Chế độ demo
24.12.2019 13:39:28
07.02.2020 19:09:39
Bán
1.0000
1.29502
1.28973
Lợi nhuận
502.14 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#122723946
Ngày và giờ mở cửa
24.12.2019 13:39:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29502
Phí qua đêm
-16.86 USD
Tổng cộng
529.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.02.2020 19:09:39
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1.28973
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
502.14 USD
21.01.2020 15:11:30
28.01.2020 09:35:01
Bán
1.0000
1.30659
1.30257
Lợi nhuận
385.91 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#124683042
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2020 15:11:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30659
Phí qua đêm
-6.09 USD
Tổng cộng
402.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2020 09:35:01
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1.30257
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
385.91 USD
17.01.2020 10:41:49
17.01.2020 23:29:35
Bán
1.0000
1.30964
1.30102
Lợi nhuận
852.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#124474312
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 10:41:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30964
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
862.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 23:29:35
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1.30102
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
852.00 USD
16.01.2020 00:14:38
17.01.2020 23:29:35
Bán
1.0000
1.30502
1.30102
Lợi nhuận
389.13 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#124135050
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 00:14:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30502
Phí qua đêm
-0.87 USD
Tổng cộng
400.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 23:29:35
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1.30102
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
389.13 USD
31.12.2019 13:58:20
13.01.2020 11:30:05
Mua
1.0000
0.85003
0.85714
Lợi nhuận
825.70 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#123134599
Ngày và giờ mở cửa
31.12.2019 13:58:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.85003
Phí qua đêm
-76.64 USD
Tổng cộng
922.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2020 11:30:05
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.85714
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
825.70 USD
26.12.2019 03:30:42
13.01.2020 11:30:03
Bán
1.0000
1.29959
1.29779
Lợi nhuận
173.75 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#122784210
Ngày và giờ mở cửa
26.12.2019 03:30:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29959
Phí qua đêm
3.75 USD
Tổng cộng
180.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2020 11:30:03
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1.29779
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
173.75 USD
10.01.2020 01:35:31
13.01.2020 09:47:35
Bán
1.0000
1.30697
1.29959
Lợi nhuận
727.21 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#123863435
Ngày và giờ mở cửa
10.01.2020 01:35:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30697
Phí qua đêm
-0.79 USD
Tổng cộng
738.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2020 09:47:35
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1.29959
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
727.21 USD
09.01.2020 18:43:54
13.01.2020 09:47:35
Bán
1.0000
1.3065
1.29959
Lợi nhuận
679.42 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#123862042
Ngày và giờ mở cửa
09.01.2020 18:43:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3065
Phí qua đêm
-1.58 USD
Tổng cộng
691.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2020 09:47:35
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1.29959
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
679.42 USD
27.12.2019 14:08:00
09.01.2020 11:55:48
Bán
1.0000
1.30894
1.30194
Lợi nhuận
694.63 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#122906678
Ngày và giờ mở cửa
27.12.2019 14:08:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30894
Phí qua đêm
4.63 USD
Tổng cộng
700.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.01.2020 11:55:48
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1.30194
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
694.63 USD
06.01.2020 12:14:56
09.01.2020 11:50:48
Bán
1.0000
1.31486
1.30286
Lợi nhuận
1 189.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#123515408
Ngày và giờ mở cửa
06.01.2020 12:14:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31486
Phí qua đêm
-0.97 USD
Tổng cộng
1 200.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.01.2020 11:50:48
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1.30286
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
1 189.03 USD
06.01.2020 13:32:58
09.01.2020 11:44:17
Bán
1.0000
1.31746
1.30474
Lợi nhuận
1 261.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#123527676
Ngày và giờ mở cửa
06.01.2020 13:32:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31746
Phí qua đêm
-0.97 USD
Tổng cộng
1 272.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.01.2020 11:44:17
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1.30474
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
1 261.03 USD
27.12.2019 13:26:27
08.01.2020 02:16:21
Bán
1.0000
0.67066
0.66224
Lợi nhuận
834.10 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#122906354
Ngày và giờ mở cửa
27.12.2019 13:26:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67066
Phí qua đêm
2.10 USD
Tổng cộng
842.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 02:16:21
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.66224
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
834.10 USD
31.12.2019 13:52:31
02.01.2020 16:07:53
Bán
1.0000
1.32038
1.31674
Lợi nhuận
356.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#123133306
Ngày và giờ mở cửa
31.12.2019 13:52:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32038
Phí qua đêm
2.80 USD
Tổng cộng
364.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.01.2020 16:07:53
