Chế độ demo
22.04.2021 00:35:57
22.04.2021 17:20:31
Mua
0.03
0.91737
0.91855
Lợi nhuận
0.04 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504996342
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 00:35:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91737
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 17:20:31
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.91855
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
21.04.2021 20:31:41
22.04.2021 00:00:08
Mua
0.05
0.9171
0.91606
Lợi nhuận
-0.06 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504991913
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 20:31:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.9171
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 00:00:08
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.91606
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.06 USD
21.04.2021 16:40:40
21.04.2021 16:59:40
Mua
0.02
150.163
150.226
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1504964954
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 16:40:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
150.163
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 16:59:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
150.226
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
21.04.2021 13:47:35
21.04.2021 16:41:32
Mua
0.02
0.91843
0.91876
Lợi nhuận
0.01 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504952678
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 13:47:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91843
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 16:41:32
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.91876
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
21.04.2021 11:23:34
21.04.2021 13:47:29
Mua
0.05
0.91738
0.91816
Lợi nhuận
0.04 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504943964
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 11:23:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91738
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 13:47:29
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.91816
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
21.04.2021 01:46:15
21.04.2021 11:23:27
Mua
0.01
0.91603
0.91717
Lợi nhuận
0.01 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504911148
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 01:46:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91603
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 11:23:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91717
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
20.04.2021 12:46:35
21.04.2021 11:23:25
Mua
0.04
0.91643
0.91717
Lợi nhuận
0.03 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504857581
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 12:46:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91643
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 11:23:25
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.91717
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
20.04.2021 21:42:57
20.04.2021 22:26:46
Mua
0.08
0.91678
0.91583
Lợi nhuận
-0.08 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504905504
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 21:42:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91678
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 22:26:46
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
0.91583
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.08 USD
20.04.2021 19:57:42
20.04.2021 21:35:31
Bán
0.01
1.20291
1.20258
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1504900004
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 19:57:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20291
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 21:35:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20258
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
20.04.2021 01:26:41
20.04.2021 19:57:33
Bán
0.01
1.20363
1.20316
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1504808132
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 01:26:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20363
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 19:57:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20316
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
20.04.2021 01:26:46
20.04.2021 19:57:30
Bán
0.01
1.20363
1.20314
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1504808133
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 01:26:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20363
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 19:57:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20314
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
20.04.2021 17:06:11
20.04.2021 19:41:05
Mua
0.05
0.91515
0.91576
Lợi nhuận
0.03 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504881563
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 17:06:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91515
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 19:41:05
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.91576
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
20.04.2021 12:46:29
20.04.2021 14:06:29
Bán
0.01
1.20547
1.20514
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1504857576
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 12:46:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20547
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 14:06:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20514
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
19.04.2021 11:36:39
20.04.2021 12:46:22
Mua
0.05
0.91545
0.9162
Lợi nhuận
0.04 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504747856
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 11:36:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91545
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 12:46:22
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.9162
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
19.04.2021 15:27:16
19.04.2021 16:53:11
Mua
0.05
0.91428
0.91523
Lợi nhuận
0.05 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504771840
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 15:27:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91428
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 16:53:11
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.91523
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
19.04.2021 14:08:11
19.04.2021 15:27:09
Mua
0.05
0.91328
0.91403
Lợi nhuận
0.04 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504763686
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 14:08:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91328
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 15:27:09
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.91403
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
19.04.2021 12:49:25
19.04.2021 13:57:21
Mua
0.05
0.91399
0.91293
Lợi nhuận
-0.06 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504753813
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 12:49:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91399
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 13:57:21
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.91293
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.06 USD
19.04.2021 11:10:23
19.04.2021 11:25:30
Bán
0.05
0.71756
0.71852
Lợi nhuận
-0.05 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1504743526
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 11:10:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71756
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 11:25:30
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.71852
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.05 USD
19.04.2021 11:09:54
19.04.2021 11:25:30
Bán
0.05
0.71742
0.71852
Lợi nhuận
-0.06 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1504743361
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 11:09:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71742
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 11:25:30
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.71852
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.06 USD
12.04.2021 10:58:09
19.04.2021 05:13:35
Bán
0.05
129.938
129.762
Lợi nhuận
0.08 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504254371
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 10:58:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
129.938
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 05:13:35
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
129.762
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
12.04.2021 10:58:13
19.04.2021 05:13:31
Bán
0.07
129.939
129.767
Lợi nhuận
0.11 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504254375
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 10:58:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
129.939
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 05:13:31
Khối lượng giao dịch
0.07
Thoát
129.767
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
15.04.2021 20:21:31
19.04.2021 05:13:25
Bán
0.03
130.04
129.771
Lợi nhuận
0.07 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504600321
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 20:21:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.04
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 05:13:25
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
129.771
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
18.04.2021 23:41:00
19.04.2021 00:18:13
Mua
0.01
1.35039
1.3544
Lợi nhuận
0.00 USD
XRPUSD
Thỏa thuận
#1504693024
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2021 23:41:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.35039
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 00:18:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3544
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
18.04.2021 23:14:45
18.04.2021 23:40:45
Mua
0.01
1.33117
1.34401
Lợi nhuận
0.01 USD
XRPUSD
Thỏa thuận
#1504693014
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2021 23:14:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.33117
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.04.2021 23:40:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.34401
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
18.04.2021 22:38:23
18.04.2021 23:14:58
Mua
0.01
1.31895
1.32503
Lợi nhuận
0.00 USD
XRPUSD
Thỏa thuận
#1504693003
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2021 22:38:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31895
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.04.2021 23:14:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.32503
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
18.04.2021 16:37:52
