Chế độ demo
20.02.2020 03:33:06
21.02.2020 04:03:37
Bán
0.0400
0.66531
0.6609
Lợi nhuận
17.24 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#126767224
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 03:33:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.66531
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
17.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 04:03:37
Khối lượng giao dịch
0.0400
Ngoài
0.6609
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
17.24 USD
20.02.2020 09:47:50
20.02.2020 23:59:51
Mua
2.0000
111.689
112.074
Lợi nhuận
667.05 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126796317
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 09:47:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
111.689
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
687.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:51
Khối lượng giao dịch
2.0000
Ngoài
112.074
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
667.05 USD
19.02.2020 16:55:01
20.02.2020 23:59:51
Bán
0.6000
110.854
112.141
Lợi nhuận
-694.60 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126698465
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 16:55:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.854
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-688.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:51
Khối lượng giao dịch
0.6000
Ngoài
112.141
Phí hoa hồng
-6.00 USD
Lợi nhuận
-694.60 USD
19.02.2020 16:50:00
20.02.2020 23:59:51
Bán
0.3600
110.802
112.141
Lợi nhuận
-433.45 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126697916
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 16:50:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.802
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-429.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:51
Khối lượng giao dịch
0.3600
Ngoài
112.141
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
-433.45 USD
19.02.2020 17:30:03
20.02.2020 23:59:51
Bán
0.9900
110.89
112.141
Lợi nhuận
-1 114.30 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126702345
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 17:30:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.89
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 104.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:51
Khối lượng giao dịch
0.9900
Ngoài
112.141
Phí hoa hồng
-9.90 USD
Lợi nhuận
-1 114.30 USD
19.02.2020 15:45:02
20.02.2020 23:59:50
Bán
0.2100
110.757
112.141
Lợi nhuận
-261.27 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126691119
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 15:45:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.757
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-259.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:50
Khối lượng giao dịch
0.2100
Ngoài
112.141
Phí hoa hồng
-2.10 USD
Lợi nhuận
-261.27 USD
19.02.2020 15:40:01
20.02.2020 23:59:50
Bán
0.1300
110.665
112.141
Lợi nhuận
-172.41 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126690555
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 15:40:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.665
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-171.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:50
Khối lượng giao dịch
0.1300
Ngoài
112.141
Phí hoa hồng
-1.30 USD
Lợi nhuận
-172.41 USD
19.02.2020 15:20:02
20.02.2020 23:59:48
Bán
0.0500
110.555
112.141
Lợi nhuận
-71.21 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126687720
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 15:20:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.555
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-70.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:48
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
112.141
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-71.21 USD
19.02.2020 15:30:09
20.02.2020 23:59:48
Bán
0.0800
110.588
112.141
Lợi nhuận
-111.59 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126688997
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 15:30:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.588
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-110.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:48
Khối lượng giao dịch
0.0800
Ngoài
112.141
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-111.59 USD
19.02.2020 15:15:01
20.02.2020 23:59:47
Bán
0.0300
110.516
112.141
Lợi nhuận
-43.77 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126687004
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 15:15:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.516
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-43.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:47
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
112.141
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-43.77 USD
19.02.2020 14:55:03
20.02.2020 23:59:47
Bán
0.0200
110.483
112.141
Lợi nhuận
-29.77 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126684082
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 14:55:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.483
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-29.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:47
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
112.141
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-29.77 USD
19.02.2020 14:15:04
20.02.2020 23:59:46
Bán
0.0100
110.416
112.141
Lợi nhuận
-15.48 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126677802
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 14:15:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.416
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:46
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
112.141
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-15.48 USD
19.02.2020 14:35:21
20.02.2020 23:59:45
Bán
0.0100
110.451
112.141
Lợi nhuận
-15.17 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126681093
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 14:35:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.451
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:45
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
112.141
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-15.17 USD
13.09.2019 10:09:54
20.02.2020 23:59:44
Bán
0.2200
1.93686
2.03458
Lợi nhuận
-1 365.92 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#113047719
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 10:09:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.93686
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 361.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:44
Khối lượng giao dịch
0.2200
Ngoài
2.03458
Phí hoa hồng
-4.40 USD
Lợi nhuận
-1 365.92 USD
13.09.2019 11:42:06
20.02.2020 23:59:44
Bán
0.3600
1.94241
2.03458
Lợi nhuận
-2 108.59 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#113078043
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 11:42:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.94241
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2 101.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:44
Khối lượng giao dịch
0.3600
Ngoài
2.03458
Phí hoa hồng
-7.20 USD
Lợi nhuận
-2 108.59 USD
13.11.2019 03:00:14
20.02.2020 23:59:44
Mua
0.5100
1.07183
1.04392
Lợi nhuận
-911.52 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119720386
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 03:00:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07183
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-901.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:44
Khối lượng giao dịch
0.5100
Ngoài
1.04392
Phí hoa hồng
-10.20 USD
Lợi nhuận
-911.52 USD
23.01.2020 04:48:04
20.02.2020 23:59:44
Bán
1.0000
1.31565
1.32622
Lợi nhuận
-807.00 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#124815905