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1.31674
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
356.80 USD
31.12.2019 17:57:14
02.01.2020 16:07:53
Bán
1.0000
1.32481
1.31674
Lợi nhuận
799.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#123170256
Ngày và giờ mở cửa
31.12.2019 17:57:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32481
Phí qua đêm
2.80 USD
Tổng cộng
807.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.01.2020 16:07:53
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1.31674
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
799.80 USD
24.07.2019 02:04:29
31.12.2019 17:37:49
Mua
1.0000
0.66996
0.67546
Lợi nhuận
35.60 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#106340439
Ngày và giờ mở cửa
24.07.2019 02:04:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66996
Phí qua đêm
-504.40 USD
Tổng cộng
550.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.12.2019 17:37:49
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.67546
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
35.60 USD
26.07.2019 15:30:39
27.12.2019 13:04:29
Mua
1.0000
0.66362
0.66969
Lợi nhuận
100.54 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#106787727
Ngày và giờ mở cửa
26.07.2019 15:30:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66362
Phí qua đêm
-496.46 USD
Tổng cộng
607.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.12.2019 13:04:29
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.66969
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
100.54 USD
02.12.2019 17:18:01
23.12.2019 15:21:55
Bán
1.0000
1.29359
1.29096
Lợi nhuận
267.70 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121297699
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 17:18:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29359
Phí qua đêm
14.70 USD
Tổng cộng
263.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.12.2019 15:21:55
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1.29096
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
267.70 USD
20.12.2019 18:09:11
23.12.2019 00:21:53
Bán
1.0000
109.48
109.414
Lợi nhuận
40.27 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#122601454
Ngày và giờ mở cửa
20.12.2019 18:09:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.48
Phí qua đêm
-10.05 USD
Tổng cộng
60.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.12.2019 00:21:53
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
109.414
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
40.27 USD
20.12.2019 17:34:49
20.12.2019 17:58:26
Bán
1.0000
1.30792
1.30482
Lợi nhuận
300.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#122574504
Ngày và giờ mở cửa
20.12.2019 17:34:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30792
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
310.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2019 17:58:26
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1.30482
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
300.00 USD
19.12.2019 15:18:20
19.12.2019 18:44:06
Mua
1.0000
0.65756
0.66029
Lợi nhuận
263.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#122518592
Ngày và giờ mở cửa
19.12.2019 15:18:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65756
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
273.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.12.2019 18:44:06
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.66029
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
263.00 USD
13.12.2019 18:29:35
18.12.2019 23:45:01
Mua
1.0000
0.65829
0.66029
Lợi nhuận
177.25 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#122184125
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 18:29:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65829
Phí qua đêm
-12.75 USD
Tổng cộng
200.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2019 23:45:01
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.66029
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
177.25 USD
17.12.2019 11:22:48
18.12.2019 17:24:22
Mua
1.0000
0.65737
0.65851
Lợi nhuận
99.75 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#122346966
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2019 11:22:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65737
Phí qua đêm
-4.25 USD
Tổng cộng
114.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2019 17:24:22
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.65851
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
99.75 USD
17.12.2019 15:39:57
18.12.2019 17:15:50
Mua
1.0000
0.65666
0.65829
Lợi nhuận
148.75 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#122361448
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2019 15:39:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65666
Phí qua đêm
-4.25 USD
Tổng cộng
163.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2019 17:15:50
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.65829
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
148.75 USD
13.12.2019 02:30:28
13.12.2019 10:22:32
Bán
1.0000
1.94659
1.93557
Lợi nhuận
742.95 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#122123486
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 02:30:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.94659
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
762.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 10:22:32
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1.93557
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
742.95 USD
13.12.2019 01:49:51
13.12.2019 09:24:01
Bán
1.0000
1.34659
1.343
Lợi nhuận
349.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#122115855
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 01:49:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.34659
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
359.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 09:24:01
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1.343
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
349.00 USD
05.12.2019 09:06:27
12.12.2019 20:05:36
Bán
1.0000
1.31198
1.31064
Lợi nhuận
128.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121582617
