Chế độ demo
31.01.2019 06:17:19
01.07.2019 10:31:38
Mua
0.2
0.72695
0.69982
Lợi nhuận
-468.82 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47262501
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2019 06:17:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.72695
Phí qua đêm
10.46 EUR
Tổng cộng
-479.28 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 10:31:38
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.69982
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-468.82 EUR
03.05.2019 17:29:22
01.07.2019 10:31:36
Mua
0.1
145.494
137.278
Lợi nhuận
-662.08 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#47808135
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2019 17:29:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
145.494
Phí qua đêm
7.40 EUR
Tổng cộng
-669.48 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 10:31:36
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
137.278
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-662.08 EUR
19.06.2019 06:11:44
01.07.2019 10:31:34
Bán
0.13
136.202
137.34
Lợi nhuận
-131.46 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#48213112
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2019 06:11:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
136.202
Phí qua đêm
-10.93 EUR
Tổng cộng
-120.53 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 10:31:34
Khối lượng giao dịch
0.13
Ngoài
137.34
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-131.46 EUR
19.06.2019 06:12:10
01.07.2019 10:31:29
Bán
0.03
136.202
137.34
Lợi nhuận
-30.34 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#48213125
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2019 06:12:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
136.202
Phí qua đêm
-2.52 EUR
Tổng cộng
-27.82 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 10:31:29
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
137.34
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-30.34 EUR
01.07.2019 03:47:06
01.07.2019 09:28:37
Bán
0.2
0.70105
0.69978
Lợi nhuận
22.41 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#48326195
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2019 03:47:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.70105
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
22.41 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 09:28:37
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.69978
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
22.41 EUR
20.06.2019 15:55:48
24.06.2019 08:35:16
Bán
0.2
0.69259
0.69588
Lợi nhuận
-58.95 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#48232851
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2019 15:55:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69259
Phí qua đêm
-1.13 EUR
Tổng cộng
-57.82 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2019 08:35:16
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.69588
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-58.95 EUR
20.06.2019 16:40:49
24.06.2019 08:35:11
Bán
0.05
0.69278
0.69589
Lợi nhuận
-13.94 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#48233282
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2019 16:40:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69278
Phí qua đêm
-0.28 EUR
Tổng cộng
-13.66 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2019 08:35:11
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.69589
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-13.94 EUR
19.06.2019 21:40:17
20.06.2019 03:59:40
Bán
0.27
0.68803
0.69022
Lợi nhuận
-54.83 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#48221750
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2019 21:40:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68803
Phí qua đêm
-2.31 EUR
Tổng cộng
-52.52 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2019 03:59:40
Khối lượng giao dịch
0.27
Ngoài
0.69022
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-54.83 EUR
19.06.2019 03:58:52
19.06.2019 21:04:51
Bán
0.27
0.68786
0.6903
Lợi nhuận
-58.56 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#48212400
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2019 03:58:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68786
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-58.56 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2019 21:04:51
Khối lượng giao dịch
0.27
Ngoài
0.6903
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-58.56 EUR
18.06.2019 18:58:08
19.06.2019 03:06:48
Bán
0.27
0.68693
0.68845
Lợi nhuận
-37.40 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#48210132
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2019 18:58:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68693
Phí qua đêm
-0.77 EUR
Tổng cộng
-36.63 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2019 03:06:48
Khối lượng giao dịch
0.27
Ngoài
0.68845
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-37.40 EUR
13.06.2019 19:31:59
18.06.2019 16:55:34
Bán
0.1
137.384
136.008
Lợi nhuận
111.06 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#48161584
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2019 19:31:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
137.384
Phí qua đêm
-2.10 EUR
Tổng cộng
113.16 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2019 16:55:34
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
136.008
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
111.06 EUR
14.06.2019 23:10:19
18.06.2019 16:54:14
Bán
0.2
0.68684
0.6862
Lợi nhuận
10.29 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#48172281
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 23:10:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68684
Phí qua đêm
-1.14 EUR
Tổng cộng
11.43 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2019 16:54:14
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.6862
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
10.29 EUR
14.06.2019 14:55:21
18.06.2019 16:53:59
Bán
0.03
136.729
135.984
Lợi nhuận
17.96 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#48167875
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 14:55:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
136.729
Phí qua đêm
