Chế độ demo
16.10.2020 14:09:40
16.10.2020 14:25:40
Bán
0.01
1.28981
1.2922
Lợi nhuận
-2.49 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149378382
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 14:09:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.28981
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2020 14:25:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2922
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.49 USD
23.09.2020 14:59:55
28.09.2020 13:08:35
Bán
0.01
133.774
135.681
Lợi nhuận
-18.30 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#147529577
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 14:59:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
133.774
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-18.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 13:08:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
135.681
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-18.30 USD
23.09.2020 12:30:36
28.09.2020 13:08:35
Bán
0.05
133.647
135.681
Lợi nhuận
-97.53 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#147513335
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 12:30:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
133.647
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-96.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 13:08:35
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
135.681
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-97.53 USD
25.09.2020 09:57:57
28.09.2020 13:08:35
Bán
0.01
134.479
135.681
Lợi nhuận
-11.61 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#147688704
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2020 09:57:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
134.479
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 13:08:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
135.681
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-11.61 USD
23.09.2020 10:57:01
28.09.2020 13:08:35
Bán
0.03
133.308
135.681
Lợi nhuận
-68.17 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#147504722
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 10:57:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
133.308
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-67.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 13:08:35
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
135.681
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-68.17 USD
23.09.2020 15:56:56
28.09.2020 13:08:35
Bán
0.01
133.988
135.681
Lợi nhuận
-16.27 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#147534770
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 15:56:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
133.988
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-16.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 13:08:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
135.681
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-16.27 USD
21.09.2020 19:46:07
21.09.2020 20:07:49
Bán
0.03
133.985
133.868
Lợi nhuận
2.76 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#147335627
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 19:46:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
133.985
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 20:07:49
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
133.868
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
2.76 USD
21.09.2020 17:48:16
21.09.2020 18:24:41
Mua
0.05
104.483
104.697
Lợi nhuận
9.72 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#147328132
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 17:48:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
104.483
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 18:24:41
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
104.697
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
9.72 USD
21.09.2020 17:40:25
21.09.2020 18:09:11
Mua
0.05
104.532
104.657
Lợi nhuận
5.47 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#147327193
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 17:40:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
104.532
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 18:09:11
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
104.657
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
5.47 USD
21.09.2020 14:42:02
21.09.2020 16:02:32
Bán
0.05
104.11
104.139
Lợi nhuận
-1.89 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#147311556
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 14:42:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.11
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 16:02:32
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
104.139
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-1.89 USD
21.09.2020 14:40:59
21.09.2020 16:02:27
Bán
0.08
1.17895
1.1776
Lợi nhuận
10.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#147311521
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 14:40:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17895
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 16:02:27
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.1776
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
10.00 USD
21.09.2020 14:42:34
21.09.2020 16:02:23
Bán
0.02
133.889
133.789
Lợi nhuận
1.52 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#147311572
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 14:42:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
133.889
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 16:02:23
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
133.789
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.52 USD
18.09.2020 16:01:43
18.09.2020 17:43:12
Bán
0.08
1.18434
1.18578
Lợi nhuận
-12.32 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#147217041
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2020 16:01:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18434
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2020 17:43:12
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.18578
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-12.32 USD
17.09.2020 14:23:26
17.09.2020 15:11:54
Bán
0.05
134.934
134.661
Lợi nhuận
12.05 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#147131869
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 14:23:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
134.934
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 15:11:54
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
134.661
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
12.05 USD
17.09.2020 14:26:42
17.09.2020 15:11:51
Bán
0.02
135.029
134.664
Lợi nhuận
6.58 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#147132127
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 14:26:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
135.029
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 15:11:51
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
134.664
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
6.58 USD
17.09.2020 14:22:25
17.09.2020 15:03:56
Mua
0.05
0.67233
0.67255
Lợi nhuận
0.60 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#147131804
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 14:22:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.67233
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 15:03:56
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.67255
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
17.09.2020 03:58:08
17.09.2020 04:55:29
Mua
0.05
0.67138
0.6689
Lợi nhuận