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 04:48:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31565
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-797.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:44
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1.32622
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-807.00 USD
16.10.2019 18:15:37
20.02.2020 23:59:43
Mua
0.3300
2.0441
2.03393
Lợi nhuận
-219.11 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#117080331
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2019 18:15:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
2.0441
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-212.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:43
Khối lượng giao dịch
0.3300
Ngoài
2.03393
Phí hoa hồng
-6.60 USD
Lợi nhuận
-219.11 USD
19.12.2019 15:56:26
20.02.2020 23:59:42
Mua
0.0400
1.08906
1.06108
Lợi nhuận
-114.52 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#122523599
Ngày và giờ mở cửa
19.12.2019 15:56:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08906
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-113.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:42
Khối lượng giao dịch
0.0400
Ngoài
1.06108
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-114.52 USD
22.01.2020 17:02:24
20.02.2020 23:59:42
Bán
0.1100
1.31127
1.32623
Lợi nhuận
-125.18 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#124772274
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 17:02:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31127
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-124.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:42
Khối lượng giao dịch
0.1100
Ngoài
1.32623
Phí hoa hồng
-1.10 USD
Lợi nhuận
-125.18 USD
18.12.2019 07:42:32
20.02.2020 23:59:42
Mua
0.0300
1.09123
1.06108
Lợi nhuận
-92.51 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#122432372
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2019 07:42:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09123
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-91.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:42
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
1.06108
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-92.51 USD
19.02.2020 17:15:39
20.02.2020 23:59:42
Bán
0.3300
143.572
144.454
Lợi nhuận
-266.15 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#126701078
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 17:15:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
143.572
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-259.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:42
Khối lượng giao dịch
0.3300
Ngoài
144.454
Phí hoa hồng
-6.60 USD
Lợi nhuận
-266.15 USD
13.11.2019 03:00:31
20.02.2020 23:59:42
Mua
0.5100
1.0715
1.04392
Lợi nhuận
-900.86 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119720559
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 03:00:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0715
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-890.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:42
Khối lượng giao dịch
0.5100
Ngoài
1.04392
Phí hoa hồng
-10.20 USD
Lợi nhuận
-900.86 USD
19.02.2020 17:33:11
20.02.2020 23:59:42
Bán
0.3300
143.609
144.454
Lợi nhuận
-255.26 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#126702865
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 17:33:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
143.609
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-248.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:42
Khối lượng giao dịch
0.3300
Ngoài
144.454
Phí hoa hồng
-6.60 USD
Lợi nhuận
-255.26 USD
22.01.2020 17:01:29
20.02.2020 23:59:42
Bán
0.5100
1.30992
1.32623
Lợi nhuận
-632.30 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#124771982
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 17:01:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30992
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-627.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:42
Khối lượng giao dịch
0.5100
Ngoài
1.32623
Phí hoa hồng
-5.10 USD
Lợi nhuận
-632.30 USD
17.12.2019 18:30:13
20.02.2020 23:59:41
Mua
0.0300
1.09371
1.06108
Lợi nhuận
-100.06 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#122396743
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2019 18:30:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09371
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-99.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:41
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
1.06108
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-100.06 USD
10.10.2019 17:44:39
20.02.2020 23:59:41
Bán
0.1100
1.94403
2.03467
Lợi nhuận
-633.64 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#116420264
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 17:44:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.94403
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-631.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:41
Khối lượng giao dịch
0.1100
Ngoài
2.03467
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
-633.64 USD
17.12.2019 02:10:08
20.02.2020 23:59:41
Mua
0.1000
1.3275
1.28814
Lợi nhuận
-394.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#122293938
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2019 02:10:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.3275
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-393.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:41
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
1.28814
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-394.60 USD
13.09.2019 10:00:54
20.02.2020 23:59:41
Bán
0.2200
1.9361
2.03467
Lợi nhuận
-1 377.76 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#113044160
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 10:00:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.9361
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 373.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:41
Khối lượng giao dịch
0.2200
Ngoài
2.03467
Phí hoa hồng
-4.40 USD
Lợi nhuận
-1 377.76 USD
13.09.2019 11:04:10
20.02.2020 23:59:41
Bán
0.2900
1.93966
2.03467
Lợi nhuận
-1 750.75 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#113065583
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 11:04:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.93966
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 744.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 23:59:41
Khối lượng giao dịch
0.2900
Ngoài
2.03467
Phí hoa hồng
-5.80 USD
Lợi nhuận
-1 750.75 USD
20.12.2019 19:30:37
20.02.2020 16:05:43
Bán
0.1100
1477.78
1615.94
Lợi nhuận
-1 521.96 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#122607219
Ngày và giờ mở cửa
20.12.2019 19:30:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1477.78
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 519.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 16:05:43
Khối lượng giao dịch
0.1100
Ngoài
1615.94
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
-1 521.96 USD
19.02.2020 17:36:43
20.02.2020 12:27:11
Bán
0.0400
1.29425
1.28784
Lợi nhuận
25.24 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126703316
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 17:36:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29425
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 12:27:11
Khối lượng giao dịch
0.0400
Ngoài
1.28784
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
25.24 USD
18.02.2020 11:13:53
20.02.2020 11:13:48
Bán
0.0400
0.63991
0.63376
Lợi nhuận
24.20 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#126548483
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 11:13:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.63991
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