-0.42 EUR
Tổng cộng
18.38 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2019 16:53:59
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
135.984
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
17.96 EUR
17.06.2019 03:06:44
18.06.2019 16:42:51
Bán
0.07
0.68764
0.68601
Lợi nhuận
9.99 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#48189787
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2019 03:06:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68764
Phí qua đêm
-0.20 EUR
Tổng cộng
10.19 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2019 16:42:51
Khối lượng giao dịch
0.07
Ngoài
0.68601
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
9.99 EUR
14.06.2019 04:53:14
14.06.2019 06:54:41
Bán
0.2
0.68931
0.68993
Lợi nhuận
-11.00 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#48159638
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 04:53:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68931
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-11.00 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
14.06.2019 06:54:41
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.68993
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-11.00 EUR
14.02.2019 16:31:17
13.06.2019 15:57:52
Bán
0.1
141.418
137.716
Lợi nhuận
245.66 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#47337491
Ngày và giờ mở cửa
14.02.2019 16:31:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
141.418
Phí qua đêm
-56.93 EUR
Tổng cộng
302.59 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
13.06.2019 15:57:52
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
137.716
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
245.66 EUR
04.06.2019 03:59:18
13.06.2019 15:15:49
Bán
0.2
0.6968
0.6913
Lợi nhuận
91.18 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#48080935
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2019 03:59:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6968
Phí qua đêm
-6.25 EUR
Tổng cộng
97.43 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
13.06.2019 15:15:49
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.6913
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
91.18 EUR
12.06.2019 16:07:07
12.06.2019 22:11:23
Bán
0.1
0.69431
0.69282
Lợi nhuận
13.19 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#48149781
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2019 16:07:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69431
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
13.19 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2019 22:11:23
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
0.69282
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
13.19 EUR
12.06.2019 04:48:21
12.06.2019 15:12:09
Bán
0.1
0.6953
0.69519
Lợi nhuận
0.97 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#48144540
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2019 04:48:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6953
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.97 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2019 15:12:09
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
0.69519
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
0.97 EUR
06.06.2019 15:27:15
11.06.2019 08:33:44
Bán
0.1
0.69813
0.69494
Lợi nhuận
27.35 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#48106224
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 15:27:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69813
Phí qua đêm
-0.84 EUR
Tổng cộng
28.19 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2019 08:33:44
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
0.69494
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
27.35 EUR
05.06.2019 16:01:21
06.06.2019 07:36:14
Bán
0.1
0.69938
0.69711
Lợi nhuận
19.35 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#48097964
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2019 16:01:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69938
Phí qua đêm
-0.86 EUR
Tổng cộng
20.21 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
06.06.2019 07:36:14
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
0.69711
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
19.35 EUR
29.05.2019 10:48:27
30.05.2019 04:23:43
Bán
0.2
0.69149
0.6929
Lợi nhuận
-27.04 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47961334
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2019 10:48:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69149
Phí qua đêm
-1.73 EUR
Tổng cộng
-25.31 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
30.05.2019 04:23:43
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.6929
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-27.04 EUR
27.05.2019 03:04:21
29.05.2019 06:58:23
Bán
0.2
0.69265
0.69311
Lợi nhuận
-9.37 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#48005068
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2019 03:04:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69265
Phí qua đêm
-1.14 EUR
Tổng cộng
-8.23 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
29.05.2019 06:58:23
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.69311
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-9.37 EUR
20.05.2019 08:29:17
21.05.2019 17:52:42
Bán
0.2
0.69177
0.68779
Lợi nhuận
70.78 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47944269
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2019 08:29:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69177
Phí qua đêm
-0.57 EUR
Tổng cộng
71.35 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2019 17:52:42
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.68779
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
70.78 EUR
20.05.2019 00:15:05
20.05.2019 08:03:03
Bán
0.2
0.68974
0.69214
Lợi nhuận
-43.03 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47941599
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2019 00:15:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68974
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-43.03 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2019 08:03:03
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.69214
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-43.03 EUR