-12.90 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#147088789
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 03:58:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.67138
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 04:55:29
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.6689
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-12.90 USD
16.09.2020 15:47:12
17.09.2020 03:56:17
Mua
0.01
104.882
105.04
Lợi nhuận
1.40 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#147034108
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2020 15:47:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
104.882
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 03:56:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
105.04
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
16.09.2020 13:50:54
17.09.2020 03:56:13
Mua
0.01
105.025
105.04
Lợi nhuận
0.04 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#147027948
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2020 13:50:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
105.025
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 03:56:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
105.04
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
16.09.2020 13:39:30
17.09.2020 03:56:10
Mua
0.01
105.052
105.043
Lợi nhuận
-0.19 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#147026986
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2020 13:39:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
105.052
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 03:56:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
105.043
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.19 USD
16.09.2020 09:43:41
16.09.2020 10:39:11
Bán
0.03
1.7625
1.76025
Lợi nhuận
4.34 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#147009782
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2020 09:43:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.7625
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2020 10:39:11
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.76025
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
4.34 USD
15.09.2020 14:02:34
15.09.2020 14:42:22
Mua
0.03
1.76007
1.76202
Lợi nhuận
3.68 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#146906619
Ngày và giờ mở cửa
15.09.2020 14:02:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.76007
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.09.2020 14:42:22
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.76202
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
3.68 USD
14.09.2020 10:39:34
15.09.2020 01:49:43
Bán
0.05
136.014
135.888
Lợi nhuận
4.96 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#146794139
Ngày và giờ mở cửa
14.09.2020 10:39:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
136.014
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.09.2020 01:49:43
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
135.888
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.96 USD
14.09.2020 11:36:17
15.09.2020 01:49:37
Bán
0.03
136.159
135.888
Lợi nhuận
7.09 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#146804210
Ngày và giờ mở cửa
14.09.2020 11:36:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
136.159
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.09.2020 01:49:37
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
135.888
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
7.09 USD
14.09.2020 03:38:27
14.09.2020 05:29:27
Mua
0.03
135.812
136.065
Lợi nhuận
6.55 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#146753754
Ngày và giờ mở cửa
14.09.2020 03:38:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
135.812
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.09.2020 05:29:27
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
136.065
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
6.55 USD
14.09.2020 02:59:26
14.09.2020 05:29:23
Mua
0.05
135.95
136.066
Lợi nhuận
4.47 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#146744783
Ngày và giờ mở cửa
14.09.2020 02:59:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
135.95
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.09.2020 05:29:23
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
136.066
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.47 USD
11.09.2020 17:34:07
11.09.2020 17:54:26
Bán
0.05
135.917
135.805
Lợi nhuận
4.28 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#146730799
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2020 17:34:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
135.917
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2020 17:54:26
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
135.805
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.28 USD
11.09.2020 16:53:38
11.09.2020 16:58:29
Bán
0.05
135.929
135.759
Lợi nhuận
7.01 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#146728555
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2020 16:53:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
135.929
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2020 16:58:29
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
135.759
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
7.01 USD
11.09.2020 13:28:10
11.09.2020 16:52:56
Bán
0.08
135.954
135.954
Lợi nhuận
-1.60 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#146704483
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2020 13:28:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
135.954
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2020 16:52:56
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
135.954
Phí hoa hồng
-1.60 USD
Lợi nhuận
-1.60 USD
11.09.2020 11:50:53
11.09.2020 13:24:33
Bán
0.06
136.007
135.969
Lợi nhuận
0.95 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#146699122
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2020 11:50:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
136.007
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2020 13:24:33
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
135.969
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
0.95 USD
11.09.2020 07:18:11
11.09.2020 09:12:25
Bán
0.06
136.168
136.108
Lợi nhuận
2.19 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#146673984
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2020 07:18:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
136.168
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2020 09:12:25
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
136.108
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
2.19 USD
10.09.2020 19:59:29
10.09.2020 20:00:55
Bán
0.06
0.90857
0.9082
Lợi nhuận
1.84 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#146647804
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2020 19:59:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90857
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2020 20:00:55
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
0.9082
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
1.84 USD
10.09.2020 08:22:53
10.09.2020 09:19:49
Mua
0.06
137.969
138.256
Lợi nhuận
15.02 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#146535912
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2020 08:22:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
137.969
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2020 09:19:49
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
138.256
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
15.02 USD
