Chế độ demo
12.11.2019 17:59:35
15.11.2019 16:54:09
Mua
0.01
1.09491
1.09392
Lợi nhuận
-1.20 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#119699607
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 17:59:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09491
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 16:54:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09392
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.20 USD
05.11.2019 17:42:47
15.11.2019 16:54:09
Mua
0.01
1.09854
1.09392
Lợi nhuận
-4.86 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#119215504
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 17:42:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09854
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 16:54:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09392
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-4.86 USD
14.11.2019 10:21:02
15.11.2019 16:54:09
Mua
0.03
1.08761
1.09392
Lợi nhuận
18.51 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#119939435
Ngày và giờ mở cửa
14.11.2019 10:21:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08761
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
19.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 16:54:09
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.09392
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
18.51 USD
13.11.2019 08:03:19
15.11.2019 16:54:09
Mua
0.02
1.09128
1.09392
Lợi nhuận
4.94 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#119746233
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 08:03:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09128
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 16:54:09
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09392
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
4.94 USD
30.10.2019 21:00:04
15.11.2019 16:54:09
Mua
0.01
1.10214
1.09392
Lợi nhuận
-8.50 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#118773891
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 21:00:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10214
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 16:54:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09392
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.50 USD
13.11.2019 03:03:14
14.11.2019 21:29:42
Mua
0.02
1.06921
1.06662
Lợi nhuận
-3.70 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119721406
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 03:03:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06921
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.11.2019 21:29:42
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.06662
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-3.70 USD
14.11.2019 13:07:32
14.11.2019 21:29:42
Mua
0.08
1.06141
1.06662
Lợi nhuận
24.91 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119961663
Ngày và giờ mở cửa
14.11.2019 13:07:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06141
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
26.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.11.2019 21:29:42
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
1.06662
Phí hoa hồng
-1.60 USD
Lợi nhuận
24.91 USD
13.11.2019 15:57:48
14.11.2019 21:29:42
Mua
0.03
1.06661
1.06662
Lợi nhuận
-0.58 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119820233
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 15:57:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06661
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.11.2019 21:29:42
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.06662
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-0.58 USD
13.11.2019 03:00:16
14.11.2019 21:29:42
Mua
0.01
1.07183
1.06662
Lợi nhuận
-3.51 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119720393
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 03:00:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07183
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.11.2019 21:29:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06662
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.51 USD
12.11.2019 08:24:08
14.11.2019 21:29:42
Mua
0.01
1.08186
1.06662
Lợi nhuận
-9.89 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119651488
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 08:24:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08186
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.11.2019 21:29:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06662
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-9.89 USD
13.11.2019 02:16:45
14.11.2019 21:29:42
Mua
0.01
1.07926
1.06662
Lợi nhuận
-8.24 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119716241
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 02:16:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07926
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.11.2019 21:29:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06662
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.24 USD
14.11.2019 02:30:12
14.11.2019 21:29:42
Mua
0.05
1.06416
1.06662
Lợi nhuận
6.82 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119888484
Ngày và giờ mở cửa
14.11.2019 02:30:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06416
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.11.2019 21:29:42
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.06662
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
6.82 USD
07.11.2019 17:04:14
14.11.2019 10:15:17
Bán
0.01
0.99434
0.98802
Lợi nhuận
6.30 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#119434388
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 17:04:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99434
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.11.2019 10:15:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.98802
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
6.30 USD
30.10.2019 17:40:48
14.11.2019 10:15:17
Bán
0.01
0.99073
0.98802
Lợi nhuận
2.64 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#118751775
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 17:40:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99073
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.11.2019 10:15:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.98802
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.64 USD
08.11.2019 16:28:01
14.11.2019 02:30:32
Bán
0.01
0.68592
0.6815
Lợi nhuận
4.32 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#119518627
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2019 16:28:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68592
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.11.2019 02:30:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.6815
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.32 USD
13.11.2019 03:00:35
14.11.2019 02:30:07
Bán
0.01
1.07057
1.06492
Lợi nhuận
3.42 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119720606
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 03:00:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.07057
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.11.2019 02:30:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06492
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.42 USD
12.11.2019 17:21:29
13.11.2019 14:42:05
Bán
0.01
1.09547
1.08917
Lợi nhuận
6.16 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#119696869
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 17:21:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09547
