Chế độ demo
04.09.2019 21:20:03
17.10.2019 14:16:15
Bán
0.24
106.395
108.722
Lợi nhuận
-651.49 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#111582147
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 21:20:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.395
Phí qua đêm
-135.41 USD
Tổng cộng
-513.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.10.2019 14:16:15
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
108.722
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
-651.49 USD
16.10.2019 17:36:27
17.10.2019 14:15:59
Bán
0.28
108.812
108.721
Lợi nhuận
10.21 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#117067507
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2019 17:36:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.812
Phí qua đêm
-10.43 USD
Tổng cộng
23.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.10.2019 14:15:59
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
108.721
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
10.21 USD
16.10.2019 09:15:12
16.10.2019 10:35:13
Bán
0.5
1.10444
1.10349
Lợi nhuận
42.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#116919802
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2019 09:15:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10444
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
47.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2019 10:35:13
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.10349
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
42.50 USD
15.10.2019 19:41:42
16.10.2019 06:31:27
Bán
0.36
108.852
108.673
Lợi nhuận
51.24 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#116919334
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 19:41:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.852
Phí qua đêm
-4.46 USD
Tổng cộng
59.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2019 06:31:27
Khối lượng giao dịch
0.36
Ngoài
108.673
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
51.24 USD
15.10.2019 12:34:32
15.10.2019 19:41:27
Mua
0.32
1.10125
1.1021
Lợi nhuận
24.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#116809170
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 12:34:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10125
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
27.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2019 19:41:27
Khối lượng giao dịch
0.32
Ngoài
1.1021
Phí hoa hồng
-3.20 USD
Lợi nhuận
24.00 USD
15.10.2019 17:56:14
15.10.2019 19:41:21
Bán
0.28
1.10445
1.10214
Lợi nhuận
61.88 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#116809086
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 17:56:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10445
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
64.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2019 19:41:21
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
1.10214
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
61.88 USD
14.10.2019 18:12:54
15.10.2019 12:52:11
Bán
0.32
108.427
108.278
Lợi nhuận
36.84 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#116688272
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2019 18:12:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.427
Phí qua đêm
-3.99 USD
Tổng cộng
44.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2019 12:52:11
Khối lượng giao dịch
0.32
Ngoài
108.278
Phí hoa hồng
-3.20 USD
Lợi nhuận
36.84 USD
11.10.2019 13:28:44
14.10.2019 10:38:33
Bán
0.36
1.10278
1.10175
Lợi nhuận
35.53 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#116501536
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 13:28:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10278
Phí qua đêm
2.05 USD
Tổng cộng
37.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2019 10:38:33
Khối lượng giao dịch
0.36
Ngoài
1.10175
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
35.53 USD
11.10.2019 14:07:13
14.10.2019 10:18:49
Mua
0.21
64.086
64.3488
Lợi nhuận
75.20 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#116575828
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 14:07:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
64.086
Phí qua đêm
-4.26 USD
Tổng cộng
85.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2019 10:18:49
Khối lượng giao dịch
0.21
Ngoài
64.3488
Phí hoa hồng
-6.30 USD
Lợi nhuận
75.20 USD
11.10.2019 14:09:00
14.10.2019 10:18:44
Mua
0.36
64.07125
64.3502
Lợi nhuận
137.96 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#114492382
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 14:09:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
64.07125
Phí qua đêm
-7.30 USD
Tổng cộng
156.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2019 10:18:44
Khối lượng giao dịch
0.36
Ngoài
64.3502
Phí hoa hồng
-10.80 USD
Lợi nhuận
137.96 USD
14.10.2019 08:46:42
14.10.2019 10:01:34
Mua
0.16
64.207
64.36125
Lợi nhuận
33.55 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#116656011
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2019 08:46:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
64.207
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
38.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2019 10:01:34
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
64.36125
Phí hoa hồng
-4.80 USD
Lợi nhuận
33.55 USD
11.10.2019 14:49:04
14.10.2019 05:27:30
Bán
0.36
108.468
108.277
Lợi nhuận
55.41 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#115170444
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 14:49:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.468
Phí qua đêm
-4.49 USD
Tổng cộng
63.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2019 05:27:30
Khối lượng giao dịch
0.36
Ngoài
108.277
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
55.41 USD
11.10.2019 14:06:12
14.10.2019 05:27:20
Bán
0.16
0.67978
0.67802
Lợi nhuận
26.46 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#116575612
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 14:06:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67978
