Chế độ demo
07.08.2020 15:05:13
13.08.2020 18:10:20
Mua
1.2
41.62
42.4
Lợi nhuận
8.76 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#143363565
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2020 15:05:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
41.62
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 18:10:20
Khối lượng giao dịch
1.2
Ngoài
42.4
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
8.76 USD
07.08.2020 15:06:33
13.08.2020 16:30:28
Mua
1.3
44.757
45.351
Lợi nhuận
7.07 USD
UKBrent_n
Thỏa thuận
#143363667
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2020 15:06:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
44.757
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 16:30:28
Khối lượng giao dịch
1.3
Ngoài
45.351
Phí hoa hồng
-0.65 USD
Lợi nhuận
7.07 USD
13.08.2020 14:38:17
13.08.2020 15:40:02
Mua
0.11
0.9108
0.91092
Lợi nhuận
0.35 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#143990446
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 14:38:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.9108
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 15:40:02
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
0.91092
Phí hoa hồng
-1.10 USD
Lợi nhuận
0.35 USD
13.08.2020 09:28:16
13.08.2020 10:00:03
Bán
0.03
0.90917
0.91002
Lợi nhuận
-3.10 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#143964358
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 09:28:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90917
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 10:00:03
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.91002
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-3.10 USD
13.08.2020 03:54:30
13.08.2020 08:59:29
Mua
0.11
0.9112
0.91002
Lợi nhuận
-15.36 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#143930383
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 03:54:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.9112
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 08:59:29
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
0.91002
Phí hoa hồng
-1.10 USD
Lợi nhuận
-15.36 USD
13.08.2020 03:18:07
13.08.2020 08:59:18
Mua
0.11
0.9109
0.9101
Lợi nhuận
-10.77 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#143923518
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 03:18:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.9109
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 08:59:18
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
0.9101
Phí hoa hồng
-1.10 USD
Lợi nhuận
-10.77 USD
13.08.2020 05:11:38
13.08.2020 08:19:40
Mua
0.05
0.91082
0.9107
Lợi nhuận
-1.16 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#143940207
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 05:11:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.91082
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 08:19:40
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.9107
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-1.16 USD
12.08.2020 18:06:26
13.08.2020 03:08:47
Mua
0.11
0.91116
0.91128
Lợi nhuận
0.35 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#143903721
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 18:06:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.91116
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 03:08:47
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
0.91128
Phí hoa hồng
-1.10 USD
Lợi nhuận
0.35 USD
07.08.2020 07:04:24
12.08.2020 19:14:54
Mua
2.1
41.957
42.445
Lợi nhuận
9.20 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#143307505
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2020 07:04:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
41.957
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 19:14:54
Khối lượng giao dịch
2.1
Ngoài
42.445
Phí hoa hồng
-1.05 USD
Lợi nhuận
9.20 USD
12.08.2020 03:14:53
12.08.2020 18:53:51
Mua
0.5
44.897
45.399
Lợi nhuận
2.26 USD
UKBrent_n
Thỏa thuận
#143772612
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 03:14:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
44.897
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 18:53:51
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
45.399
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
2.26 USD
07.08.2020 07:04:14
12.08.2020 18:53:51
Mua
2.1
45.081
45.399
Lợi nhuận
5.63 USD
UKBrent_n
Thỏa thuận
#143307467
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2020 07:04:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
45.081
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 18:53:51
Khối lượng giao dịch
2.1
Ngoài
45.399
Phí hoa hồng
-1.05 USD
Lợi nhuận
5.63 USD
12.08.2020 03:15:04
12.08.2020 18:52:48
Mua
0.5
41.934
42.494
Lợi nhuận
2.55 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#143772659
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 03:15:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
41.934
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 18:52:48
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
42.494
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
2.55 USD
06.08.2020 09:40:53
12.08.2020 17:56:14
Mua
0.01
0.90705
0.90998
Lợi nhuận
3.12 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#143189806
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 09:40:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.90705
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 17:56:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.90998
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.12 USD
06.08.2020 11:23:28
12.08.2020 17:56:14
Mua
0.01
0.90908
0.90998
Lợi nhuận
0.89 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#143207030
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 11:23:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.90908
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 17:56:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.90998
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.89 USD
05.08.2020 16:56:05
12.08.2020 17:56:14
Mua
0.01
0.90587
0.90998
Lợi nhuận
4.42 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#143094821
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2020 16:56:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.90587
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 17:56:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.90998
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.42 USD
12.08.2020 17:01:41
12.08.2020 17:32:26
Bán
0.05
0.71454
0.71696
Lợi nhuận
-12.60 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#143892300
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 17:01:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.71454
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 17:32:26
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.71696
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-12.60 USD
12.08.2020 11:47:52
12.08.2020 17:11:05
Mua
1.1
42.385
42.489
Lợi nhuận
0.59 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#143835080
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 11:47:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
42.385
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 17:11:05
Khối lượng giao dịch
1.1
Ngoài
42.489
Phí hoa hồng
