Chế độ demo
21.04.2021 17:24:38
22.04.2021 21:08:34
Bán
0.01
0.77368
0.76908
Lợi nhuận
4.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#159049015
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 17:24:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77368
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 21:08:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.76908
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.50 USD
21.04.2021 07:48:00
22.04.2021 21:08:34
Bán
0.01
0.77058
0.76908
Lợi nhuận
1.40 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#159049013
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 07:48:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77058
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 21:08:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.76908
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
21.04.2021 17:24:59
22.04.2021 21:08:17
Bán
0.01
0.71981
0.71491
Lợi nhuận
4.80 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159043660
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 17:24:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71981
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 21:08:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71491
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.80 USD
20.04.2021 21:35:00
22.04.2021 21:08:17
Bán
0.01
0.71681
0.71491
Lợi nhuận
1.80 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159043658
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 21:35:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71681
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 21:08:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71491
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
22.04.2021 15:02:00
22.04.2021 17:15:44
Bán
0.01
1.38813
1.38313
Lợi nhuận
4.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159085493
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 15:02:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38813
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 17:15:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38313
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
22.04.2021 14:27:06
22.04.2021 17:13:49
Bán
0.01
1.20578
1.20178
Lợi nhuận
3.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#159036000
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 14:27:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20578
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 17:13:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20178
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.90 USD
20.04.2021 15:44:00
22.04.2021 17:13:49
Bán
0.01
1.20278
1.20178
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#159035996
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 15:44:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20278
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 17:13:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20178
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
20.04.2021 12:46:01
22.04.2021 15:59:35
Mua
0.01
1.20562
1.20662
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#159031902
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 12:46:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20562
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 15:59:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20662
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
20.04.2021 19:44:44
22.04.2021 15:59:35
Mua
0.01
1.20262
1.20662
Lợi nhuận
3.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#159031907
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 19:44:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20262
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 15:59:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20662
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.90 USD
21.04.2021 17:45:01
22.04.2021 15:01:27
Bán
0.01
1.3934
1.3884
Lợi nhuận
4.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159060126
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 17:45:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3934
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 15:01:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3884
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
21.04.2021 16:05:01
22.04.2021 15:01:27
Bán
0.01
1.3904
1.3884
Lợi nhuận
1.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159060124
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 16:05:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3904
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 15:01:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3884
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.90 USD
13.04.2021 16:10:00
22.04.2021 13:04:16
Mua
0.01
0.87068
0.86648
Lợi nhuận
-6.04 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#158891537
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 16:10:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.87068
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 13:04:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.86648
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-6.04 USD
19.04.2021 16:41:22
22.04.2021 13:04:16
Mua
0.03
0.86168
0.86648
Lợi nhuận
19.42 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#158992190
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 16:41:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.86168
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 13:04:16
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.86648
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
19.42 USD
14.04.2021 09:37:36
22.04.2021 13:04:16
Mua
0.01
0.86768
0.86648
Lợi nhuận
-1.87 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#158891548
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 09:37:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.86768
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 13:04:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.86648
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.87 USD
19.04.2021 04:40:09
22.04.2021 13:04:16
Mua
0.01
0.86468
0.86648
Lợi nhuận
2.30 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#158910750
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 04:40:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.86468
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 13:04:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.86648
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.30 USD
20.04.2021 12:46:01
21.04.2021 17:48:30
Mua
0.01
1.39776
1.39376
Lợi nhuận
-4.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159031898
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 12:46:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39776
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 17:48:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39376
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-4.10 USD
20.04.2021 17:54:37
21.04.2021 17:48:30
Mua
0.01
1.39476
1.39376
Lợi nhuận
-1.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159031905
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 17:54:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39476
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 17:48:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39376
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.10 USD
21.04.2021 07:41:46
21.04.2021 17:48:30
Mua
0.02
1.39176
1.39376
Lợi nhuận
3.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159039984