16.05.2019 04:30:03
20.05.2019 00:00:41
Bán
0.2
0.69057
0.69147
Lợi nhuận
-17.27 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47907309
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2019 04:30:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69057
Phí qua đêm
-1.14 EUR
Tổng cộng
-16.13 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2019 00:00:41
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.69147
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-17.27 EUR
15.05.2019 17:28:24
16.05.2019 04:30:03
Mua
0.07
0.6935
0.69039
Lợi nhuận
-19.35 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47907293
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 17:28:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6935
Phí qua đêm
0.08 EUR
Tổng cộng
-19.43 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
16.05.2019 04:30:03
Khối lượng giao dịch
0.07
Ngoài
0.69039
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-19.35 EUR
13.05.2019 01:08:42
15.05.2019 17:28:12
Bán
0.2
0.69925
0.69347
Lợi nhuận
101.89 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47872519
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 01:08:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69925
Phí qua đêm
-1.14 EUR
Tổng cộng
103.03 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 17:28:12
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.69347
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
101.89 EUR
09.05.2019 06:52:41
13.05.2019 01:08:30
Mua
0.07
0.69759
0.69926
Lợi nhuận
10.44 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47849709
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2019 06:52:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69759
Phí qua đêm
0.04 EUR
Tổng cộng
10.40 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2019 01:08:30
Khối lượng giao dịch
0.07
Ngoài
0.69926
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
10.44 EUR
07.05.2019 06:11:33
09.05.2019 03:30:43
Mua
0.07
0.70007
0.69735
Lợi nhuận
-16.91 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47826016
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2019 06:11:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.70007
Phí qua đêm
0.10 EUR
Tổng cộng
-17.01 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2019 03:30:43
Khối lượng giao dịch
0.07
Ngoài
0.69735
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-16.91 EUR
06.05.2019 00:00:00
06.05.2019 00:13:53
Bán
0.2
0.6966
0.69783
Lợi nhuận
-22.01 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47806311
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2019 00:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6966
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-22.01 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2019 00:13:53
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.69783
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-22.01 EUR
23.04.2019 07:54:23
03.05.2019 15:45:28
Bán
0.2
0.71232
0.70045
Lợi nhuận
205.78 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47732566
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2019 07:54:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.71232
Phí qua đêm
-6.87 EUR
Tổng cộng
212.65 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2019 15:45:28
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.70045
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
205.78 EUR
01.05.2019 08:45:51
03.05.2019 03:07:25
Mua
0.1
145.473
145.231
Lợi nhuận
-18.79 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#47783715
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2019 08:45:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
145.473
Phí qua đêm
0.64 EUR
Tổng cộng
-19.43 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2019 03:07:25
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
145.231
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-18.79 EUR
30.04.2019 04:47:12
02.05.2019 09:10:31
Bán
0.07
0.70372
0.70221
Lợi nhuận
8.64 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47773412
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 04:47:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.70372
Phí qua đêm
-0.80 EUR
Tổng cộng
9.44 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
02.05.2019 09:10:31
Khối lượng giao dịch
0.07
Ngoài
0.70221
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
8.64 EUR
29.04.2019 14:51:54
30.04.2019 03:59:30
Bán
0.07
0.7047
0.70691
Lợi nhuận
-14.02 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47770128
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2019 14:51:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.7047
Phí qua đêm
-0.20 EUR
Tổng cộng
-13.82 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2019 03:59:30
Khối lượng giao dịch
0.07
Ngoài
0.70691
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-14.02 EUR
23.04.2019 06:46:10
23.04.2019 17:39:12
Mua
0.1
145.286
144.75
Lợi nhuận
-42.77 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#47732345
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2019 06:46:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
145.286
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-42.77 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2019 17:39:12
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
144.75
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-42.77 EUR
15.04.2019 07:53:50
22.04.2019 16:38:03
Bán
0.2
0.71696
0.7136
Lợi nhuận
55.73 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47685624
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2019 07:53:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.71696
Phí qua đêm
-3.98 EUR
Tổng cộng
59.71 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2019 16:38:03
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.7136
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
55.73 EUR
16.04.2019 16:00:23
17.04.2019 22:07:24
Bán
0.05
146.271
146.122
Lợi nhuận
5.66 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#47697573
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2019 16:00:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
146.271
Phí qua đêm
-0.22 EUR
Tổng cộng
