Chế độ demo
20.10.2020 18:50:00
20.10.2020 19:46:39
Bán
0.02
1.96609
1.96501
Lợi nhuận
1.02 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#149636525
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 18:50:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.96609
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 19:46:39
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.96501
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.02 USD
20.10.2020 15:16:39
20.10.2020 18:04:59
Bán
0.05
0.70282
0.70483
Lợi nhuận
-10.55 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#149617173
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 15:16:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.70282
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 18:04:59
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.70483
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-10.55 USD
20.10.2020 12:05:13
20.10.2020 16:27:27
Mua
0.02
124.384
124.872
Lợi nhuận
8.83 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#149603475
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 12:05:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
124.384
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 16:27:27
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
124.872
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
8.83 USD
20.10.2020 13:33:41
20.10.2020 15:52:00
Mua
0.05
1.55587
1.55752
Lợi nhuận
5.26 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#149609921
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 13:33:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.55587
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 15:52:00
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.55752
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
5.26 USD
20.10.2020 14:13:45
20.10.2020 15:16:04
Mua
7
3457
3442.2
Lợi nhuận
-13.86 USD
SPX
Thỏa thuận
#149611423
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 14:13:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
3457
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 15:16:04
Khối lượng giao dịch
7
Thoát
3442.2
Phí hoa hồng
-3.50 USD
Lợi nhuận
-13.86 USD
20.10.2020 14:13:27
20.10.2020 15:11:18
Mua
1
3457
3446.9
Lợi nhuận
-1.51 USD
SPX
Thỏa thuận
#149611413
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 14:13:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
3457
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 15:11:18
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
3446.9
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-1.51 USD
20.10.2020 13:08:40
20.10.2020 14:36:04
Bán
0.03
16.4949
16.5366
Lợi nhuận
-8.47 USD
USDZAR
Thỏa thuận
#149608644
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 13:08:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
16.4949
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 14:36:04
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
16.5366
Phí hoa hồng
-0.90 USD
Lợi nhuận
-8.47 USD
20.10.2020 13:07:16
20.10.2020 13:08:16
Bán
0.03
1.31734
1.31728
Lợi nhuận
-0.16 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#149608585
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 13:07:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31734
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 13:08:16
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.31728
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-0.16 USD
20.10.2020 11:13:06
20.10.2020 13:08:10
Mua
0.05
1.07158
1.07196
Lợi nhuận
0.25 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#149596959
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 11:13:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07158
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 13:08:10
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07196
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
19.10.2020 17:56:24
20.10.2020 05:01:28
Bán
0.02
16.455
16.5515
Lợi nhuận
-12.26 USD
USDZAR
Thỏa thuận
#149496340
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 17:56:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
16.455
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 05:01:28
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
16.5515
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-12.26 USD
19.10.2020 18:01:41
19.10.2020 19:33:44
Mua
0.03
1.77685
1.77807
Lợi nhuận
1.82 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#149496962
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 18:01:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.77685
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 19:33:44
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.77807
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
1.82 USD
19.10.2020 13:22:47
19.10.2020 18:12:30
Bán
0.05
0.91172
0.90947
Lợi nhuận
11.87 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#149478964
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 13:22:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.91172
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 18:12:30
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.90947
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
11.87 USD
16.10.2020 19:36:29
19.10.2020 14:32:17
Bán
0.05
1.54506
1.55116
Lợi nhuận
-24.15 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#149407681
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 19:36:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.54506
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-23.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 14:32:17
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.55116
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-24.15 USD
16.10.2020 19:34:58
19.10.2020 13:35:46
Bán
0.1
1.31824
1.31772
Lợi nhuận
2.95 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#149407536
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 19:34:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31824
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 13:35:46
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.31772
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.95 USD
16.10.2020 16:32:06
16.10.2020 22:41:35
Mua
20
3497.1
3490.2
Lợi nhuận
-23.80 USD
SPX
Thỏa thuận
#149391614
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 16:32:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
3497.1
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2020 22:41:35
Khối lượng giao dịch
20
Thoát
3490.2
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-23.80 USD
16.10.2020 21:23:43
16.10.2020 22:34:08
Mua
1
28766
28668.5
Lợi nhuận
-10.25 USD
YM
Thỏa thuận
#149413203
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 21:23:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
28766
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2020 22:34:08
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
28668.5
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-10.25 USD
16.10.2020 16:31:44
16.10.2020 19:00:07
Mua
1
3497.9
3502.9
Lợi nhuận
0.00 USD
SPX
Thỏa thuận
#149391555
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 16:31:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
3497.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2020 19:00:07
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
3502.9
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
16.10.2020 18:28:44
16.10.2020 18:59:42
Bán
0.1
1.31831
1.31971
Lợi nhuận
-11.61 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#149402627
