Chế độ demo
15.08.2019 23:57:13
16.08.2019 09:38:31
Mua
0.02
1.20932
1.21078
Lợi nhuận
2.72 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#109538065
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 23:57:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.20932
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 09:38:31
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21078
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.72 USD
15.08.2019 23:30:05
16.08.2019 09:06:58
Mua
0.02
1.21091
1.21154
Lợi nhuận
1.06 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#109534027
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 23:30:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21091
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 09:06:58
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21154
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.06 USD
05.08.2019 09:11:53
15.08.2019 16:52:13
Bán
0.02
1.11267
1.11155
Lợi nhuận
2.04 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#107968258
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 09:11:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11267
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 16:52:13
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11155
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.04 USD
05.08.2019 17:16:41
15.08.2019 16:52:03
Bán
0.02
1.11992
1.1115
Lợi nhuận
16.64 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#107993353
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 17:16:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11992
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 16:52:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.1115
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
16.64 USD
05.08.2019 14:48:40
15.08.2019 16:52:03
Bán
0.02
1.1175
1.1115
Lợi nhuận
11.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#107985920
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 14:48:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1175
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 16:52:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.1115
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
11.80 USD
05.08.2019 11:46:54
15.08.2019 16:46:02
Bán
0.02
1.11422
1.112
Lợi nhuận
4.24 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#107976871
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 11:46:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11422
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 16:46:02
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.112
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.24 USD
05.08.2019 11:02:14
15.08.2019 16:46:02
Bán
0.02
1.11339
1.112
Lợi nhuận
2.58 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#107974183
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 11:02:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11339
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 16:46:02
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.112
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.58 USD
05.08.2019 09:13:40
07.08.2019 05:05:07
Bán
0.02
1.70733
1.73492
Lợi nhuận
-36.06 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#107969084
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 09:13:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.70733
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-35.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 05:05:07
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.73492
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-36.06 USD
06.08.2019 01:45:45
07.08.2019 05:02:24
Bán
0.02
1.7069
1.73212
Lợi nhuận
-33.05 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#108010480
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2019 01:45:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.7069
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-32.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 05:02:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.73212
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-33.05 USD
02.08.2019 15:40:01
02.08.2019 18:13:45
Bán
0.02
1.32587
1.32245
Lợi nhuận
4.97 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#107903261
Ngày và giờ mở cửa
02.08.2019 15:40:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32587
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.08.2019 18:13:45
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.32245
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.97 USD
02.08.2019 15:32:12
02.08.2019 18:13:21
Bán
0.02
1.32395
1.323
Lợi nhuận
1.24 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#107901434
Ngày và giờ mở cửa
02.08.2019 15:32:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32395
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.08.2019 18:13:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.323
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.24 USD
02.08.2019 15:21:02
02.08.2019 18:13:21
Bán
0.02
1.32429
1.323
Lợi nhuận
1.75 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#107899403
Ngày và giờ mở cửa
02.08.2019 15:21:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32429
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.08.2019 18:13:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.323
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.75 USD
02.08.2019 15:36:02
02.08.2019 18:13:21
Bán
0.02
1.3246
1.323
Lợi nhuận
2.22 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#107902310
Ngày và giờ mở cửa
02.08.2019 15:36:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3246
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.08.2019 18:13:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.323
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.22 USD
02.08.2019 15:15:10
02.08.2019 18:13:21
Bán
0.02
1.32344
1.323
Lợi nhuận
0.47 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#107898468
Ngày và giờ mở cửa
02.08.2019 15:15:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32344
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.08.2019 18:13:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.323
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.47 USD
02.08.2019 09:13:23
02.08.2019 10:31:12
Bán
0.02
70.015
69.901
Lợi nhuận
1.73 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#107840705
Ngày và giờ mở cửa
02.08.2019 09:13:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
70.015
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.08.2019 10:31:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
69.901
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.73 USD
02.08.2019 09:13:00
02.08.2019 10:31:06
Bán
0.02
72.93
72.739
Lợi nhuận
3.17 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#107840294
Ngày và giờ mở cửa
02.08.2019 09:13:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
72.93
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.08.2019 10:31:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
72.739
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.17 USD
02.08.2019 09:11:35
02.08.2019 10:30:56
Bán
0.02
72.936
72.737
Lợi nhuận
3.33 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#107839771
Ngày và giờ mở cửa
02.08.2019 09:11:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
72.936
