:05:22
27.10.2020 11:39:41
Mua
0.01
0.90464
0.90727
Lợi nhuận
3.22 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#149855628
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 12:05:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90464
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 11:39:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90727
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.22 USD
23.10.2020 17:18:00
27.10.2020 11:39:41
Mua
0.01
0.90764
0.90731
Lợi nhuận
-0.63 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#149855600
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 17:18:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90764
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 11:39:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90731
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.63 USD
26.10.2020 14:42:26
27.10.2020 11:39:41
Bán
0.01
0.90735
0.90733
Lợi nhuận
-0.17 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#149919586
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 14:42:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90735
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 11:39:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90733
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.17 USD
21.10.2020 18:05:05
27.10.2020 11:39:13
Bán
0.01
0.66661
0.66905
Lợi nhuận
-2.54 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#149733535
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 18:05:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.66661
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 11:39:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.66905
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.54 USD
22.10.2020 20:16:01
27.10.2020 11:39:13
Mua
0.01
0.66881
0.66899
Lợi nhuận
0.08 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#149794837
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 20:16:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.66881
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 11:39:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.66899
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
23.10.2020 12:16:46
27.10.2020 11:39:13
Bán
0.01
0.66961
0.66905
Lợi nhuận
0.46 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#149733613
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 12:16:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.66961
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 11:39:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.66905
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.46 USD
23.10.2020 09:02:26
27.10.2020 11:39:12
Mua
0.01
0.66581
0.66899
Lợi nhuận
3.08 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#149794856
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 09:02:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.66581
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 11:39:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.66899
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.08 USD
23.10.2020 21:26:29
27.10.2020 11:38:33
Bán
0.01
0.71339
0.71285
Lợi nhuận
0.44 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#149863031
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 21:26:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71339
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 11:38:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71285
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
23.10.2020 17:56:01
27.10.2020 11:38:33
Bán
0.01
0.71029
0.71285
Lợi nhuận
-2.66 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#149862986
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 17:56:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71029
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 11:38:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71285
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.66 USD
23.10.2020 01:39:05
27.10.2020 11:38:32
Mua
0.01
0.71316
0.71283
Lợi nhuận
-0.43 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#149803708
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 01:39:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71316
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 11:38:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71283
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.43 USD
26.10.2020 10:01:24
27.10.2020 11:37:49
Mua
0.01
1.18223
1.1815
Lợi nhuận
-0.83 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149827416
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 10:01:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18223
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 11:37:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.1815
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.83 USD
23.10.2020 12:36:00
27.10.2020 11:37:49
Mua
0.01
1.18523
1.1815
Lợi nhuận
-3.83 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149827384
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 12:36:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18523
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 11:37:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.1815
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.83 USD
26.10.2020 11:19:00
27.10.2020 11:37:49
Bán
0.01
1.18096
1.1815
Lợi nhuận
-0.64 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149915582
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 11:19:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18096
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 11:37:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.1815
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.64 USD
26.10.2020 18:01:33
27.10.2020 11:37:05
Bán
0.01
1.30253
1.30223
Lợi nhuận
0.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149939369
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 18:01:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30253
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 11:37:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30223
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
26.10.2020 16:33:01
27.10.2020 11:37:05
Bán
0.01
1.29953
1.30223
Lợi nhuận
-2.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149939344
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 16:33:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.29953
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 11:37:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30223
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.80 USD
26.10.2020 14:53:41
27.10.2020 11:37:04
Mua
0.02
1.30127
1.30212
Lợi nhuận
1.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149927856
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 14:53:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30127
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 11:37:04
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.30212
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.50 USD
26.10.2020 14:18:07
27.10.2020 11:37:04
Mua
0.01
1.30427
1.3022
Lợi nhuận
-2.17 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149922951
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 14:18:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30427
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 11:37:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3022
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.17 USD
26.10.2020 12:51:00
27.10.2020 11:37:04
Mua
0.01
1.30727
1.3022
Lợi nhuận
-5.17 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149922905
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 12:51:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30727
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 11:37:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3022
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-5.17 USD
26.10.2020 09:01:01
26.10.2020 16:32:47
Bán
0.01
1.30153
1.29953
Lợi nhuận
1.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149903082
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 09:01:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30153
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 16:32:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.29953
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.90 USD
26.10.2020 11:56:12
26.10.2020 16:32:47
Bán
0.01
1.30453
1.29953
Lợi nhuận
4.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149903129
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 11:56:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30453
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 16:32:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.29953
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
23.10.2020 11:17:00
26.10.2020 12:50:39
Mua
0.01
1.31116
1.30716
Lợi nhuận
-4.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149822216
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 11:17:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31116
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 12:50:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30716
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-4.10 USD
23.10.2020 17:05:18
26.10.2020 12:50:39
Mua
0.02
1.30516
1.30716
Lợi nhuận
3.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149825172
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 17:05:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30516
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 12:50:39
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.30716
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.80 USD
23.10.2020 17:25:18
26.10.2020 12:50:39
Mua
0.06
1.30216
1.30716
Lợi nhuận
29.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149852947
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 17:25:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30216
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
30.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 12:50:39
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
1.30716
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
29.40 USD
23.10.2020 12:02:24
26.10.2020 12:50:39
Mua
0.01
1.30816
1.30716
Lợi nhuận
-1.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149822258
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 12:02:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30816
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 12:50:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30716
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.10 USD
21.10.2020 18:05:04
26.10.2020 12:05:53
Bán
0.01
0.90315
0.90435
Lợi nhuận
-1.77 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#149733492