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 18:28:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31831
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2020 18:59:42
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.31971
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-11.61 USD
16.10.2020 16:49:22
16.10.2020 17:32:54
Bán
0.1
0.91309
0.91401
Lợi nhuận
-11.07 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#149393100
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 16:49:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.91309
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2020 17:32:54
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.91401
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-11.07 USD
16.10.2020 15:12:45
16.10.2020 17:32:13
Mua
0.1
123.581
123.431
Lợi nhuận
-16.24 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#149381747
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 15:12:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
123.581
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2020 17:32:13
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
123.431
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-16.24 USD
16.10.2020 12:22:42
16.10.2020 15:25:44
Bán
0.05
0.70779
0.70951
Lợi nhuận
-9.10 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#149373355
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 12:22:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.70779
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2020 15:25:44
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.70951
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-9.10 USD
16.10.2020 11:12:46
16.10.2020 13:53:43
Mua
0.05
1.82643
1.82074
Lợi nhuận
-21.17 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#149366633
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 11:12:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.82643
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-20.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2020 13:53:43
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.82074
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-21.17 USD
16.10.2020 11:54:05
16.10.2020 13:26:11
Bán
0.05
114.946
115.11
Lợi nhuận
-8.79 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#149370948
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 11:54:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
114.946
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2020 13:26:11
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
115.11
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-8.79 USD
15.10.2020 20:25:04
16.10.2020 00:46:06
Mua
0.1
105.387
105.396
Lợi nhuận
-0.15 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#149306275
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2020 20:25:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
105.387
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2020 00:46:06
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
105.396
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-0.15 USD
15.10.2020 17:43:26
15.10.2020 22:01:38
Bán
0.05
123.192
123.418
Lợi nhuận
-11.71 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#149293261
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2020 17:43:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
123.192
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2020 22:01:38
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
123.418
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-11.71 USD
15.10.2020 17:48:30
15.10.2020 17:57:43
Mua
0.1
105.338
105.294
Lợi nhuận
-5.18 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#149294189
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2020 17:48:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
105.338
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2020 17:57:43
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
105.294
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-5.18 USD
15.10.2020 14:30:33
15.10.2020 17:10:04
Mua
0.05
1.77575
1.77635
Lợi nhuận
0.97 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#149266936
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2020 14:30:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.77575
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2020 17:10:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.77635
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.97 USD
15.10.2020 14:11:53
15.10.2020 15:23:59
Bán
0.1
1.17157
1.17046
Lợi nhuận
10.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149264628
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2020 14:11:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17157
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2020 15:23:59
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.17046
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
10.10 USD
15.10.2020 13:10:44
15.10.2020 14:16:12
Bán
0.05
136.472
136.036
Lợi nhuận
19.71 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#149255475
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2020 13:10:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
136.472
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2020 14:16:12
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
136.036
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
19.71 USD
14.10.2020 17:21:27
14.10.2020 22:04:59
Bán
0.1
0.91316
0.91291
Lợi nhuận
1.74 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#149152436
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2020 17:21:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.91316
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2020 22:04:59
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.91291
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.74 USD
14.10.2020 16:10:37
14.10.2020 22:04:57
Bán
0.05
115.148
115.127
Lợi nhuận
0.00 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#149141565
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2020 16:10:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
115.148
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2020 22:04:57
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
115.127
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
14.10.2020 17:46:01
14.10.2020 18:58:59
Mua
0.05
0.94351
0.9424
Lợi nhuận
-5.22 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#149156059
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2020 17:46:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.94351
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2020 18:58:59
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.9424
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-5.22 USD
14.10.2020 15:57:00
14.10.2020 17:34:25
Mua
0.05
0.94348
0.94254
Lợi nhuận
-4.58 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#149139097
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2020 15:57:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.94348
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2020 17:34:25
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.94254
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-4.58 USD
14.10.2020 14:35:10
14.10.2020 14:46:43
Mua
0.1
0.87591
0.87531
Lợi nhuận
-6.57 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#149124903
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2020 14:35:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.87591
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2020 14:46:43
