Chế độ demo
24.10.2019 05:06:39
24.10.2019 18:41:18
Bán
1
1.29263
1.28233
Lợi nhuận
1 020.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#118075516
Ngày và giờ mở cửa
24.10.2019 05:06:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29263
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 030.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 18:41:18
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.28233
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
1 020.00 USD
21.10.2019 10:55:37
22.10.2019 11:36:31
Bán
1
1.29472
1.29263
Lợi nhuận
199.67 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#117559063
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2019 10:55:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29472
Phí qua đêm
0.67 USD
Tổng cộng
209.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2019 11:36:31
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.29263
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
199.67 USD
10.06.2019 13:56:51
13.09.2019 21:50:30
Bán
1
0.89196
0.88729
Lợi nhuận
826.85 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#100864287
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2019 13:56:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.89196
Phí qua đêm
264.09 USD
Tổng cộng
582.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 21:50:30
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.88729
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
826.85 USD
09.08.2019 11:30:04
15.08.2019 16:49:02
Bán
1
0.92414
0.91663
Lợi nhuận
906.72 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#108761516
Ngày và giờ mở cửa
09.08.2019 11:30:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.92414
Phí qua đêm
15.91 USD
Tổng cộng
910.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 16:49:02
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.91663
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
906.72 USD
16.04.2019 04:47:41
18.07.2019 22:16:48
Mua
1
0.67519
0.67823
Lợi nhuận
307.30 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#97538855
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2019 04:47:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67519
Phí qua đêm
13.30 USD
Tổng cộng
304.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 22:16:48
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.67823
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
307.30 USD
15.04.2019 17:32:28
18.07.2019 22:16:48
Mua
1
0.67554
0.67823
Lợi nhuận
272.44 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#97514024
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2019 17:32:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67554
Phí qua đêm
13.44 USD
Tổng cộng
269.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 22:16:48
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.67823
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
272.44 USD
15.04.2019 11:17:14
18.07.2019 22:16:48
Mua
1
0.6766
0.67823
Lợi nhuận
166.44 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#97513366
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2019 11:17:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6766
Phí qua đêm
13.44 USD
Tổng cộng
163.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 22:16:48
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.67823
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
166.44 USD
07.05.2019 14:09:29
05.06.2019 04:25:35
Mua
1
0.65947
0.66291
Lợi nhuận
338.06 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#98699219
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2019 14:09:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65947
Phí qua đêm
4.06 USD
Tổng cộng
344.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2019 04:25:35
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.66291
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
338.06 USD
17.04.2019 03:10:11
06.05.2019 00:01:02
Bán
1
112.137
110.955
Lợi nhuận
825.74 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#97535234
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2019 03:10:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
112.137
Phí qua đêm
-229.56 USD
Tổng cộng
1 065.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2019 00:01:02
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
110.955
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
825.74 USD
16.04.2019 10:19:42
17.04.2019 08:01:34
Bán
1
1.34007
1.33422
Lợi nhuận
425.76 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#97540480
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2019 10:19:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.34007
Phí qua đêm
-2.70 USD
Tổng cộng
438.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2019 08:01:34
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.33422
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
425.76 USD
12.04.2019 17:36:28
12.04.2019 23:47:42
Bán
1
0.67748
0.67634
Lợi nhuận
104.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#97464999
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2019 17:36:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67748
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
114.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2019 23:47:42
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.67634
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
104.00 USD
12.04.2019 17:24:13
12.04.2019 23:47:42
Bán
1
0.67711
0.67634
Lợi nhuận
67.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#97464320
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2019 17:24:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67711
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
77.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2019 23:47:42
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.67634
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
67.00 USD
11.04.2019 17:43:29
12.04.2019 15:13:46
Mua
1
0.6734
0.67565
Lợi nhuận
215.14 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#97139245
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2019 17:43:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6734
