Chế độ demo
13.03.2020 09:05:20
13.03.2020 09:38:38
Mua
0.01
1.25797
1.25912
Lợi nhuận
1.05 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#128905596
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 09:05:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25797
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25912
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.05 USD
12.03.2020 23:00:00
13.03.2020 09:38:38
Bán
0.01
1.25652
1.25917
Lợi nhuận
-2.75 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#128882904
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 23:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25652
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25917
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.75 USD
09.03.2020 12:22:11
13.03.2020 09:38:28
Mua
0.01
1.06235
1.05636
Lợi nhuận
-6.54 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#128382527
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2020 12:22:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06235
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.05636
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-6.54 USD
12.03.2020 04:08:46
13.03.2020 09:38:28
Bán
0.01
1.05617
1.05642
Lợi nhuận
-0.46 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#128760415
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 04:08:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05617
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.05642
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.46 USD
09.03.2020 12:32:00
13.03.2020 09:38:27
Mua
0.01
1.05875
1.05637
Lợi nhuận
-2.72 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#128384752
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2020 12:32:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05875
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.05637
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.72 USD
12.03.2020 10:27:56
13.03.2020 09:38:26
Mua
0.01
1.05511
1.05638
Lợi nhuận
1.14 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#128797699
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 10:27:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05511
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.05638
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.14 USD
12.03.2020 21:00:00
13.03.2020 09:38:13
Bán
0.01
0.94564
0.94415
Lợi nhuận
1.48 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128878410
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 21:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.94564
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.94415
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.48 USD
12.03.2020 17:41:00
13.03.2020 09:38:13
Mua
0.01
0.95033
0.94406
Lợi nhuận
-6.74 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128852547
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 17:41:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.95033
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.94406
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-6.74 USD
12.03.2020 19:29:35
13.03.2020 09:38:12
Mua
0.01
0.94665
0.94406
Lợi nhuận
-2.84 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128870242
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 19:29:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.94665
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.94406
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.84 USD
12.03.2020 22:14:41
13.03.2020 09:38:11
Mua
0.01
0.94302
0.94407
Lợi nhuận
1.01 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128880559
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 22:14:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.94302
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.94407
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.01 USD
12.03.2020 22:47:19
13.03.2020 09:37:46
Mua
0.01
1.39564
1.38293
Lợi nhuận
-9.29 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#128882425
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 22:47:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.39564
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:37:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.38293
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-9.29 USD
13.03.2020 09:24:56
13.03.2020 09:37:46
Bán
0.01
1.38524
1.38304
Lợi nhuận
1.49 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#128907182
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 09:24:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.38524
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:37:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.38304
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.49 USD
13.03.2020 06:32:07
13.03.2020 09:37:45
Mua
0.01
1.39092
1.38288
Lợi nhuận
-5.91 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#128897493
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 06:32:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.39092
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:37:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.38288
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-5.91 USD
13.03.2020 09:18:09
13.03.2020 09:37:44
Mua
0.01
1.38618
1.38288
Lợi nhuận
-2.49 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#128906579
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 09:18:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.38618
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:37:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.38288
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.49 USD
12.03.2020 22:38:39
13.03.2020 09:37:23
Bán
0.01
1.02289
1.02643
Lợi nhuận
-2.38 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#128881939
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 22:38:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.02289
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:37:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.02643
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.38 USD
12.03.2020 23:17:57
13.03.2020 09:37:22
Bán
0.01
1.02558
1.02642
Lợi nhuận
-0.72 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#128883339
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 23:17:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.02558
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:37:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.02642
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.72 USD
12.03.2020 23:57:22
13.03.2020 09:37:22
Bán
0.01
1.02806
1.02642
Lợi nhuận
0.81 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#128883916
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 23:57:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.02806
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:37:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.02642
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.81 USD
13.03.2020 00:00:21
13.03.2020 09:37:21
Mua
0.01
1.02833
1.02629
Lợi nhuận
-1.45 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#128884074
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 00:00:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.02833
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:37:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.02629
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.45 USD
13.03.2020 00:20:40
13.03.2020 09:37:20
Mua
0.01
1.02553
1.0263
Lợi nhuận
0.27 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#128884347
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 00:20:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.02553
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:37:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.0263
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.27 USD
12.03.2020 23:00:01
13.03.2020 09:37:12
Bán
0.01
0.60906
0.6143
Lợi nhuận
-5.34 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#128882927
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 23:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.60906
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:37:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.6143
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-5.34 USD
12.03.2020 23:40:06
13.03.2020 09:37:11
Bán
0.01
0.61216
0.6143
Lợi nhuận
-2.24 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#128883675
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 23:40:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.61216
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:37:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.6143
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.24 USD
13.03.2020 03:31:51
13.03.2020 09:37:10
Bán
0.01
0.6155
0.61393
Lợi nhuận
1.47 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#128890360
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 03:31:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6155
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:37:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.61393
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.47 USD
12.03.2020 20:00:01
13.03.2020 09:37:09
Mua
0.01
0.61763
0.61381
Lợi nhuận
-3.92 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#128874135
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 20:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.61763
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:37:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.61381
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.92 USD
12.03.2020 22:31:01
13.03.2020 09:37:08
Mua
0.01
0.61142
0.61377
Lợi nhuận
2.25 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#128881280
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 22:31:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.61142
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:37:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.61377
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.25 USD
12.03.2020 20:59:19
13.03.2020 09:37:08
Mua
0.01
0.61453
0.61381
Lợi nhuận
-0.82 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#128878311
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 20:59:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.61453
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:37:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.61381
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.82 USD
12.03.2020 22:31:55
13.03.2020 09:36:49
Bán
0.01
0.62545
0.62987
Lợi nhuận
-4.52 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#128881383
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 22:31:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.62545
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:36:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.62987