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.87531
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-6.57 USD
13.10.2020 17:35:26
13.10.2020 17:58:37
Bán
0.05
0.66359
0.66421
Lợi nhuận
-3.60 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#149061535
Ngày và giờ mở cửa
13.10.2020 17:35:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.66359
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 17:58:37
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.66421
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-3.60 USD
13.10.2020 15:21:11
13.10.2020 16:04:20
Mua
0.05
70.232
70.1
Lợi nhuận
-7.26 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#149048426
Ngày và giờ mở cửa
13.10.2020 15:21:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
70.232
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 16:04:20
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
70.1
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-7.26 USD
13.10.2020 11:21:10
13.10.2020 12:04:41
Mua
0.05
70.182
70.26
Lợi nhuận
2.70 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#149024164
Ngày và giờ mở cửa
13.10.2020 11:21:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
70.182
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 12:04:41
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
70.26
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.70 USD
12.10.2020 16:02:05
13.10.2020 09:16:27
Bán
0.1
0.90973
0.90953
Lợi nhuận
1.20 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#148954505
Ngày và giờ mở cửa
12.10.2020 16:02:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90973
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 09:16:27
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.90953
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
12.10.2020 15:32:56
13.10.2020 04:04:47
Mua
0.02
1925.43
1917.56
Lợi nhuận
-16.14 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#148952926
Ngày và giờ mở cửa
12.10.2020 15:32:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1925.43
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 04:04:47
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1917.56
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-16.14 USD
12.10.2020 15:14:06
12.10.2020 16:50:55
Bán
0.1
0.873
0.8719
Lợi nhuận
6.39 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#148952001
Ngày và giờ mở cửa
12.10.2020 15:14:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.873
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.10.2020 16:50:55
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.8719
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
6.39 USD
07.10.2020 13:35:26
12.10.2020 15:56:10
Bán
0.03
136.393
137.459
Lợi nhuận
-30.95 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#148688430
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2020 13:35:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
136.393
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-30.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.10.2020 15:56:10
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
137.459
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-30.95 USD
12.10.2020 15:51:41
12.10.2020 15:54:07
Bán
0.1
1.18121
1.18132
Lợi nhuận
-2.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#148953661
Ngày và giờ mở cửa
12.10.2020 15:51:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18121
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.10.2020 15:54:07
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.18132
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-2.10 USD
08.10.2020 17:41:05
09.10.2020 17:04:52
Bán
0.1
0.94686
0.9495
Lợi nhuận
-22.08 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#148785884
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2020 17:41:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.94686
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-20.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2020 17:04:52
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.9495
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-22.08 USD
07.10.2020 20:08:53
09.10.2020 16:17:44
Bán
0.03
1.2917
1.29698
Lợi nhuận
-16.14 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#148714059
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2020 20:08:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2917
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2020 16:17:44
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.29698
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-16.14 USD
08.10.2020 14:42:11
09.10.2020 16:15:43
Mua
0.04
1.32434
1.31383
Lợi nhuận
-32.40 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#148763014
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2020 14:42:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.32434
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-32.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2020 16:15:43
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.31383
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-32.40 USD
07.10.2020 17:58:09
09.10.2020 04:27:45
Mua
0.09
106.025
105.832
Lợi nhuận
-17.31 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#148707883
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2020 17:58:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
106.025
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-16.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2020 04:27:45
Khối lượng giao dịch
0.09
Thoát
105.832
Phí hoa hồng
-0.90 USD
Lợi nhuận
-17.31 USD
07.10.2020 20:29:25
09.10.2020 01:55:13
Bán
0.1
0.65853
0.6586
Lợi nhuận
-1.70 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#148716070
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2020 20:29:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.65853
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2020 01:55:13
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.6586
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-1.70 USD
08.10.2020 14:39:16
08.10.2020 16:04:28
Bán
0.05
16.5963
16.6624
Lợi nhuận
-21.34 USD
USDZAR
Thỏa thuận
#148762911
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2020 14:39:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
16.5963
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-19.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2020 16:04:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
16.6624
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
-21.34 USD
17.09.2020 22:07:21
08.10.2020 12:59:26
Mua
0.1
135.729
136.968
Lợi nhuận
114.92 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#147169508
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 22:07:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
135.729
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
116.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2020 12:59:26
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
136.968
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
114.92 USD
22.09.2020 10:09:43
08.10.2020 12:59:25
Bán
0.1
133.509
136.973
Lợi nhuận
-328.86 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#147382001
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 10:09:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
133.509
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-326.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2020 12:59:25
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
136.973
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-328.86 USD