Phí qua đêm
-0.10 USD
Tổng cộng
28.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2019 05:27:20
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
0.67802
Phí hoa hồng
-1.60 USD
Lợi nhuận
26.46 USD
11.10.2019 17:00:04
11.10.2019 19:32:06
Bán
0.24
108.495
108.295
Lợi nhuận
41.92 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#116602832
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 17:00:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.495
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
44.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 19:32:06
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
108.295
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
41.92 USD
11.10.2019 16:50:59
11.10.2019 17:43:16
Bán
0.21
1.10625
1.1039
Lợi nhuận
47.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#116602506
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 16:50:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10625
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
49.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 17:43:16
Khối lượng giao dịch
0.21
Ngoài
1.1039
Phí hoa hồng
-2.10 USD
Lợi nhuận
47.25 USD
26.08.2019 10:18:22
11.10.2019 14:20:15
Mua
0.12
1.11282
1.10482
Lợi nhuận
-190.87 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#110644710
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 10:18:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11282
Phí qua đêm
-93.67 USD
Tổng cộng
-96.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 14:20:15
Khối lượng giao dịch
0.12
Ngoài
1.10482
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-190.87 USD
25.09.2019 10:10:15
11.10.2019 12:53:15
Mua
0.18
0.67811
0.67927
Lợi nhuận
2.01 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#114358081
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2019 10:10:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67811
Phí qua đêm
-17.07 USD
Tổng cộng
20.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 12:53:15
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
0.67927
Phí hoa hồng
-1.80 USD
Lợi nhuận
2.01 USD
25.09.2019 14:21:20
11.10.2019 10:38:05
Mua
0.25
0.67712
0.67858
Lợi nhuận
10.39 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#114207805
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2019 14:21:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67712
Phí qua đêm
-23.61 USD
Tổng cộng
36.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 10:38:05
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
0.67858
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
10.39 USD
10.10.2019 10:31:14
11.10.2019 00:27:19
Bán
0.25
1.10175
1.10082
Lợi nhuận
22.18 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#115497258
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 10:31:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10175
Phí qua đêm
1.43 USD
Tổng cộng
23.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 00:27:19
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1.10082
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
22.18 USD
10.10.2019 11:17:53
10.10.2019 18:49:08
Bán
0.24
1.10198
1.10132
Lợi nhuận
13.44 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#116361130
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 11:17:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10198
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 18:49:08
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.10132
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
13.44 USD
10.10.2019 12:57:28
10.10.2019 18:48:53
Bán
0.28
1.10321
1.10129
Lợi nhuận
50.96 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#113914620
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 12:57:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10321
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
53.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 18:48:53
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
1.10129
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
50.96 USD
10.10.2019 16:08:13
10.10.2019 18:06:19
Bán
0.12
1.1022
1.10071
Lợi nhuận
16.68 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#116412165
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 16:08:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1022
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
17.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 18:06:19
Khối lượng giao dịch
0.12
Ngoài
1.10071
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
16.68 USD
10.10.2019 04:39:09
10.10.2019 10:27:41
Bán
0.25
107.725
107.477
Lợi nhuận
55.19 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#116275762
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 04:39:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.725
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
57.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 10:27:41
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
107.477
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
55.19 USD
09.10.2019 19:49:29
10.10.2019 10:27:34
Mua
0.25
0.67265
0.67495
Lợi nhuận
51.06 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#116259442
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2019 19:49:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67265
Phí qua đêm
-3.94 USD
Tổng cộng
57.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 10:27:34
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
0.67495
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
51.06 USD
08.10.2019 17:29:27
09.10.2019 13:25:59
Mua
0.18
0.67346
0.67453
Lợi nhuận
16.51 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#116081457
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 17:29:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67346
Phí qua đêm
-0.95 USD
Tổng cộng
19.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2019 13:25:59
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