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 07:41:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39176
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 17:48:30
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.39376
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.80 USD
21.04.2021 16:15:58
21.04.2021 17:48:30
Mua
0.06
1.38876
1.39376
Lợi nhuận
29.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159048915
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 16:15:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38876
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
30.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 17:48:30
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
1.39376
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
29.40 USD
20.04.2021 15:26:00
21.04.2021 16:04:32
Bán
0.01
1.39543
1.39043
Lợi nhuận
4.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159035411
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 15:26:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39543
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 16:04:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39043
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
20.04.2021 17:52:00
21.04.2021 07:47:19
Bán
0.01
0.77509
0.77049
Lợi nhuận
4.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#159039840
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 17:52:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77509
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 07:47:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.77049
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.50 USD
08.04.2021 10:12:42
20.04.2021 21:34:03
Bán
0.01
0.70397
0.71687
Lợi nhuận
-13.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#158781057
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 10:12:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.70397
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 21:34:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71687
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-13.00 USD
20.04.2021 09:53:09
20.04.2021 21:34:03
Bán
0.4
0.72197
0.71687
Lợi nhuận
200.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159002338
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 09:53:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72197
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
204.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 21:34:03
Khối lượng giao dịch
0.4
Thoát
0.71687
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
200.00 USD
14.04.2021 09:37:04
20.04.2021 21:34:03
Bán
0.03
0.70997
0.71687
Lợi nhuận
-21.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#158905648
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 09:37:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.70997
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-20.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 21:34:03
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.71687
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-21.00 USD
07.04.2021 21:54:00
20.04.2021 21:34:03
Bán
0.01
0.70097
0.71687
Lợi nhuận
-16.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#158781054
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 21:54:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.70097
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 21:34:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71687
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-16.00 USD
14.04.2021 17:32:18
20.04.2021 21:34:03
Bán
0.06
0.71297
0.71687
Lợi nhuận
-24.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#158910729
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 17:32:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71297
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-23.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 21:34:03
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
0.71687
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-24.00 USD
14.04.2021 05:34:13
20.04.2021 21:34:03
Bán
0.01
0.70697
0.71687
Lợi nhuận
-10.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#158790904
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 05:34:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.70697
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 21:34:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71687
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-10.00 USD
15.04.2021 10:03:57
20.04.2021 21:34:03
Bán
0.12
0.71597
0.71687
Lợi nhuận
-12.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#158925552
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 10:03:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71597
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 21:34:03
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
0.71687
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-12.00 USD
19.04.2021 11:43:33
20.04.2021 21:34:03
Bán
0.22
0.71897
0.71687
Lợi nhuận
44.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#158939483
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 11:43:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71897
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
46.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 21:34:03
Khối lượng giao dịch
0.22
Thoát
0.71687
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
44.00 USD
19.04.2021 11:04:06
20.04.2021 17:51:16
Bán
0.01
0.77683
0.77533
Lợi nhuận
1.40 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#158994398
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 11:04:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77683
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 17:51:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.77533
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
20.04.2021 06:11:12
20.04.2021 17:51:16
Bán
0.03
0.77993
0.77533
Lợi nhuận
13.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#159000360
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 06:11:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77993
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 17:51:16
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.77533
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
13.50 USD
19.04.2021 07:26:22
20.04.2021 17:51:16
Bán
0.01
0.77373
0.77533
Lợi nhuận
-1.70 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#158991985
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 07:26:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77373
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 17:51:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.77533
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.70 USD
19.04.2021 04:33:01
20.04.2021 17:51:16
Bán
0.01
0.77063
0.77533
Lợi nhuận
-4.80 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#158991982
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 04:33:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77063
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 17:51:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.77533
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-4.80 USD
20.04.2021 06:10:50
20.04.2021 15:43:43
Bán
0.15
1.20668
1.20268
Lợi nhuận
58.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#159004445
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 06:10:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20668
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
60.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 15:43:43
