Chế độ demo
20.09.2019 09:20:45
20.09.2019 09:22:52
Bán
0.02
1.25759
1.25726
Lợi nhuận
0.46 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113792519
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 09:20:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25759
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 09:22:52
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.25726
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.46 USD
22.08.2019 09:24:32
22.08.2019 09:24:43
Mua
0.01
1.10778
1.10777
Lợi nhuận
-0.11 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#110260090
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 09:24:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10778
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 09:24:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10777
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.11 USD
07.06.2019 21:44:40
14.06.2019 03:33:49
Mua
0.01
0.66616
0.6555
Lợi nhuận
-10.76 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#101274985
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2019 21:44:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66616
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.06.2019 03:33:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.6555
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-10.76 USD
03.06.2019 13:12:26
14.06.2019 03:33:48
Bán
0.01
0.65616
0.65556
Lợi nhuận
0.50 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#100779175
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2019 13:12:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65616
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.06.2019 03:33:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.65556
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
06.06.2019 16:55:14
14.06.2019 03:33:48
Mua
0.02
0.66299
0.6555
Lợi nhuận
-15.18 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#101141864
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 16:55:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66299
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.06.2019 03:33:48
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.6555
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-15.18 USD
05.06.2019 20:02:44
13.06.2019 11:14:12
Bán
0.01
0.66199
0.65751
Lợi nhuận
4.38 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#100947725
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2019 20:02:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.66199
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.06.2019 11:14:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.65751
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.38 USD
04.06.2019 11:31:57
05.06.2019 15:24:55
Mua
0.01
0.6593
0.66585
Lợi nhuận
6.45 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#100868772
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2019 11:31:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6593
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2019 15:24:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66585
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
6.45 USD
04.06.2019 10:11:00
05.06.2019 15:24:51
Mua
0.01
0.66029
0.66586
Lợi nhuận
5.47 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#100865166
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2019 10:11:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66029
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2019 15:24:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66586
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
5.47 USD
13.05.2019 15:34:54
13.05.2019 20:41:28
Mua
0.1
109.232
109.298
Lợi nhuận
5.04 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#99208737
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 15:34:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.232
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2019 20:41:28
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
109.298
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
5.04 USD
13.05.2019 15:25:46
13.05.2019 20:41:17
Mua
0.1
109.258
109.292
Lợi nhuận
2.11 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#99207414
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 15:25:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.258
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2019 20:41:17
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
109.292
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.11 USD
13.05.2019 15:40:48
13.05.2019 18:06:29
Mua
0.1
109.121
109.156
Lợi nhuận
2.21 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#99211021
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 15:40:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.121
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2019 18:06:29
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
109.156
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.21 USD
13.05.2019 15:55:51
13.05.2019 16:15:08
Mua
0.1
142.199
142.281
Lợi nhuận
5.52 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#99212545
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 15:55:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.199
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2019 16:15:08
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
142.281
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
5.52 USD
18.04.2019 15:30:20
10.05.2019 15:30:55
Bán
0.1
1.01288
1.0118
Lợi nhuận
9.67 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#97842510
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2019 15:30:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.01288
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2019 15:30:55
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.0118
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
9.67 USD
18.04.2019 18:36:21
10.05.2019 15:30:52
Bán
0.1
1.01438
1.01181
Lợi nhuận
24.40 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#97855248
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2019 18:36:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.01438
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2019 15:30:52
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.01181
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
24.40 USD
18.04.2019 12:54:37
10.05.2019 15:30:51
Bán
0.1
1.01109
1.01181
Lợi nhuận
-8.12 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#97831123
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2019 12:54:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.01109
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2019 15:30:51
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.01181
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-8.12 USD
18.04.2019 14:58:39
10.05.2019 15:30:47
Bán
0.1
1.0116
1.01181
Lợi nhuận
-3.08 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#97840115
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2019 14:58:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0116
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2019 15:30:47
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.01181
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-3.08 USD
23.04.2019 09:35:58
10.05.2019 15:30:40
Bán
0.1
1.01653
1.01174
Lợi nhuận
46.34 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#97929401
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2019 09:35:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.01653
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
47.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2019 15:30:40