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.11.2019 14:42:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08917
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.16 USD
04.11.2019 21:42:49
13.11.2019 03:00:12
Mua
0.01
0.63939
0.63927
Lợi nhuận
-0.22 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#119112934
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2019 21:42:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.63939
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.11.2019 03:00:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.63927
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.22 USD
08.11.2019 13:47:03
13.11.2019 03:00:12
Mua
0.03
0.63315
0.63927
Lợi nhuận
18.06 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#119511390
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2019 13:47:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.63315
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.11.2019 03:00:12
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.63927
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
18.06 USD
04.11.2019 16:12:28
13.11.2019 03:00:12
Mua
0.01
0.64251
0.63927
Lợi nhuận
-3.34 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#119080864
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2019 16:12:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64251
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.11.2019 03:00:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.63927
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.34 USD
06.11.2019 09:10:22
13.11.2019 03:00:12
Mua
0.02
0.63631
0.63927
Lợi nhuận
5.72 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#119275926
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2019 09:10:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.63631
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.11.2019 03:00:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.63927
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.72 USD
01.11.2019 16:24:29
13.11.2019 03:00:12
Mua
0.01
0.64559
0.63927
Lợi nhuận
-6.42 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#118983412
Ngày và giờ mở cửa
01.11.2019 16:24:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64559
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.11.2019 03:00:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.63927
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-6.42 USD
12.11.2019 05:31:17
13.11.2019 03:00:05
Bán
0.01
1.08084
1.07563
Lợi nhuận
3.13 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119639355
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 05:31:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08084
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.11.2019 03:00:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.07563
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.13 USD
11.11.2019 12:00:03
13.11.2019 03:00:05
Bán
0.01
1.07827
1.07563
Lợi nhuận
1.49 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119574566
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 12:00:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.07827
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.11.2019 03:00:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.07563
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.49 USD
30.10.2019 17:42:03
12.11.2019 17:21:28
Bán
0.01
1.10182
1.09552
Lợi nhuận
6.13 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#118751982
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 17:42:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10182
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 17:21:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09552
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.13 USD
11.11.2019 11:01:28
12.11.2019 08:24:06
Mua
0.01
1.07923
1.08184
Lợi nhuận
1.45 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119571824
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 11:01:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07923
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 08:24:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08184
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.45 USD
07.11.2019 18:00:01
12.11.2019 08:24:06
Mua
0.01
1.08455
1.08184
Lợi nhuận
-1.92 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119441730
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 18:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08455
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 08:24:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08184
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.92 USD
11.11.2019 16:37:27
12.11.2019 08:24:06
Mua
0.02
1.07663
1.08184
Lợi nhuận
6.20 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119595904
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 16:37:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07663
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 08:24:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.08184
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
6.20 USD
08.11.2019 02:08:41
12.11.2019 08:24:06
Mua
0.01
1.08187
1.08184
Lợi nhuận
-0.22 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119475275
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2019 02:08:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08187
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 08:24:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08184
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.22 USD
07.11.2019 17:24:28
11.11.2019 11:03:36
Bán
0.05
1.08413
1.07892
Lợi nhuận
15.56 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119436623
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 17:24:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08413
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 11:03:36
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.07892
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
15.56 USD
05.11.2019 23:51:16
11.11.2019 11:03:36
Bán
0.03
1.08154
1.07892
Lợi nhuận
4.39 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119237790
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 23:51:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08154
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 11:03:36
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.07892
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
4.39 USD
05.11.2019 16:59:02
11.11.2019 11:03:36
Bán
0.02
1.07889
1.07892
Lợi nhuận
-0.44 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119207130
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 16:59:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.07889
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 11:03:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.07892
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-0.44 USD
04.11.2019 13:08:38
11.11.2019 11:03:35
Bán
0.01
1.0737
1.07892
Lợi nhuận
-3.51 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119060960
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2019 13:08:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0737
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 11:03:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.07892
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.51 USD
04.11.2019 21:53:43
11.11.2019 11:03:35
Bán
0.01