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.20268
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
58.50 USD
19.04.2021 10:49:09
20.04.2021 15:43:43
Bán
0.02
1.20068
1.20268
Lợi nhuận
-4.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#158997035
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 10:49:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20068
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 15:43:43
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.20268
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-4.20 USD
19.04.2021 09:45:47
20.04.2021 15:43:43
Bán
0.01
1.19768
1.20268
Lợi nhuận
-5.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#158991980
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 09:45:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19768
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 15:43:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20268
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-5.10 USD
19.04.2021 12:55:05
20.04.2021 15:43:43
Bán
0.06
1.20368
1.20268
Lợi nhuận
5.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#158999135
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 12:55:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20368
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 15:43:43
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
1.20268
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
5.40 USD
19.04.2021 04:33:00
20.04.2021 15:43:43
Bán
0.01
1.19468
1.20268
Lợi nhuận
-8.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#158991977
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 04:33:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19468
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 15:43:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20268
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-8.10 USD
16.04.2021 12:37:03
20.04.2021 15:25:15
Bán
0.02
1.3768
1.3958
Lợi nhuận
-38.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#158967189
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 12:37:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3768
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-38.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 15:25:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.3958
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-38.20 USD
16.04.2021 20:00:32
20.04.2021 15:25:15
Bán
0.12
1.3828
1.3958
Lợi nhuận
-157.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#158975016
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 20:00:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3828
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-156.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 15:25:15
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
1.3958
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-157.20 USD
19.04.2021 17:36:58
20.04.2021 15:25:15
Bán
3.42
1.3978
1.3958
Lợi nhuận
649.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159009745
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 17:36:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3978
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
684.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 15:25:15
Khối lượng giao dịch
3.42
Thoát
1.3958
Phí hoa hồng
-34.20 USD
Lợi nhuận
649.80 USD
16.04.2021 09:21:00
20.04.2021 15:25:15
Bán
0.02
1.3738
1.3958
Lợi nhuận
-44.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#158967185
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 09:21:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3738
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-44.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 15:25:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.3958
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-44.20 USD
16.04.2021 13:56:31
20.04.2021 15:25:15
Bán
0.05
1.3798
1.3958
Lợi nhuận
-80.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#158972532
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 13:56:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3798
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-80.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 15:25:15
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.3958
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-80.50 USD
19.04.2021 15:54:20
20.04.2021 15:25:15
Bán
1.88
1.3948
1.3958
Lợi nhuận
-206.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159005907
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 15:54:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3948
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-188.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 15:25:15
Khối lượng giao dịch
1.88
Thoát
1.3958
Phí hoa hồng
-18.80 USD
Lợi nhuận
-206.80 USD
19.04.2021 11:35:21
20.04.2021 15:25:15
Bán
0.56
1.3888
1.3958
Lợi nhuận
-397.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#158995588
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 11:35:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3888
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-392.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 15:25:15
Khối lượng giao dịch
0.56
Thoát
1.3958
Phí hoa hồng
-5.60 USD
Lợi nhuận
-397.60 USD
19.04.2021 08:43:03
20.04.2021 15:25:15
Bán
0.31
1.3858
1.3958
Lợi nhuận
-313.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#158983728
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 08:43:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3858
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-310.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 15:25:15
Khối lượng giao dịch
0.31
Thoát
1.3958
Phí hoa hồng
-3.10 USD
Lợi nhuận
-313.10 USD
20.04.2021 06:11:19
20.04.2021 15:25:15
Bán
5.55
1.4008
1.3958
Lợi nhuận
2 719.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159013622
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 06:11:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.4008
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2 775.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 15:25:15
Khối lượng giao dịch
5.55
Thoát
1.3958
Phí hoa hồng
-55.50 USD
Lợi nhuận
2 719.50 USD
19.04.2021 13:58:09
20.04.2021 15:25:15
Bán
1.03
1.3918
1.3958
Lợi nhuận
-422.30 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159002061
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 13:58:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3918
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-412.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 15:25:15
Khối lượng giao dịch
1.03
Thoát
1.3958
Phí hoa hồng
-10.30 USD
Lợi nhuận
-422.30 USD
19.04.2021 11:06:00
20.04.2021 10:37:05
Mua
0.01
0.77691
0.78151
Lợi nhuận
4.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#159000487
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 11:06:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.77691
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 10:37:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.78151
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.50 USD
19.04.2021 14:03:00
20.04.2021 06:04:55
Mua
0.01
1.20476
1.20576
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#159006300
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 14:03:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20476
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 06:04:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20576
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.90 USD