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 18:05:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90315
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 12:05:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90435
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.77 USD
23.10.2020 19:52:49
26.10.2020 12:05:53
Bán
0.01
0.90915
0.90435
Lợi nhuận
6.06 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#149830631
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 19:52:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90915
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 12:05:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90435
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.06 USD
23.10.2020 13:33:46
26.10.2020 12:05:53
Bán
0.01
0.90615
0.90435
Lợi nhuận
2.15 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#149733567
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 13:33:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90615
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 12:05:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90435
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.15 USD
23.10.2020 03:33:00
26.10.2020 11:18:24
Bán
0.01
1.17904
1.18104
Lợi nhuận
-2.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149806350
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 03:33:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17904
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 11:18:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18104
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.10 USD
23.10.2020 12:26:29
26.10.2020 11:18:24
Bán
0.02
1.18504
1.18104
Lợi nhuận
7.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149819767
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 12:26:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18504
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 11:18:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.18104
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.80 USD
23.10.2020 10:40:53
26.10.2020 11:18:24
Bán
0.01
1.18204
1.18104
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149806392
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 10:40:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18204
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 11:18:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18104
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
23.10.2020 16:35:00
26.10.2020 09:00:19
Bán
0.01
1.30646
1.30146
Lợi nhuận
4.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149849333
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 16:35:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30646
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 09:00:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30146
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
21.10.2020 18:05:04
23.10.2020 17:55:55
Bán
0.01
0.71177
0.71027
Lợi nhuận
1.40 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#149733489
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 18:05:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71177
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 17:55:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71027
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
23.10.2020 12:17:44
23.10.2020 17:55:55
Bán
0.01
0.71487
0.71027
Lợi nhuận
4.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#149733557
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 12:17:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71487
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 17:55:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71027
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.50 USD
21.10.2020 18:06:01
23.10.2020 17:17:17
Mua
0.01
0.90296
0.90776
Lợi nhuận
6.06 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#149733950
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 18:06:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90296
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 17:17:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90776
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.06 USD
23.10.2020 13:37:00
23.10.2020 16:34:13
Bán
0.01
1.30598
1.30698
Lợi nhuận
-1.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149830812
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 13:37:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30598
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 16:34:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30698
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.10 USD
23.10.2020 15:27:05
23.10.2020 16:34:13
Bán
0.02
1.31198
1.30698
Lợi nhuận
9.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149838937
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 15:27:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31198
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 16:34:13
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.30698
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
9.80 USD
23.10.2020 15:26:22
23.10.2020 16:34:13
Bán
0.01
1.30898
1.30698
Lợi nhuận
1.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149830854
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 15:26:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30898
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 16:34:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30698
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.90 USD
23.10.2020 11:20:32
23.10.2020 13:36:41
Bán
0.02
1.31127
1.30627
Lợi nhuận
9.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149819071
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 11:20:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31127
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 13:36:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.30627
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
9.80 USD
23.10.2020 10:31:24
23.10.2020 13:36:41
Bán
0.01
1.30827
1.30627
Lợi nhuận
1.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149815393
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 10:31:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30827
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 13:36:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30627
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.90 USD
23.10.2020 09:03:00
23.10.2020 13:36:41
Bán
0.01
1.30527
1.30627
Lợi nhuận
-1.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149815351
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 09:03:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30527
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 13:36:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30627
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.10 USD
22.10.2020 03:31:04
23.10.2020 12:35:21
Mua
0.01
1.18435
1.18535
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149733916
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 03:31:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18435
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 12:35:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18535
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
22.10.2020 15:33:03
23.10.2020 12:35:21
Mua
0.02
1.18135
1.18535
Lợi nhuận
7.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149756013
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 15:33:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18135
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 12:35:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.18535
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.80 USD
21.10.2020 18:06:00
23.10.2020 12:35:21
Mua
0.01
1.18735
1.18535
Lợi nhuận
-2.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149733882
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 18:06:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18735
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 12:35:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18535
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.10 USD
22.10.2020 10:09:02
23.10.2020 11:16:20
Mua
0.01
1.31195
1.31095
Lợi nhuận
-1.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149734029
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 10:09:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31195
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 11:16:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31095
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.10 USD
23.10.2020 03:32:42
23.10.2020 11:16:20
Mua
0.06
1.30595
1.31095
Lợi nhuận
29.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149772089
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 03:32:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30595
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
30.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 11:16:20
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
1.31095
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
29.40 USD
21.10.2020 18:06:01
23.10.2020 11:16:20
Mua
0.01
1.31495
1.31095
Lợi nhuận
-4.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149733938
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 18:06:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31495
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 11:16:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31095
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-4.10 USD
22.10.2020 12:34:30
23.10.2020 11:16:20
Mua
0.02
1.30895
1.31095
Lợi nhuận
3.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149766012
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 12:34:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30895
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 11:16:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.31095
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.80 USD
22.10.2020 19:57:28
23.10.2020 09:02:41
Bán
0.01
1.31026
1.30526
Lợi nhuận
4.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149785442
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 19:57:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31026
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 09:02:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30526
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
22.10.2020 17:24:00
23.10.2020 09:02:41
Bán
0.01
1.30726
1.30526
Lợi nhuận
1.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149785416
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 17:24:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30726
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 09:02:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30526
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.90 USD