18.04.2021 18:11:02
Mua
0.01
1.30884
1.31205
Lợi nhuận
0.00 USD
XRPUSD
Thỏa thuận
#1504692515
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2021 16:37:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30884
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.04.2021 18:11:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31205
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
18.04.2021 14:06:24
18.04.2021 16:27:29
Mua
0.01
1.29002
1.31385
Lợi nhuận
0.02 USD
XRPUSD
Thỏa thuận
#1504692122
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2021 14:06:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.29002
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.04.2021 16:27:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31385
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
18.04.2021 14:01:47
18.04.2021 14:03:37
Mua
0.01
1.26199
1.2674
Lợi nhuận
0.00 USD
XRPUSD
Thỏa thuận
#1504692110
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2021 14:01:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.26199
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.04.2021 14:03:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2674
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
16.04.2021 11:46:38
16.04.2021 11:58:02
Bán
0.05
130.444
130.385
Lợi nhuận
0.03 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504646486
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 11:46:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.444
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 11:58:02
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
130.385
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
16.04.2021 02:17:43
16.04.2021 10:04:34
Mua
0.05
0.92229
0.921
Lợi nhuận
-0.07 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504609259
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 02:17:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92229
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 10:04:34
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.921
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.07 USD
16.04.2021 02:17:04
16.04.2021 10:04:34
Mua
0.05
0.92228
0.921
Lợi nhuận
-0.07 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504609256
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 02:17:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92228
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 10:04:34
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.921
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.07 USD
15.04.2021 15:01:56
15.04.2021 20:21:23
Bán
0.05
130.148
130.068
Lợi nhuận
0.04 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504567458
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 15:01:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.148
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 20:21:23
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
130.068
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
15.04.2021 19:17:59
15.04.2021 20:10:39
Mua
0.05
0.92223
0.92259
Lợi nhuận
0.02 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504597635
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 19:17:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92223
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 20:10:39
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.92259
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
15.04.2021 17:11:02
15.04.2021 18:27:30
Bán
0.05
1.19751
1.1965
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1504585819
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 17:11:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19751
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 18:27:30
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.1965
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
15.04.2021 17:00:43
15.04.2021 17:04:48
Mua
0.05
0.92191
0.9213
Lợi nhuận
-0.03 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504584109
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 17:00:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92191
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 17:04:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.9213
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.03 USD
15.04.2021 07:10:01
15.04.2021 15:59:43
Mua
0.05
0.92379
0.92437
Lợi nhuận
0.03 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504531860
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 07:10:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92379
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 15:59:43
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.92437
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
15.04.2021 07:09:44
15.04.2021 15:59:29
Mua
0.1
0.92379
0.92434
Lợi nhuận
0.06 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504531855
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 07:09:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92379
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 15:59:29
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.92434
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
14.04.2021 14:22:11
15.04.2021 15:01:53
Bán
0.05
130.215
130.175
Lợi nhuận
0.02 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504471653
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 14:22:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.215
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 15:01:53
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
130.175
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
14.04.2021 17:15:57
15.04.2021 07:09:56
Mua
0.03
0.92288
0.92356
Lợi nhuận
0.02 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504488611
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 17:15:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92288
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 07:09:56
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.92356
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
14.04.2021 14:21:53
15.04.2021 07:09:52
Mua
0.05
0.92304
0.92356
Lợi nhuận
0.03 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504471632
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 14:21:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92304
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 07:09:52
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.92356
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
14.04.2021 14:22:04
15.04.2021 07:09:49
Mua
0.05
0.92305
0.92356
Lợi nhuận
0.03 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504471646
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 14:22:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92305
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 07:09:49
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.92356
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
14.04.2021 21:30:43
14.04.2021 22:13:28
Mua
0.05
1.25218
1.25235
Lợi nhuận
0.01 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1504510499
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 21:30:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.25218
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 22:13:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.25235
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
13.04.2021 18:09:07
14.04.2021 14:21:58
Mua
0.05
0.9222
0.9228
Lợi nhuận
0.03 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504399963
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 18:09:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.9222
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 14:21:58
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.9228
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
13.04.2021 18:09:22
14.04.2021 14:21:48
Mua
0.05
0.92215
0.92284
Lợi nhuận
0.04 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504399984
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 18:09:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92215
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 14:21:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.92284
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
14.04.2021 12:51:47
14.04.2021 13:54:11
Mua
0.05
0.92163
0.9221
Lợi nhuận
0.03 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504464159
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 12:51:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92163
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 13:54:11
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.9221
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
14.04.2021 10:47:49
14.04.2021 12:51:44
Mua
0.05
0.92076
0.9214
Lợi nhuận
0.03 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504452016
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 10:47:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92076
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 12:51:44
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.9214
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
13.04.2021 20:04:48
14.04.2021 12:51:41
Mua
0.1
0.92077
0.92143
Lợi nhuận
0.07 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504406045
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 20:04:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92077
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 12:51:41
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.92143
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
14.04.2021 12:27:03
14.04.2021 12:49:28
Mua
0.05
0.73316
0.73376
Lợi nhuận
0.03 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#1504460613
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 12:27:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.73316
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 12:49:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.73376
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
14.04.2021 12:13:20
14.04.2021 12:36:31
Mua
0.05
0.91916
0.91998
Lợi nhuận
0.04 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504459376
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 12:13:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91916
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 12:36:31
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.91998
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
14.04.2021 11:58:39
14.04.2021 12:03:13
Mua
0.05
0.91923
0.91874
Lợi nhuận
-0.03 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504458089
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 11:58:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91923
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 12:03:13
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.91874
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.03 USD