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-4.52 USD
12.03.2020 23:28:13
13.03.2020 09:36:49
Bán
0.01
0.6283
0.62987
Lợi nhuận
-1.67 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#128883488
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 23:28:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6283
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:36:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.62987
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.67 USD
12.03.2020 23:58:02
13.03.2020 09:36:48
Bán
0.01
0.63103
0.62987
Lợi nhuận
1.06 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#128883984
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 23:58:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.63103
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:36:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.62987
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.06 USD
13.03.2020 06:41:50
13.03.2020 09:36:47
Mua
0.01
0.63228
0.62981
Lợi nhuận
-2.57 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#128898021
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 06:41:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.63228
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:36:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.62981
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.57 USD
13.03.2020 07:56:49
13.03.2020 09:36:46
Mua
0.01
0.62954
0.62978
Lợi nhuận
0.14 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#128901444
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 07:56:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.62954
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:36:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.62978
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
13.03.2020 03:00:00
13.03.2020 09:36:23
Bán
0.01
1.11664
1.11893
Lợi nhuận
-2.39 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128889105
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 03:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11664
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:36:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11893
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.39 USD
13.03.2020 04:58:38
13.03.2020 09:36:22
Bán
0.01
1.12026
1.11897
Lợi nhuận
1.19 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128893663
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 04:58:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12026
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:36:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11897
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.19 USD
12.03.2020 20:00:01
13.03.2020 09:36:21
Mua
0.01
1.11857
1.11897
Lợi nhuận
0.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128874140
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 20:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11857
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:36:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11897
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
12.03.2020 19:43:37
13.03.2020 09:24:55
Bán
0.01
1.37937
1.38537
Lợi nhuận
-4.43 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#128872183
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 19:43:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.37937
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:24:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.38537
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-4.43 USD
12.03.2020 20:38:41
13.03.2020 09:24:55
Bán
0.01
1.38409
1.38537
Lợi nhuận
-1.02 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#128877487
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 20:38:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.38409
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:24:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.38537
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.02 USD
12.03.2020 22:12:34
13.03.2020 09:24:55
Bán
0.02
1.38883
1.38537
Lợi nhuận
4.80 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#128880440
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 22:12:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.38883
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:24:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.38537
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.80 USD
12.03.2020 22:31:59
13.03.2020 09:24:55
Bán
0.03
1.39361
1.38537
Lợi nhuận
17.54 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#128881451
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 22:31:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.39361
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
17.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:24:55
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.38537
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
17.54 USD
12.03.2020 19:00:02
13.03.2020 09:24:55
Bán
0.01
1.37466
1.38537
Lợi nhuận
-7.83 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#128865309
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 19:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.37466
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:24:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.38537
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-7.83 USD
12.03.2020 20:38:50
13.03.2020 09:05:19
Mua
0.01
1.2586
1.2579
Lợi nhuận
-0.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#128877558
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 20:38:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2586
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:05:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2579
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.80 USD
12.03.2020 22:52:46
13.03.2020 09:05:19
Mua
0.01
1.255
1.2579
Lợi nhuận
2.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#128882649
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 22:52:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.255
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:05:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2579
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.80 USD
13.03.2020 02:31:50
13.03.2020 09:05:19
Mua
0.02
1.25139
1.2579
Lợi nhuận
12.82 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#128888322
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 02:31:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25139
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:05:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.2579
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
12.82 USD
12.03.2020 20:00:02
13.03.2020 09:05:19
Mua
0.01
1.26219
1.2579
Lợi nhuận
-4.39 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#128874155
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 20:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.26219
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:05:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2579
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-4.39 USD
13.03.2020 04:00:01
13.03.2020 06:41:49
Mua
0.01
0.63053
0.63224
Lợi nhuận
1.61 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#128891209
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 04:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.63053
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 06:41:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.63224
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.61 USD
13.03.2020 05:25:56
13.03.2020 06:41:49
Mua
0.01
0.62781
0.63224
Lợi nhuận
4.33 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#128895066
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 05:25:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.62781
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 06:41:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.63224
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.33 USD
12.03.2020 22:14:43
13.03.2020 02:23:46
Bán
0.02
1.12183
1.11552
Lợi nhuận
12.42 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128880577
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 22:14:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12183
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 02:23:46
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11552
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
12.42 USD
12.03.2020 17:13:28
13.03.2020 02:23:46
Bán
0.01
1.11102
1.11552
Lợi nhuận
-4.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128848230
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 17:13:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11102
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 02:23:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11552
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-4.60 USD
12.03.2020 19:12:21
13.03.2020 02:23:46
Bán
0.01
1.11824
1.11552
Lợi nhuận
2.62 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128867573
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 19:12:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11824
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 02:23:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11552
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.62 USD
12.03.2020 18:58:28
13.03.2020 02:23:46
Bán
0.01
1.11464
1.11552
Lợi nhuận
-0.98 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128864790
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 18:58:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11464
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 02:23:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11552
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.98 USD
12.03.2020 22:39:17
12.03.2020 23:22:54
Mua
0.2
1.02154
1.02664
Lợi nhuận
58.18 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#128882085
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 22:39:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.02154
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
62.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.03.2020 23:22:54
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.02664
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
58.18 USD
10.03.2020 03:43:25
12.03.2020 23:22:54
Mua
0.01
1.03955
1.02664
Lợi nhuận
-8.07 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#128463527
Ngày và giờ mở cửa
10.03.2020 03:43:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.03955
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.03.2020 23:22:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.02664
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.07 USD