Chế độ demo
20.10.2020 16:44:10
20.10.2020 18:40:42
Mua
0.08
69.335
69.52
Lợi nhuận
12.42 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#149629314
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 16:44:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
69.335
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 18:40:42
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
69.52
Phí hoa hồng
-1.60 USD
Lợi nhuận
12.42 USD
20.10.2020 16:38:12
20.10.2020 16:43:00
Bán
0.11
69.299
69.33
Lợi nhuận
-5.43 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#149628448
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 16:38:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
69.299
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 16:43:00
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
69.33
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
-5.43 USD
20.10.2020 14:57:09
20.10.2020 16:37:30
Mua
0.11
69.304
69.293
Lợi nhuận
-3.34 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#149614908
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 14:57:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
69.304
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 16:37:30
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
69.293
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
-3.34 USD
20.10.2020 14:09:18
20.10.2020 14:31:31
Bán
0.15
105.579
105.616
Lợi nhuận
-6.75 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#149611288
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 14:09:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
105.579
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 14:31:31
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
105.616
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
-6.75 USD
20.10.2020 13:37:03
20.10.2020 14:06:17
Bán
0.03
1.29602
1.29571
Lợi nhuận
0.63 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149610028
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 13:37:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.29602
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 14:06:17
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.29571
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.63 USD
20.10.2020 13:37:22
20.10.2020 14:06:12
Bán
0.03
1.29591
1.29572
Lợi nhuận
0.27 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149610057
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 13:37:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.29591
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 14:06:12
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.29572
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.27 USD
20.10.2020 13:46:13
20.10.2020 14:05:52
Bán
0.03
1.29594
1.29563
Lợi nhuận
0.63 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149610363
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 13:46:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.29594
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 14:05:52
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.29563
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.63 USD
20.10.2020 13:30:27
20.10.2020 13:36:12
Mua
0.05
0.70503
0.70443
Lợi nhuận
-3.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#149609790
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 13:30:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.70503
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 13:36:12
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.70443
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-3.50 USD
20.10.2020 13:31:24
20.10.2020 13:33:37
Mua
0.05
0.70499
0.70462
Lợi nhuận
-2.35 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#149609838
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 13:31:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.70499
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 13:33:37
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.70462
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-2.35 USD
20.10.2020 13:24:03
20.10.2020 13:30:59
Bán
0.1
1.29574
1.2968
Lợi nhuận
-11.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149609500
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 13:24:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.29574
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 13:30:59
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.2968
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-11.60 USD
20.10.2020 13:19:22
20.10.2020 13:23:40
Mua
0.1
1.29661
1.29584
Lợi nhuận
-8.70 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149609174
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 13:19:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.29661
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 13:23:40
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.29584
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-8.70 USD
20.10.2020 13:17:21
20.10.2020 13:19:02
Bán
0.08
1.29605
1.29662
Lợi nhuận
-5.36 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149609061
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 13:17:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.29605
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 13:19:02
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.29662
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-5.36 USD
20.10.2020 11:11:01
20.10.2020 12:20:23
Mua
0.01
1901.47
1905.85
Lợi nhuận
4.18 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#149596843
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 11:11:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1901.47
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 12:20:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1905.85
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.18 USD
20.10.2020 11:11:29
20.10.2020 12:20:15
Mua
0.01
24.393
24.576
Lợi nhuận
8.95 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#149596874
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 11:11:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
24.393
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 12:20:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.576
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
8.95 USD
20.10.2020 11:48:43
20.10.2020 11:59:01
Mua
0.2
0.70439
0.7038
Lợi nhuận
-13.80 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#149601156
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 11:48:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.70439
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 11:59:01
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
0.7038
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-13.80 USD
20.10.2020 09:14:24
20.10.2020 10:58:24
Bán
0.2
124.221
124.298
Lợi nhuận
-18.59 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#149583317
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 09:14:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
124.221
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 10:58:24
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
124.298
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
-18.59 USD
20.10.2020 06:09:01
20.10.2020 09:14:04
Mua
0.1
124.224
124.216
Lợi nhuận
-2.76 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#149561188
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 06:09:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
124.224
