Chế độ demo
21.12.2020 13:43:00
21.12.2020 14:47:55
Bán
0.01
0.70331
0.70395
Lợi nhuận
-0.74 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#154161934
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 13:43:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.70331
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:47:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.70395
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.74 USD
17.12.2020 03:25:01
21.12.2020 14:47:55
Mua
0.02
0.71314
0.7039
Lợi nhuận
-18.68 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#153915635
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2020 03:25:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71314
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-18.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:47:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.7039
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-18.68 USD
21.12.2020 09:36:40
21.12.2020 14:47:54
Mua
0.03
0.70714
0.7039
Lợi nhuận
-10.02 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#154070207
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 09:36:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.70714
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:47:54
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.7039
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-10.02 USD
21.12.2020 11:13:31
21.12.2020 14:47:54
Mua
0.07
0.70414
0.7039
Lợi nhuận
-2.38 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#154127267
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 11:13:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.70414
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:47:54
Khối lượng giao dịch
0.07
Thoát
0.7039
Phí hoa hồng
-0.70 USD
Lợi nhuận
-2.38 USD
21.12.2020 02:16:59
21.12.2020 14:47:54
Mua
0.02
0.71014
0.7039
Lợi nhuận
-12.68 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#153915647
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 02:16:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71014
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:47:54
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.7039
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-12.68 USD
21.12.2020 14:19:01
21.12.2020 14:47:21
Bán
0.01
0.91611
0.91657
Lợi nhuận
-0.81 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#154163885
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 14:19:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.91611
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:47:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91657
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.81 USD
21.12.2020 13:43:00
21.12.2020 14:47:21
Mua
0.01
0.91689
0.91652
Lợi nhuận
-0.69 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#154161939
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 13:43:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91689
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:47:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91652
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.69 USD
21.12.2020 13:43:00
21.12.2020 14:46:42
Bán
0.01
1.3284
1.32908
Lợi nhuận
-0.78 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#154161957
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 13:43:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3284
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:46:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.32908
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.78 USD
21.12.2020 14:46:01
21.12.2020 14:46:41
Mua
0.02
1.32899
1.32905
Lợi nhuận
-0.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#154165061
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 14:46:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.32899
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:46:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.32905
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.08 USD
21.12.2020 00:00:03
21.12.2020 14:45:02
Mua
0.56
1.34557
1.32917
Lợi nhuận
-924.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#154059649
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 00:00:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.34557
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-918.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:45:02
Khối lượng giao dịch
0.56
Thoát
1.32917
Phí hoa hồng
-5.60 USD
Lợi nhuận
-924.00 USD
21.12.2020 09:28:24
21.12.2020 14:45:02
Mua
5.55
1.33136
1.32917
Lợi nhuận
-1 270.95 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#154082092
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 09:28:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.33136
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 215.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:45:02
Khối lượng giao dịch
5.55
Thoát
1.32917
Phí hoa hồng
-55.50 USD
Lợi nhuận
-1 270.95 USD
21.12.2020 11:37:25
21.12.2020 14:45:02
Mua
14.57
1.32386
1.32917
Lợi nhuận
7 590.97 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#154132413
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 11:37:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.32386
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7 736.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:45:02
Khối lượng giao dịch
14.57
Thoát
1.32917
Phí hoa hồng
-145.70 USD
Lợi nhuận
7 590.97 USD
21.12.2020 03:45:55
21.12.2020 14:45:02
Mua
1.88
1.33736
1.32917
Lợi nhuận
-1 558.52 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#154069588
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 03:45:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.33736
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 539.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:45:02
Khối lượng giao dịch
1.88
Thoát
1.32917
Phí hoa hồng
-18.80 USD
Lợi nhuận
-1 558.52 USD
18.12.2020 16:52:48
21.12.2020 14:45:02
Mua
0.31
1.34857
1.32917
Lợi nhuận
-604.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#154033647
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2020 16:52:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.34857
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-601.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:45:02
Khối lượng giao dịch
0.31
Thoát
1.32917
Phí hoa hồng
-3.10 USD
Lợi nhuận
-604.50 USD
21.12.2020 01:34:23
21.12.2020 14:45:02
Mua
1.03
1.34036
1.32917
Lợi nhuận
-1 162.87 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#154068476
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 01:34:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.34036
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 152.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:45:02
Khối lượng giao dịch
1.03
Thoát
1.32917
Phí hoa hồng
-10.30 USD
Lợi nhuận
-1 162.87 USD
21.12.2020 04:39:55
21.12.2020 14:45:02
Mua
3.42
1.33436
1.32917
Lợi nhuận
-1 809.18 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#154071988
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 04:39:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.33436
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 774.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:45:02
Khối lượng giao dịch
3.42
Thoát
1.32917
Phí hoa hồng
-34.20 USD
Lợi nhuận
-1 809.18 USD
21.12.2020 09:41:49
21.12.2020 14:45:02
Mua
8.99
1.32786
1.32917
Lợi nhuận
1 087.79 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#154126551
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 09:41:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.32786
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 177.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:45:02
Khối lượng giao dịch