-0.55 USD
Lợi nhuận
0.59 USD
12.08.2020 11:48:02
12.08.2020 17:09:25
Mua
1.1
45.321
45.378
Lợi nhuận
0.08 USD
UKBrent_n
Thỏa thuận
#143835128
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 11:48:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
45.321
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 17:09:25
Khối lượng giao dịch
1.1
Ngoài
45.378
Phí hoa hồng
-0.55 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
12.08.2020 15:42:24
12.08.2020 17:01:08
Bán
0.05
0.91248
0.91206
Lợi nhuận
1.80 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#143880754
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 15:42:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.91248
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 17:01:08
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.91206
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
12.08.2020 13:11:04
12.08.2020 17:00:16
Mua
1.4
42.489
42.578
Lợi nhuận
0.55 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#143850436
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 13:11:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
42.489
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 17:00:16
Khối lượng giao dịch
1.4
Ngoài
42.578
Phí hoa hồng
-0.70 USD
Lợi nhuận
0.55 USD
12.08.2020 13:10:53
12.08.2020 16:59:41
Mua
1.4
45.43
45.494
Lợi nhuận
0.20 USD
UKBrent_n
Thỏa thuận
#143850387
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 13:10:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
45.43
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 16:59:41
Khối lượng giao dịch
1.4
Ngoài
45.494
Phí hoa hồng
-0.70 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
12.08.2020 15:39:03
12.08.2020 15:48:17
Mua
0.03
1.17883
1.17872
Lợi nhuận
-0.63 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#143880083
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 15:39:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17883
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 15:48:17
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.17872
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-0.63 USD
12.08.2020 14:33:53
12.08.2020 15:38:51
Bán
0.05
1.30153
1.30331
Lợi nhuận
-9.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143866505
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 14:33:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30153
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 15:38:51
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.30331
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-9.40 USD
12.08.2020 14:39:17
12.08.2020 15:38:30
Bán
0.05
0.71283
0.71426
Lợi nhuận
-7.65 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#143867839
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 14:39:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.71283
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 15:38:30
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.71426
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-7.65 USD
12.08.2020 12:39:06
12.08.2020 14:33:26
Mua
0.04
1.17689
1.17627
Lợi nhuận
-2.88 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#143844403
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 12:39:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17689
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 14:33:26
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.17627
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-2.88 USD
12.08.2020 11:35:56
12.08.2020 12:56:53
Mua
0.05
1.56438
1.56427
Lợi nhuận
-1.41 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#143833136
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 11:35:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.56438
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 12:56:53
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.56427
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-1.41 USD
12.08.2020 12:08:30
12.08.2020 12:31:10
Bán
0.04
1.30474
1.3062
Lợi nhuận
-6.24 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143838766
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 12:08:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30474
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 12:31:10
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.3062
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-6.24 USD
12.08.2020 04:49:25
12.08.2020 11:33:36
Mua
0.05
106.628
106.742
Lợi nhuận
4.84 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#143787623
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 04:49:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.628
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 11:33:36
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
106.742
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
4.84 USD
12.08.2020 06:39:05
12.08.2020 07:07:43
Bán
0.02
0.91896
0.91951
Lợi nhuận
-1.40 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#143804811
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 06:39:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.91896
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 07:07:43
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.91951
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.40 USD
12.08.2020 03:32:58
12.08.2020 04:58:38
Mua
0.01
0.91769
0.918
Lợi nhuận
0.24 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#143774970
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 03:32:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.91769
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 04:58:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.918
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
12.08.2020 04:05:59
12.08.2020 04:48:04
Mua
0.05
1.17406
1.17273
Lợi nhuận
-7.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#143781482
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 04:05:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17406
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 04:48:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.17273
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-7.15 USD
11.08.2020 20:30:31
12.08.2020 03:05:21
Bán
0.05
1.17607
1.17414
Lợi nhuận
9.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#143728765
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 20:30:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.17607
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 03:05:21
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.17414
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
9.15 USD
11.08.2020 19:28:59
11.08.2020 20:23:07
Mua
0.05
1.17731
1.1761
Lợi nhuận
-6.55 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#143715581
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 19:28:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17731
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 20:23:07
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.1761
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-6.55 USD
11.08.2020 08:19:46
11.08.2020 20:17:05
Mua
0.02
0.9151
0.91583
Lợi nhuận
1.39 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#143590043
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 08:19:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.9151
