Chế độ demo
11.12.2019 00:44:40
29.01.2020 16:02:21
Mua
0.1000
0.98435
0.97602
Lợi nhuận
-86.35 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#121879288
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 00:44:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.98435
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-85.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2020 16:02:21
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
0.97602
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-86.35 USD
03.12.2019 11:40:23
29.01.2020 16:02:17
Mua
0.1000
0.9896
0.97598
Lợi nhuận
-140.55 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#121412603
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 11:40:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.9896
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-139.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2020 16:02:17
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
0.97598
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-140.55 USD
03.12.2019 10:22:13
29.01.2020 16:02:14
Mua
0.1000
0.9907
0.97597
Lợi nhuận
-151.93 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#121399960
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 10:22:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.9907
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-150.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2020 16:02:14
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
0.97597
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-151.93 USD
02.12.2019 18:42:06
29.01.2020 16:02:09
Mua
0.1000
0.99169
0.97598
Lợi nhuận
-161.97 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#121323118
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 18:42:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99169
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-160.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2020 16:02:09
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
0.97598
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-161.97 USD
03.12.2019 09:22:34
28.01.2020 11:28:22
Bán
0.1000
0.65172
0.65257
Lợi nhuận
-9.50 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#121388419
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 09:22:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65172
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2020 11:28:22
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
0.65257
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-9.50 USD
24.12.2019 11:21:37
28.01.2020 11:28:19
Bán
0.1000
0.66392
0.65257
Lợi nhuận
112.50 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#122721143
Ngày và giờ mở cửa
24.12.2019 11:21:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.66392
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
113.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2020 11:28:19
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
0.65257
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
112.50 USD
06.12.2019 11:02:40
28.01.2020 11:28:16
Bán
0.1000
0.65641
0.65257
Lợi nhuận
37.40 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#121654758
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 11:02:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65641
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
38.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2020 11:28:16
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
0.65257
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
37.40 USD
05.12.2019 02:28:19
28.01.2020 11:28:13
Bán
0.1000
0.65551
0.65258
Lợi nhuận
28.30 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#121577557
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 02:28:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65551
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
29.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2020 11:28:13
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
0.65258
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
28.30 USD
04.12.2019 15:47:58
28.01.2020 11:28:10
Bán
0.1000
0.65348
0.65258
Lợi nhuận
8.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#121554881
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 15:47:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65348
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2020 11:28:10
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
0.65258
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
8.00 USD
02.12.2019 18:41:51
28.01.2020 11:28:07
Bán
0.1000
0.65068
0.65258
Lợi nhuận
-20.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#121323028
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 18:41:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65068
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-19.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2020 11:28:07
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
0.65258
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-20.00 USD
04.12.2019 17:09:55
12.12.2019 15:51:53
Mua
0.1000
0.84666
0.84794
Lợi nhuận
14.82 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#121561846
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 17:09:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.84666
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 15:51:53
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
0.84794
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
14.82 USD
04.12.2019 17:27:44
12.12.2019 15:51:49
Mua
0.1000
0.8456
0.84802
Lợi nhuận
29.79 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#121563197
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 17:27:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.8456
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
31.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 15:51:49
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
0.84802
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
29.79 USD
05.12.2019 09:06:36
06.12.2019 11:31:42
Bán
0.1000
1.31242
1.31246
Lợi nhuận
-1.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121586445
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 09:06:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31242
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2019 11:31:42
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
1.31246
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-1.40 USD
06.12.2019 01:08:45
06.12.2019 11:31:37
Bán
0.1000
1.31592
1.31235
Lợi nhuận
34.70 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121623969
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 01:08:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31592
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
35.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2019 11:31:37
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
1.31235
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
34.70 USD
04.12.2019 15:41:04
04.12.2019 17:29:12
Bán
0.1000
1.10947
1.10862
Lợi nhuận
7.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121554461
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 15:41:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10947
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 17:29:12
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
1.10862
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
7.50 USD
04.12.2019 15:40:33
04.12.2019 16:50:50
Bán
0.1000
1.31032
1.30888
Lợi nhuận
13.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121554402
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 15:40:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31032
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 16:50:50
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
1.30888