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.01174
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
46.34 USD
02.04.2019 20:12:55
23.04.2019 16:01:31
Bán
0.01
1.11994
1.12169
Lợi nhuận
-1.85 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#96928073
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2019 20:12:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11994
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2019 16:01:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12169
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.85 USD
12.04.2019 16:15:21
23.04.2019 16:01:31
Mua
0.04
1.13206
1.12151
Lợi nhuận
-42.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#97461970
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2019 16:15:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13206
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-42.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2019 16:01:31
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.12151
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-42.60 USD
04.04.2019 15:15:01
23.04.2019 16:01:31
Bán
0.01
1.12186
1.12169
Lợi nhuận
0.07 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#97046797
Ngày và giờ mở cửa
04.04.2019 15:15:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12186
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2019 16:01:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12169
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
03.04.2019 11:53:06
22.04.2019 14:48:50
Bán
0.01
1.12446
1.12504
Lợi nhuận
-0.68 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#96973317
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2019 11:53:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12446
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2019 14:48:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12504
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.68 USD
11.04.2019 02:39:55
22.04.2019 14:48:06
Bán
0.01
1.12754
1.12504
Lợi nhuận
2.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#97350650
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2019 02:39:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12754
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2019 14:48:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12504
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.40 USD
18.04.2019 12:57:06
18.04.2019 13:12:02
Mua
0.1
1.12498
1.12532
Lợi nhuận
2.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#97831946
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2019 12:57:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12498
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.04.2019 13:12:02
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.12532
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.40 USD
18.04.2019 10:38:00
18.04.2019 10:55:19
Bán
0.1
1.01126
1.01031
Lợi nhuận
8.40 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#97817241
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2019 10:38:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.01126
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.04.2019 10:55:19
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.01031
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
8.40 USD
17.04.2019 19:52:16
18.04.2019 09:57:22
Bán
0.1
1.01046
1.00943
Lợi nhuận
9.20 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#97767010
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2019 19:52:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.01046
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.04.2019 09:57:22
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.00943
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
9.20 USD
17.04.2019 18:41:52
18.04.2019 09:57:14
Bán
0.1
1.00972
1.00936
Lợi nhuận
2.57 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#97760020
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2019 18:41:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.00972
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.04.2019 09:57:14
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.00936
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.57 USD
18.04.2019 02:43:50
18.04.2019 04:57:46
Bán
0.1
1.14177
1.14138
Lợi nhuận
1.86 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#97777837
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2019 02:43:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.14177
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.04.2019 04:57:46
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.14138
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
1.86 USD
17.04.2019 15:39:21
17.04.2019 15:40:30
Mua
0.1
1.32757
1.32834
Lợi nhuận
4.80 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#97728514
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2019 15:39:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.32757
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2019 15:40:30
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.32834
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.80 USD
17.04.2019 14:15:42
17.04.2019 15:20:17
Bán
0.1
1.00885
1.00824
Lợi nhuận
5.05 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#97722496
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2019 14:15:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.00885
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2019 15:20:17
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.00824
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
5.05 USD
16.04.2019 19:48:19
17.04.2019 01:15:33
Bán
0.1
1.00805
1.0075
Lợi nhuận
4.46 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#97627476
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2019 19:48:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.00805
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2019 01:15:33
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.0075
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.46 USD
01.04.2019 17:35:21
02.04.2019 17:29:56
Bán
0.01
1.12233
1.119
Lợi nhuận
3.23 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#96841445
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2019 17:35:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12233
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2019 17:29:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.119
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.23 USD
01.04.2019 21:11:06
02.04.2019 17:29:56
Bán
0.01
1.12095
1.119
Lợi nhuận
1.85 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#96855275
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2019 21:11:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12095
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2019 17:29:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.119
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.85 USD
07.03.2019 15:09:28
08.03.2019 15:30:18
Bán
0.1
1.00735
1.00794
Lợi nhuận
-6.85 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#95586783
Ngày và giờ mở cửa
07.03.2019 15:09:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.00735
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2019 15:30:18
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.00794
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-6.85 USD
07.03.2019 15:33:19
08.03.2019 15:30:17
Bán
0.1
1.00819
1.00796
Lợi nhuận
1.28 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#95590426
Ngày và giờ mở cửa
07.03.2019 15:33:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.00819
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2019 15:30:17