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.08.2019 10:30:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
72.737
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.33 USD
01.08.2019 21:07:53
01.08.2019 21:38:19
Mua
0.02
1.32192
1.3235
Lợi nhuận
2.19 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#107803962
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 21:07:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.32192
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.08.2019 21:38:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.3235
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.19 USD
01.08.2019 17:53:33
01.08.2019 18:35:51
Bán
0.02
1.3214
1.31982
Lợi nhuận
2.19 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#107765327
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 17:53:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3214
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.08.2019 18:35:51
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.31982
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.19 USD
01.08.2019 17:53:49
01.08.2019 18:35:47
Bán
0.02
1.32145
1.3199
Lợi nhuận
2.15 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#107765635
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 17:53:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32145
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.08.2019 18:35:47
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.3199
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.15 USD
31.07.2019 17:56:25
31.07.2019 21:46:19
Bán
0.02
132.823
132.373
Lợi nhuận
7.87 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#107534297
Ngày và giờ mở cửa
31.07.2019 17:56:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.823
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2019 21:46:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
132.373
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
7.87 USD
31.07.2019 17:32:45
31.07.2019 21:37:36
Bán
0.02
132.522
132.42
Lợi nhuận
1.47 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#107532415
Ngày và giờ mở cửa
31.07.2019 17:32:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.522
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2019 21:37:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
132.42
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.47 USD
31.07.2019 20:41:56
31.07.2019 21:12:09
Mua
0.02
108.545
108.715
Lợi nhuận
2.93 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#107542206
Ngày và giờ mở cửa
31.07.2019 20:41:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.545
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2019 21:12:09
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.715
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.93 USD
30.07.2019 17:47:10
31.07.2019 11:18:38
Mua
0.02
0.68708
0.68907
Lợi nhuận
3.78 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#107341390
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2019 17:47:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68708
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2019 11:18:38
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68907
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.78 USD
30.07.2019 17:31:44
31.07.2019 11:18:33
Mua
0.02
0.68762
0.68906
Lợi nhuận
2.68 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#107339645
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2019 17:31:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68762
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2019 11:18:33
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68906
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.68 USD
30.07.2019 13:01:39
31.07.2019 11:18:28
Mua
0.02
0.68902
0.68906
Lợi nhuận
-0.12 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#107310602
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2019 13:01:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68902
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2019 11:18:28
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68906
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.12 USD
30.07.2019 13:15:13
30.07.2019 17:32:06
Bán
0.02
1.21827
1.21667
Lợi nhuận
3.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#107312356
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2019 13:15:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21827
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2019 17:32:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.21667
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.00 USD
30.07.2019 13:01:05
30.07.2019 17:31:57
Mua
0.02
0.99059
0.99096
Lợi nhuận
0.55 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#107310217
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2019 13:01:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99059
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2019 17:31:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.99096
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.55 USD
26.07.2019 19:56:58
29.07.2019 01:17:16
Bán
0.02
1.31801
1.31657
Lợi nhuận
1.99 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#106894395
Ngày và giờ mở cửa
26.07.2019 19:56:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31801
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.07.2019 01:17:16
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.31657
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.99 USD
26.07.2019 19:56:40
29.07.2019 01:17:09
Bán
0.02
1.31801
1.31652
Lợi nhuận
2.06 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#106893970
Ngày và giờ mở cửa
26.07.2019 19:56:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31801
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.07.2019 01:17:09
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.31652
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.06 USD
25.07.2019 17:40:38
25.07.2019 20:06:56
Mua
0.02
1.31266
1.31667
Lợi nhuận
5.89 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#106625747
Ngày và giờ mở cửa
25.07.2019 17:40:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31266
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.07.2019 20:06:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.31667
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.89 USD
25.07.2019 09:15:53
25.07.2019 20:06:50
Mua
0.02
1.31326
1.31662
Lợi nhuận
4.90 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#106486148
Ngày và giờ mở cửa
25.07.2019 09:15:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31326
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.07.2019 20:06:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.31662
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
25.07.2019 07:42:03
25.07.2019 20:06:43
Mua
0.02
1.31376
1.3166
Lợi nhuận
4.11 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#106479661
Ngày và giờ mở cửa
25.07.2019 07:42:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31376
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.07.2019 20:06:43
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.3166
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.11 USD
24.07.2019 16:51:27
24.07.2019 22:29:27
Bán
0.02
1.11498
1.11334
Lợi nhuận
3.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#106429806
