Chế độ demo
19.09.2019 16:00:05
19.09.2019 16:01:56
Mua
0.24
1.24862
1.24906
Lợi nhuận
8.16 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113749529
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 16:00:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24862
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 16:01:56
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.24906
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
8.16 USD
18.09.2019 21:02:28
18.09.2019 21:07:21
Bán
0.24
1.24644
1.24774
Lợi nhuận
-33.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113596622
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 21:02:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24644
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-31.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 21:07:21
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.24774
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
-33.60 USD
18.09.2019 21:00:55
18.09.2019 21:01:09
Mua
0.24
1.24851
1.2477
Lợi nhuận
-21.84 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113596274
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 21:00:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24851
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-19.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 21:01:09
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.2477
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
-21.84 USD
16.09.2019 15:13:42
16.09.2019 15:18:03
Bán
0.24
1.24573
1.24555
Lợi nhuận
1.92 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113225007
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 15:13:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24573
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 15:18:03
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.24555
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
1.92 USD
16.09.2019 15:13:41
16.09.2019 15:16:47
Bán
0.24
1.24581
1.24565
Lợi nhuận
1.44 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113224990
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 15:13:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24581
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 15:16:47
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.24565
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
1.44 USD
16.09.2019 15:12:39
16.09.2019 15:13:13
Mua
0.24
1.24652
1.24663
Lợi nhuận
0.24 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113224625
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 15:12:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24652
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 15:13:13
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.24663
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
13.09.2019 11:39:58
13.09.2019 11:40:05
Mua
0.24
1.24331
1.24325
Lợi nhuận
-3.84 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113077223
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 11:39:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24331
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 11:40:05
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.24325
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
-3.84 USD
12.09.2019 18:29:36
12.09.2019 18:42:30
Mua
0.24
1.23418
1.23436
Lợi nhuận
1.92 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112956887
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 18:29:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23418
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 18:42:30
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.23436
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
1.92 USD
12.09.2019 18:29:21
12.09.2019 18:41:07
Mua
0.24
1.23418
1.23412
Lợi nhuận
-3.84 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112956711
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 18:29:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23418
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 18:41:07
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.23412
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
-3.84 USD
12.09.2019 13:17:20
12.09.2019 18:11:07
Mua
0.8
1.06968
1.07069
Lợi nhuận
35.88 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#112924636
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 13:17:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06968
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
51.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 18:11:07
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.07069
Phí hoa hồng
-16.00 USD
Lợi nhuận
35.88 USD
12.09.2019 17:52:30
12.09.2019 17:52:48
Bán
0.24
1.23366
1.23326
Lợi nhuận
7.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112949468
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 17:52:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23366
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 17:52:48
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.23326
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
7.20 USD
11.09.2019 15:35:37
12.09.2019 08:18:47
Bán
0.36
1.0704
1.06925
Lợi nhuận
19.45 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#112790663
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 15:35:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0704
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
26.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 08:18:47
Khối lượng giao dịch
0.36
Ngoài
1.06925
Phí hoa hồng
-7.20 USD
Lợi nhuận
19.45 USD
12.09.2019 04:06:29
12.09.2019 06:12:59
Bán
0.22
133.255
133.213
Lợi nhuận
4.15 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112856435
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 04:06:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
133.255
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 06:12:59
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
133.213
Phí hoa hồng
-4.40 USD
Lợi nhuận
4.15 USD
11.09.2019 08:30:57
11.09.2019 10:03:41
Bán
0.29
133.29
133.016
Lợi nhuận
67.96 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112738590
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 08:30:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
133.29
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
73.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2019 10:03:41
Khối lượng giao dịch
0.29
Ngoài
133.016
Phí hoa hồng
-5.80 USD
Lợi nhuận
67.96 USD
11.09.2019 08:13:44
11.09.2019 10:03:38
Bán
0.22
133.162
133.038
Lợi nhuận
20.92 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112737140
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 08:13:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
133.162
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2019 10:03:38
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
133.038
Phí hoa hồng
-4.40 USD
Lợi nhuận
20.92 USD
10.09.2019 15:56:46
10.09.2019 16:46:20
Bán
0.22
132.708
132.635
Lợi nhuận
10.57 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112672135
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 15:56:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.708
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 16:46:20
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
132.635
Phí hoa hồng
-4.40 USD
Lợi nhuận
10.57 USD
10.09.2019 16:31:22
10.09.2019 16:46:20
Bán
0.22
132.735
132.637
Lợi nhuận
15.70 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112676014
