Chế độ demo
16.04.2019 16:00:23
17.04.2019 22:07:24
Bán
0.05
146.271
146.122
Lợi nhuận
5.66 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#47697573
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2019 16:00:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
146.271
Phí qua đêm
-0.22 EUR
Tổng cộng
5.88 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2019 22:07:24
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
146.122
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
5.66 EUR
11.04.2019 07:56:03
16.04.2019 15:57:59
Mua
0.1
145.589
146.188
Lợi nhuận
47.84 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#47664012
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2019 07:56:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
145.589
Phí qua đêm
0.48 EUR
Tổng cộng
47.36 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2019 15:57:59
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
146.188
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
47.84 EUR
12.04.2019 03:12:37
12.04.2019 07:17:36
Bán
0.2
0.71152
0.71329
Lợi nhuận
-31.35 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47672879
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2019 03:12:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.71152
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-31.35 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2019 07:17:36
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.71329
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-31.35 EUR
09.04.2019 06:40:16
09.04.2019 15:27:34
Mua
0.1
145.668
145.34
Lợi nhuận
-26.15 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#47643903
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2019 06:40:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
145.668
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-26.15 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2019 15:27:34
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
145.34
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-26.15 EUR
08.04.2019 06:52:48
08.04.2019 14:39:12
Mua
0.1
145.576
145.343
Lợi nhuận
-18.59 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#47635590
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2019 06:52:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
145.576
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-18.59 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2019 14:39:12
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
145.343
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-18.59 EUR
08.04.2019 06:52:21
08.04.2019 14:00:00
Bán
0.2
0.70916
0.7104
Lợi nhuận
-22.06 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47635588
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2019 06:52:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.70916
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-22.06 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2019 14:00:00
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.7104
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-22.06 EUR
04.04.2019 07:53:04
08.04.2019 01:11:58
Bán
0.2
0.71092
0.71089
Lợi nhuận
-0.60 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47620190
Ngày và giờ mở cửa
04.04.2019 07:53:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.71092
Phí qua đêm
-1.14 EUR
Tổng cộng
0.54 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2019 01:11:58
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.71089
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-0.60 EUR
01.04.2019 07:03:46
03.04.2019 10:08:00
Mua
0.1
144.813
147.15
Lợi nhuận
187.03 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#47592740
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2019 07:03:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
144.813
Phí qua đêm
0.32 EUR
Tổng cộng
186.71 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2019 10:08:00
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
147.15
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
187.03 EUR
01.04.2019 07:43:15
03.04.2019 07:29:20
Bán
0.2
0.71178
0.71023
Lợi nhuận
26.47 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47592868
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2019 07:43:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.71178
Phí qua đêm
-1.14 EUR
Tổng cộng
27.61 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2019 07:29:20
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.71023
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
26.47 EUR
14.03.2019 02:59:36
15.03.2019 04:40:11
Bán
0.2
0.70742
0.70868
Lợi nhuận
-22.84 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47493929
Ngày và giờ mở cửa
14.03.2019 02:59:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.70742
Phí qua đêm
-0.57 EUR
Tổng cộng
-22.27 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
15.03.2019 04:40:11
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.70868
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-22.84 EUR
12.03.2019 02:51:46
12.03.2019 16:02:14
Bán
0.2
0.70615
0.70849
Lợi nhuận
-41.50 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47475149
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2019 02:51:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.70615
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-41.50 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
12.03.2019 16:02:14
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.70849
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-41.50 EUR
12.02.2019 05:57:57
08.03.2019 14:27:11
Bán
0.2
0.70764
0.70299
Lợi nhuận
68.23 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47319848
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2019 05:57:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.70764
Phí qua đêm
-14.69 EUR
Tổng cộng
82.92 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2019 14:27:11
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.70299
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
68.23 EUR
07.03.2019 06:23:34