Ngày và giờ mở cửa
24.07.2019 16:51:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11498
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 22:29:27
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11334
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.08 USD
24.07.2019 16:15:37
24.07.2019 16:23:26
Mua
0.01
0.98493
0.98447
Lợi nhuận
-0.57 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#106428353
Ngày và giờ mở cửa
24.07.2019 16:15:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.98493
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 16:23:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.98447
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.57 USD
23.07.2019 22:31:09
24.07.2019 11:30:26
Bán
0.02
108.272
108.047
Lợi nhuận
3.96 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#106370566
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 22:31:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.272
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 11:30:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.047
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.96 USD
23.07.2019 21:41:45
24.07.2019 08:53:31
Bán
0.02
108.238
108.118
Lợi nhuận
2.02 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#106366391
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 21:41:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.238
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 08:53:31
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.118
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.02 USD
23.07.2019 21:28:32
24.07.2019 08:53:25
Bán
0.02
108.201
108.118
Lợi nhuận
1.34 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#106365011
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 21:28:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.201
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 08:53:25
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.118
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.34 USD
23.07.2019 13:14:17
24.07.2019 08:53:19
Bán
0.02
108.187
108.118
Lợi nhuận
1.08 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#106311218
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 13:14:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.187
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 08:53:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.118
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.08 USD
22.07.2019 12:50:39
22.07.2019 15:57:51
Mua
0.02
134.491
134.585
Lợi nhuận
1.34 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#106139645
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2019 12:50:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
134.491
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2019 15:57:51
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
134.585
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.34 USD
19.07.2019 18:35:54
19.07.2019 19:26:37
Bán
0.02
1.6359
1.63449
Lợi nhuận
1.76 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#106062824
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 18:35:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.6359
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 19:26:37
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.63449
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.76 USD
19.07.2019 18:14:45
19.07.2019 19:26:30
Bán
0.02
1.63483
1.63443
Lợi nhuận
0.22 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#106055241
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 18:14:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.63483
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 19:26:30
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.63443
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
19.07.2019 18:00:33
19.07.2019 18:02:56
Mua
0.02
1.25048
1.25082
Lợi nhuận
0.48 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#106049638
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 18:00:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25048
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 18:02:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.25082
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.48 USD
19.07.2019 14:45:22
19.07.2019 17:44:59
Bán
0.02
1.25348
1.251
Lợi nhuận
4.76 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#106028006
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 14:45:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25348
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 17:44:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.251
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.76 USD
18.07.2019 21:10:49
19.07.2019 17:44:59
Bán
0.02
1.24948
1.251
Lợi nhuận
-3.24 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#105956200
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 21:10:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24948
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 17:44:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.251
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.24 USD
19.07.2019 14:40:22
19.07.2019 17:44:59
Bán
0.02
1.25316
1.251
Lợi nhuận
4.12 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#106027178
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 14:40:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25316
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 17:44:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.251
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.12 USD
18.07.2019 21:15:28
19.07.2019 17:44:59
Bán
0.02
1.24993
1.251
Lợi nhuận
-2.34 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#105957607
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 21:15:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24993
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 17:44:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.251
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.34 USD
19.07.2019 09:58:34
19.07.2019 13:57:00
Mua
0.02
1.25203
1.25438
Lợi nhuận
4.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#106014696
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 09:58:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25203
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 13:57:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.25438
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.50 USD
19.07.2019 06:18:08
19.07.2019 09:41:33
Bán
0.02
1.25505
1.25181
Lợi nhuận
6.28 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#105986719
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 06:18:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25505
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 09:41:33
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.25181
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.28 USD
18.07.2019 21:56:56
19.07.2019 09:41:23
Bán
0.02
1.25351
1.2519
Lợi nhuận
3.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#105968592
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 21:56:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25351
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 09:41:23
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.2519
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.02 USD