Phí qua đêm
0.14 USD
Tổng cộng
225.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2019 15:13:46
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.67565
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
215.14 USD
11.04.2019 18:18:46
12.04.2019 14:22:27
Mua
1
0.67306
0.6752
Lợi nhuận
204.14 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#97403810
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2019 18:18:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67306
Phí qua đêm
0.14 USD
Tổng cộng
214.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2019 14:22:27
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.6752
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
204.14 USD
11.04.2019 16:12:15
12.04.2019 14:11:02
Mua
1
0.67291
0.6749
Lợi nhuận
189.14 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#97319235
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2019 16:12:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67291
Phí qua đêm
0.14 USD
Tổng cộng
199.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2019 14:11:02
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.6749
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
189.14 USD
11.04.2019 20:23:45
12.04.2019 13:08:59
Mua
1
0.67252
0.67447
Lợi nhuận
185.14 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#97404826
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2019 20:23:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67252
Phí qua đêm
0.14 USD
Tổng cộng
195.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2019 13:08:59
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.67447
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
185.14 USD
10.04.2019 19:58:24
11.04.2019 15:05:41
Bán
1
0.67647
0.67477
Lợi nhuận
144.70 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#97327209
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2019 19:58:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67647
Phí qua đêm
-15.30 USD
Tổng cộng
170.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.04.2019 15:05:41
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.67477
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
144.70 USD
10.04.2019 19:31:44
11.04.2019 15:05:41
Bán
1
0.67638
0.67477
Lợi nhuận
135.70 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#97327265
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2019 19:31:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67638
Phí qua đêm
-15.30 USD
Tổng cộng
161.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.04.2019 15:05:41
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.67477
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
135.70 USD
09.04.2019 18:34:01
10.04.2019 08:04:16
Bán
1
0.86462
0.8618
Lợi nhuận
351.34 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#97240897
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2019 18:34:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.86462
Phí qua đêm
2.87 USD
Tổng cộng
368.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2019 08:04:16
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.8618
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
351.34 USD
02.04.2019 17:40:50
05.04.2019 15:45:59
Mua
1
0.858
0.86129
Lợi nhuận
383.71 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#96912725
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2019 17:40:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.858
Phí qua đêm
-24.96 USD
Tổng cộng
428.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2019 15:45:59
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.86129
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
383.71 USD
02.04.2019 19:38:49
04.04.2019 18:13:30
Mua
1
0.85661
0.85842
Lợi nhuận
196.59 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#96916320
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2019 19:38:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.85661
Phí qua đêm
-19.99 USD
Tổng cộng
236.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.04.2019 18:13:30
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.85842
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
196.59 USD
01.04.2019 14:17:08
02.04.2019 14:54:42
Mua
0.5
0.85642
0.8604
Lợi nhuận
246.62 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#96827530
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2019 14:17:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.85642
Phí qua đêm
-2.49 USD
Tổng cộng
259.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2019 14:54:42
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.8604
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
246.62 USD
01.04.2019 12:37:48
02.04.2019 14:54:42
Mua
0.5
0.85888
0.8604
Lợi nhuận
86.47 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#96822965
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2019 12:37:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.85888
Phí qua đêm
-2.49 USD
Tổng cộng
98.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2019 14:54:42
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.8604
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
86.47 USD
01.04.2019 13:53:14
02.04.2019 14:54:42
Mua
0.5
0.85742
0.8604
Lợi nhuận
181.52 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#96825523
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2019 13:53:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.85742
Phí qua đêm
-2.49 USD
Tổng cộng
194.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2019 14:54:42
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.8604
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
181.52 USD
01.04.2019 11:30:07
02.04.2019 14:54:42
Mua
0.5
0.85926
0.8604
Lợi nhuận
61.73 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#96813039
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2019 11:30:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.85926
Phí qua đêm
-2.49 USD
Tổng cộng
74.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2019 14:54:42
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.8604
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
61.73 USD
01.04.2019 12:57:15