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 16:31:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.735
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 16:46:20
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
132.637
Phí hoa hồng
-4.40 USD
Lợi nhuận
15.70 USD
10.09.2019 15:27:16
10.09.2019 16:46:09
Bán
0.15
132.618
132.644
Lợi nhuận
-6.64 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112669724
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 15:27:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.618
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 16:46:09
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
132.644
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
-6.64 USD
10.09.2019 14:09:17
10.09.2019 14:29:49
Bán
0.24
1.23431
1.23426
Lợi nhuận
-1.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112664003
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 14:09:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23431
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 14:29:49
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.23426
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
-1.20 USD
10.09.2019 14:09:16
10.09.2019 14:28:30
Bán
0.24
1.23447
1.23427
Lợi nhuận
2.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112663991
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 14:09:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23447
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 14:28:30
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.23427
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
2.40 USD
10.09.2019 10:53:20
10.09.2019 11:04:11
Bán
0.24
1.23126
1.23088
Lợi nhuận
6.72 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112637902
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 10:53:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23126
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 11:04:11
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.23088
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
6.72 USD
10.09.2019 09:37:19
10.09.2019 09:44:57
Mua
0.24
1.23626
1.23666
Lợi nhuận
7.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112622080
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 09:37:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23626
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 09:44:57
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.23666
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
7.20 USD
10.09.2019 04:56:22
10.09.2019 09:11:06
Bán
0.15
118.595
118.542
Lợi nhuận
4.41 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#112590922
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 04:56:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
118.595
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 09:11:06
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
118.542
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
4.41 USD
10.09.2019 04:54:12
10.09.2019 09:10:50
Bán
0.22
118.602
118.534
Lợi nhuận
9.54 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#112590462
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 04:54:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
118.602
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 09:10:50
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
118.534
Phí hoa hồng
-4.40 USD
Lợi nhuận
9.54 USD
10.09.2019 05:08:58
10.09.2019 09:10:46
Bán
0.29
118.573
118.534
Lợi nhuận
4.74 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#112593552
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 05:08:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
118.573
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 09:10:46
Khối lượng giao dịch
0.29
Ngoài
118.534
Phí hoa hồng
-5.80 USD
Lợi nhuận
4.74 USD
10.09.2019 06:34:27
10.09.2019 09:10:43
Bán
0.29
118.64
118.534
Lợi nhuận
22.84 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#112605775
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 06:34:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
118.64
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
28.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 09:10:43
Khối lượng giao dịch
0.29
Ngoài
118.534
Phí hoa hồng
-5.80 USD
Lợi nhuận
22.84 USD
09.09.2019 18:05:23
09.09.2019 18:11:27
Mua
0.23
1.23562
1.2355
Lợi nhuận
-5.06 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112522044
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 18:05:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23562
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 18:11:27
Khối lượng giao dịch
0.23
Ngoài
1.2355
Phí hoa hồng
-2.30 USD
Lợi nhuận
-5.06 USD
09.09.2019 17:42:45
09.09.2019 17:45:34
Bán
0.23
1.23204
1.2319
Lợi nhuận
0.92 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112520277
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 17:42:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23204
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 17:45:34
Khối lượng giao dịch
0.23
Ngoài
1.2319
Phí hoa hồng
-2.30 USD
Lợi nhuận
0.92 USD
09.09.2019 13:33:07
09.09.2019 13:38:39
Bán
0.14
132.458
132.358
Lợi nhuận
10.28 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112509346
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 13:33:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.458
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 13:38:39
Khối lượng giao dịch
0.14
Ngoài
132.358
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
10.28 USD
09.09.2019 13:30:14
09.09.2019 13:31:07
Mua
0.23
1.23765
1.23779
Lợi nhuận
0.92 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112509023
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 13:30:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23765
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 13:31:07
Khối lượng giao dịch
0.23
Ngoài
1.23779
Phí hoa hồng
-2.30 USD
Lợi nhuận
0.92 USD
09.09.2019 13:29:55
09.09.2019 13:31:03
Mua
0.23
1.23711
1.23755
Lợi nhuận
7.82 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112508773
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 13:29:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23711
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 13:31:03
Khối lượng giao dịch
0.23
Ngoài
1.23755
Phí hoa hồng
-2.30 USD
Lợi nhuận
7.82 USD
09.09.2019 10:51:43
09.09.2019 12:24:55
Bán
0.34
1.06866
1.06703
Lợi nhuận
28.88 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#112491674
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 10:51:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06866
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
35.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 12:24:55
Khối lượng giao dịch
0.34
Ngoài
1.06703
Phí hoa hồng
-6.80 USD
Lợi nhuận
28.88 USD
09.09.2019 10:35:08
09.09.2019 12:24:51
Bán
0.25
1.06795
1.06706
Lợi nhuận
9.32 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#112490264
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 10:35:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06795
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 12:24:51
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1.06706
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
9.32 USD
09.09.2019 11:54:16
09.09.2019 11:55:56
Mua
0.27
1.23199
1.23188
Lợi nhuận
-5.67 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112502625