07.03.2019 14:21:35
Mua
0.1
147.213
146.743
Lợi nhuận
-37.21 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#47449189
Ngày và giờ mở cửa
07.03.2019 06:23:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
147.213
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-37.21 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
07.03.2019 14:21:35
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
146.743
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-37.21 EUR
01.03.2019 06:39:21
01.03.2019 15:02:39
Mua
0.1
148.095
148.066
Lợi nhuận
-2.28 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#47417803
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2019 06:39:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
148.095
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-2.28 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
01.03.2019 15:02:39
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
148.066
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-2.28 EUR
21.02.2019 06:57:04
22.02.2019 06:45:26
Mua
0.1
144.55
144.314
Lợi nhuận
-18.64 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#47369593
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2019 06:57:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
144.55
Phí qua đêm
0.16 EUR
Tổng cộng
-18.80 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
22.02.2019 06:45:26
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
144.314
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-18.64 EUR
20.02.2019 05:50:10
21.02.2019 02:34:14
Mua
0.1
144.683
144.379
Lợi nhuận
-23.72 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#47362722
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2019 05:50:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
144.683
Phí qua đêm
0.48 EUR
Tổng cộng
-24.20 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2019 02:34:14
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
144.379
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-23.72 EUR
12.02.2019 05:51:44
14.02.2019 16:31:23
Mua
0.04
142.358
141.417
Lợi nhuận
-29.88 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#47319832
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2019 05:51:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.358
Phí qua đêm
0.25 EUR
Tổng cộng
-30.13 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2019 16:31:23
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
141.417
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-29.88 EUR
08.02.2019 17:03:16
12.02.2019 05:49:08
Bán
0.06
141.998
142.363
Lợi nhuận
-18.09 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#47311363
Ngày và giờ mở cửa
08.02.2019 17:03:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
141.998
Phí qua đêm
-0.54 EUR
Tổng cộng
-17.55 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2019 05:49:08
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
142.363
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-18.09 EUR
11.02.2019 06:10:51
12.02.2019 04:38:34
Bán
0.2
0.70935
0.70837
Lợi nhuận
16.80 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47313538
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2019 06:10:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.70935
Phí qua đêm
-0.57 EUR
Tổng cộng
17.37 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2019 04:38:34
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.70837
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
16.80 EUR
07.02.2019 16:00:37
08.02.2019 17:03:00
Mua
0.03
142.369
141.985
Lợi nhuận
-9.21 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#47304961
Ngày và giờ mở cửa
07.02.2019 16:00:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.369
Phí qua đêm
0.05 EUR
Tổng cộng
-9.26 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
08.02.2019 17:03:00
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
141.985
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-9.21 EUR
07.02.2019 04:35:31
08.02.2019 17:02:53
Mua
0.03
1.91366
1.91724
Lợi nhuận
6.13 EUR
GBPNZD
Thỏa thuận
#47300434
Ngày và giờ mở cửa
07.02.2019 04:35:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.91366
Phí qua đêm
-0.26 EUR
Tổng cộng
6.39 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
08.02.2019 17:02:53
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.91724
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
6.13 EUR
07.02.2019 04:36:35
08.02.2019 16:30:40
Mua
0.03
1.71176
1.71767
Lợi nhuận
11.64 EUR
GBPCAD
Thỏa thuận
#47300441
Ngày và giờ mở cửa
07.02.2019 04:36:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.71176
Phí qua đêm
-0.14 EUR
Tổng cộng
11.78 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
08.02.2019 16:30:40
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.71767
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
11.64 EUR
24.01.2019 06:24:43
08.02.2019 15:28:59
Bán
0.2
0.71103
0.70959
Lợi nhuận
16.97 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47210963
Ngày và giờ mở cửa
24.01.2019 06:24:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.71103
Phí qua đêm
-8.41 EUR
Tổng cộng
25.38 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
08.02.2019 15:28:59
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.70959
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
16.97 EUR
05.02.2019 14:55:12
07.02.2019 15:41:05
Bán
0.06
143.033
142.046
Lợi nhuận
46.52 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#47291612
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2019 14:55:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
143.033
Phí qua đêm
-1.08 EUR
Tổng cộng
47.60 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
07.02.2019 15:41:05
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
142.046
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
46.52 EUR
30.01.2019 21:04:58
30.01.2019 21:06:40
Mua
0.2
0.72485
0.72442
Lợi nhuận
-7.50 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47258398
Ngày và giờ mở cửa
30.01.2019 21:04:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.72485