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 20:17:05
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.91583
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.39 USD
11.08.2020 06:13:28
11.08.2020 20:16:28
Mua
0.02
0.91552
0.91579
Lợi nhuận
0.39 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#143585181
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 06:13:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.91552
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 20:16:28
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.91579
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.39 USD
11.08.2020 17:32:15
11.08.2020 20:16:14
Mua
0.02
0.91519
0.91577
Lợi nhuận
1.07 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#143690878
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 17:32:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.91519
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 20:16:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.91577
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.07 USD
07.08.2020 17:11:05
11.08.2020 20:04:20
Mua
2.1
44.715
45.1
Lợi nhuận
7.04 USD
UKBrent_n
Thỏa thuận
#143377763
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2020 17:11:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
44.715
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 20:04:20
Khối lượng giao dịch
2.1
Ngoài
45.1
Phí hoa hồng
-1.05 USD
Lợi nhuận
7.04 USD
07.08.2020 17:11:21
11.08.2020 20:03:18
Mua
2.2
41.588
42.196
Lợi nhuận
12.28 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#143377816
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2020 17:11:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
41.588
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 20:03:18
Khối lượng giao dịch
2.2
Ngoài
42.196
Phí hoa hồng
-1.10 USD
Lợi nhuận
12.28 USD
11.08.2020 18:45:38
11.08.2020 19:27:43
Bán
0.05
0.71627
0.7165
Lợi nhuận
-1.65 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#143704013
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 18:45:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.71627
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 19:27:43
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.7165
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-1.65 USD
11.08.2020 18:28:50
11.08.2020 19:27:39
Bán
0.05
0.7162
0.71649
Lợi nhuận
-1.95 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#143699823
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 18:28:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.7162
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 19:27:39
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.71649
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-1.95 USD
11.08.2020 18:12:43
11.08.2020 18:23:25
Mua
0.05
0.71694
0.71625
Lợi nhuận
-3.95 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#143697513
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 18:12:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.71694
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 18:23:25
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.71625
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-3.95 USD
11.08.2020 17:54:54
11.08.2020 18:10:31
Bán
0.07
1.17733
1.17797
Lợi nhuận
-5.18 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#143694087
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 17:54:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.17733
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 18:10:31
Khối lượng giao dịch
0.07
Ngoài
1.17797
Phí hoa hồng
-0.70 USD
Lợi nhuận
-5.18 USD
11.08.2020 17:31:55
11.08.2020 17:54:06
Bán
0.05
0.71594
0.71652
Lợi nhuận
-3.40 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#143690795
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 17:31:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.71594
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 17:54:06
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.71652
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-3.40 USD
11.08.2020 16:57:18
11.08.2020 17:26:32
Bán
0.06
0.71686
0.71637
Lợi nhuận
2.34 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#143682507
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 16:57:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.71686
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 17:26:32
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
0.71637
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
2.34 USD
11.08.2020 16:47:35
11.08.2020 17:26:28
Bán
0.06
0.71661
0.71639
Lợi nhuận
0.72 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#143681516
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 16:47:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.71661
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 17:26:28
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
0.71639
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
11.08.2020 17:04:25
11.08.2020 17:16:41
Mua
0.1
0.9142
0.91431
Lợi nhuận
0.20 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#143683983
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 17:04:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.9142
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 17:16:41
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
0.91431
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
11.08.2020 17:00:52
11.08.2020 17:02:45
Bán
2.2
42.57
42.656
Lợi nhuận
-2.99 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#143682934
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 17:00:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
42.57
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 17:02:45
Khối lượng giao dịch
2.2
Ngoài
42.656
Phí hoa hồng
-1.10 USD
Lợi nhuận
-2.99 USD
11.08.2020 16:31:02
11.08.2020 16:55:55
Bán
0.1
1.17615
1.1787
Lợi nhuận
-26.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#143677679
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 16:31:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.17615
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-25.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 16:55:55
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.1787
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-26.50 USD
11.08.2020 16:34:38
11.08.2020 16:44:54
Mua
0.06
106.282
106.292
Lợi nhuận
-0.04 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#143678557
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 16:34:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.282
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 16:44:54
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
106.292
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
11.08.2020 12:03:34
11.08.2020 16:30:33
Bán
0.06
106.078
106.197
Lợi nhuận
-7.32 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#143615919
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 12:03:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.078
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 16:30:33
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
106.197
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-7.32 USD