Chế độ demo
16.04.2019 15:35:00
18.04.2019 11:04:02
Bán
0.01
1.3068
1.3018
Lợi nhuận
4.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97605882
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2019 15:35:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3068
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.04.2019 11:04:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.3018
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
12.04.2019 15:13:36
16.04.2019 15:34:18
Bán
0.02
1.31168
1.30661
Lợi nhuận
9.94 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97455386
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2019 15:13:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31168
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2019 15:34:18
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.30661
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
9.94 USD
12.04.2019 14:05:59
16.04.2019 15:34:18
Bán
0.01
1.3086
1.30661
Lợi nhuận
1.89 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97412100
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2019 14:05:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3086
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2019 15:34:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30661
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.89 USD
11.04.2019 20:25:00
16.04.2019 15:34:18
Bán
0.01
1.3056
1.30661
Lợi nhuận
-1.11 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97412045
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2019 20:25:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3056
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2019 15:34:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30661
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.11 USD
10.04.2019 16:12:52
12.04.2019 15:57:00
Mua
0.01
1.30699
1.31261
Lợi nhuận
5.52 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97303926
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2019 16:12:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30699
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2019 15:57:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31261
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
5.52 USD
10.04.2019 14:33:02
12.04.2019 15:57:00
Mua
0.01
1.31009
1.31262
Lợi nhuận
2.43 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97303895
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2019 14:33:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31009
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2019 15:57:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31262
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.43 USD
09.04.2019 15:33:16
11.04.2019 20:24:34
Bán
0.01
1.30756
1.30552
Lợi nhuận
1.94 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97240697
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2019 15:33:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30756
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.04.2019 20:24:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30552
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.94 USD
09.04.2019 15:01:01
11.04.2019 20:24:34
Bán
0.01
1.30442
1.30552
Lợi nhuận
-1.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97240625
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2019 15:01:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30442
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.04.2019 20:24:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30552
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.20 USD
10.04.2019 19:38:13
11.04.2019 20:24:34
Bán
0.02
1.31073
1.30552
Lợi nhuận
10.22 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97242533
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2019 19:38:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31073
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.04.2019 20:24:34
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.30552
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
10.22 USD
09.04.2019 12:11:24
10.04.2019 14:32:43
Mua
0.01
1.30808
1.30995
Lợi nhuận
1.77 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97224693
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2019 12:11:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30808
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2019 14:32:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30995
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.77 USD
09.04.2019 11:44:01
10.04.2019 14:32:43
Mua
0.01
1.3117
1.30995
Lợi nhuận
-1.85 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97224690
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2019 11:44:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.3117
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2019 14:32:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30995
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.85 USD
09.04.2019 15:00:29
10.04.2019 14:32:43
Mua
0.02
1.3051
1.30995
Lợi nhuận
9.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97230071
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2019 15:00:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.3051
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2019 14:32:43
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.30995
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
9.50 USD
08.04.2019 06:11:13
09.04.2019 15:00:56
Bán
0.02
1.3065
1.30445
Lợi nhuận
3.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97111328
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2019 06:11:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3065
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2019 15:00:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.30445
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.90 USD
09.04.2019 11:42:25
09.04.2019 15:00:56
Bán
0.06
1.30969
1.30445
Lợi nhuận
30.84 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97129927
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2019 11:42:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30969
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
31.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2019 15:00:56
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
1.30445
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
30.84 USD
05.04.2019 20:50:56
09.04.2019 15:00:56
Bán
0.01
1.30348
1.3045
Lợi nhuận
-1.12 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97109192
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2019 20:50:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30348
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2019 15:00:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.3045
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.12 USD
05.04.2019 19:03:00
09.04.2019 15:00:56
Bán
0.01
1.30024
1.3045
Lợi nhuận
-4.36 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97109172
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2019 19:03:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30024
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2019 15:00:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.3045
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-4.36 USD
09.04.2019 11:03:06
09.04.2019 11:43:36
Mua
0.01
1.30633
1.31123
Lợi nhuận
4.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97208604
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2019 11:03:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30633
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2019 11:43:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31123