5.88 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2019 22:07:24
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
146.122
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
5.66 EUR
11.04.2019 07:56:03
16.04.2019 15:57:59
Mua
0.1
145.589
146.188
Lợi nhuận
47.84 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#47664012
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2019 07:56:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
145.589
Phí qua đêm
0.48 EUR
Tổng cộng
47.36 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2019 15:57:59
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
146.188
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
47.84 EUR
12.04.2019 03:12:37
12.04.2019 07:17:36
Bán
0.2
0.71152
0.71329
Lợi nhuận
-31.35 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47672879
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2019 03:12:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.71152
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-31.35 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2019 07:17:36
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.71329
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-31.35 EUR
09.04.2019 06:40:16
09.04.2019 15:27:34
Mua
0.1
145.668
145.34
Lợi nhuận
-26.15 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#47643903
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2019 06:40:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
145.668
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-26.15 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2019 15:27:34
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
145.34
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-26.15 EUR
08.04.2019 06:52:48
08.04.2019 14:39:12
Mua
0.1
145.576
145.343
Lợi nhuận
-18.59 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#47635590
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2019 06:52:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
145.576
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-18.59 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2019 14:39:12
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
145.343
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-18.59 EUR
08.04.2019 06:52:21
08.04.2019 14:00:00
Bán
0.2
0.70916
0.7104
Lợi nhuận
-22.06 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47635588
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2019 06:52:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.70916
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-22.06 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2019 14:00:00
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.7104
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-22.06 EUR
04.04.2019 07:53:04
08.04.2019 01:11:58
Bán
0.2
0.71092
0.71089
Lợi nhuận
-0.60 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47620190
Ngày và giờ mở cửa
04.04.2019 07:53:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.71092
Phí qua đêm
-1.14 EUR
Tổng cộng
0.54 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2019 01:11:58
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.71089
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-0.60 EUR
01.04.2019 07:03:46
03.04.2019 10:08:00
Mua
0.1
144.813
147.15
Lợi nhuận
187.03 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#47592740
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2019 07:03:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
144.813
Phí qua đêm
0.32 EUR
Tổng cộng
186.71 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2019 10:08:00
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
147.15
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
187.03 EUR
01.04.2019 07:43:15
03.04.2019 07:29:20
Bán
0.2
0.71178
0.71023
Lợi nhuận
26.47 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47592868
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2019 07:43:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.71178
Phí qua đêm
-1.14 EUR
Tổng cộng
27.61 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2019 07:29:20
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.71023
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
26.47 EUR
14.03.2019 02:59:36
15.03.2019 04:40:11
Bán
0.2
0.70742
0.70868
Lợi nhuận
-22.84 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47493929
Ngày và giờ mở cửa
14.03.2019 02:59:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.70742
Phí qua đêm
-0.57 EUR
Tổng cộng
-22.27 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
15.03.2019 04:40:11
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.70868
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-22.84 EUR
12.03.2019 02:51:46
12.03.2019 16:02:14
Bán
0.2
0.70615
0.70849
Lợi nhuận
-41.50 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47475149
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2019 02:51:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.70615
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-41.50 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
12.03.2019 16:02:14
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.70849
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-41.50 EUR
12.02.2019 05:57:57
08.03.2019 14:27:11
Bán
0.2
0.70764
0.70299
Lợi nhuận
68.23 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47319848
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2019 05:57:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.70764
Phí qua đêm
-14.69 EUR
Tổng cộng
82.92 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2019 14:27:11
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.70299
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
68.23 EUR
07.03.2019 06:23:34
07.03.2019 14:21:35
Mua
0.1
147.213
146.743
Lợi nhuận
-37.21 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#47449189
Ngày và giờ mở cửa
07.03.2019 06:23:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
147.213
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-37.21 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
07.03.2019 14:21:35
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
146.743
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-37.21 EUR