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-7.50 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
30.01.2019 21:06:40
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.72442
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-7.50 EUR
30.01.2019 15:22:13
30.01.2019 21:00:07
Bán
0.1
0.7191
0.72086
Lợi nhuận
-15.40 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47255016
Ngày và giờ mở cửa
30.01.2019 15:22:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.7191
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-15.40 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
30.01.2019 21:00:07
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
0.72086
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-15.40 EUR
15.01.2019 16:56:14
30.01.2019 15:17:33
Mua
0.2
0.72087
0.71931
Lợi nhuận
-26.25 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47149327
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2019 16:56:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.72087
Phí qua đêm
1.05 EUR
Tổng cộng
-27.30 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
30.01.2019 15:17:33
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.71931
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-26.25 EUR
24.01.2019 05:52:07
29.01.2019 23:39:20
Mua
0.03
1.74516
1.73376
Lợi nhuận
-22.96 EUR
GBPCAD
Thỏa thuận
#47210920
Ngày và giờ mở cửa
24.01.2019 05:52:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.74516
Phí qua đêm
-0.42 EUR
Tổng cộng
-22.54 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2019 23:39:20
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.73376
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-22.96 EUR
18.01.2019 07:09:25
29.01.2019 23:39:14
Mua
0.04
1.92038
1.91261
Lợi nhuận
-21.73 EUR
GBPNZD
Thỏa thuận
#47177006
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2019 07:09:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.92038
Phí qua đêm
-3.16 EUR
Tổng cộng
-18.57 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2019 23:39:14
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.91261
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-21.73 EUR
24.01.2019 06:08:36
28.01.2019 07:16:07
Mua
0.03
1.59975
1.58503
Lợi nhuận
-28.60 EUR
EURAUD
Thỏa thuận
#47210994
Ngày và giờ mở cửa
24.01.2019 06:08:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.59975
Phí qua đêm
-0.74 EUR
Tổng cộng
-27.86 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2019 07:16:07
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.58503
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-28.60 EUR
23.01.2019 06:28:32
23.01.2019 15:05:07
Bán
0.08
1.91079
1.92004
Lợi nhuận
-44.19 EUR
GBPNZD
Thỏa thuận
#47201956
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2019 06:28:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.91079
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-44.19 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
23.01.2019 15:05:07
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
1.92004
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-44.19 EUR
18.01.2019 07:13:29
23.01.2019 06:38:47
Mua
0.03
1.72388
1.72581
Lợi nhuận
3.40 EUR
GBPCAD
Thỏa thuận
#47177013
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2019 07:13:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.72388
Phí qua đêm
-0.42 EUR
Tổng cộng
3.82 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
23.01.2019 06:38:47
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.72581
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
3.40 EUR
17.01.2019 06:16:42
23.01.2019 06:33:04
Mua
0.04
1.32777
1.33261
Lợi nhuận
12.90 EUR
USDCAD
Thỏa thuận
#47166501
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2019 06:16:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.32777
Phí qua đêm
0.12 EUR
Tổng cộng
12.78 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
23.01.2019 06:33:04
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.33261
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
12.90 EUR
22.01.2019 06:00:50
22.01.2019 12:46:47
Bán
0.2
0.71351
0.71262
Lợi nhuận
15.66 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47192237
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2019 06:00:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.71351
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
15.66 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2019 12:46:47
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.71262
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
15.66 EUR
09.01.2019 17:58:34
16.01.2019 14:48:55
Bán
0.2
0.71601
0.71774
Lợi nhuận
-34.27 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47111750
Ngày và giờ mở cửa
09.01.2019 17:58:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.71601
Phí qua đêm
-3.90 EUR
Tổng cộng
-30.37 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2019 14:48:55
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.71774
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-34.27 EUR
09.01.2019 16:04:49
15.01.2019 14:59:04
Mua
0.04
1.32434
1.32704
Lợi nhuận
7.30 EUR
USDCAD
Thỏa thuận
#47109340
Ngày và giờ mở cửa
09.01.2019 16:04:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.32434
Phí qua đêm
0.18 EUR
Tổng cộng
7.12 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
15.01.2019 14:59:04
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.32704
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
7.30 EUR
14.01.2019 06:22:44
15.01.2019 14:03:06
Mua
0.2
0.71875
0.71968
Lợi nhuận
16.34 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47134415
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2019 06:22:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.71875
Phí qua đêm
0.07 EUR
Tổng cộng
16.27 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
15.01.2019 14:03:06
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.71968
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
16.34 EUR
14.01.2019 05:05:03
15.01.2019 06:10:26
Mua
0.03
1.7871
1.78872
Lợi nhuận
2.73 EUR
GBPAUD
Thỏa thuận
