Chế độ demo
19.07.2019 02:15:02
19.07.2019 12:13:36
Bán
0.01
1.12561
1.12459
Lợi nhuận
0.92 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#105978153
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 02:15:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12561
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 12:13:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12459
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.92 USD
18.07.2019 14:30:01
18.07.2019 18:35:33
Mua
0.01
1.12196
1.12296
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#105927400
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 14:30:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12196
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 18:35:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12296
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
18.07.2019 09:30:05
18.07.2019 12:26:52
Bán
0.01
1.12394
1.12328
Lợi nhuận
0.56 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#105900954
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 09:30:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12394
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 12:26:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12328
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.56 USD
18.07.2019 04:45:01
18.07.2019 12:26:50
Bán
0.01
1.12332
1.12324
Lợi nhuận
-0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#105892398
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 04:45:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12332
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 12:26:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12324
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
17.07.2019 19:27:07
18.07.2019 02:24:12
Mua
0.15
0.90197
0.90304
Lợi nhuận
16.96 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#105875156
Ngày và giờ mở cửa
17.07.2019 19:27:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.90197
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
19.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 02:24:12
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.90304
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
16.96 USD
16.07.2019 14:41:48
18.07.2019 02:22:04
Bán
0.21
0.9174
0.91534
Lợi nhuận
28.94 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#105639173
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 14:41:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.9174
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
33.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 02:22:04
Khối lượng giao dịch
0.21
Ngoài
0.91534
Phí hoa hồng
-4.20 USD
Lợi nhuận
28.94 USD
17.07.2019 10:15:02
17.07.2019 19:01:08
Mua
0.01
1.12099
1.1233
Lợi nhuận
2.21 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#105839694
Ngày và giờ mở cửa
17.07.2019 10:15:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12099
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.07.2019 19:01:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.1233
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.21 USD
16.07.2019 20:35:32
17.07.2019 19:01:07
Mua
0.01
1.12087
1.1233
Lợi nhuận
2.33 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#105736581
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 20:35:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12087
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.07.2019 19:01:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.1233
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.33 USD
16.07.2019 16:30:04
17.07.2019 19:01:06
Mua
0.01
1.12194
1.1233
Lợi nhuận
1.26 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#105645995
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 16:30:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12194
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.07.2019 19:01:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.1233
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.26 USD
16.07.2019 04:32:39
17.07.2019 19:01:04
Mua
0.01
1.12578
1.12332
Lợi nhuận
-2.56 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#105553007
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 04:32:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12578
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.07.2019 19:01:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12332
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.56 USD
15.07.2019 15:15:02
17.07.2019 19:01:02
Mua
0.01
1.12695
1.12333
Lợi nhuận
-3.72 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#105416502
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2019 15:15:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12695
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.07.2019 19:01:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12333
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.72 USD
16.07.2019 17:21:56
17.07.2019 10:27:00
Bán
0.22
1.24102
1.23981
Lợi nhuận
24.42 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#105661373
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 17:21:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24102
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
26.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.07.2019 10:27:00
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
1.23981
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
24.42 USD
16.07.2019 15:06:58
16.07.2019 15:54:50
Mua
0.55
121.123
121.415
Lợi nhuận
137.38 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#105640270
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 15:06:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.123
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
148.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 15:54:50
Khối lượng giao dịch
0.55
Ngoài
121.415
Phí hoa hồng
-11.00 USD
Lợi nhuận
137.38 USD
16.07.2019 13:45:53
16.07.2019 15:54:50
Mua
0.5
121.151
121.415
Lợi nhuận
111.96 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#105629996
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 13:45:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.151
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
121.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 15:54:50
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
121.415
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
111.96 USD
15.07.2019 11:25:04
16.07.2019 15:54:50
Mua
0.11
121.633
121.415
Lợi nhuận
-24.36 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#105406273
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2019 11:25:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.633
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-22.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 15:54:50
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
121.415
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
-24.36 USD
16.07.2019 13:04:03
16.07.2019 15:54:50
Mua
0.45
121.179
121.415
Lợi nhuận
89.12 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#105621814
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 13:04:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.179
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
98.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 15:54:50
Khối lượng giao dịch
0.45
Ngoài
121.415
Phí hoa hồng
-9.00 USD
Lợi nhuận
89.12 USD
16.07.2019 12:58:10
16.07.2019 15:54:49
Mua
0.41
121.211
121.416
Lợi nhuận
69.46 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#105621222