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
13.40 USD
04.12.2019 14:54:07
04.12.2019 16:50:47
Bán
0.1000
1.3092
1.30892
Lợi nhuận
1.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121547243
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 14:54:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3092
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 16:50:47
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
1.30892
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
04.12.2019 11:09:00
04.12.2019 16:50:40
Mua
0.1000
0.84853
0.84835
Lợi nhuận
-4.35 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#121524758
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 11:09:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.84853
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 16:50:40
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
0.84835
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-4.35 USD
04.12.2019 14:52:57
04.12.2019 16:50:36
Mua
0.1000
0.8465
0.8484
Lợi nhuận
22.87 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#121547002
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 14:52:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.8465
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
24.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 16:50:36
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
0.8484
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
22.87 USD
13.05.2019 17:50:35
04.12.2019 15:12:52
Mua
0.1000
141.837
142.349
Lợi nhuận
45.11 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#99223441
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 17:50:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
141.837
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
47.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 15:12:52
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
142.349
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
45.11 USD
13.05.2019 16:52:51
04.12.2019 15:12:49
Mua
0.1000
142.116
142.357
Lợi nhuận
20.18 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#99218956
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 16:52:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.116
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 15:12:49
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
142.357
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
20.18 USD
13.05.2019 15:24:05
04.12.2019 15:12:44
Mua
0.1000
142.373
142.36
Lợi nhuận
-3.20 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#99206569
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 15:24:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.373
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 15:12:44
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
142.36
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-3.20 USD
02.12.2019 18:41:59
04.12.2019 11:09:38
Bán
0.1000
1.10836
1.10803
Lợi nhuận
2.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121323083
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 18:41:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10836
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 11:09:38
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
1.10803
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.30 USD
31.10.2019 03:31:41
05.11.2019 14:13:50
Mua
0.0500
0.987
0.99187
Lợi nhuận
24.05 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#118788593
Ngày và giờ mở cửa
31.10.2019 03:31:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.987
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
24.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2019 14:13:50
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
0.99187
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
24.05 USD
31.10.2019 02:18:37
05.11.2019 14:13:47
Mua
0.0500
0.98869
0.99187
Lợi nhuận
15.53 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#118784329
Ngày và giờ mở cửa
31.10.2019 02:18:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.98869
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2019 14:13:47
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
0.99187
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
15.53 USD
30.10.2019 08:36:54
05.11.2019 14:13:44
Mua
0.0500
0.99294
0.99187
Lợi nhuận
-5.89 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#118690655
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 08:36:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99294
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2019 14:13:44
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
0.99187
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-5.89 USD
22.10.2019 04:23:00
22.10.2019 04:40:25
Bán
0.1000
0.6434
0.64266
Lợi nhuận
6.40 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#117696772
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2019 04:23:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6434
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2019 04:40:25
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
0.64266
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
6.40 USD
22.10.2019 04:17:17
22.10.2019 04:40:21
Bán
0.1000
0.64294
0.64266
Lợi nhuận
1.80 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#117696408
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2019 04:17:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.64294
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2019 04:40:21
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
0.64266
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
21.10.2019 11:23:23
21.10.2019 17:47:59
Bán
0.1000
1.1179
1.11521
Lợi nhuận
25.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#117586791
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2019 11:23:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1179
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
26.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2019 17:47:59
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
1.11521
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
25.90 USD
18.10.2019 22:22:38
21.10.2019 17:47:54
Bán
0.1000
1.11647
1.11519
Lợi nhuận
11.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#117513534
Ngày và giờ mở cửa
18.10.2019 22:22:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11647
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2019 17:47:54
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
1.11519
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
11.80 USD
21.10.2019 11:11:09
21.10.2019 17:47:48
Bán
0.1000
0.64008
0.63925
Lợi nhuận
7.30 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#117584565
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2019 11:11:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.64008
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2019 17:47:48
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
0.63925
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
7.30 USD
18.10.2019 15:46:34
18.10.2019 17:20:10
Bán
0.1000
1.11489
1.11411
Lợi nhuận
6.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#117440952
Ngày và giờ mở cửa
18.10.2019 15:46:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11489
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.10.2019 17:20:10
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
1.11411
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
6.80 USD
18.10.2019 15:09:53
18.10.2019 17:20:05
Bán
0.1000
1.11446
1.11411
Lợi nhuận
2.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#117430990
Ngày và giờ mở cửa
18.10.2019 15:09:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11446
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.10.2019 17:20:05
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