02.04.2019 14:54:42
Mua
0.5
0.858
0.8604
Lợi nhuận
143.76 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#96823773
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2019 12:57:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.858
Phí qua đêm
-2.49 USD
Tổng cộng
156.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2019 14:54:42
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.8604
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
143.76 USD
27.03.2019 14:33:02
29.03.2019 14:30:01
Bán
0.5
1.34287
1.34005
Lợi nhuận
94.85 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#96622700
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2019 14:33:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.34287
Phí qua đêm
-5.37 USD
Tổng cộng
105.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2019 14:30:01
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.34005
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
94.85 USD
28.03.2019 18:14:19
29.03.2019 14:30:01
Bán
0.5
1.34415
1.34005
Lợi nhuận
146.64 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#96641792
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2019 18:14:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.34415
Phí qua đêm
-1.34 USD
Tổng cộng
152.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2019 14:30:01
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.34005
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
146.64 USD
08.03.2019 15:18:46
28.03.2019 22:45:37
Bán
0.5
0.67925
0.67785
Lợi nhuận
14.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#95633183
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2019 15:18:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67925
Phí qua đêm
-51.00 USD
Tổng cộng
70.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.03.2019 22:45:37
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.67785
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
14.00 USD
08.03.2019 16:21:54
28.03.2019 15:44:23
Bán
0.5
0.68012
0.67875
Lợi nhuận
12.50 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#95639920
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2019 16:21:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68012
Phí qua đêm
-51.00 USD
Tổng cộng
68.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.03.2019 15:44:23
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.67875
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
12.50 USD
27.03.2019 17:18:46
28.03.2019 11:54:05
Mua
0.5
0.85019
0.85685
Lợi nhuận
419.85 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#96627084
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2019 17:18:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.85019
Phí qua đêm
-7.50 USD
Tổng cộng
437.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.03.2019 11:54:05
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.85685
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
419.85 USD
11.03.2019 15:29:47
27.03.2019 14:31:31
Bán
0.5
0.68221
0.67925
Lợi nhuận
102.20 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#95683158
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2019 15:29:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68221
Phí qua đêm
-40.80 USD
Tổng cộng
148.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2019 14:31:31
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.67925
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
102.20 USD
11.03.2019 16:34:53
27.03.2019 04:09:28
Bán
0.5
0.68353
0.68012
Lợi nhuận
124.70 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#95696976
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2019 16:34:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68353
Phí qua đêm
-40.80 USD
Tổng cộng
170.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2019 04:09:28
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.68012
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
124.70 USD
15.03.2019 05:02:36
27.03.2019 03:02:23
Bán
0.5
0.68512
0.68163
Lợi nhuận
144.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#95938462
Ngày và giờ mở cửa
15.03.2019 05:02:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68512
Phí qua đêm
-25.50 USD
Tổng cộng
174.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2019 03:02:23
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.68163
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
144.00 USD
15.03.2019 04:53:23
27.03.2019 03:02:23
Bán
0.5
0.68463
0.68163
Lợi nhuận
119.50 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#95938066
Ngày và giờ mở cửa
15.03.2019 04:53:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68463
Phí qua đêm
-25.50 USD
Tổng cộng
150.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2019 03:02:23
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.68163
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
119.50 USD
07.03.2019 21:01:49
12.03.2019 19:47:26
Bán
0.5
1.34529
1.33695
Lợi nhuận
302.88 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#95570616
Ngày và giờ mở cửa
07.03.2019 21:01:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.34529
Phí qua đêm
-4.02 USD
Tổng cộng
311.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.03.2019 19:47:26
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.33695
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
302.88 USD
05.03.2019 20:30:31
08.03.2019 14:02:58
Mua
0.5
0.85776
0.85839
Lợi nhuận
18.66 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#95501368
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2019 20:30:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.85776
Phí qua đêm
-12.50 USD
Tổng cộng
41.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2019 14:02:58
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.85839
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
18.66 USD
07.03.2019 18:56:34
08.03.2019 13:15:46
Mua
0.5
0.85576
0.85776
Lợi nhuận
118.25 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#95605424
Ngày và giờ mở cửa
07.03.2019 18:56:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.85576
Phí qua đêm
-2.49 USD
Tổng cộng
130.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2019 13:15:46
