Chế độ demo
10.01.2020 19:42:48
17.01.2020 15:33:29
Bán
0.24
1.11225
1.11026
Lợi nhuận
52.07 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#123936433
Ngày và giờ mở cửa
10.01.2020 19:42:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11225
Phí qua đêm
6.71 USD
Tổng cộng
47.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 15:33:29
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.11026
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
52.07 USD
15.01.2020 21:12:19
16.01.2020 20:08:28
Bán
0.28
0.69037
0.68926
Lợi nhuận
26.39 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#124327096
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2020 21:12:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69037
Phí qua đêm
-1.89 USD
Tổng cộng
31.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 20:08:28
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
0.68926
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
26.39 USD
15.01.2020 13:44:47
16.01.2020 18:03:47
Bán
0.28
1.11494
1.11371
Lợi nhuận
34.82 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124267066
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2020 13:44:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11494
Phí qua đêm
3.18 USD
Tổng cộng
34.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 18:03:47
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
1.11371
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
34.82 USD
16.01.2020 14:32:40
16.01.2020 18:02:31
Bán
0.48
1.11721
1.11407
Lợi nhuận
145.92 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124098374
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 14:32:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11721
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
150.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 18:02:31
Khối lượng giao dịch
0.48
Ngoài
1.11407
Phí hoa hồng
-4.80 USD
Lợi nhuận
145.92 USD
16.01.2020 13:42:22
16.01.2020 17:18:19
Bán
0.28
0.69275
0.68975
Lợi nhuận
81.20 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#124384107
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 13:42:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69275
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
84.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 17:18:19
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
0.68975
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
81.20 USD
15.01.2020 20:25:15
15.01.2020 22:36:17
Bán
0.28
1.11567
1.11499
Lợi nhuận
16.24 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124321276
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2020 20:25:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11567
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
19.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.01.2020 22:36:17
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
1.11499
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
16.24 USD
15.01.2020 18:43:47
15.01.2020 21:07:08
Bán
0.28
0.69121
0.69028
Lợi nhuận
23.24 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#124172481
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2020 18:43:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69121
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
26.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.01.2020 21:07:08
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
0.69028
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
23.24 USD
14.01.2020 02:12:00
15.01.2020 12:25:40
Bán
0.32
110.095
109.888
Lợi nhuận
53.88 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124039034
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 02:12:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.095
Phí qua đêm
-3.20 USD
Tổng cộng
60.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.01.2020 12:25:40
Khối lượng giao dịch
0.32
Ngoài
109.888
Phí hoa hồng
-3.20 USD
Lợi nhuận
53.88 USD
13.01.2020 11:25:02
14.01.2020 03:48:21
Bán
0.24
0.69095
0.68872
Lợi nhuận
50.60 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#123976480
Ngày và giờ mở cửa
13.01.2020 11:25:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69095
Phí qua đêm
-0.52 USD
Tổng cộng
53.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.01.2020 03:48:21
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
0.68872
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
50.60 USD
09.01.2020 18:08:31
10.01.2020 20:26:30
Mua
0.28
7892.97
8070.9
Lợi nhuận
46.95 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#123858436
Ngày và giờ mở cửa
09.01.2020 18:08:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
7892.97
Phí qua đêm
-0.07 USD
Tổng cộng
49.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.01.2020 20:26:30
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
8070.9
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
46.95 USD
09.01.2020 20:08:00
10.01.2020 20:26:19
Mua
0.18
7818.29
8065
Lợi nhuận
42.56 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#123869300
Ngày và giờ mở cửa
09.01.2020 20:08:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
7818.29
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
44.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.01.2020 20:26:19
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
8065
Phí hoa hồng
-1.80 USD
Lợi nhuận
42.56 USD
10.01.2020 10:30:38
10.01.2020 19:04:31
Mua
0.18
1.11011
1.11211
Lợi nhuận
34.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#123869465
Ngày và giờ mở cửa
10.01.2020 10:30:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11011
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
36.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.01.2020 19:04:31
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
1.11211
Phí hoa hồng
-1.80 USD
Lợi nhuận
34.20 USD
26.12.2019 01:34:18
10.01.2020 13:01:50
Bán
0.18
1.10945
1.10867
Lợi nhuận