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 09:06:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31198
Phí qua đêm
4.90 USD
Tổng cộng
134.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 20:05:36
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1.31064
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
128.90 USD
05.12.2019 18:35:42
12.12.2019 15:42:38
Bán
1.0000
1.31598
1.31413
Lợi nhuận
179.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121610673
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 18:35:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31598
Phí qua đêm
4.90 USD
Tổng cộng
185.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 15:42:38
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1.31413
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
179.90 USD
11.12.2019 16:36:08
12.12.2019 15:41:37
Bán
1.0000
1.31798
1.31467
Lợi nhuận
323.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121952861
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 16:36:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31798
Phí qua đêm
2.10 USD
Tổng cộng
331.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 15:41:37
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1.31467
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
323.10 USD
16.08.2019 05:48:18
02.12.2019 15:55:08
Mua
1.0000
0.64367
0.648
Lợi nhuận
38.35 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#109543474
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 05:48:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64367
Phí qua đêm
-384.65 USD
Tổng cộng
433.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 15:55:08
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.648
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
38.35 USD
16.08.2019 13:02:26
02.12.2019 15:55:08
Mua
1.0000
0.64247
0.648
Lợi nhuận
158.35 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#109543427
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 13:02:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64247
Phí qua đêm
-384.65 USD
Tổng cộng
553.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 15:55:08
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.648
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
158.35 USD
24.10.2019 05:06:39
24.10.2019 18:41:18
Bán
1.0000
1.29263
1.28233
Lợi nhuận
1 020.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#118075516
Ngày và giờ mở cửa
24.10.2019 05:06:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29263
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 030.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 18:41:18
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1.28233
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
1 020.00 USD
21.10.2019 10:55:37
22.10.2019 11:36:31
Bán
1.0000
1.29472
1.29263
Lợi nhuận
199.67 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#117559063
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2019 10:55:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29472
Phí qua đêm
0.67 USD
Tổng cộng
209.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2019 11:36:31
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1.29263
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
199.67 USD
10.06.2019 13:56:51
13.09.2019 21:50:30
Bán
1.0000
0.89196
0.88729
Lợi nhuận
826.85 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#100864287
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2019 13:56:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.89196
Phí qua đêm
264.09 USD
Tổng cộng
582.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 21:50:30
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.88729
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
826.85 USD
09.08.2019 11:30:04
15.08.2019 16:49:02
Bán
1.0000
0.92414
0.91663
Lợi nhuận
906.72 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#108761516
Ngày và giờ mở cửa
09.08.2019 11:30:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.92414
Phí qua đêm
15.91 USD
Tổng cộng
910.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 16:49:02
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.91663
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
906.72 USD
15.04.2019 17:32:28
18.07.2019 22:16:48
Mua
1.0000
0.67554
0.67823
Lợi nhuận
272.44 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#97514024
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2019 17:32:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67554
Phí qua đêm
13.44 USD
Tổng cộng
269.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 22:16:48
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.67823
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
272.44 USD
15.04.2019 11:17:14
18.07.2019 22:16:48
Mua
1.0000
0.6766
0.67823
Lợi nhuận
166.44 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#97513366
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2019 11:17:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6766
Phí qua đêm
13.44 USD
Tổng cộng
163.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 22:16:48
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.67823
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
166.44 USD
16.04.2019 04:47:41
18.07.2019 22:16:48
Mua
1.0000
0.67519
0.67823
Lợi nhuận
307.30 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#97538855
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2019 04:47:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67519
Phí qua đêm
13.30 USD
Tổng cộng
304.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 22:16:48
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.67823
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
307.30 USD
07.05.2019 14:09:29
05.06.2019 04:25:35
Mua
1.0000
0.65947
0.66291
Lợi nhuận
338.06 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#98699219
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2019 14:09:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65947
Phí qua đêm
4.06 USD
Tổng cộng
344.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2019 04:25:35
