Chế độ demo
10.10.2019 09:51:01
11.10.2019 14:13:24
Mua
0.01
1.10026
1.10426
Lợi nhuận
3.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#116352452
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 09:51:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10026
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 14:13:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10426
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.90 USD
03.10.2019 17:05:02
11.10.2019 10:14:21
Mua
0.01
0.67412
0.67872
Lợi nhuận
4.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#115444672
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 17:05:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67412
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 10:14:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.67872
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.50 USD
10.10.2019 01:48:20
10.10.2019 12:45:06
Mua
0.01
0.62788
0.63278
Lợi nhuận
4.80 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#115678055
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 01:48:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.62788
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 12:45:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.63278
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.80 USD
07.10.2019 00:05:05
10.10.2019 12:45:06
Mua
0.01
0.63088
0.63278
Lợi nhuận
1.80 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#115678001
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2019 00:05:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.63088
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 12:45:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.63278
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
03.10.2019 03:06:02
10.10.2019 09:50:50
Mua
0.01
1.09647
1.10047
Lợi nhuận
3.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#115346450
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 03:06:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09647
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 09:50:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10047
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.90 USD
02.10.2019 18:09:49
08.10.2019 21:35:43
Bán
0.05
1.09539
1.09439
Lợi nhuận
4.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#115204104
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 18:09:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09539
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 21:35:43
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.09439
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
4.50 USD
03.10.2019 17:00:43
08.10.2019 21:35:43
Bán
0.12
1.09839
1.09439
Lợi nhuận
46.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#115327553
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 17:00:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09839
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
48.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 21:35:43
Khối lượng giao dịch
0.12
Ngoài
1.09439
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
46.80 USD
01.10.2019 18:06:20
08.10.2019 21:35:43
Bán
0.02
1.09239
1.09439
Lợi nhuận
-4.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#114981032
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 18:06:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09239
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 21:35:43
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09439
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-4.20 USD
30.09.2019 15:14:05
08.10.2019 21:35:43
Bán
0.02
1.08939
1.09439
Lợi nhuận
-10.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#114981020
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2019 15:14:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08939
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 21:35:43
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09439
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-10.20 USD
04.10.2019 19:40:43
08.10.2019 18:32:44
Bán
0.01
0.67712
0.67252
Lợi nhuận
4.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#115444627
Ngày và giờ mở cửa
04.10.2019 19:40:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67712
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 18:32:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.67252
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.50 USD
03.10.2019 17:04:54
08.10.2019 18:32:44
Bán
0.01
0.67402
0.67252
Lợi nhuận
1.40 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#115115774
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 17:04:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67402
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 18:32:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.67252
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
01.10.2019 08:55:00
08.10.2019 18:32:44
Bán
0.01
0.67092
0.67252
Lợi nhuận
-1.70 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#115115733
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 08:55:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67092
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 18:32:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.67252
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.70 USD
03.10.2019 11:39:04
04.10.2019 14:16:11
Mua
0.01
0.62837
0.63327
Lợi nhuận
4.80 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#115383687
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 11:39:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.62837
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.10.2019 14:16:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.63327
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.80 USD
01.10.2019 15:26:04
03.10.2019 17:04:54
Mua
0.24
0.66931
0.67401
Lợi nhuận
110.40 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#115114257
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 15:26:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66931
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
112.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 17:04:54
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
0.67401
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
110.40 USD
19.09.2019 05:40:41
03.10.2019 17:04:54
Mua
0.03
0.67861
0.67401
Lợi nhuận
-14.10 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#113599660
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 05:40:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67861
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 17:04:54
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.67401
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-14.10 USD
17.09.2019 04:54:51
03.10.2019 17:04:54
Mua
0.01
0.68481
0.67401
Lợi nhuận
-10.90 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#112729731
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 04:54:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68481
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 17:04:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.67401
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-10.90 USD
25.09.2019 16:16:52
03.10.2019 17:04:54
Mua
0.07
0.67551
0.67401
Lợi nhuận
-11.20 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#113642284
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2019 16:16:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67551
