Chế độ demo
15.05.2019 18:50:07
24.05.2019 22:35:00
Mua
0.02
0.93104
0.93166
Lợi nhuận
0.52 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#99358016
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 18:50:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.93104
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2019 22:35:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.93166
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.52 USD
16.05.2019 05:30:05
24.05.2019 20:20:49
Mua
0.02
0.92936
0.93035
Lợi nhuận
1.08 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#99374493
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2019 05:30:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.92936
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2019 20:20:49
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.93035
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.08 USD
23.05.2019 21:57:32
24.05.2019 09:33:55
Bán
0.2
0.88351
0.8831
Lợi nhuận
6.40 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#99931939
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2019 21:57:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.88351
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2019 09:33:55
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.8831
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
6.40 USD
16.04.2019 11:16:05
24.05.2019 09:33:11
Bán
0.11
1.00328
1.00259
Lợi nhuận
6.47 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#97585559
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2019 11:16:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.00328
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2019 09:33:11
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1.00259
Phí hoa hồng
-1.10 USD
Lợi nhuận
6.47 USD
24.05.2019 06:08:22
24.05.2019 06:08:23
Bán
0.03
122.526
122.529
Lợi nhuận
-0.68 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#99958079
Ngày và giờ mở cửa
24.05.2019 06:08:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
122.526
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2019 06:08:23
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
122.529
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-0.68 USD
23.05.2019 09:43:11
23.05.2019 14:46:07
Bán
0.2
0.883
0.88104
Lợi nhuận
45.55 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#99808952
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2019 09:43:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.883
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
49.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2019 14:46:07
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.88104
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
45.55 USD
22.05.2019 16:48:40
23.05.2019 11:45:35
Bán
0.22
1.26348
1.26212
Lợi nhuận
27.72 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#99742278
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2019 16:48:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26348
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
29.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2019 11:45:35
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
1.26212
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
27.72 USD
23.05.2019 09:38:44
23.05.2019 10:04:53
Bán
0.11
139.234
139.001
Lợi nhuận
21.04 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#99806868
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2019 09:38:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
139.234
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
23.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2019 10:04:53
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
139.001
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
21.04 USD
23.05.2019 03:28:44
23.05.2019 09:38:43
Bán
0.11
139.511
139.256
Lợi nhuận
23.24 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#99775807
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2019 03:28:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
139.511
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2019 09:38:43
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
139.256
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
23.24 USD
22.05.2019 14:16:27
22.05.2019 18:43:29
Bán
0.2
0.88304
0.88038
Lợi nhuận
63.43 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#99714566
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2019 14:16:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.88304
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
67.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2019 18:43:29
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.88038
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
63.43 USD
22.05.2019 09:36:23
22.05.2019 11:22:14
Bán
0.22
1.26886
1.26782
Lợi nhuận
20.68 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#99650753
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2019 09:36:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26886
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2019 11:22:14
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
1.26782
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
20.68 USD
22.05.2019 09:03:23
22.05.2019 09:55:53
Bán
0.11
140.254
139.998
Lợi nhuận
23.31 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#99645142
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2019 09:03:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.254
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2019 09:55:53
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
139.998
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
23.31 USD
22.05.2019 07:03:16
22.05.2019 07:03:25
Mua
0.03
1.27164
1.27151
Lợi nhuận
-0.69 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#99630902
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2019 07:03:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.27164
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2019 07:03:25
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.27151
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-0.69 USD
21.05.2019 09:52:22
21.05.2019 11:17:05
Bán
0.22
1.27067
1.26856
Lợi nhuận
44.22 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#99517468
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2019 09:52:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.27067
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
46.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2019 11:17:05
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
1.26856
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
44.22 USD
21.05.2019 05:11:34
21.05.2019 10:23:25
Bán
0.03
140.262
139.766
Lợi nhuận
12.92 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#99506564
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2019 05:11:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.262
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2019 10:23:25
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
139.766
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
12.92 USD
21.05.2019 09:23:29
21.05.2019 10:14:24
Bán
0.11
140.034
139.881
Lợi nhuận
13.08 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#99515347
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2019 09:23:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.034
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2019 10:14:24
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
139.881
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
13.08 USD
21.05.2019 05:11:37
21.05.2019 05:11:38
Bán
0.03
140.263
140.268
Lợi nhuận
-0.73 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#99506758
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2019 05:11:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.263
