Chế độ demo
15.07.2020 13:52:23
15.07.2020 14:16:17
Mua
0.03
1.1444
1.14377
Lợi nhuận
-2.19 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#140580113
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 13:52:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1444
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 14:16:17
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.14377
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-2.19 USD
15.07.2020 13:52:29
15.07.2020 14:16:13
Mua
0.03
0.93997
0.94147
Lợi nhuận
4.48 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#140580127
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 13:52:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.93997
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 14:16:13
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.94147
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
4.48 USD
15.07.2020 08:05:17
15.07.2020 14:04:22
Bán
0.25
1806.12
1805.18
Lợi nhuận
18.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140529270
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 08:05:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1806.12
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
23.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 14:04:22
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1805.18
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
18.50 USD
15.07.2020 08:02:16
15.07.2020 14:04:22
Bán
0.5
1806.52
1805.18
Lợi nhuận
57.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140529041
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 08:02:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1806.52
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
67.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 14:04:22
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1805.18
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
57.00 USD
15.07.2020 08:05:24
15.07.2020 14:04:22
Bán
0.25
1806.12
1805.18
Lợi nhuận
18.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140529281
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 08:05:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1806.12
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
23.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 14:04:22
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1805.18
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
18.50 USD
15.07.2020 08:02:05
15.07.2020 14:04:20
Bán
0.5
1806.48
1805.51
Lợi nhuận
38.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140529027
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 08:02:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1806.48
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
48.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 14:04:20
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1805.51
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
38.50 USD
15.07.2020 08:02:10
15.07.2020 14:04:20
Bán
0.5
1806.43
1805.18
Lợi nhuận
52.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140529035
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 08:02:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1806.43
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
62.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 14:04:20
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1805.18
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
52.50 USD
15.07.2020 08:21:17
15.07.2020 14:04:18
Bán
0.5
1806.64
1805.93
Lợi nhuận
25.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140529984
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 08:21:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1806.64
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
35.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 14:04:18
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1805.93
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
25.50 USD
15.07.2020 08:21:20
15.07.2020 14:03:40
Bán
0.5
1806.64
1806.35
Lợi nhuận
4.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140530002
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 08:21:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1806.64
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 14:03:40
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1806.35
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
4.50 USD
15.07.2020 08:25:16
15.07.2020 14:03:02
Bán
0.25
1807.15
1806.8
Lợi nhuận
3.75 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140530177
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 08:25:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1807.15
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 14:03:02
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1806.8
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
3.75 USD
15.07.2020 08:25:22
15.07.2020 14:02:58
Bán
0.25
1807.16
1806.84
Lợi nhuận
3.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140530184
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 08:25:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1807.16
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 14:02:58
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1806.84
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
3.00 USD
15.07.2020 07:21:01
15.07.2020 14:02:26
Bán
0.5
1807.46
1806.93
Lợi nhuận
16.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140524914
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 07:21:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1807.46
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
26.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 14:02:26
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1806.93
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
16.50 USD
15.07.2020 07:34:23
15.07.2020 14:02:21
Bán
0.25
1807.95
1807.05
Lợi nhuận
17.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140527064
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 07:34:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1807.95
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 14:02:21
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1807.05
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
17.50 USD
15.07.2020 08:35:40
15.07.2020 14:02:02
Bán
2.01
1807.26
1806.96
Lợi nhuận
20.10 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140530716
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 08:35:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1807.26
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
60.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 14:02:02
Khối lượng giao dịch
2.01
Ngoài
1806.96
Phí hoa hồng
-40.20 USD
Lợi nhuận
20.10 USD
15.07.2020 08:39:17
15.07.2020 14:01:52
Bán
0.75
1807.54
1807.07
Lợi nhuận
20.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140530866
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 08:39:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1807.54
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
35.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 14:01:52
Khối lượng giao dịch
0.75
Ngoài
1807.07
Phí hoa hồng
-15.00 USD
Lợi nhuận
20.25 USD
15.07.2020 08:51:43
15.07.2020 14:01:47
Bán
1.01
1808.36
1807.12
Lợi nhuận
105.04 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140531492
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 08:51:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1808.36
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
125.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 14:01:47
Khối lượng giao dịch
1.01
Ngoài
1807.12
Phí hoa hồng
-20.20 USD
Lợi nhuận
105.04 USD
15.07.2020 10:58:24
15.07.2020 14:01:42
Bán
2.22
1811.43
1806.93
Lợi nhuận
954.60 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140554304
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 10:58:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1811.43