0.67453
Phí hoa hồng
-1.80 USD
Lợi nhuận
16.51 USD
08.10.2019 18:10:31
09.10.2019 07:44:35
Mua
0.24
1.09532
1.09629
Lợi nhuận
16.97 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#115847490
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 18:10:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09532
Phí qua đêm
-3.91 USD
Tổng cộng
23.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2019 07:44:35
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.09629
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
16.97 USD
08.10.2019 21:17:14
09.10.2019 02:26:39
Mua
0.25
1.09494
1.09607
Lợi nhuận
21.68 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#116111896
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 21:17:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09494
Phí qua đêm
-4.07 USD
Tổng cộng
28.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2019 02:26:39
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1.09607
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
21.68 USD
08.10.2019 21:04:09
08.10.2019 23:38:09
Bán
0.25
107.248
107.064
Lợi nhuận
40.46 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#116109144
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 21:04:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.248
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
42.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 23:38:09
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
107.064
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
40.46 USD
08.10.2019 17:30:04
08.10.2019 19:13:54
Mua
0.18
106.946
107.1
Lợi nhuận
24.08 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#116081636
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 17:30:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.946
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 19:13:54
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
107.1
Phí hoa hồng
-1.80 USD
Lợi nhuận
24.08 USD
07.10.2019 23:59:29
08.10.2019 11:56:33
Bán
0.18
107.248
107.134
Lợi nhuận
15.08 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#115883474
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2019 23:59:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.248
Phí qua đêm
-2.27 USD
Tổng cộng
19.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 11:56:33
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
107.134
Phí hoa hồng
-1.80 USD
Lợi nhuận
15.08 USD
07.10.2019 19:33:04
08.10.2019 07:59:57
Mua
0.18
0.67361
0.67478
Lợi nhuận
18.31 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#115848117
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2019 19:33:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67361
Phí qua đêm
-0.95 USD
Tổng cộng
21.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 07:59:57
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
0.67478
Phí hoa hồng
-1.80 USD
Lợi nhuận
18.31 USD
07.10.2019 15:59:26
07.10.2019 19:28:35
Bán
0.25
1.09975
1.09825
Lợi nhuận
35.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#115547365
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2019 15:59:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09975
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
37.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.10.2019 19:28:35
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1.09825
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
35.00 USD
03.10.2019 18:35:34
07.10.2019 11:44:28
Bán
0.16
0.6749
0.67366
Lợi nhuận
18.04 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#115463623
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 18:35:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6749
Phí qua đêm
-0.20 USD
Tổng cộng
19.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.10.2019 11:44:28
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
0.67366
Phí hoa hồng
-1.60 USD
Lợi nhuận
18.04 USD
30.09.2019 12:08:17
04.10.2019 16:06:04
Bán
0.18
64.731
64.598
Lợi nhuận
41.60 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#114937711
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2019 12:08:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
64.731
Phí qua đêm
9.94 USD
Tổng cộng
37.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.10.2019 16:06:04
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
64.598
Phí hoa hồng
-5.40 USD
Lợi nhuận
41.60 USD
03.10.2019 17:00:16
04.10.2019 00:10:01
Mua
0.36
106.875
106.904
Lợi nhuận
7.48 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#115352311
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 17:00:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.875
Phí qua đêm
1.31 USD
Tổng cộng
9.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.10.2019 00:10:01
Khối lượng giao dịch
0.36
Ngoài
106.904
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
7.48 USD
09.09.2019 12:35:39
03.10.2019 17:00:16
Bán
0.24
107.021
106.871
Lợi nhuận
-46.87 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#112492929
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 12:35:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.021
Phí qua đêm
-78.16 USD
Tổng cộng
33.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 17:00:16
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
106.871
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
-46.87 USD
01.10.2019 08:54:30
03.10.2019 14:39:00
Mua
0.16
0.67112
0.67237
Lợi nhuận
15.04 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#111882683
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 08:54:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67112
Phí qua đêm
-3.36 USD
Tổng cộng
20.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 14:39:00
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
0.67237
Phí hoa hồng
-1.60 USD
Lợi nhuận
15.04 USD
01.10.2019 13:54:17
03.10.2019 14:38:51
Bán
0.18
65.1027
65.0775
Lợi nhuận
8.20 USD
USDRUB
Thỏa thuận
#115170833
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 13:54:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