26.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#122697331
Ngày và giờ mở cửa
26.12.2019 01:34:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10945
Phí qua đêm
14.56 USD
Tổng cộng
14.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.01.2020 13:01:50
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
1.10867
Phí hoa hồng
-1.80 USD
Lợi nhuận
26.80 USD
27.12.2019 06:48:23
08.01.2020 20:42:20
Bán
0.32
1.11212
1.11154
Lợi nhuận
33.57 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#122585250
Ngày và giờ mở cửa
27.12.2019 06:48:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11212
Phí qua đêm
18.21 USD
Tổng cộng
18.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 20:42:20
Khối lượng giao dịch
0.32
Ngoài
1.11154
Phí hoa hồng
-3.20 USD
Lợi nhuận
33.57 USD
08.01.2020 11:18:03
08.01.2020 20:42:01
Bán
0.18
8272.78
8076.87
Lợi nhuận
33.46 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#123697103
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 11:18:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
8272.78
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
35.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 20:42:01
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
8076.87
Phí hoa hồng
-1.80 USD
Lợi nhuận
33.46 USD
30.12.2019 16:34:23
08.01.2020 20:41:43
Mua
0.28
109.021
109.152
Lợi nhuận
39.86 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#122658053
Ngày và giờ mở cửa
30.12.2019 16:34:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.021
Phí qua đêm
9.06 USD
Tổng cộng
33.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 20:41:43
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
109.152
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
39.86 USD
09.12.2019 17:54:44
07.01.2020 20:29:46
Mua
0.25
7501
8021
Lợi nhuận
125.72 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#121711185
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2019 17:54:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
7501
Phí qua đêm
-1.78 USD
Tổng cộng
130.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 20:29:46
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
8021
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
125.72 USD
27.12.2019 14:56:20
07.01.2020 20:26:46
Mua
0.28
7243.96
7979
Lợi nhuận
202.24 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#122914299
Ngày và giờ mở cửa
27.12.2019 14:56:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
7243.96
Phí qua đêm
-0.77 USD
Tổng cộng
205.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 20:26:46
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
7979
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
202.24 USD
02.01.2020 17:26:59
07.01.2020 19:02:30
Mua
0.28
108.402
108.535
Lợi nhuận
34.54 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#120398714
Ngày và giờ mở cửa
02.01.2020 17:26:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.402
Phí qua đêm
3.03 USD
Tổng cộng
34.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 19:02:30
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
108.535
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
34.54 USD
03.01.2020 17:24:45
07.01.2020 19:02:23
Bán
0.12
1.11627
1.11389
Lợi nhuận
28.72 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#123423784
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2020 17:24:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11627
Phí qua đêm
1.36 USD
Tổng cộng
28.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 19:02:23
Khối lượng giao dịch
0.12
Ngoài
1.11389
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
28.72 USD
23.12.2019 03:31:46
07.01.2020 13:32:58
Bán
0.18
0.69075
0.68719
Lợi nhuận
60.65 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#122597652
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2019 03:31:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69075
Phí qua đêm
-1.63 USD
Tổng cộng
64.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 13:32:58
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
0.68719
Phí hoa hồng
-1.80 USD
Lợi nhuận
60.65 USD
26.12.2019 17:10:47
07.01.2020 08:01:20
Bán
0.32
0.69375
0.69075
Lợi nhuận
90.89 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#122668702
Ngày và giờ mở cửa
26.12.2019 17:10:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69375
Phí qua đêm
-1.91 USD
Tổng cộng
96.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 08:01:20
Khối lượng giao dịch
0.32
Ngoài
0.69075
Phí hoa hồng
-3.20 USD
Lợi nhuận
90.89 USD
06.01.2020 00:45:05
06.01.2020 02:50:24
Mua
0.16
107.844
108.079
Lợi nhuận
33.19 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#123468988
Ngày và giờ mở cửa
06.01.2020 00:45:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.844
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
34.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.01.2020 02:50:24
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
108.079
Phí hoa hồng
-1.60 USD
Lợi nhuận
33.19 USD
06.01.2020 00:00:05
06.01.2020 02:50:09
Mua
0.36
107.925
108.111
Lợi nhuận
58.34 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#123461774
Ngày và giờ mở cửa
06.01.2020 00:00:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.925
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
61.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.01.2020 02:50:09
Khối lượng giao dịch
0.36
Ngoài
108.111
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
58.34 USD
03.01.2020 20:23:10
03.01.2020 22:16:33
Mua
0.48
107.912
108.064
Lợi nhuận
62.72 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#118970216
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2020 20:23:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.912
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
67.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.01.2020 22:16:33
Khối lượng giao dịch
0.48
Ngoài