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 17:04:54
Khối lượng giao dịch
0.07
Ngoài
0.67401
Phí hoa hồng
-0.70 USD
Lợi nhuận
-11.20 USD
11.09.2019 07:05:01
03.10.2019 17:04:54
Mua
0.01
0.68791
0.67401
Lợi nhuận
-14.00 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#112729725
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 07:05:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68791
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 17:04:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.67401
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-14.00 USD
18.09.2019 21:43:07
03.10.2019 17:04:54
Mua
0.01
0.68171
0.67401
Lợi nhuận
-7.80 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#113353989
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 21:43:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68171
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 17:04:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.67401
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-7.80 USD
01.10.2019 08:08:00
03.10.2019 17:04:54
Mua
0.13
0.67241
0.67401
Lợi nhuận
19.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#114400511
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 08:08:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67241
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 17:04:54
Khối lượng giao dịch
0.13
Ngoài
0.67401
Phí hoa hồng
-1.30 USD
Lợi nhuận
19.50 USD
30.09.2019 05:50:00
03.10.2019 11:38:35
Mua
0.01
0.62606
0.62796
Lợi nhuận
1.80 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#114398354
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2019 05:50:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.62606
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 11:38:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.62796
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
01.10.2019 09:16:21
03.10.2019 11:38:35
Mua
0.03
0.62306
0.62796
Lợi nhuận
14.40 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#114854570
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 09:16:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.62306
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 11:38:35
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.62796
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
14.40 USD
25.09.2019 16:01:49
03.10.2019 11:38:35
Mua
0.01
0.62906
0.62796
Lợi nhuận
-1.20 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#114241594
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2019 16:01:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.62906
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 11:38:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.62796
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.20 USD
24.09.2019 16:03:09
03.10.2019 11:38:35
Mua
0.01
0.63206
0.62796
Lợi nhuận
-4.20 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#114241584
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2019 16:03:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.63206
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 11:38:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.62796
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-4.20 USD
01.10.2019 18:15:01
03.10.2019 03:05:45
Mua
0.01
1.09244
1.09644
Lợi nhuận
3.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#115204793
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 18:15:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09244
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 03:05:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09644
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.90 USD
01.10.2019 09:09:18
01.10.2019 18:14:06
Mua
0.02
1.08845
1.09245
Lợi nhuận
7.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#114969492
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 09:09:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08845
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 18:14:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09245
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.80 USD
27.09.2019 15:42:01
01.10.2019 18:14:06
Mua
0.01
1.09445
1.09245
Lợi nhuận
-2.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#114730626
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2019 15:42:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09445
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 18:14:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09245
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.10 USD
30.09.2019 14:17:50
01.10.2019 18:14:06
Mua
0.01
1.09145
1.09245
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#114730687
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2019 14:17:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09145
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 18:14:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09245
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
25.09.2019 16:17:00
01.10.2019 08:54:54
Bán
0.01
0.67557
0.67097
Lợi nhuận
4.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#114400522
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2019 16:17:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67557
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 08:54:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.67097
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.50 USD
27.09.2019 15:41:15
30.09.2019 15:13:56
Bán
0.02
1.09426
1.09026
Lợi nhuận
7.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#114609347
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2019 15:41:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09426
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 15:13:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09026
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.80 USD
26.09.2019 22:36:01
30.09.2019 15:13:56
Bán
0.02
1.09126
1.09026
Lợi nhuận
1.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#114609307
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2019 22:36:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09126
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 15:13:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09026
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
26.09.2019 05:26:59
30.09.2019 09:54:12
Bán
0.02
0.62999
0.62509
Lợi nhuận
9.60 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#114433742
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2019 05:26:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.62999
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 09:54:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.62509
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
9.60 USD
25.09.2019 19:10:02
30.09.2019 09:54:12
Bán
0.02
0.62699
0.62509
Lợi nhuận
3.60 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#114433700
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2019 19:10:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.62699
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 09:54:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.62509
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.60 USD
19.09.2019 11:02:01
27.09.2019 15:41:25
Mua
0.01
1.10556
1.09456
Lợi nhuận
-11.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#113691212
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 11:02:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10556