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2019 05:11:38
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
140.268
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-0.73 USD
21.05.2019 05:07:39
21.05.2019 05:07:42
Bán
0.03
1.00943
1.00945
Lợi nhuận
-0.36 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#99505686
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2019 05:07:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.00943
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2019 05:07:42
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.00945
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-0.36 USD
20.05.2019 13:53:08
20.05.2019 18:53:38
Bán
0.22
1.27392
1.2721
Lợi nhuận
37.84 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#99482105
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2019 13:53:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.27392
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
40.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2019 18:53:38
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
1.2721
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
37.84 USD
20.05.2019 16:28:03
20.05.2019 16:39:26
Bán
0.11
139.864
139.717
Lợi nhuận
12.53 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#99487111
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2019 16:28:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
139.864
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2019 16:39:26
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
139.717
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
12.53 USD
20.05.2019 02:00:54
20.05.2019 16:28:02
Bán
0.11
140.028
139.873
Lợi nhuận
13.32 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#99460624
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2019 02:00:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.028
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2019 16:28:02
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
139.873
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
13.32 USD
16.05.2019 14:15:06
20.05.2019 13:43:09
Mua
0.02
0.92808
0.92974
Lợi nhuận
2.07 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#99393162
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2019 14:15:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.92808
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2019 13:43:09
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.92974
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
2.07 USD
15.05.2019 11:27:27
17.05.2019 20:22:50
Mua
0.16
108.826
108.918
Lợi nhuận
10.17 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#99322407
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 11:27:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.826
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2019 20:22:50
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
108.918
Phí hoa hồng
-3.20 USD
Lợi nhuận
10.17 USD
03.05.2019 08:00:58
17.05.2019 19:02:16
Bán
0.05
1.86286
1.85143
Lợi nhuận
38.29 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#98532383
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2019 08:00:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.86286
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
39.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2019 19:02:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.85143
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
38.29 USD
16.05.2019 16:50:40
17.05.2019 15:31:20
Mua
0.02
0.92691
0.92844
Lợi nhuận
1.86 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#99399853
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2019 16:50:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.92691
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2019 15:31:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.92844
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.86 USD
17.05.2019 12:31:06
17.05.2019 14:43:51
Bán
0.22
1.27644
1.27477
Lợi nhuận
34.54 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#99433107
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2019 12:31:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.27644
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
36.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2019 14:43:51
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
1.27477
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
34.54 USD
17.05.2019 12:29:42
17.05.2019 14:09:25
Bán
0.11
139.946
139.797
Lợi nhuận
12.76 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#99432246
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2019 12:29:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
139.946
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2019 14:09:25
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
139.797
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
12.76 USD
17.05.2019 10:10:11
17.05.2019 12:31:03
Bán
0.22
1.27807
1.27646
Lợi nhuận
33.22 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#99426227
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2019 10:10:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.27807
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
35.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2019 12:31:03
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
1.27646
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
33.22 USD
17.05.2019 09:24:32
17.05.2019 12:29:40
Bán
0.11
140.105
139.949
Lợi nhuận
13.45 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#99422870
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2019 09:24:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.105
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2019 12:29:40
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
139.949
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
13.45 USD
17.05.2019 03:12:45
17.05.2019 06:31:20
Bán
0.11
140.476
140.332
Lợi nhuận
12.23 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#99415408
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2019 03:12:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.476
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2019 06:31:20
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
140.332
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
12.23 USD
09.05.2019 10:20:47
16.05.2019 16:59:59
Mua
0.11
109.736
109.837
Lợi nhuận
9.01 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#98991365
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2019 10:20:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.736
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.05.2019 16:59:59
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
109.837
Phí hoa hồng
-1.10 USD
Lợi nhuận
9.01 USD
16.05.2019 14:21:04
16.05.2019 16:30:57
Bán
0.22
1.28149
1.28103
Lợi nhuận
7.92 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#99394019
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2019 14:21:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.28149
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.05.2019 16:30:57
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
1.28103
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
7.92 USD
16.05.2019 10:10:22
16.05.2019 14:21:02
Bán
0.22
1.28341
1.28155
Lợi nhuận
38.72 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#99381805
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2019 10:10:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.28341
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
40.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.05.2019 14:21:02
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
1.28155
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