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.85776
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
118.25 USD
05.03.2019 20:25:53
07.03.2019 16:40:14
Bán
0.5
1.31678
1.31061
Lợi nhuận
307.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#95501384
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2019 20:25:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31678
Phí qua đêm
4.00 USD
Tổng cộng
308.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.03.2019 16:40:14
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.31061
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
307.50 USD
05.03.2019 10:51:52
05.03.2019 12:49:27
Bán
0.5
1.31889
1.31679
Lợi nhuận
100.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#95467646
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2019 10:51:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31889
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
105.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2019 12:49:27
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.31679
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
100.00 USD
01.03.2019 13:48:52
01.03.2019 16:19:16
Bán
0.5
0.68353
0.68171
Lợi nhuận
86.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#95367407
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2019 13:48:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68353
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
91.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.03.2019 16:19:16
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.68171
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
86.00 USD
22.02.2019 13:16:53
28.02.2019 17:30:05
Bán
0.5
0.68068
0.68
Lợi nhuận
13.70 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#95082991
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2019 13:16:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68068
Phí qua đêm
-15.30 USD
Tổng cộng
34.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2019 17:30:05
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.68
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
13.70 USD
22.02.2019 15:31:26
28.02.2019 17:26:46
Bán
0.5
0.68194
0.6802
Lợi nhuận
66.70 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#95099069
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2019 15:31:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68194
Phí qua đêm
-15.30 USD
Tổng cộng
87.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2019 17:26:46
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.6802
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
66.70 USD
22.02.2019 17:48:46
28.02.2019 16:56:45
Bán
0.5
0.68438
0.68131
Lợi nhuận
133.20 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#95105499
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2019 17:48:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68438
Phí qua đêm
-15.30 USD
Tổng cộng
153.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2019 16:56:45
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.68131
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
133.20 USD
25.02.2019 00:02:06
28.02.2019 16:56:45
Bán
0.5
0.68558
0.68131
Lợi nhuận
195.75 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#95107786
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2019 00:02:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68558
Phí qua đêm
-12.75 USD
Tổng cộng
213.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2019 16:56:45
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.68131
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
195.75 USD
22.02.2019 14:56:32
22.02.2019 17:44:23
Bán
0.5
0.87229
0.86898
Lợi nhuận
206.17 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#95096777
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2019 14:56:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.87229
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
216.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.02.2019 17:44:23
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.86898
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
206.17 USD
22.02.2019 15:03:47
22.02.2019 17:44:23
Bán
0.5
0.87278
0.86898
Lợi nhuận
238.17 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#95097709
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2019 15:03:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.87278
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
248.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.02.2019 17:44:23
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.86898
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
238.17 USD
19.02.2019 17:58:10
21.02.2019 08:01:20
Bán
0.5
0.68578
0.68167
Lợi nhuận
190.30 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#94965012
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2019 17:58:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68578
Phí qua đêm
-10.20 USD
Tổng cộng
205.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2019 08:01:20
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.68167
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
190.30 USD
20.02.2019 15:51:39
21.02.2019 08:01:20
Bán
0.5
0.68726
0.68167
Lợi nhuận
266.85 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#95001920
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2019 15:51:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68726
Phí qua đêm
-7.65 USD
Tổng cộng
279.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2019 08:01:20
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.68167
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
266.85 USD
19.02.2019 20:02:47
20.02.2019 13:46:08
Bán
0.5
0.68827
0.68578
Lợi nhuận
116.95 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#94971840
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2019 20:02:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68827
Phí qua đêm
-2.55 USD
Tổng cộng
124.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2019 13:46:08
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.68578
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
116.95 USD