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 09:14:04
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
124.216
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-2.76 USD
20.10.2020 06:14:28
20.10.2020 09:13:59
Mua
0.1
124.249
124.216
Lợi nhuận
-5.13 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#149561835
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 06:14:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
124.249
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 09:13:59
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
124.216
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-5.13 USD
20.10.2020 08:51:53
20.10.2020 09:12:16
Mua
0.01
1902.06
1899.45
Lợi nhuận
-2.81 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#149581043
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 08:51:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1902.06
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 09:12:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1899.45
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.81 USD
20.10.2020 04:34:57
20.10.2020 06:14:19
Bán
0.08
1.17712
1.17718
Lợi nhuận
-1.28 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149548834
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 04:34:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17712
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 06:14:19
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.17718
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-1.28 USD
20.10.2020 06:00:45
20.10.2020 06:14:17
Bán
0.08
1.17678
1.17718
Lợi nhuận
-4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149560163
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 06:00:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17678
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 06:14:17
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.17718
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-4.00 USD
20.10.2020 05:13:32
20.10.2020 05:16:51
Mua
0.01
1898.32
1898.02
Lợi nhuận
-0.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#149554793
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 05:13:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1898.32
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 05:16:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1898.02
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.50 USD
19.10.2020 16:07:18
19.10.2020 16:07:29
Mua
0.17
105.369
105.367
Lợi nhuận
-2.02 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#149487338
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 16:07:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
105.369
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 16:07:29
Khối lượng giao dịch
0.17
Thoát
105.367
Phí hoa hồng
-1.70 USD
Lợi nhuận
-2.02 USD
12.10.2020 18:37:58
19.10.2020 16:05:45
Mua
0.01
0.90959
0.90978
Lợi nhuận
0.11 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#148961732
Ngày và giờ mở cửa
12.10.2020 18:37:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90959
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 16:05:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90978
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
19.10.2020 15:58:39
19.10.2020 16:05:24
Bán
0.17
105.336
105.368
Lợi nhuận
-6.86 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#149486796
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 15:58:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
105.336
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 16:05:24
Khối lượng giao dịch
0.17
Thoát
105.368
Phí hoa hồng
-1.70 USD
Lợi nhuận
-6.86 USD
19.10.2020 15:58:34
19.10.2020 15:59:16
Mua
0.01
1912.43
1911.78
Lợi nhuận
-0.85 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#149486783
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 15:58:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1912.43
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 15:59:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1911.78
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.85 USD
19.10.2020 14:26:49
19.10.2020 15:48:01
Bán
0.15
105.342
105.341
Lợi nhuận
-1.36 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#149482107
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 14:26:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
105.342
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 15:48:01
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
105.341
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
-1.36 USD
19.10.2020 14:27:14
19.10.2020 15:47:58
Bán
0.15
105.339
105.338
Lợi nhuận
-1.36 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#149482133
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 14:27:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
105.339
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 15:47:58
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
105.338
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
-1.36 USD
19.10.2020 13:53:31
19.10.2020 15:32:33
Mua
0.13
0.71069
0.71072
Lợi nhuận
-0.91 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#149480336
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 13:53:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71069
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 15:32:33
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
0.71072
Phí hoa hồng
-1.30 USD
Lợi nhuận
-0.91 USD
19.10.2020 12:56:58
19.10.2020 13:41:39
Bán
0.32
105.339
105.367
Lợi nhuận
-11.70 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#149477746
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 12:56:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
105.339
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 13:41:39
Khối lượng giao dịch
0.32
Thoát
105.367
Phí hoa hồng
-3.20 USD
Lợi nhuận
-11.70 USD
19.10.2020 11:08:09
19.10.2020 12:29:03
Bán
0.05
0.90394
0.90352
Lợi nhuận
1.73 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#149468309
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 11:08:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90394
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 12:29:03
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.90352
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.73 USD
19.10.2020 11:17:30
19.10.2020 12:23:10
Bán
0.05
69.798
69.945
Lợi nhuận
-7.97 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#149469564
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 11:17:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
69.798
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 12:23:10
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
69.945
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-7.97 USD
19.10.2020 11:18:35
19.10.2020 11:46:56
Bán
0.11
0.70934
0.70988
Lợi nhuận
-7.04 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#149469707
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 11:18:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.70934
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 11:46:56
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
0.70988
Phí hoa hồng
-1.10 USD
Lợi nhuận
-7.04 USD
19.10.2020 11:06:20
19.10.2020 11:07:14
Bán
0.05
0.90394
0.90423
Lợi nhuận
-2.88 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#149468121
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 11:06:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90394