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 12:58:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.211
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
77.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 15:54:49
Khối lượng giao dịch
0.41
Ngoài
121.416
Phí hoa hồng
-8.20 USD
Lợi nhuận
69.46 USD
16.07.2019 12:15:55
16.07.2019 15:54:49
Mua
0.31
121.3
121.416
Lợi nhuận
27.02 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#105613558
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 12:15:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
33.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 15:54:49
Khối lượng giao dịch
0.31
Ngoài
121.416
Phí hoa hồng
-6.20 USD
Lợi nhuận
27.02 USD
16.07.2019 12:08:54
16.07.2019 15:54:49
Mua
0.23
121.39
121.416
Lợi nhuận
0.93 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#105610853
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 12:08:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.39
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 15:54:49
Khối lượng giao dịch
0.23
Ngoài
121.416
Phí hoa hồng
-4.60 USD
Lợi nhuận
0.93 USD
15.07.2019 19:59:15
16.07.2019 15:54:49
Mua
0.19
121.446
121.416
Lợi nhuận
-9.06 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#105475726
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2019 19:59:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.446
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 15:54:49
Khối lượng giao dịch
0.19
Ngoài
121.416
Phí hoa hồng
-3.80 USD
Lợi nhuận
-9.06 USD
16.07.2019 12:54:08
16.07.2019 15:54:49
Mua
0.37
121.24
121.416
Lợi nhuận
52.77 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#105620721
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 12:54:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.24
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
60.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 15:54:49
Khối lượng giao dịch
0.37
Ngoài
121.416
Phí hoa hồng
-7.40 USD
Lợi nhuận
52.77 USD
15.07.2019 16:40:05
16.07.2019 15:54:48
Mua
0.14
121.537
121.416
Lợi nhuận
-18.46 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#105433697
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2019 16:40:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.537
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 15:54:48
Khối lượng giao dịch
0.14
Ngoài
121.416
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
-18.46 USD
16.07.2019 12:12:49
16.07.2019 15:54:48
Mua
0.28
121.33
121.416
Lợi nhuận
16.65 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#105612554
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 12:12:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.33
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 15:54:48
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
121.416
Phí hoa hồng
-5.60 USD
Lợi nhuận
16.65 USD
16.07.2019 11:21:28
16.07.2019 15:54:48
Mua
0.21
121.419
121.416
Lợi nhuận
-4.78 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#105599857
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 11:21:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.419
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 15:54:48
Khối lượng giao dịch
0.21
Ngoài
121.416
Phí hoa hồng
-4.20 USD
Lợi nhuận
-4.78 USD
16.07.2019 12:44:50
16.07.2019 15:54:48
Mua
0.34
121.27
121.416
Lợi nhuận
39.06 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#105619853
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 12:44:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.27
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
45.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 15:54:48
Khối lượng giao dịch
0.34
Ngoài
121.416
Phí hoa hồng
-6.80 USD
Lợi nhuận
39.06 USD
15.07.2019 11:27:36
16.07.2019 15:54:47
Mua
0.12
121.597
121.419
Lợi nhuận
-22.14 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#105406794
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2019 11:27:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.597
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-19.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 15:54:47
Khối lượng giao dịch
0.12
Ngoài
121.419
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
-22.14 USD
15.07.2019 17:06:27
16.07.2019 15:54:47
Mua
0.17
121.48
121.416
Lợi nhuận
-13.45 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#105438973
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2019 17:06:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.48
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 15:54:47
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
121.416
Phí hoa hồng
-3.40 USD
Lợi nhuận
-13.45 USD
16.07.2019 12:09:25
16.07.2019 15:54:47
Mua
0.25
121.36
121.416
Lợi nhuận
7.94 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#105611281
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 12:09:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.36
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 15:54:47
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
121.416
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
7.94 USD
15.07.2019 17:04:44
16.07.2019 15:54:47
Mua
0.16
121.51
121.416
Lợi nhuận
-17.09 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#105438461
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2019 17:04:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.51
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 15:54:47
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
121.416
Phí hoa hồng
-3.20 USD
Lợi nhuận
-17.09 USD
15.07.2019 11:30:03
16.07.2019 15:54:47
Mua
0.13
121.57
121.416
Lợi nhuận
-21.10 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#105407259
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2019 11:30:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.57
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-18.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 15:54:47
Khối lượng giao dịch
0.13
Ngoài
121.416
Phí hoa hồng
-2.60 USD
Lợi nhuận
-21.10 USD
15.07.2019 11:20:44
16.07.2019 15:54:46
Mua
0.1
121.661
121.419
Lợi nhuận
-24.36 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#105405707
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2019 11:20:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.661
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-22.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 15:54:46
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
121.419
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-24.36 USD
10.07.2019 15:46:19
16.07.2019 14:41:09
Bán
0.11
1.2509
1.24282
Lợi nhuận
87.78 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#104945725
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2019 15:46:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2509
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
88.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 14:41:09
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1.24282
Phí hoa hồng
-1.10 USD
Lợi nhuận
87.78 USD
16.07.2019 09:41:50
16.07.2019 10:24:30
Bán
0.22
1.25059
1.24883
Lợi nhuận
36.52 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#105578741
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 09:41:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25059
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
38.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 10:24:30
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
1.24883
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
36.52 USD
12.07.2019 10:49:11
16.07.2019 04:11:47
Bán