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
999.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 14:01:42
Khối lượng giao dịch
2.22
Ngoài
1806.93
Phí hoa hồng
-44.40 USD
Lợi nhuận
954.60 USD
15.07.2020 11:32:00
15.07.2020 14:01:37
Bán
2.22
1814.68
1806.98
Lợi nhuận
1 665.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140559365
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 11:32:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1814.68
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 709.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 14:01:37
Khối lượng giao dịch
2.22
Ngoài
1806.98
Phí hoa hồng
-44.40 USD
Lợi nhuận
1 665.00 USD
15.07.2020 13:00:30
15.07.2020 13:52:17
Mua
0.03
0.93984
0.94002
Lợi nhuận
0.27 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#140573553
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 13:00:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.93984
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 13:52:17
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.94002
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.27 USD
15.07.2020 13:00:24
15.07.2020 13:52:11
Mua
0.03
1.14274
1.14417
Lợi nhuận
3.99 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#140573547
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 13:00:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.14274
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 13:52:11
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.14417
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
3.99 USD
15.07.2020 08:25:27
15.07.2020 13:19:30
Bán
0.25
1807.19
1806.67
Lợi nhuận
8.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140530189
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 08:25:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1807.19
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 13:19:30
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1806.67
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
8.00 USD
15.07.2020 04:20:36
15.07.2020 13:00:17
Mua
0.03
0.94028
0.9399
Lợi nhuận
-1.51 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#140506223
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 04:20:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.94028
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 13:00:17
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.9399
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-1.51 USD
15.07.2020 04:20:28
15.07.2020 13:00:12
Mua
0.03
1.14124
1.14273
Lợi nhuận
4.17 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#140506180
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 04:20:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.14124
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 13:00:12
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.14273
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
4.17 USD
15.07.2020 06:23:26
15.07.2020 08:32:31
Bán
0.25
1808.79
1807.52
Lợi nhuận
26.75 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140515762
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 06:23:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1808.79
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
31.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 08:32:31
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1807.52
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
26.75 USD
15.07.2020 05:48:13
15.07.2020 08:31:31
Bán
2.22
1808.72
1807.94
Lợi nhuận
128.76 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140514057
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 05:48:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1808.72
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
173.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 08:31:31
Khối lượng giao dịch
2.22
Ngoài
1807.94
Phí hoa hồng
-44.40 USD
Lợi nhuận
128.76 USD
15.07.2020 06:06:25
15.07.2020 08:31:28
Bán
0.25
1809.73
1808
Lợi nhuận
38.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140514933
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 06:06:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1809.73
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
43.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 08:31:28
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1808
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
38.25 USD
15.07.2020 06:23:03
15.07.2020 08:31:27
Bán
0.5
1808.86
1808
Lợi nhuận
33.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140515747
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 06:23:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1808.86
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
43.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 08:31:27
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1808
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
33.00 USD
15.07.2020 06:06:15
15.07.2020 08:31:24
Bán
0.25
1809.81
1808.02
Lợi nhuận
39.75 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140514921
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 06:06:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1809.81
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
44.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 08:31:24
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1808.02
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
39.75 USD
15.07.2020 05:55:01
15.07.2020 08:31:20
Bán
0.25
1809.32
1807.94
Lợi nhuận
29.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140514320
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 05:55:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1809.32
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
34.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 08:31:20
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1807.94
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
29.50 USD
15.07.2020 01:56:48
15.07.2020 04:20:21
Mua
0.03
1.1409
1.14123
Lợi nhuận
0.69 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#140479950
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 01:56:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1409
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 04:20:21
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.14123
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.69 USD
15.07.2020 01:56:54
15.07.2020 04:20:15
Mua
0.03
0.93946
0.94025
Lợi nhuận
2.22 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#140479967
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 01:56:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.93946
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 04:20:15
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.94025
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.22 USD
14.07.2020 22:09:08
15.07.2020 03:43:25
Bán
3
1808.67
1808.17
Lợi nhuận
81.79 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140475182
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 22:09:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1808.67
Phí qua đêm
-8.21 USD
Tổng cộng
150.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 03:43:25
Khối lượng giao dịch
3
Ngoài
1808.17
Phí hoa hồng
-60.00 USD
Lợi nhuận
81.79 USD
14.07.2020 18:58:04
15.07.2020 01:56:36
Mua
0.03
1.14053
1.14091
Lợi nhuận
0.62 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#140449806
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 18:58:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.14053
Phí qua đêm
-0.22 USD
Tổng cộng
1.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 01:56:36
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.14091
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.62 USD
14.07.2020 18:58:12
15.07.2020 01:56:31
Mua
0.03
0.93867
0.93941
Lợi nhuận
2.12 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#140449815