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 11:54:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23199
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 11:55:56
Khối lượng giao dịch
0.27
Ngoài
1.23188
Phí hoa hồng
-2.70 USD
Lợi nhuận
-5.67 USD
09.09.2019 11:30:24
09.09.2019 11:50:38
Mua
0.27
1.23023
1.23063
Lợi nhuận
8.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112498022
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 11:30:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23023
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 11:50:38
Khối lượng giao dịch
0.27
Ngoài
1.23063
Phí hoa hồng
-2.70 USD
Lợi nhuận
8.10 USD
09.09.2019 11:30:50
09.09.2019 11:42:54
Bán
0.27
1.22921
1.229
Lợi nhuận
2.97 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112498270
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 11:30:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22921
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 11:42:54
Khối lượng giao dịch
0.27
Ngoài
1.229
Phí hoa hồng
-2.70 USD
Lợi nhuận
2.97 USD
05.09.2019 12:11:38
09.09.2019 10:19:56
Bán
0.33
130.692
130.955
Lợi nhuận
-87.76 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112260487
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 12:11:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
130.692
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-81.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 10:19:56
Khối lượng giao dịch
0.33
Ngoài
130.955
Phí hoa hồng
-6.60 USD
Lợi nhuận
-87.76 USD
05.09.2019 12:02:40
09.09.2019 10:19:47
Bán
0.42
130.799
130.95
Lợi nhuận
-67.71 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112258702
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 12:02:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
130.799
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-59.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 10:19:47
Khối lượng giao dịch
0.42
Ngoài
130.95
Phí hoa hồng
-8.40 USD
Lợi nhuận
-67.71 USD
05.09.2019 12:40:27
09.09.2019 10:19:44
Bán
0.42
130.93
130.952
Lợi nhuận
-17.04 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112265105
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 12:40:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
130.93
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 10:19:44
Khối lượng giao dịch
0.42
Ngoài
130.952
Phí hoa hồng
-8.40 USD
Lợi nhuận
-17.04 USD
05.09.2019 12:13:49
09.09.2019 10:19:37
Bán
0.33
130.752
130.94
Lợi nhuận
-64.62 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112260986
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 12:13:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
130.752
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-58.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 10:19:37
Khối lượng giao dịch
0.33
Ngoài
130.94
Phí hoa hồng
-6.60 USD
Lợi nhuận
-64.62 USD
05.09.2019 16:44:34
09.09.2019 10:19:32
Bán
0.42
131.916
130.939
Lợi nhuận
375.37 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112298147
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 16:44:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.916
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
383.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 10:19:32
Khối lượng giao dịch
0.42
Ngoài
130.939
Phí hoa hồng
-8.40 USD
Lợi nhuận
375.37 USD
05.09.2019 13:05:48
09.09.2019 10:19:31
Bán
0.42
131.22
130.939
Lợi nhuận
101.98 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112268933
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 13:05:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.22
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
110.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 10:19:31
Khối lượng giao dịch
0.42
Ngoài
130.939
Phí hoa hồng
-8.40 USD
Lợi nhuận
101.98 USD
05.09.2019 12:46:04
09.09.2019 10:19:29
Bán
0.42
131.024
130.939
Lợi nhuận
24.99 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112266022
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 12:46:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.024
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
33.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 10:19:29
Khối lượng giao dịch
0.42
Ngoài
130.939
Phí hoa hồng
-8.40 USD
Lợi nhuận
24.99 USD
09.09.2019 04:29:21
09.09.2019 04:52:27
Mua
0.17
1.45139
1.45214
Lợi nhuận
6.28 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112468714
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 04:29:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.45139
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 04:52:27
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
1.45214
Phí hoa hồng
-3.40 USD
Lợi nhuận
6.28 USD
06.09.2019 19:46:01
06.09.2019 20:14:43
Bán
0.27
1.22839
1.22815
Lợi nhuận
3.78 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112457352
Ngày và giờ mở cửa
06.09.2019 19:46:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22839
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.09.2019 20:14:43
Khối lượng giao dịch
0.27
Ngoài
1.22815
Phí hoa hồng
-2.70 USD
Lợi nhuận
3.78 USD
05.09.2019 15:24:31
05.09.2019 16:59:13
Bán
0.28
1.23147
1.23422
Lợi nhuận
-79.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112286381
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 15:24:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23147
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-77.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 16:59:13
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
1.23422
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
-79.80 USD
05.09.2019 11:56:31
05.09.2019 16:40:42
Bán
0.33
130.667
131.951
Lợi nhuận
-402.92 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112256243
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 11:56:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
130.667
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-396.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 16:40:42
Khối lượng giao dịch
0.33
Ngoài
131.951
Phí hoa hồng
-6.60 USD
Lợi nhuận
-402.92 USD
05.09.2019 11:54:38
05.09.2019 16:40:29
Bán
0.33
130.694
131.973
Lợi nhuận
-401.34 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112255719
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 11:54:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
130.694
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-394.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 16:40:29
Khối lượng giao dịch
0.33
Ngoài
131.973
Phí hoa hồng
-6.60 USD
Lợi nhuận
-401.34 USD
05.09.2019 15:15:21
05.09.2019 15:16:01
Bán
0.28
1.23264
1.23366
Lợi nhuận
-31.36 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112285460
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 15:15:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23264
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-28.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 15:16:01
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
1.23366
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
-31.36 USD
05.09.2019 08:55:45
05.09.2019 10:43:53
Mua
0.33
1.45728
1.4583
Lợi nhuận
18.89 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112212322
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 08:55:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.45728
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 10:43:53
Khối lượng giao dịch
0.33
Ngoài
1.4583
Phí hoa hồng
-6.60 USD
Lợi nhuận
18.89 USD