38.72 USD
15.05.2019 12:11:39
16.05.2019 12:17:32
Mua
0.16
1.12121
1.12156
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#99325918
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 12:11:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12121
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.05.2019 12:17:32
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
1.12156
Phí hoa hồng
-1.60 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
16.05.2019 09:07:30
16.05.2019 10:13:41
Bán
0.11
140.569
140.416
Lợi nhuận
13.18 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#99379067
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2019 09:07:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.569
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.05.2019 10:13:41
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
140.416
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
13.18 USD
16.05.2019 02:41:22
16.05.2019 04:37:15
Bán
0.11
140.629
140.475
Lợi nhuận
13.29 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#99369796
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2019 02:41:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.629
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.05.2019 04:37:15
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
140.475
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
13.29 USD
15.05.2019 11:23:36
15.05.2019 17:29:34
Mua
0.08
122.816
122.999
Lợi nhuận
11.75 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#99321525
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 11:23:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
122.816
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 17:29:34
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
122.999
Phí hoa hồng
-1.60 USD
Lợi nhuận
11.75 USD
15.05.2019 12:10:53
15.05.2019 17:13:50
Mua
0.16
75.824
76.007
Lợi nhuận
23.52 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#99325145
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 12:10:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
75.824
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
26.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 17:13:50
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
76.007
Phí hoa hồng
-3.20 USD
Lợi nhuận
23.52 USD
15.05.2019 15:00:10
15.05.2019 17:13:44
Mua
0.02
1.1276
1.13015
Lợi nhuận
4.66 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#99338192
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 15:00:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1276
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 17:13:44
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.13015
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
4.66 USD
15.05.2019 05:30:07
15.05.2019 17:13:41
Mua
0.01
0.93281
0.93387
Lợi nhuận
0.58 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#99311411
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 05:30:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.93281
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 17:13:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.93387
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.58 USD
15.05.2019 15:00:47
15.05.2019 16:54:32
Mua
0.02
71.633
71.732
Lợi nhuận
1.41 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#99339129
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 15:00:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
71.633
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 16:54:32
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
71.732
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.41 USD
15.05.2019 16:16:44
15.05.2019 16:53:22
Bán
0.22
1.28514
1.28338
Lợi nhuận
36.52 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#99347630
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 16:16:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.28514
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
38.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 16:53:22
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
1.28338
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
36.52 USD
15.05.2019 16:00:03
15.05.2019 16:16:45
Bán
0.11
140.499
140.372
Lợi nhuận
10.59 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#99346132
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 16:00:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.499
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 16:16:45
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
140.372
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
10.59 USD
25.04.2019 12:12:10
15.05.2019 16:16:41
Bán
0.11
1.2875
1.28517
Lợi nhuận
24.53 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#98092336
Ngày và giờ mở cửa
25.04.2019 12:12:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2875
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 16:16:41
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1.28517
Phí hoa hồng
-1.10 USD
Lợi nhuận
24.53 USD
15.05.2019 12:59:09
15.05.2019 13:37:21
Mua
0.16
1.73901
1.74152
Lợi nhuận
26.58 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#99330148
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 12:59:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.73901
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
29.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 13:37:21
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
1.74152
Phí hoa hồng
-3.20 USD
Lợi nhuận
26.58 USD
15.05.2019 12:35:41
15.05.2019 12:47:14
Bán
0.11
141.219
141.063
Lợi nhuận
13.50 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#99328164
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 12:35:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
141.219
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 12:47:14
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
141.063
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
13.50 USD
14.05.2019 01:35:35
15.05.2019 11:57:50
Bán
0.11
141.476
141.325
Lợi nhuận
12.97 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#99252773
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2019 01:35:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
141.476
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 11:57:50
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
141.325
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
12.97 USD
15.05.2019 01:30:06
15.05.2019 09:04:51
Mua
0.01
1.5086
1.50953
Lợi nhuận
0.49 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#99305394
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 01:30:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.5086
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 09:04:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.50953
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.49 USD
14.05.2019 07:45:35
14.05.2019 15:54:05
Bán
0.02
123.282
122.815
Lợi nhuận
8.13 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#99265967
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2019 07:45:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
123.282
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2019 15:54:05
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
122.815
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
8.13 USD
14.05.2019 05:09:22
14.05.2019 15:54:02
Bán
0.02
123.067
122.811
Lợi nhuận
4.27 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#99259764
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2019 05:09:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
123.067
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2019 15:54:02
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
122.811
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
4.27 USD