Chế độ demo
04.06.2020 21:58:48
04.06.2020 23:06:47
Bán
0.01
1.81823
1.81478
Lợi nhuận
2.20 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#136737035
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 21:58:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.81823
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 23:06:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.81478
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.20 USD
04.06.2020 15:10:23
04.06.2020 22:59:45
Bán
0.01
1.81537
1.81484
Lợi nhuận
0.17 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#136683273
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 15:10:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.81537
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 22:59:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.81484
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
04.06.2020 19:54:12
04.06.2020 21:17:37
Bán
0.01
1.81792
1.81566
Lợi nhuận
1.37 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#136725163
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 19:54:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.81792
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 21:17:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.81566
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.37 USD
02.06.2020 21:11:52
04.06.2020 10:50:16
Bán
0.01
136.355
136.467
Lợi nhuận
-1.22 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#136501351
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 21:11:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
136.355
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 10:50:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
136.467
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.22 USD
03.06.2020 10:46:26
04.06.2020 10:50:11
Bán
0.01
136.833
136.469
Lợi nhuận
3.14 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#136541820
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 10:46:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
136.833
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 10:50:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
136.469
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.14 USD
03.06.2020 18:46:08
04.06.2020 10:50:05
Bán
0.01
137.248
136.472
Lợi nhuận
6.92 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#136600480
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 18:46:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
137.248
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 10:50:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
136.472
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.92 USD
02.06.2020 19:07:46
02.06.2020 19:44:08
Mua
0.02
136.181
136.432
Lợi nhuận
4.22 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#136491842
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 19:07:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
136.181
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 19:44:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
136.432
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
4.22 USD
28.05.2020 16:52:00
29.05.2020 14:38:57
Bán
0.02
132.416
132.375
Lợi nhuận
0.36 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#136024982
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 16:52:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.416
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.05.2020 14:38:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
132.375
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.36 USD
28.05.2020 16:42:08
29.05.2020 10:47:51
Bán
0.03
132.323
132.149
Lợi nhuận
4.26 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#136024295
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 16:42:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.323
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.05.2020 10:47:51
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
132.149
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
4.26 USD
26.05.2020 09:30:59
27.05.2020 16:48:15
Mua
0.03
132.107
132.106
Lợi nhuận
-0.62 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135665268
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 09:30:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
132.107
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 16:48:15
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
132.106
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-0.62 USD
22.05.2020 21:59:51
26.05.2020 09:27:19
Bán
0.05
130.971
132.081
Lợi nhuận
-52.45 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135450672
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 21:59:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
130.971
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-51.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 09:27:19
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
132.081
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-52.45 USD
25.05.2020 13:03:22
26.05.2020 09:27:14
Bán
0.02
131.256
132.068
Lợi nhuận
-15.45 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135544129
Ngày và giờ mở cửa
25.05.2020 13:03:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.256
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 09:27:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
132.068
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-15.45 USD
22.05.2020 22:02:06
26.05.2020 09:27:10
Bán
0.02
130.981
132.059
Lợi nhuận
-20.39 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135450803
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 22:02:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
130.981
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-19.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 09:27:10
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
132.059
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-20.39 USD
22.05.2020 23:01:25
26.05.2020 09:27:05
Bán
0.01
131.007
132.059
Lợi nhuận
-9.95 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135455668
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 23:01:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.007
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 09:27:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
132.059
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-9.95 USD
22.05.2020 22:58:50
26.05.2020 09:26:54
Bán
0.01
130.983
132.076
Lợi nhuận
-10.33 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135455460
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 22:58:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
130.983
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 09:26:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
132.076
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-10.33 USD
21.05.2020 20:32:05
25.05.2020 13:03:14
Mua
0.03
131.77
131.254
Lợi nhuận
-14.97 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135313504
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 20:32:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.77
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.05.2020 13:03:14
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
131.254
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-14.97 USD
21.05.2020 20:44:05
22.05.2020 23:00:41
Mua
0.03
131.722
130.996
Lợi nhuận
-20.84 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135314233
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 20:44:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.722
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-20.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 23:00:41
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
130.996
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-20.84 USD
21.05.2020 22:36:29
22.05.2020 22:58:01
Mua
0.02
131.542
130.967
Lợi nhuận
-11.09 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135321726
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 22:36:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.542
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 22:58:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