#47133928
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2019 05:05:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.7871
Phí qua đêm
-0.32 EUR
Tổng cộng
3.05 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
15.01.2019 06:10:26
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.78872
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
2.73 EUR
14.01.2019 05:10:24
14.01.2019 14:42:11
Bán
0.03
124
123.887
Lợi nhuận
2.74 EUR
EURJPY
Thỏa thuận
#47134014
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2019 05:10:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
124
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
2.74 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
14.01.2019 14:42:11
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
123.887
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
2.74 EUR
14.01.2019 05:05:26
14.01.2019 05:06:43
Mua
0.03
1.59574
1.59507
Lợi nhuận
-1.26 EUR
EURAUD
Thỏa thuận
#47133934
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2019 05:05:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.59574
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-1.26 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
14.01.2019 05:06:43
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.59507
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-1.26 EUR
18.12.2018 15:13:12
14.01.2019 05:05:18
Bán
0.03
1.58078
1.59578
Lợi nhuận
-25.00 EUR
EURAUD
Thỏa thuận
#46973849
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2018 15:13:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.58078
Phí qua đêm
3.20 EUR
Tổng cộng
-28.20 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
14.01.2019 05:05:18
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.59578
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-25.00 EUR
10.01.2019 07:26:23
11.01.2019 16:07:50
Mua
0.2
0.71853
0.72093
Lợi nhuận
41.76 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47114955
Ngày và giờ mở cửa
10.01.2019 07:26:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.71853
Phí qua đêm
0.07 EUR
Tổng cộng
41.69 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
11.01.2019 16:07:50
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.72093
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
41.76 EUR
11.01.2019 05:49:10
11.01.2019 15:35:13
Bán
0.04
1.32099
1.32232
Lợi nhuận
-3.50 EUR
USDCAD
Thỏa thuận
#47122630
Ngày và giờ mở cửa
11.01.2019 05:49:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32099
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-3.50 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
11.01.2019 15:35:13
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.32232
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-3.50 EUR
11.01.2019 05:50:19
11.01.2019 15:35:08
Bán
0.04
1.77084
1.77634
Lợi nhuận
-13.78 EUR
GBPAUD
Thỏa thuận
#47122633
Ngày và giờ mở cửa
11.01.2019 05:50:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.77084
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-13.78 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
11.01.2019 15:35:08
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.77634
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-13.78 EUR
09.01.2019 15:51:12
10.01.2019 05:46:21
Mua
0.03
1.59994
1.61071
Lợi nhuận
18.97 EUR
EURAUD
Thỏa thuận
#47109172
Ngày và giờ mở cửa
09.01.2019 15:51:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.59994
Phí qua đêm
-1.09 EUR
Tổng cộng
20.06 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
10.01.2019 05:46:21
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.61071
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
18.97 EUR
09.01.2019 15:26:12
09.01.2019 17:58:22
Mua
0.2
0.71702
0.71602
Lợi nhuận
-17.38 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47108919
Ngày và giờ mở cửa
09.01.2019 15:26:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.71702
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-17.38 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
09.01.2019 17:58:22
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.71602
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-17.38 EUR
07.01.2019 06:00:54
09.01.2019 15:51:04
Bán
0.05
1.60057
1.60003
Lợi nhuận
2.09 EUR
EURAUD
Thỏa thuận
#47089720
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2019 06:00:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.60057
Phí qua đêm
0.40 EUR
Tổng cộng
1.69 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
09.01.2019 15:51:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.60003
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
2.09 EUR
21.12.2018 20:21:19
09.01.2019 14:21:09
Mua
0.2
0.70501
0.71624
Lợi nhuận
197.36 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#47009561
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2018 20:21:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.70501
Phí qua đêm
1.19 EUR
Tổng cộng
196.17 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
09.01.2019 14:21:09
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.71624
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
197.36 EUR
09.01.2019 01:44:06
09.01.2019 06:38:44
Bán
0.03
1.32612
1.32306
Lợi nhuận
6.05 EUR
USDCAD
Thỏa thuận
#47103703
Ngày và giờ mở cửa
09.01.2019 01:44:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32612
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
6.05 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
09.01.2019 06:38:44
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.32306
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
6.05 EUR
08.01.2019 14:47:03
08.01.2019 21:12:47
Mua
0.03
1.32926
1.32857
Lợi nhuận
-1.36 EUR
USDCAD
Thỏa thuận
#47100365
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2019 14:47:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.32926
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-1.36 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2019 21:12:47
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.32857
Phí hoa hồng
0.00 EUR
Lợi nhuận
-1.36 EUR