8.99
Thoát
1.32917
Phí hoa hồng
-89.90 USD
Lợi nhuận
1 087.79 USD
21.12.2020 09:31:31
21.12.2020 14:00:04
Bán
0.12
0.9157
0.9161
Lợi nhuận
-8.77 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#154071962
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 09:31:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.9157
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:00:04
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
0.9161
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
-8.77 USD
18.12.2020 10:00:03
21.12.2020 14:00:04
Bán
0.01
0.90582
0.9161
Lợi nhuận
-13.85 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#153895330
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2020 10:00:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90582
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:00:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.9161
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-13.85 USD
21.12.2020 12:01:25
21.12.2020 14:00:04
Bán
0.4
0.9217
0.9161
Lợi nhuận
289.39 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#154135183
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 12:01:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.9217
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
297.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:00:04
Khối lượng giao dịch
0.4
Thoát
0.9161
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
289.39 USD
21.12.2020 00:00:02
21.12.2020 14:00:04
Bán
0.03
0.90882
0.9161
Lợi nhuận
-29.59 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#154033376
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 00:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90882
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-28.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:00:04
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.9161
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-29.59 USD
16.12.2020 16:37:03
21.12.2020 14:00:04
Bán
0.01
0.90282
0.9161
Lợi nhuận
-17.83 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#153884115
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2020 16:37:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90282
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-17.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:00:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.9161
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-17.83 USD
21.12.2020 03:45:53
21.12.2020 14:00:04
Bán
0.06
0.9127
0.9161
Lợi nhuận
-28.29 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#154068470
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 03:45:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.9127
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-27.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:00:04
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
0.9161
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-28.29 USD
21.12.2020 10:20:40
21.12.2020 14:00:04
Bán
0.22
0.9187
0.9161
Lợi nhuận
71.54 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#154126931
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 10:20:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.9187
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
75.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:00:04
Khối lượng giao dịch
0.22
Thoát
0.9161
Phí hoa hồng
-4.40 USD
Lợi nhuận
71.54 USD
16.12.2020 15:10:02
21.12.2020 14:00:04
Bán
0.01
0.89982
0.9161
Lợi nhuận
-21.81 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#153884104
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2020 15:10:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.89982
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-21.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 14:00:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.9161
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-21.81 USD
18.12.2020 10:00:46
21.12.2020 11:48:10
Mua
0.12
1.35157
1.32153
Lợi nhuận
-361.68 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#153991155
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2020 10:00:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.35157
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-360.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 11:48:10
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
1.32153
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-361.68 USD
17.12.2020 22:56:59
21.12.2020 11:36:30
Mua
0.05
1.35457
1.32441
Lợi nhuận
-151.30 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#153982727
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2020 22:56:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.35457
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-150.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 11:36:30
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.32441
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-151.30 USD
21.12.2020 03:46:00
21.12.2020 10:16:32
Mua
0.01
0.91312
0.91792
Lợi nhuận
6.17 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#154072009
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 03:46:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91312
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 10:16:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91792
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.17 USD
21.12.2020 01:32:00
21.12.2020 09:49:03
Bán
0.01
0.71053
0.70563
Lợi nhuận
4.80 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#154069522
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 01:32:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71053
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 09:49:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.70563
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.80 USD
17.12.2020 17:10:34
21.12.2020 09:41:53
Mua
0.02
1.35757
1.32725
Lợi nhuận
-60.84 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#153963850
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2020 17:10:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.35757
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-60.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 09:41:53
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.32725
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-60.84 USD
17.12.2020 13:07:00
21.12.2020 09:28:55
Mua
0.02
1.36057
1.33053
Lợi nhuận
-60.28 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#153963839
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2020 13:07:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.36057
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-60.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 09:28:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.33053
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-60.28 USD
21.12.2020 03:43:01
21.12.2020 09:19:55
Bán
0.01
1.33853
1.33353
Lợi nhuận
4.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#154071830
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 03:43:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.33853
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 09:19:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.33353
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
18.12.2020 15:18:00
21.12.2020 03:45:54
Mua
0.01
0.90802
0.91282
Lợi nhuận
6.22 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#154056525
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2020 15:18:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90802
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 03:45:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91282
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.22 USD