108.064
Phí hoa hồng
-4.80 USD
Lợi nhuận
62.72 USD
03.01.2020 04:29:18
03.01.2020 16:50:10
Mua
0.28
108.075
108.22
Lợi nhuận
34.72 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#120045256
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2020 04:29:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.075
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
37.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.01.2020 16:50:10
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
108.22
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
34.72 USD
27.12.2019 12:59:35
03.01.2020 12:59:31
Bán
0.28
1.11485
1.11365
Lợi nhuận
41.99 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#122432247
Ngày và giờ mở cửa
27.12.2019 12:59:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11485
Phí qua đêm
11.19 USD
Tổng cộng
33.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.01.2020 12:59:31
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
1.11365
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
41.99 USD
27.12.2019 14:55:49
03.01.2020 12:13:53
Bán
0.28
1.11547
1.11333
Lợi nhuận
68.31 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#122914231
Ngày và giờ mở cửa
27.12.2019 14:55:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11547
Phí qua đêm
11.19 USD
Tổng cộng
59.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.01.2020 12:13:53
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
1.11333
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
68.31 USD
30.12.2019 04:22:46
03.01.2020 09:20:43
Bán
0.36
1.11975
1.11575
Lợi nhuận
152.71 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#122159136
Ngày và giờ mở cửa
30.12.2019 04:22:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11975
Phí qua đêm
12.31 USD
Tổng cộng
144.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.01.2020 09:20:43
Khối lượng giao dịch
0.36
Ngoài
1.11575
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
152.71 USD
02.01.2020 17:32:20
03.01.2020 01:16:41
Mua
0.48
108.295
108.595
Lợi nhuận
129.52 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#120379290
Ngày và giờ mở cửa
02.01.2020 17:32:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.295
Phí qua đêm
1.72 USD
Tổng cộng
132.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.01.2020 01:16:41
Khối lượng giao dịch
0.48
Ngoài
108.595
Phí hoa hồng
-4.80 USD
Lợi nhuận
129.52 USD
31.12.2019 13:46:31
02.01.2020 06:57:25
Bán
0.18
1.12275
1.12025
Lợi nhuận
47.31 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#109117888
Ngày và giờ mở cửa
31.12.2019 13:46:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12275
Phí qua đêm
4.11 USD
Tổng cộng
45.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.01.2020 06:57:25
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
1.12025
Phí hoa hồng
-1.80 USD
Lợi nhuận
47.31 USD
30.12.2019 17:15:21
30.12.2019 18:19:16
Mua
0.35
108.775
108.881
Lợi nhuận
30.57 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#122102754
Ngày và giờ mở cửa
30.12.2019 17:15:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.775
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
34.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.12.2019 18:19:16
Khối lượng giao dịch
0.35
Ngoài
108.881
Phí hoa hồng
-3.50 USD
Lợi nhuận
30.57 USD
12.12.2019 23:52:26
27.12.2019 22:17:27
Bán
0.15
109.287
109.405
Lợi nhuận
-40.32 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#122096645
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 23:52:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.287
Phí qua đêm
-22.64 USD
Tổng cộng
-16.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.12.2019 22:17:27
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
109.405
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
-40.32 USD
26.12.2019 02:54:37
27.12.2019 22:17:22
Bán
0.18
109.495
109.405
Lợi nhuận
11.20 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#122658013
Ngày và giờ mở cửa
26.12.2019 02:54:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.495
Phí qua đêm
-1.81 USD
Tổng cộng
14.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.12.2019 22:17:22
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
109.405
Phí hoa hồng
-1.80 USD
Lợi nhuận
11.20 USD
27.12.2019 14:55:16
27.12.2019 22:17:13
Bán
0.21
109.5
109.403
Lợi nhuận
16.52 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#122914171
Ngày và giờ mở cửa
27.12.2019 14:55:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.12.2019 22:17:13
Khối lượng giao dịch
0.21
Ngoài
109.403
Phí hoa hồng
-2.10 USD
Lợi nhuận
16.52 USD
23.12.2019 17:02:33
24.12.2019 13:21:34
Bán
0.21
1.10875
1.10712
Lợi nhuận
33.33 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#122657909
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2019 17:02:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10875
Phí qua đêm
1.20 USD
Tổng cộng
34.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.12.2019 13:21:34
Khối lượng giao dịch
0.21
Ngoài
1.10712
Phí hoa hồng
-2.10 USD
Lợi nhuận
33.33 USD
23.12.2019 13:39:46
23.12.2019 15:17:51
Bán
0.35
0.69275
0.69207
Lợi nhuận
20.30 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#122597686
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2019 13:39:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69275
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
23.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.12.2019 15:17:51
Khối lượng giao dịch
0.35
Ngoài
0.69207
Phí hoa hồng
-3.50 USD
Lợi nhuận
20.30 USD
20.12.2019 20:08:38
23.12.2019 07:35:02
Mua
0.15
7230.04
7588.53
Lợi nhuận
52.16 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#122608976
Ngày và giờ mở cửa
20.12.2019 20:08:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
7230.04
Phí qua đêm
-0.11 USD
Tổng cộng
53.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.12.2019 07:35:02
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