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.80 USD
09.04.2019 08:59:02
09.04.2019 11:43:35
Mua
0.01
1.30931
1.31128
Lợi nhuận
1.87 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97208577
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2019 08:59:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30931
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2019 11:43:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31128
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.87 USD
08.04.2019 03:54:01
09.04.2019 08:58:14
Mua
0.01
1.30444
1.30948
Lợi nhuận
4.94 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97123631
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2019 03:54:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30444
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2019 08:58:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30948
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.94 USD
05.04.2019 19:03:36
08.04.2019 03:53:17
Mua
0.51
1.29922
1.30426
Lợi nhuận
251.94 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97100216
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2019 19:03:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29922
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
257.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2019 03:53:17
Khối lượng giao dịch
0.51
Ngoài
1.30426
Phí hoa hồng
-5.10 USD
Lợi nhuận
251.94 USD
04.04.2019 17:36:50
08.04.2019 03:53:17
Mua
0.06
1.30836
1.30427
Lợi nhuận
-25.14 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97050484
Ngày và giờ mở cửa
04.04.2019 17:36:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30836
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-24.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2019 03:53:17
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
1.30427
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-25.14 USD
03.04.2019 10:07:01
08.04.2019 03:53:17
Mua
0.01
1.31878
1.30427
Lợi nhuận
-14.61 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#96962701
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2019 10:07:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31878
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2019 03:53:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30427
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-14.61 USD
05.04.2019 16:40:39
08.04.2019 03:53:17
Mua
0.28
1.30223
1.30426
Lợi nhuận
54.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97093479
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2019 16:40:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30223
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
56.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2019 03:53:17
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
1.30426
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
54.04 USD
04.04.2019 16:08:23
08.04.2019 03:53:17
Mua
0.02
1.31148
1.30427
Lợi nhuận
-14.62 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#96970890
Ngày và giờ mở cửa
04.04.2019 16:08:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31148
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2019 03:53:17
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.30427
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-14.62 USD
05.04.2019 15:40:18
08.04.2019 03:53:17
Mua
0.15
1.30523
1.30426
Lợi nhuận
-16.05 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97056162
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2019 15:40:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30523
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2019 03:53:17
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.30426
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
-16.05 USD
03.04.2019 11:30:00
08.04.2019 03:53:17
Mua
0.01
1.31456
1.30427
Lợi nhuận
-10.39 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#96962708
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2019 11:30:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31456
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2019 03:53:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30427
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-10.39 USD
05.04.2019 15:39:01
05.04.2019 19:02:43
Bán
0.01
1.30542
1.30043
Lợi nhuận
4.89 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97093262
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2019 15:39:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30542
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2019 19:02:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30043
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.89 USD
05.04.2019 08:12:49
05.04.2019 15:38:58
Bán
0.01
1.3107
1.30549
Lợi nhuận
5.11 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97057604
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2019 08:12:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3107
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2019 15:38:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30549
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
5.11 USD
04.04.2019 18:02:01
05.04.2019 15:38:57
Bán
0.01
1.30749
1.30549
Lợi nhuận
1.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97057563
Ngày và giờ mở cửa
04.04.2019 18:02:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30749
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2019 15:38:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30549
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.90 USD
04.04.2019 16:01:00
04.04.2019 18:01:34
Bán
0.01
1.31232
1.30725
Lợi nhuận
4.97 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97049972
Ngày và giờ mở cửa
04.04.2019 16:01:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31232
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.04.2019 18:01:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30725
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.97 USD
03.04.2019 18:57:20
04.04.2019 16:00:25
Bán
0.01
1.31749
1.31245
Lợi nhuận
4.94 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#96989254
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2019 18:57:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31749
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.04.2019 16:00:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31245
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.94 USD
03.04.2019 16:33:01
04.04.2019 16:00:24
Bán
0.01
1.31446
1.31245
Lợi nhuận
1.91 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#96989230
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2019 16:33:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31446
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.04.2019 16:00:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31245
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.91 USD
02.04.2019 20:06:32
03.04.2019 16:32:56
Bán
0.02
1.30948
1.31447
Lợi nhuận
-10.18 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#96865019
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2019 20:06:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30948
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2019 16:32:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.31447
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-10.18 USD
03.04.2019 09:31:05
03.04.2019 16:32:56
Bán
0.15
1.31648
1.31447
Lợi nhuận
28.65 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#96929605
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2019 09:31:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31648