09.09.2020 11:09:44
09.09.2020 11:47:19
Bán
0.04
137.28
137.226
Lợi nhuận
1.24 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#146395668
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2020 11:09:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
137.28
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2020 11:47:19
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
137.226
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
1.24 USD
09.09.2020 08:48:40
09.09.2020 11:03:19
Bán
0.02
137.347
137.349
Lợi nhuận
-0.43 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#146386730
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2020 08:48:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
137.347
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2020 11:03:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
137.349
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-0.43 USD
08.09.2020 11:51:37
08.09.2020 14:22:12
Bán
0.03
0.72751
0.72478
Lợi nhuận
7.89 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#146228259
Ngày và giờ mở cửa
08.09.2020 11:51:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72751
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 14:22:12
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.72478
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
7.89 USD
08.09.2020 09:26:36
08.09.2020 10:48:35
Bán
0.03
139.653
139.596
Lợi nhuận
1.01 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#146203261
Ngày và giờ mở cửa
08.09.2020 09:26:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
139.653
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 10:48:35
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
139.596
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
1.01 USD
07.09.2020 11:18:18
07.09.2020 11:46:08
Bán
0.05
140.464
140.17
Lợi nhuận
12.85 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#146130552
Ngày và giờ mở cửa
07.09.2020 11:18:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
140.464
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2020 11:46:08
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
140.17
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
12.85 USD
04.09.2020 19:53:00
04.09.2020 20:23:31
Mua
0.05
140.72
140.852
Lợi nhuận
5.21 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#146065400
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2020 19:53:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
140.72
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2020 20:23:31
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
140.852
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
5.21 USD
04.09.2020 10:41:47
04.09.2020 18:58:56
Bán
0.05
125.704
125.706
Lợi nhuận
-1.10 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#146000274
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2020 10:41:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
125.704
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2020 18:58:56
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
125.706
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-1.10 USD
04.09.2020 09:26:23
04.09.2020 10:32:26
Bán
0.04
125.714
125.866
Lợi nhuận
-6.53 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#145996144
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2020 09:26:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
125.714
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2020 10:32:26
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
125.866
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-6.53 USD
04.09.2020 08:52:57
04.09.2020 09:26:19
Mua
0.02
125.792
125.716
Lợi nhuận
-1.83 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#145994977
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2020 08:52:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
125.792
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2020 09:26:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
125.716
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-1.83 USD
03.09.2020 15:43:25
03.09.2020 21:44:43
Bán
0.01
141.3
140.863
Lợi nhuận
3.92 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#145912987
Ngày và giờ mở cửa
03.09.2020 15:43:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
141.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2020 21:44:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
140.863
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.92 USD
03.09.2020 15:21:06
03.09.2020 21:44:39
Bán
0.01
141.171
140.86
Lợi nhuận
2.73 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#145911293
Ngày và giờ mở cửa
03.09.2020 15:21:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
141.171
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2020 21:44:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
140.86
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.73 USD
03.09.2020 14:38:34
03.09.2020 18:21:05
Bán
0.01
141.103
140.511
Lợi nhuận
5.38 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#145909141
Ngày và giờ mở cửa
03.09.2020 14:38:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
141.103
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2020 18:21:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
140.511
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.38 USD
02.09.2020 10:33:38
03.09.2020 13:58:15
Bán
0.03
1.3331
1.32546
Lợi nhuận
22.62 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#145766450
Ngày và giờ mở cửa
02.09.2020 10:33:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3331
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2020 13:58:15
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.32546
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
22.62 USD
02.09.2020 10:04:45
02.09.2020 10:33:34
Mua
0.03
1.33631
1.33311
Lợi nhuận
-9.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#145762158
Ngày và giờ mở cửa
02.09.2020 10:04:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.33631
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.09.2020 10:33:34
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.33311
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-9.90 USD
02.09.2020 10:00:25
02.09.2020 10:33:30
Mua
0.03
1.33682
1.33314
Lợi nhuận
-11.34 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#145760343
Ngày và giờ mở cửa
02.09.2020 10:00:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.33682
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.09.2020 10:33:30
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.33314
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-11.34 USD
02.09.2020 09:40:09
02.09.2020 10:33:26
Mua
0.03
1.33606
1.33317
Lợi nhuận
-8.97 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#145752715
Ngày và giờ mở cửa
02.09.2020 09:40:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.33606
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.09.2020 10:33:26
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.33317
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-8.97 USD
02.09.2020 04:26:53
02.09.2020 08:55:00
Mua
0.03
1.98022
1.97189
Lợi nhuận
-17.55 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#145701143
Ngày và giờ mở cửa
02.09.2020 04:26:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.98022
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-16.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.09.2020 08:55:00
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.97189
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-17.55 USD