0.22
1.25314
1.25107
Lợi nhuận
43.34 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#105279614
Ngày và giờ mở cửa
12.07.2019 10:49:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25314
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
45.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 04:11:47
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
1.25107
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
43.34 USD
03.05.2019 08:01:36
15.07.2019 22:29:24
Bán
0.03
1.59605
1.59954
Lợi nhuận
-7.97 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#98532812
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2019 08:01:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.59605
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2019 22:29:24
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.59954
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-7.97 USD
15.07.2019 11:15:02
15.07.2019 12:04:20
Bán
0.01
1.12766
1.12695
Lợi nhuận
0.61 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#105405025
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2019 11:15:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12766
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2019 12:04:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12695
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.61 USD
12.07.2019 22:45:02
15.07.2019 12:04:19
Bán
0.01
1.12705
1.12695
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#105382036
Ngày và giờ mở cửa
12.07.2019 22:45:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12705
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2019 12:04:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12695
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
12.07.2019 16:00:02
12.07.2019 18:01:19
Mua
0.01
1.12453
1.12532
Lợi nhuận
0.69 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#105333478
Ngày và giờ mở cửa
12.07.2019 16:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12453
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.07.2019 18:01:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12532
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.69 USD
12.07.2019 15:15:05
12.07.2019 18:01:18
Mua
0.01
1.1253
1.12532
Lợi nhuận
-0.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#105324093
Ngày và giờ mở cửa
12.07.2019 15:15:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1253
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.07.2019 18:01:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12532
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.08 USD
12.07.2019 15:05:20
12.07.2019 16:21:35
Mua
0.03
121.833
121.651
Lợi nhuận
-5.65 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#105322032
Ngày và giờ mở cửa
12.07.2019 15:05:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.833
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.07.2019 16:21:35
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
121.651
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-5.65 USD
12.07.2019 05:45:04
12.07.2019 13:31:13
Bán
0.01
1.12644
1.12542
Lợi nhuận
0.92 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#105266771
Ngày và giờ mở cửa
12.07.2019 05:45:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12644
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.07.2019 13:31:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12542
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.92 USD
11.07.2019 17:05:27
11.07.2019 20:28:31
Bán
0.22
1.25395
1.25093
Lợi nhuận
64.24 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#105219132
Ngày và giờ mở cửa
11.07.2019 17:05:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25395
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
66.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.07.2019 20:28:31
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
1.25093
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
64.24 USD
11.07.2019 08:30:01
11.07.2019 16:19:44
Bán
0.01
1.12738
1.12548
Lợi nhuận
1.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#105131128
Ngày và giờ mở cửa
11.07.2019 08:30:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12738
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.07.2019 16:19:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12548
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
11.07.2019 04:00:05
11.07.2019 16:19:43
Bán
0.01
1.1261
1.12548
Lợi nhuận
0.52 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#105069729
Ngày và giờ mở cửa
11.07.2019 04:00:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1261
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.07.2019 16:19:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12548
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.52 USD
10.07.2019 17:00:18
11.07.2019 16:19:41
Bán
0.01
1.1238
1.12562
Lợi nhuận
-1.92 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#104955230
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2019 17:00:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1238
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.07.2019 16:19:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12562
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.92 USD
04.07.2019 09:29:12
10.07.2019 21:09:25
Bán
0.41
135.59
135.578
Lợi nhuận
-3.65 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#104196484
Ngày và giờ mở cửa
04.07.2019 09:29:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
135.59
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2019 21:09:25
Khối lượng giao dịch
0.41
Ngoài
135.578
Phí hoa hồng
-8.20 USD
Lợi nhuận
-3.65 USD
08.07.2019 13:02:48
10.07.2019 18:16:04
Bán
0.12
121.809
122.026
Lợi nhuận
-26.40 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#104541237
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2019 13:02:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.809
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-24.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2019 18:16:04
Khối lượng giao dịch
0.12
Ngoài
122.026
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
-26.40 USD
10.07.2019 12:07:21
10.07.2019 18:16:04
Bán
0.61
122.314
122.026
Lợi nhuận
149.68 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#104935821
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2019 12:07:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
122.314
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
161.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2019 18:16:04
Khối lượng giao dịch
0.61
Ngoài
122.026
Phí hoa hồng
-12.20 USD
Lợi nhuận
149.68 USD
10.07.2019 11:05:33
10.07.2019 18:16:04
Bán
0.45
122.227
122.025
Lợi nhuận
74.76 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#104931588
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2019 11:05:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
122.227
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
83.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2019 18:16:04
Khối lượng giao dịch
0.45
Ngoài
122.025
Phí hoa hồng
-9.00 USD
Lợi nhuận
74.76 USD
10.07.2019 09:47:28
10.07.2019 18:16:04
Bán
0.34
122.139
122.025
Lợi nhuận
28.92 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#104927867
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2019 09:47:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
122.139
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
35.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2019 18:16:04
Khối lượng giao dịch
0.34
Ngoài
122.025
Phí hoa hồng
-6.80 USD
Lợi nhuận
28.92 USD