1.11411
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.50 USD
08.10.2019 13:22:50
09.10.2019 10:25:19
Mua
0.0500
130.75
131.072
Lợi nhuận
14.02 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#116020674
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 13:22:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
130.75
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2019 10:25:19
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
131.072
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
14.02 USD
08.10.2019 13:09:29
09.10.2019 10:25:16
Mua
0.0500
130.95
131.063
Lợi nhuận
4.27 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#116018137
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 13:09:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
130.95
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2019 10:25:16
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
131.063
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.27 USD
08.10.2019 12:30:21
08.10.2019 12:40:03
Mua
0.0500
131.074
131.122
Lợi nhuận
1.24 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#116010574
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 12:30:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.074
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 12:40:03
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
131.122
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.24 USD
20.09.2019 09:20:45
20.09.2019 09:22:52
Bán
0.0200
1.25759
1.25726
Lợi nhuận
0.46 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113792519
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 09:20:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25759
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 09:22:52
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.25726
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.46 USD
22.08.2019 09:24:32
22.08.2019 09:24:43
Mua
0.0100
1.10778
1.10777
Lợi nhuận
-0.11 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#110260090
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 09:24:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10778
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 09:24:43
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.10777
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.11 USD
07.06.2019 21:44:40
14.06.2019 03:33:49
Mua
0.0100
0.66616
0.6555
Lợi nhuận
-10.76 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#101274985
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2019 21:44:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66616
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.06.2019 03:33:49
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.6555
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-10.76 USD
06.06.2019 16:55:14
14.06.2019 03:33:48
Mua
0.0200
0.66299
0.6555
Lợi nhuận
-15.18 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#101141864
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 16:55:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66299
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.06.2019 03:33:48
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
0.6555
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-15.18 USD
03.06.2019 13:12:26
14.06.2019 03:33:48
Bán
0.0100
0.65616
0.65556
Lợi nhuận
0.50 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#100779175
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2019 13:12:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65616
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.06.2019 03:33:48
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.65556
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
05.06.2019 20:02:44
13.06.2019 11:14:12
Bán
0.0100
0.66199
0.65751
Lợi nhuận
4.38 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#100947725
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2019 20:02:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.66199
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.06.2019 11:14:12
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.65751
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.38 USD
04.06.2019 11:31:57
05.06.2019 15:24:55
Mua
0.0100
0.6593
0.66585
Lợi nhuận
6.45 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#100868772
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2019 11:31:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6593
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2019 15:24:55
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.66585
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
6.45 USD
04.06.2019 10:11:00
05.06.2019 15:24:51
Mua
0.0100
0.66029
0.66586
Lợi nhuận
5.47 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#100865166
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2019 10:11:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66029
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2019 15:24:51
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.66586
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
5.47 USD
13.05.2019 15:34:54
13.05.2019 20:41:28
Mua
0.1000
109.232
109.298
Lợi nhuận
5.04 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#99208737
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 15:34:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.232
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2019 20:41:28
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
109.298
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
5.04 USD
13.05.2019 15:25:46
13.05.2019 20:41:17
Mua
0.1000
109.258
109.292
Lợi nhuận
2.11 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#99207414
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 15:25:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.258
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2019 20:41:17
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
109.292
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.11 USD
13.05.2019 15:40:48
13.05.2019 18:06:29
Mua
0.1000
109.121
109.156
Lợi nhuận
2.21 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#99211021
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 15:40:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.121
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2019 18:06:29
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
109.156
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.21 USD
13.05.2019 15:55:51
13.05.2019 16:15:08
Mua
0.1000
142.199
142.281
Lợi nhuận
5.52 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#99212545
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 15:55:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.199
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2019 16:15:08
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
142.281
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
5.52 USD
18.04.2019 15:30:20
10.05.2019 15:30:55
Bán
0.1000
1.01288
1.0118
Lợi nhuận
9.67 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#97842510
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2019 15:30:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.01288
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2019 15:30:55
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
1.0118
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
9.67 USD
18.04.2019 18:36:21
10.05.2019 15:30:52
Bán
0.1000
1.01438
1.01181
Lợi nhuận
24.40 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#97855248
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2019 18:36:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.01438
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2019 15:30:52
Khối lượng giao dịch
0.1000
Ngoài
1.01181
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
24.40 USD