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.09.2019 15:41:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09456
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-11.10 USD
26.09.2019 11:35:54
27.09.2019 15:41:25
Mua
0.15
1.09356
1.09456
Lợi nhuận
13.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#114412453
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2019 11:35:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09356
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.09.2019 15:41:25
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.09456
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
13.50 USD
25.09.2019 17:22:47
27.09.2019 15:41:25
Mua
0.06
1.09656
1.09456
Lợi nhuận
-12.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#113920089
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2019 17:22:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09656
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.09.2019 15:41:25
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
1.09456
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-12.60 USD
23.09.2019 10:30:04
27.09.2019 15:41:25
Mua
0.02
1.09956
1.09456
Lợi nhuận
-10.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#113814167
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2019 10:30:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09956
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.09.2019 15:41:25
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09456
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-10.20 USD
20.09.2019 14:47:26
27.09.2019 15:41:25
Mua
0.01
1.10256
1.09456
Lợi nhuận
-8.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#113691219
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 14:47:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10256
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.09.2019 15:41:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09456
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-8.10 USD
27.09.2019 03:37:24
27.09.2019 15:41:25
Mua
0.28
1.09056
1.09456
Lợi nhuận
109.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#114513479
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2019 03:37:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09056
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
112.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.09.2019 15:41:25
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
1.09456
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
109.20 USD
26.09.2019 15:24:06
26.09.2019 22:35:08
Bán
0.02
1.09527
1.09127
Lợi nhuận
7.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#114530456
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2019 15:24:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09527
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.09.2019 22:35:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09127
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.80 USD
26.09.2019 13:44:00
26.09.2019 22:35:08
Bán
0.02
1.09227
1.09127
Lợi nhuận
1.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#114530437
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2019 13:44:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09227
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.09.2019 22:35:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09127
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
25.09.2019 17:23:01
26.09.2019 13:43:50
Bán
0.02
1.0966
1.0926
Lợi nhuận
7.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#114412543
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2019 17:23:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0966
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.09.2019 13:43:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.0926
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.80 USD
24.09.2019 16:02:03
25.09.2019 19:09:05
Bán
0.03
0.63205
0.62715
Lợi nhuận
14.40 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#114023133
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2019 16:02:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.63205
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2019 19:09:05
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.62715
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
14.40 USD
23.09.2019 21:00:50
25.09.2019 19:09:05
Bán
0.02
0.62905
0.62715
Lợi nhuận
3.60 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#113906448
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2019 21:00:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.62905
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2019 19:09:05
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.62715
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.60 USD
23.09.2019 00:03:06
25.09.2019 19:09:05
Bán
0.02
0.62605
0.62715
Lợi nhuận
-2.40 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#113906415
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2019 00:03:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.62605
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2019 19:09:05
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.62715
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.40 USD
24.09.2019 15:05:51
25.09.2019 17:22:51
Bán
0.01
1.10043
1.09643
Lợi nhuận
3.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#113920834
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2019 15:05:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10043
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2019 17:22:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09643
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.90 USD
23.09.2019 10:34:03
25.09.2019 17:22:51
Bán
0.01
1.09743
1.09643
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#113920784
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2019 10:34:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09743
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2019 17:22:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09643
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
24.09.2019 13:08:32
25.09.2019 16:16:47
Bán
0.01
0.68019
0.67559
Lợi nhuận
4.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#113847405
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2019 13:08:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68019
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2019 16:16:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.67559
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.50 USD
20.09.2019 18:30:01
25.09.2019 16:16:47
Bán
0.01
0.67709
0.67559
Lợi nhuận
1.40 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#113847328
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 18:30:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67709
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2019 16:16:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.67559
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
20.09.2019 13:34:13
24.09.2019 16:02:13
Mua
0.12
0.62723
0.63213
Lợi nhuận
57.60 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#113600135
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 13:34:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.62723
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
58.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2019 16:02:13
Khối lượng giao dịch
0.12
Ngoài
0.63213
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
57.60 USD