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 18:58:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.93867
Phí qua đêm
0.06 USD
Tổng cộng
2.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 01:56:31
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.93941
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.12 USD
14.07.2020 23:02:45
14.07.2020 23:21:54
Bán
1
1810.21
1809.03
Lợi nhuận
98.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140476307
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 23:02:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1810.21
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
118.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.07.2020 23:21:54
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1809.03
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
98.00 USD
14.07.2020 20:25:22
14.07.2020 21:38:22
Bán
3
1809.72
1808.74
Lợi nhuận
234.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140466247
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 20:25:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1809.72
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
294.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.07.2020 21:38:22
Khối lượng giao dịch
3
Ngoài
1808.74
Phí hoa hồng
-60.00 USD
Lợi nhuận
234.00 USD
23.06.2020 15:29:44
14.07.2020 18:58:00
Mua
0.03
1.13204
1.14051
Lợi nhuận
21.83 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#138400225
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 15:29:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13204
Phí qua đêm
-3.28 USD
Tổng cộng
25.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.07.2020 18:58:00
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.14051
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
21.83 USD
23.06.2020 15:29:51
14.07.2020 18:57:56
Mua
0.03
0.94521
0.93875
Lợi nhuận
-20.59 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#138400258
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 15:29:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.94521
Phí qua đêm
0.35 USD
Tổng cộng
-20.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.07.2020 18:57:56
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.93875
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-20.59 USD
10.07.2020 14:30:58
13.07.2020 01:57:45
Mua
0.06
0.9414
0.94027
Lợi nhuận
-7.78 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#140142705
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 14:30:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.9414
Phí qua đêm
0.03 USD
Tổng cộng
-7.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 01:57:45
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
0.94027
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-7.78 USD
10.07.2020 14:30:52
13.07.2020 01:57:39
Mua
0.06
1.12959
1.13154
Lợi nhuận
10.79 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#140142690
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 14:30:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12959
Phí qua đêm
-0.31 USD
Tổng cộng
11.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 01:57:39
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
1.13154
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
10.79 USD
10.07.2020 11:14:12
10.07.2020 14:30:36
Mua
0.06
0.94212
0.94137
Lợi nhuận
-5.38 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#140115304
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 11:14:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.94212
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 14:30:36
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
0.94137
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-5.38 USD
10.07.2020 11:14:05
10.07.2020 14:30:31
Mua
0.06
1.12859
1.12962
Lợi nhuận
5.58 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#140115289
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 11:14:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12859
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 14:30:31
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
1.12962
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
5.58 USD
09.07.2020 18:28:34
10.07.2020 11:13:52
Mua
0.06
1.13015
1.12853
Lợi nhuận
-10.63 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#140028205
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 18:28:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13015
Phí qua đêm
-0.31 USD
Tổng cộng
-9.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 11:13:52
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
1.12853
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-10.63 USD
09.07.2020 18:28:43
10.07.2020 11:13:47
Mua
0.06
0.93964
0.94216
Lợi nhuận
15.48 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#140028218
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 18:28:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.93964
Phí qua đêm
0.03 USD
Tổng cộng
16.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 11:13:47
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
0.94216
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
15.48 USD
09.07.2020 18:19:40
09.07.2020 18:28:20
Mua
0.06
0.94019
0.93961
Lợi nhuận
-4.30 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#140027377
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 18:19:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.94019
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 18:28:20
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
0.93961
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-4.30 USD
09.07.2020 18:19:31
09.07.2020 18:28:15
Mua
0.06
1.12895
1.13016
Lợi nhuận
6.66 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#140027352
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 18:19:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12895
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 18:28:15
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
1.13016
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
6.66 USD
09.07.2020 05:37:07
09.07.2020 07:01:08
Mua
0.06
0.9376
0.93681
Lợi nhuận
-5.66 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#139961262
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 05:37:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.9376
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 07:01:08
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
0.93681
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-5.66 USD
09.07.2020 05:36:58
09.07.2020 07:01:04
Mua
0.06
1.13437
1.13635
Lợi nhuận
11.28 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#139961255
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 05:36:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13437
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 07:01:04
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
1.13635
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
11.28 USD
08.07.2020 17:37:32
09.07.2020 05:36:46
Mua
0.06
0.93765
0.93755
Lợi nhuận
-1.16 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#139906558
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 17:37:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.93765
Phí qua đêm
0.08 USD
Tổng cộng
-0.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 05:36:46
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
0.93755
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-1.16 USD
08.07.2020 17:37:22
09.07.2020 05:36:40
Mua
0.06
1.13379
1.13439
Lợi nhuận
2.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#139906537
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 17:37:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13379
Phí qua đêm
-0.92 USD
Tổng cộng
3.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 05:36:40
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
1.13439
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
2.08 USD