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.00796
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.28 USD
07.03.2019 18:42:23
08.03.2019 15:30:12
Bán
0.1
1.00958
1.00772
Lợi nhuận
17.46 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#95603707
Ngày và giờ mở cửa
07.03.2019 18:42:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.00958
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2019 15:30:12
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.00772
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
17.46 USD
01.03.2019 19:37:34
07.03.2019 16:09:38
Mua
0.1
1.13673
1.1246
Lợi nhuận
-122.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#95395500
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2019 19:37:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13673
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-121.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.03.2019 16:09:38
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.1246
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-122.30 USD
01.03.2019 18:15:57
07.03.2019 16:09:37
Mua
0.1
1.13804
1.12456
Lợi nhuận
-135.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#95392978
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2019 18:15:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13804
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-134.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.03.2019 16:09:37
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.12456
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-135.80 USD
01.03.2019 21:18:48
07.03.2019 16:09:37
Mua
0.1
1.13577
1.1246
Lợi nhuận
-112.70 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#95398894
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2019 21:18:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13577
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-111.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.03.2019 16:09:37
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.1246
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-112.70 USD
01.03.2019 17:25:25
07.03.2019 16:09:37
Mua
0.1
1.13938
1.12456
Lợi nhuận
-149.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#95389755
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2019 17:25:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13938
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-148.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.03.2019 16:09:37
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.12456
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-149.20 USD
01.03.2019 14:19:11
07.03.2019 16:09:37
Mua
0.2
1.13876
1.12457
Lợi nhuận
-285.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#95379061
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2019 14:19:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13876
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-283.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.03.2019 16:09:37
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.12457
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-285.80 USD
01.03.2019 14:07:48
07.03.2019 16:09:36
Mua
0.1
1.13846
1.12455
Lợi nhuận
-140.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#95378767
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2019 14:07:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13846
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-139.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.03.2019 16:09:36
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.12455
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-140.10 USD
06.03.2019 17:27:37
06.03.2019 17:36:30
Bán
0.1
1.3449
1.34436
Lợi nhuận
3.02 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#95552781
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2019 17:27:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3449
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2019 17:36:30
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.34436
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.02 USD
06.03.2019 05:49:52
06.03.2019 06:11:00
Bán
0.1
1.00544
1.00516
Lợi nhuận
1.79 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#95521510
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2019 05:49:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.00544
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2019 06:11:00
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.00516
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.79 USD
05.03.2019 17:28:09
05.03.2019 17:45:19
Mua
0.1
1.12948
1.12968
Lợi nhuận
1.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#95494645
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2019 17:28:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12948
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2019 17:45:19
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.12968
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
27.02.2019 14:49:06
27.02.2019 15:12:07
Mua
0.1
0.85456
0.8553
Lợi nhuận
7.85 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#95264869
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2019 14:49:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.85456
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2019 15:12:07
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
0.8553
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
7.85 USD
18.02.2019 04:57:49
25.02.2019 19:39:43
Mua
0.02
1.13192
1.13455
Lợi nhuận
5.06 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#94898965
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2019 04:57:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13192
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2019 19:39:43
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.13455
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.06 USD
20.02.2019 19:18:56
25.02.2019 19:39:40
Mua
0.02
1.1366
1.13459
Lợi nhuận
-4.22 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#95013670
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2019 19:18:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1366
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2019 19:39:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.13459
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-4.22 USD
25.01.2019 19:18:53
25.02.2019 19:39:36
Mua
0.02
1.1409
1.13458
Lợi nhuận
-12.84 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#93840942
Ngày và giờ mở cửa
25.01.2019 19:18:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1409
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2019 19:39:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.13458
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-12.84 USD
25.01.2019 17:42:34
25.02.2019 19:39:33
Mua
0.02
1.14005
1.13461
Lợi nhuận
-11.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#93831617
Ngày và giờ mở cửa
25.01.2019 17:42:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.14005
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2019 19:39:33
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.13461
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-11.08 USD
07.02.2019 08:04:05
25.02.2019 19:39:30
Mua
0.01
1.13607
1.13459
Lợi nhuận
-1.58 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#94522272
Ngày và giờ mở cửa
07.02.2019 08:04:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13607
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2019 19:39:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13459
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.58 USD