7588.53
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
52.16 USD
20.12.2019 20:08:01
20.12.2019 22:45:34
Mua
0.15
1.10704
1.10771
Lợi nhuận
8.55 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#122608952
Ngày và giờ mở cửa
20.12.2019 20:08:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10704
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2019 22:45:34
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.10771
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
8.55 USD
10.12.2019 13:14:54
20.12.2019 20:07:36
Bán
0.25
1.10825
1.10702
Lợi nhuận
45.39 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121746867
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2019 13:14:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10825
Phí qua đêm
17.14 USD
Tổng cộng
30.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2019 20:07:36
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1.10702
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
45.39 USD
11.12.2019 16:14:03
20.12.2019 20:07:23
Bán
0.36
1.10925
1.10704
Lợi nhuận
98.53 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121944467
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 16:14:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10925
Phí qua đêm
22.57 USD
Tổng cộng
79.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2019 20:07:23
Khối lượng giao dịch
0.36
Ngoài
1.10704
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
98.53 USD
11.12.2019 21:15:21
20.12.2019 13:18:34
Bán
0.45
1.1111
1.1096
Lợi nhuận
91.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121670743
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 21:15:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1111
Phí qua đêm
28.25 USD
Tổng cộng
67.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2019 13:18:34
Khối lượng giao dịch
0.45
Ngoài
1.1096
Phí hoa hồng
-4.50 USD
Lợi nhuận
91.25 USD
20.12.2019 10:01:11
20.12.2019 13:14:19
Bán
0.28
1.11218
1.11018
Lợi nhuận
53.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#122563927
Ngày và giờ mở cửa
20.12.2019 10:01:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11218
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
56.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2019 13:14:19
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
1.11018
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
53.20 USD
11.12.2019 21:42:58
19.12.2019 15:17:46
Bán
0.48
1.11175
1.11125
Lợi nhuận
46.58 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121562975
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 21:42:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11175
Phí qua đêm
27.38 USD
Tổng cộng
24.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.12.2019 15:17:46
Khối lượng giao dịch
0.48
Ngoài
1.11125
Phí hoa hồng
-4.80 USD
Lợi nhuận
46.58 USD
16.12.2019 20:30:37
19.12.2019 01:31:47
Mua
0.25
7075
7293.45
Lợi nhuận
51.93 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#122231650
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2019 20:30:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
7075
Phí qua đêm
-0.18 USD
Tổng cộng
54.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.12.2019 01:31:47
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
7293.45
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
51.93 USD
17.12.2019 21:29:51
18.12.2019 19:41:45
Mua
0.24
6721
6875.41
Lợi nhuận
34.60 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#122402413
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2019 21:29:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
6721
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
37.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2019 19:41:45
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
6875.41
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
34.60 USD
17.12.2019 11:57:56
18.12.2019 07:20:59
Bán
0.25
1.11472
1.11315
Lợi nhuận
38.18 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#122352298
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2019 11:57:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11472
Phí qua đêm
1.43 USD
Tổng cộng
39.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2019 07:20:59
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1.11315
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
38.18 USD
16.12.2019 20:48:28
17.12.2019 19:32:16
Bán
0.15
109.589
109.491
Lợi nhuận
10.42 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#122275177
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2019 20:48:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.589
Phí qua đêm
-1.51 USD
Tổng cộng
13.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.12.2019 19:32:16
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
109.491
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
10.42 USD
17.12.2019 15:23:44
17.12.2019 18:50:29
Bán
0.24
1.11624
1.1148
Lợi nhuận
32.16 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#122375727
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2019 15:23:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11624
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
34.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.12.2019 18:50:29
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.1148
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
32.16 USD
16.12.2019 15:58:07
17.12.2019 10:45:15
Bán
0.25
1.11495
1.11333
Lợi nhuận
39.43 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#122227212
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2019 15:58:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11495
Phí qua đêm
1.43 USD
Tổng cộng
40.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.12.2019 10:45:15
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1.11333
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
39.43 USD