1.0763
1.07892
Lợi nhuận
-1.86 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119113850
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2019 21:53:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0763
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 11:03:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.07892
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.86 USD
04.11.2019 06:04:36
11.11.2019 11:03:35
Bán
0.01
1.07113
1.07892
Lợi nhuận
-5.15 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119044278
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2019 06:04:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.07113
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 11:03:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.07892
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-5.15 USD
06.11.2019 18:53:44
08.11.2019 16:28:00
Bán
0.01
0.68761
0.68591
Lợi nhuận
1.60 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#119332160
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2019 18:53:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68761
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 16:28:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.68591
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.60 USD
07.11.2019 11:08:36
08.11.2019 16:28:00
Bán
0.01
0.69033
0.68591
Lợi nhuận
4.32 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#119396219
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 11:08:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69033
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 16:28:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.68591
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.32 USD
05.11.2019 11:15:10
08.11.2019 15:30:02
Mua
0.01
1.31244
1.32058
Lợi nhuận
6.06 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#119168731
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 11:15:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31244
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 15:30:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32058
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
6.06 USD
30.10.2019 17:39:07
08.11.2019 15:30:02
Mua
0.01
1.31724
1.32058
Lợi nhuận
2.43 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#118751528
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 17:39:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31724
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 15:30:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32058
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.43 USD
05.11.2019 15:39:40
08.11.2019 12:54:36
Bán
0.01
1.10976
1.10349
Lợi nhuận
6.17 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119198199
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 15:39:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10976
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 12:54:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10349
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
6.17 USD
05.11.2019 11:02:10
07.11.2019 17:03:22
Mua
0.01
1.07792
1.08315
Lợi nhuận
3.14 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119167254
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 11:02:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07792
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 17:03:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08315
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.14 USD
31.10.2019 02:55:39
07.11.2019 11:21:01
Mua
0.01
0.69157
0.69059
Lợi nhuận
-1.08 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#118785196
Ngày và giờ mở cửa
31.10.2019 02:55:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69157
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 11:21:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.69059
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.08 USD
07.11.2019 05:24:24
07.11.2019 11:21:01
Mua
0.01
0.68618
0.69059
Lợi nhuận
4.31 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#119362817
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 05:24:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68618
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 11:21:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.69059
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.31 USD
31.10.2019 11:47:21
07.11.2019 11:21:01
Mua
0.01
0.68888
0.69059
Lợi nhuận
1.61 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#118840889
Ngày và giờ mở cửa
31.10.2019 11:47:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68888
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 11:21:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.69059
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.61 USD
04.11.2019 21:44:15
06.11.2019 19:47:02
Bán
0.01
0.63905
0.63603
Lợi nhuận
2.92 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#119113123
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2019 21:44:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.63905
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2019 19:47:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.63603
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.92 USD
05.11.2019 09:47:10
06.11.2019 19:47:02
Bán
0.01
0.64215
0.63603
Lợi nhuận
6.02 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#119158471
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 09:47:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.64215
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2019 19:47:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.63603
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
6.02 USD
30.10.2019 21:12:34
06.11.2019 18:53:42
Bán
0.01
0.68932
0.68763
Lợi nhuận
1.59 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#118775544
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 21:12:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68932
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2019 18:53:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.68763
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.59 USD
31.10.2019 03:36:35
06.11.2019 18:53:42
Bán
0.01
0.69204
0.68763
Lợi nhuận
4.31 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#118789521
Ngày và giờ mở cửa
31.10.2019 03:36:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69204
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2019 18:53:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.68763
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.31 USD
30.10.2019 17:27:45
06.11.2019 18:53:42
Bán
0.01
0.68663
0.68763
Lợi nhuận
-1.10 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#118750037
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 17:27:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68663
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2019 18:53:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.68763
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.10 USD
30.10.2019 21:00:01
05.11.2019 18:44:44
Mua
0.01
0.99058
0.99329
Lợi nhuận
2.63 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#118773827
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 21:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99058
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2019 18:44:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99329
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.63 USD