21.12.2020 00:01:04
21.12.2020 03:42:52
Bán
0.01
1.3406799999999999
1.33868
Lợi nhuận
1.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#154068547
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 00:01:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3406799999999999
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 03:42:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.33868
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.90 USD
21.12.2020 00:26:09
21.12.2020 03:42:52
Bán
0.01
1.34368
1.33868
Lợi nhuận
4.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#154068552
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 00:26:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.34368
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 03:42:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.33868
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
14.12.2020 00:00:28
21.12.2020 01:31:04
Bán
0.01
0.70966
0.71076
Lợi nhuận
-1.20 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#153573204
Ngày và giờ mở cửa
14.12.2020 00:00:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.70966
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 01:31:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71076
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.20 USD
17.12.2020 10:49:55
21.12.2020 01:31:04
Bán
0.01
0.71566
0.71076
Lợi nhuận
4.80 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#153915586
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2020 10:49:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71566
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 01:31:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71076
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.80 USD
17.12.2020 03:24:15
21.12.2020 01:31:04
Bán
0.01
0.71266
0.71076
Lợi nhuận
1.80 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#153573297
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2020 03:24:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71266
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 01:31:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71076
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
18.12.2020 16:54:00
21.12.2020 00:00:03
Bán
0.01
1.34857
1.34657
Lợi nhuận
1.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#154059785
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2020 16:54:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.34857
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 00:00:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.34657
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.90 USD
18.12.2020 23:56:29
21.12.2020 00:00:03
Bán
0.01
1.35157
1.34657
Lợi nhuận
4.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#154059797
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2020 23:56:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.35157
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 00:00:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.34657
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
18.12.2020 04:45:00
18.12.2020 16:53:27
Bán
0.01
1.35335
1.34835
Lợi nhuận
4.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#154006717
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2020 04:45:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.35335
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2020 16:53:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.34835
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
18.12.2020 00:01:04
18.12.2020 15:17:30
Mua
0.01
0.90351
0.90831
Lợi nhuận
6.28 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#153991624
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2020 00:01:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90351
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2020 15:17:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90831
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.28 USD
17.12.2020 23:59:12
18.12.2020 04:44:34
Bán
0.01
1.35857
1.35357
Lợi nhuận
4.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#153991070
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2020 23:59:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.35857
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2020 04:44:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.35357
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
17.12.2020 22:52:00
18.12.2020 04:44:34
Bán
0.01
1.35557
1.35357
Lợi nhuận
1.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#153991059
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2020 22:52:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.35557
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2020 04:44:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.35357
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.90 USD
17.12.2020 03:16:54
17.12.2020 22:51:04
Bán
0.02
1.35149
1.35549
Lợi nhuận
-8.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#153908706
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2020 03:16:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.35149
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.12.2020 22:51:04
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.35549
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.20 USD
17.12.2020 09:24:21
17.12.2020 22:51:04
Bán
0.15
1.35749
1.35549
Lợi nhuận
28.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#153946501
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2020 09:24:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.35749
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
30.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.12.2020 22:51:04
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.35549
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
28.50 USD
16.12.2020 21:38:36
17.12.2020 22:51:04
Bán
0.01
1.34849
1.35549
Lợi nhuận
-7.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#153907972
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2020 21:38:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.34849
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.12.2020 22:51:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.35549
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-7.10 USD
16.12.2020 21:19:00
17.12.2020 22:51:04
Bán
0.01
1.34549
1.35549
Lợi nhuận
-10.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#153907959
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2020 21:19:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.34549
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.12.2020 22:51:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.35549
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-10.10 USD
17.12.2020 07:39:47
17.12.2020 22:51:04
Bán
0.06
1.35449
1.35549
Lợi nhuận
-6.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#153915275
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2020 07:39:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.35449
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.12.2020 22:51:04
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
1.35549
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-6.60 USD
17.12.2020 13:01:30
17.12.2020 22:51:04
Bán
0.28
1.36049
1.35549
Lợi nhuận
137.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#153950560
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2020 13:01:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36049
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
140.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.12.2020 22:51:04
Khối lượng giao dịch
0.28
Thoát
1.35549
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
137.20 USD