65.1027
Phí qua đêm
6.63 USD
Tổng cộng
6.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 14:38:51
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
65.0775
Phí hoa hồng
-5.40 USD
Lợi nhuận
8.20 USD
03.10.2019 03:37:24
03.10.2019 06:44:07
Mua
0.36
107.021
107.157
Lợi nhuận
42.09 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#114427640
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 03:37:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.021
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
45.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 06:44:07
Khối lượng giao dịch
0.36
Ngoài
107.157
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
42.09 USD
25.09.2019 14:55:58
02.10.2019 20:32:20
Bán
0.21
107.407
107.107
Lợi nhuận
38.32 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#114361264
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2019 14:55:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.407
Phí qua đêm
-18.40 USD
Tổng cộng
58.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 20:32:20
Khối lượng giao dịch
0.21
Ngoài
107.107
Phí hoa hồng
-2.10 USD
Lợi nhuận
38.32 USD
02.10.2019 12:21:25
02.10.2019 17:10:33
Mua
0.28
0.66725
0.66982
Lợi nhuận
69.16 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#115205459
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 12:21:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66725
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
71.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 17:10:33
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
0.66982
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
69.16 USD
01.10.2019 13:53:17
02.10.2019 04:58:58
Mua
0.2
0.66972
0.67138
Lợi nhuận
30.15 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#115170583
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 13:53:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66972
Phí qua đêm
-1.05 USD
Tổng cộng
33.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 04:58:58
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.67138
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
30.15 USD
01.10.2019 15:31:09
01.10.2019 18:22:51
Mua
0.25
0.66912
0.66975
Lợi nhuận
13.25 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#111838745
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 15:31:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66912
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 18:22:51
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
0.66975
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
13.25 USD
30.09.2019 00:16:37
01.10.2019 17:41:59
Bán
0.25
107.997
107.872
Lợi nhuận
23.35 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#114782526
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2019 00:16:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.997
Phí qua đêm
-3.12 USD
Tổng cộng
28.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 17:41:59
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
107.872
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
23.35 USD
30.09.2019 14:23:00
01.10.2019 17:40:51
Mua
0.36
1.0909
1.09155
Lợi nhuận
13.94 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#114808488
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2019 14:23:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0909
Phí qua đêm
-5.86 USD
Tổng cộng
23.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 17:40:51
Khối lượng giao dịch
0.36
Ngoài
1.09155
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
13.94 USD
30.09.2019 15:13:44
01.10.2019 17:40:44
Mua
0.36
1.09048
1.0915
Lợi nhuận
27.26 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#114614608
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2019 15:13:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09048
Phí qua đêm
-5.86 USD
Tổng cộng
36.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 17:40:44
Khối lượng giao dịch
0.36
Ngoài
1.0915
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
27.26 USD
30.09.2019 20:15:29
01.10.2019 17:40:35
Bán
0.36
108.175
107.867
Lợi nhuận
94.69 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#114782249
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2019 20:15:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.175
Phí qua đêm
-4.50 USD
Tổng cộng
102.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 17:40:35
Khối lượng giao dịch
0.36
Ngoài
107.867
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
94.69 USD
01.10.2019 11:38:59
01.10.2019 13:43:20
Bán
0.36
108.445
108.257
Lợi nhuận
58.92 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#113661643
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 11:38:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.445
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
62.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 13:43:20
Khối lượng giao dịch
0.36
Ngoài
108.257
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
58.92 USD
26.09.2019 20:29:06
01.10.2019 12:05:01
Mua
0.1
8014.1
8384.75
Lợi nhuận
35.93 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#114581471
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2019 20:29:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
8014.1
Phí qua đêm
-0.14 USD
Tổng cộng
37.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 12:05:01
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
8384.75
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
35.93 USD
30.09.2019 08:59:12
30.09.2019 16:56:53
Mua
0.36
0.67475
0.67609
Lợi nhuận
44.64 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#114747052
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2019 08:59:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67475
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
48.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 16:56:53
Khối lượng giao dịch
0.36
Ngoài
0.67609
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
44.64 USD