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.66291
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
338.06 USD
17.04.2019 03:10:11
06.05.2019 00:01:02
Bán
1.0000
112.137
110.955
Lợi nhuận
825.74 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#97535234
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2019 03:10:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
112.137
Phí qua đêm
-229.56 USD
Tổng cộng
1 065.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2019 00:01:02
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
110.955
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
825.74 USD
16.04.2019 10:19:42
17.04.2019 08:01:34
Bán
1.0000
1.34007
1.33422
Lợi nhuận
425.76 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#97540480
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2019 10:19:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.34007
Phí qua đêm
-2.70 USD
Tổng cộng
438.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2019 08:01:34
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1.33422
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
425.76 USD
12.04.2019 17:36:28
12.04.2019 23:47:42
Bán
1.0000
0.67748
0.67634
Lợi nhuận
104.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#97464999
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2019 17:36:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67748
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
114.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2019 23:47:42
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.67634
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
104.00 USD
12.04.2019 17:24:13
12.04.2019 23:47:42
Bán
1.0000
0.67711
0.67634
Lợi nhuận
67.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#97464320
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2019 17:24:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67711
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
77.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2019 23:47:42
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.67634
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
67.00 USD
11.04.2019 17:43:29
12.04.2019 15:13:46
Mua
1.0000
0.6734
0.67565
Lợi nhuận
215.14 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#97139245
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2019 17:43:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6734
Phí qua đêm
0.14 USD
Tổng cộng
225.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2019 15:13:46
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.67565
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
215.14 USD
11.04.2019 18:18:46
12.04.2019 14:22:27
Mua
1.0000
0.67306
0.6752
Lợi nhuận
204.14 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#97403810
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2019 18:18:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67306
Phí qua đêm
0.14 USD
Tổng cộng
214.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2019 14:22:27
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.6752
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
204.14 USD
11.04.2019 16:12:15
12.04.2019 14:11:02
Mua
1.0000
0.67291
0.6749
Lợi nhuận
189.14 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#97319235
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2019 16:12:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67291
Phí qua đêm
0.14 USD
Tổng cộng
199.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2019 14:11:02
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.6749
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
189.14 USD
11.04.2019 20:23:45
12.04.2019 13:08:59
Mua
1.0000
0.67252
0.67447
Lợi nhuận
185.14 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#97404826
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2019 20:23:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67252
Phí qua đêm
0.14 USD
Tổng cộng
195.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2019 13:08:59
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.67447
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
185.14 USD
10.04.2019 19:58:24
11.04.2019 15:05:41
Bán
1.0000
0.67647
0.67477
Lợi nhuận
144.70 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#97327209
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2019 19:58:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67647
Phí qua đêm
-15.30 USD
Tổng cộng
170.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.04.2019 15:05:41
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.67477
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
144.70 USD
10.04.2019 19:31:44
11.04.2019 15:05:41
Bán
1.0000
0.67638
0.67477
Lợi nhuận
135.70 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#97327265
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2019 19:31:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67638
Phí qua đêm
-15.30 USD
Tổng cộng
161.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.04.2019 15:05:41
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.67477
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
135.70 USD
09.04.2019 18:34:01
10.04.2019 08:04:16
Bán
1.0000
0.86462
0.8618
Lợi nhuận
351.34 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#97240897
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2019 18:34:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.86462
Phí qua đêm
2.87 USD
Tổng cộng
368.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2019 08:04:16
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.8618
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
351.34 USD
02.04.2019 17:40:50
05.04.2019 15:45:59
Mua
1.0000
0.858
0.86129
Lợi nhuận
383.71 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#96912725
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2019 17:40:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.858
Phí qua đêm
-24.96 USD
Tổng cộng
428.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2019 15:45:59
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.86129
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
383.71 USD