24.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 11:13:48
Khối lượng giao dịch
0.0400
Ngoài
0.63376
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
24.20 USD
10.02.2020 00:00:21
20.02.2020 09:21:58
Mua
0.0400
0.97793
0.98484
Lợi nhuận
27.67 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#125947397
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 00:00:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.97793
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
28.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 09:21:58
Khối lượng giao dịch
0.0400
Ngoài
0.98484
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
27.67 USD
18.02.2020 02:30:30
20.02.2020 03:33:05
Bán
0.0400
0.67004
0.66532
Lợi nhuận
18.48 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#126481690
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 02:30:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67004
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 03:33:05
Khối lượng giao dịch
0.0400
Ngoài
0.66532
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
18.48 USD
14.02.2020 22:33:05
19.02.2020 21:23:44
Bán
0.1100
2.02793
2.02552
Lợi nhuận
14.70 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#126408172
Ngày và giờ mở cửa
14.02.2020 22:33:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.02793
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 21:23:44
Khối lượng giao dịch
0.1100
Ngoài
2.02552
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
14.70 USD
19.02.2020 17:35:01
19.02.2020 21:18:02
Bán
1.6600
110.946
111.467
Lợi nhuận
-792.49 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126703045
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 17:35:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.946
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-775.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 21:18:02
Khối lượng giao dịch
1.6600
Ngoài
111.467
Phí hoa hồng
-16.60 USD
Lợi nhuận
-792.49 USD
19.02.2020 18:30:02
19.02.2020 18:46:27
Mua
0.0100
1.07959
1.07979
Lợi nhuận
0.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#126710359
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 18:30:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07959
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 18:46:27
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.07979
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
19.02.2020 18:10:08
19.02.2020 18:39:05
Bán
2.7600
110.987
111.289
Lợi nhuận
-776.57 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126707199
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 18:10:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.987
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-748.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 18:39:05
Khối lượng giao dịch
2.7600
Ngoài
111.289
Phí hoa hồng
-27.60 USD
Lợi nhuận
-776.57 USD
19.02.2020 18:25:01
19.02.2020 18:36:47
Bán
4.6000
111.124
111.216
Lợi nhuận
-426.52 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126709460
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 18:25:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
111.124
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-380.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 18:36:47
Khối lượng giao dịch
4.6000
Ngoài
111.216
Phí hoa hồng
-46.00 USD
Lợi nhuận
-426.52 USD
19.02.2020 18:15:03
19.02.2020 18:18:52
Mua
0.0100
1.07938
1.07968
Lợi nhuận
0.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#126707627
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 18:15:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07938
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 18:18:52
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.07968
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
19.02.2020 18:00:02
19.02.2020 18:12:08
Mua
0.0100
1.07916
1.07936
Lợi nhuận
0.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#126706232
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 18:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07916
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 18:12:08
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.07936
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
19.02.2020 17:30:02
19.02.2020 17:54:27
Mua
0.0100
1.07843
1.0789
Lợi nhuận
0.37 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#126702326
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 17:30:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07843
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 17:54:27
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.0789
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.37 USD
19.02.2020 17:15:01
19.02.2020 17:54:27
Mua
0.0100
1.07893
1.0789
Lợi nhuận
-0.13 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#126700936
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 17:15:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07893
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 17:54:27
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.0789
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.13 USD
19.02.2020 12:00:00
19.02.2020 17:36:42
Bán
0.0400
1.30064
1.29428
Lợi nhuận
25.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126658843
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 12:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30064
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 17:36:42
Khối lượng giao dịch
0.0400
Ngoài
1.29428
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
25.04 USD
19.02.2020 15:00:05
19.02.2020 17:01:25
Mua
0.0100
1.0801
1.07942
Lợi nhuận
-0.78 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#126685106
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 15:00:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0801
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 17:01:25
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.07942
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.78 USD
19.02.2020 17:00:04
19.02.2020 17:01:24
Mua
0.0200
1.07874
1.0794
Lợi nhuận
1.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#126699146
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 17:00:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07874
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 17:01:24
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.0794
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.12 USD
19.02.2020 15:45:01
19.02.2020 17:01:23
Mua
0.0100
1.07922
1.0794
Lợi nhuận
0.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#126691113
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 15:45:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07922
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 17:01:23
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.0794
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
31.12.2019 14:04:03
19.02.2020 14:55:02
Bán
0.0400
1.30166
1.32193
Lợi nhuận
-61.73 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#123136711
Ngày và giờ mở cửa
31.12.2019 14:04:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30166
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-61.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 14:55:02
Khối lượng giao dịch
0.0400
Ngoài
1.32193
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-61.73 USD
22.01.2020 17:02:21
19.02.2020 14:55:02
Bán
0.0400
1.31127
1.32193
Lợi nhuận
-32.66 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#124772189
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 17:02:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31127
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-32.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 14:55:02
Khối lượng giao dịch
0.0400
Ngoài
1.32193
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-32.66 USD