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
30.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2019 16:32:56
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.31447
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
28.65 USD
02.04.2019 20:34:05
03.04.2019 16:32:56
Bán
0.06
1.31267
1.31447
Lợi nhuận
-11.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#96925355
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2019 20:34:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31267
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2019 16:32:56
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
1.31447
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-11.40 USD
03.04.2019 11:01:25
03.04.2019 16:32:56
Bán
0.28
1.3195
1.31447
Lợi nhuận
138.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#96958840
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2019 11:01:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3195
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
140.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2019 16:32:56
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
1.31447
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
138.04 USD
02.04.2019 00:37:04
03.04.2019 16:32:55
Bán
0.01
1.30602
1.31447
Lợi nhuận
-8.55 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#96862898
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2019 00:37:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30602
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2019 16:32:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31447
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-8.55 USD
02.04.2019 00:22:01
03.04.2019 16:32:55
Bán
0.01
1.30306
1.31447
Lợi nhuận
-11.51 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#96862853
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2019 00:22:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30306
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2019 16:32:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31447
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-11.51 USD
02.04.2019 23:21:00
03.04.2019 10:06:22
Mua
0.01
1.31396
1.31893
Lợi nhuận
4.87 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#96932628
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2019 23:21:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31396
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2019 10:06:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31893
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.87 USD
02.04.2019 20:09:01
02.04.2019 23:20:16
Mua
0.01
1.31184
1.31388
Lợi nhuận
1.94 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#96927379
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2019 20:09:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31184
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2019 23:20:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31388
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.94 USD
02.04.2019 20:10:15
02.04.2019 23:20:16
Mua
0.01
1.30902
1.31387
Lợi nhuận
4.75 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#96927456
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2019 20:10:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30902
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2019 23:20:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31387
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.75 USD
02.04.2019 19:42:01
02.04.2019 20:08:42
Mua
0.01
1.30694
1.31194
Lợi nhuận
4.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#96923458
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2019 19:42:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30694
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2019 20:08:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31194
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
02.04.2019 14:54:40
02.04.2019 19:41:40
Mua
0.06
1.30222
1.30728
Lợi nhuận
29.76 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#96860926
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2019 14:54:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30222
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
30.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2019 19:41:40
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
1.30728
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
29.76 USD
02.04.2019 00:08:29
02.04.2019 19:41:40
Mua
0.02
1.30522
1.30729
Lợi nhuận
3.94 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#96860700
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2019 00:08:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30522
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2019 19:41:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.30729
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.94 USD
02.04.2019 00:06:02
02.04.2019 19:41:39
Mua
0.01
1.30821
1.30738
Lợi nhuận
-0.93 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#96823610
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2019 00:06:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30821
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2019 19:41:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30738
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.93 USD
01.04.2019 12:54:01
02.04.2019 19:41:39
Mua
0.01
1.31012
1.30741
Lợi nhuận
-2.81 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#96823571
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2019 12:54:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31012
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2019 19:41:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30741
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.81 USD
02.04.2019 00:03:01
02.04.2019 00:21:57
Bán
0.01
1.30886
1.30394
Lợi nhuận
4.82 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#96860557
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2019 00:03:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30886
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2019 00:21:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30394
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.82 USD
01.04.2019 17:56:57
02.04.2019 00:02:19
Bán
0.15
1.31436
1.30923
Lợi nhuận
75.45 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#96828263
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2019 17:56:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31436
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
76.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2019 00:02:19
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.30923
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
75.45 USD
01.04.2019 14:16:14
02.04.2019 00:02:19
Bán
0.06
1.31138
1.30923
Lợi nhuận
12.30 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#96818739
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2019 14:16:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31138
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2019 00:02:19
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
1.30923
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
12.30 USD
01.04.2019 08:20:33
02.04.2019 00:02:19
Bán
0.01
1.30547
1.30923
Lợi nhuận
-3.86 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#96769206
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2019 08:20:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30547
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2019 00:02:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30923
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.86 USD