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 11:07:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.90423
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-2.88 USD
19.10.2020 06:11:25
19.10.2020 10:50:49
Bán
0.05
1.17125
1.17235
Lợi nhuận
-6.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149444068
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 06:11:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17125
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 10:50:49
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.17235
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-6.00 USD
19.10.2020 08:34:42
19.10.2020 10:24:32
Mua
0.06
1.29307
1.29708
Lợi nhuận
23.46 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149452375
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 08:34:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.29307
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
24.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 10:24:32
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
1.29708
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
23.46 USD
19.10.2020 08:48:17
19.10.2020 08:52:00
Bán
0.15
1.17111
1.17119
Lợi nhuận
-2.70 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149453380
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 08:48:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17111
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 08:52:00
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.17119
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
-2.70 USD
19.10.2020 08:41:49
19.10.2020 08:47:30
Bán
0.13
1.17096
1.17129
Lợi nhuận
-5.59 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149452853
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 08:41:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17096
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 08:47:30
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
1.17129
Phí hoa hồng
-1.30 USD
Lợi nhuận
-5.59 USD
19.10.2020 05:09:19
19.10.2020 06:57:48
Bán
0.16
105.397
105.433
Lợi nhuận
-7.06 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#149439225
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 05:09:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
105.397
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 06:57:48
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
105.433
Phí hoa hồng
-1.60 USD
Lợi nhuận
-7.06 USD
16.10.2020 15:43:46
16.10.2020 17:42:50
Mua
0.05
1.07168
1.07113
Lợi nhuận
-4.01 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#149383630
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 15:43:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07168
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2020 17:42:50
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07113
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-4.01 USD
16.10.2020 17:20:27
16.10.2020 17:42:05
Bán
0.05
123.551
123.395
Lợi nhuận
6.41 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#149396104
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 17:20:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
123.551
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2020 17:42:05
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
123.395
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
6.41 USD
16.10.2020 17:15:27
16.10.2020 17:19:49
Bán
0.05
123.527
123.593
Lợi nhuận
-4.14 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#149395620
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 17:15:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
123.527
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2020 17:19:49
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
123.593
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-4.14 USD
16.10.2020 14:04:25
16.10.2020 15:19:12
Mua
0.18
1.17188
1.17434
Lợi nhuận
42.48 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149377933
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 14:04:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17188
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
44.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2020 15:19:12
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
1.17434
Phí hoa hồng
-1.80 USD
Lợi nhuận
42.48 USD
16.10.2020 10:13:37
16.10.2020 14:11:46
Bán
0.05
0.87279
0.87287
Lợi nhuận
-1.31 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#149356673
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 10:13:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.87279
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2020 14:11:46
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.87287
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-1.31 USD
16.10.2020 13:56:34
16.10.2020 13:59:55
Bán
0.03
1906.44
1908.55
Lợi nhuận
-6.93 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#149377027
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 13:56:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1906.44
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2020 13:59:55
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1908.55
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-6.93 USD
16.10.2020 13:54:18
16.10.2020 13:59:52
Bán
0.03
24.347
24.411
Lợi nhuận
-10.20 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#149376580
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 13:54:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.347
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2020 13:59:52
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
24.411
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-10.20 USD
16.10.2020 13:53:45
16.10.2020 13:53:51
Bán
0.03
1908.05
1909.45
Lợi nhuận
-4.80 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#149376372
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 13:53:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1908.05
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2020 13:53:51
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1909.45
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-4.80 USD
16.10.2020 10:11:02
16.10.2020 13:53:43
Mua
0.04
1.29168
1.28812
Lợi nhuận
-14.64 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149356171
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 10:11:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.29168
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2020 13:53:43
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.28812
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-14.64 USD
16.10.2020 10:07:28
16.10.2020 13:53:43
Mua
0.04
1.29107
1.28812
Lợi nhuận
-12.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149355497
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 10:07:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.29107
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2020 13:53:43
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.28812
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-12.20 USD
16.10.2020 12:40:14
16.10.2020 13:20:43
Bán
0.03
1907.37
1908.92
Lợi nhuận
-5.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#149373972
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 12:40:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1907.37
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2020 13:20:43
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1908.92
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-5.25 USD