130.967
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-11.09 USD
21.05.2020 21:50:51
22.05.2020 22:00:21
Mua
0.02
131.632
130.977
Lợi nhuận
-12.58 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135318677
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 21:50:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.632
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 22:00:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
130.977
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-12.58 USD
22.05.2020 18:31:40
22.05.2020 20:17:45
Bán
0.01
1.4028
1.40092
Lợi nhuận
1.24 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#135421293
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 18:31:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.4028
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 20:17:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.40092
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.24 USD
22.05.2020 18:22:10
22.05.2020 18:48:02
Bán
0.05
130.95
130.899
Lợi nhuận
1.37 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135419203
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 18:22:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
130.95
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 18:48:02
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
130.899
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.37 USD
22.05.2020 18:21:46
22.05.2020 18:47:53
Bán
0.05
130.963
130.917
Lợi nhuận
1.14 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135419130
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 18:21:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
130.963
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 18:47:53
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
130.917
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.14 USD
22.05.2020 18:21:25
22.05.2020 18:47:48
Bán
0.05
130.949
130.917
Lợi nhuận
0.49 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135419050
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 18:21:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
130.949
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 18:47:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
130.917
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.49 USD
22.05.2020 13:37:37
22.05.2020 14:07:02
Mua
0.01
130.778
130.913
Lợi nhuận
1.06 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135383717
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 13:37:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
130.778
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 14:07:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
130.913
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.06 USD
22.05.2020 10:31:16
22.05.2020 12:04:11
Mua
0.01
130.804
130.933
Lợi nhuận
1.00 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135365474
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 10:31:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
130.804
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 12:04:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
130.933
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
21.05.2020 22:46:01
22.05.2020 03:53:56
Mua
0.01
131.509
131.775
Lợi nhuận
2.27 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135322381
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 22:46:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.509
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 03:53:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
131.775
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.27 USD
21.05.2020 21:13:58
21.05.2020 22:19:27
Bán
0.03
1.39419
1.39347
Lợi nhuận
1.25 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#135315983
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 21:13:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.39419
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2020 22:19:27
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.39347
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.25 USD
21.05.2020 19:34:30
21.05.2020 20:28:44
Mua
0.03
131.636
131.77
Lợi nhuận
3.14 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135308370
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 19:34:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.636
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2020 20:28:44
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
131.77
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
3.14 USD
21.05.2020 18:34:07
21.05.2020 20:28:40
Mua
0.03
131.741
131.767
Lợi nhuận
0.13 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135300972
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 18:34:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.741
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2020 20:28:40
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
131.767
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
21.05.2020 18:35:59
21.05.2020 20:28:35
Mua
0.01
131.729
131.765
Lợi nhuận
0.13 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135301366
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 18:35:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.729
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2020 20:28:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
131.765
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
21.05.2020 15:15:31
21.05.2020 16:59:48
Mua
0.02
131.664
131.816
Lợi nhuận
2.42 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135270490
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 15:15:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.664
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2020 16:59:48
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
131.816
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
2.42 USD
21.05.2020 02:02:01
21.05.2020 03:08:42
Bán
0.02
131.694
131.52
Lợi nhuận
2.83 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135182690
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 02:02:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.694
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2020 03:08:42
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
131.52
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
2.83 USD
20.05.2020 18:44:06
21.05.2020 01:58:31
Mua
0.02
131.782
131.737
Lợi nhuận
-1.24 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135159762
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 18:44:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.782
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2020 01:58:31
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
131.737
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-1.24 USD
20.05.2020 19:25:10
21.05.2020 01:58:24
Mua
0.02
131.521
131.737
Lợi nhuận
3.61 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135166273
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 19:25:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.521
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2020 01:58:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
131.737
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.61 USD
20.05.2020 17:13:08
20.05.2020 18:13:19
Bán
0.03
131.838
131.773
Lợi nhuận
1.22 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135143760
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 17:13:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.838
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2020 18:13:19
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
131.773
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
1.22 USD
20.05.2020 17:09:50
20.05.2020 18:13:05
Bán
0.03
131.811
131.774
Lợi nhuận
0.43 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135143503
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 17:09:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.811
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2020 18:13:05
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
131.774
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
0.43 USD
20.05.2020 17:09:21
20.05.2020 18:12:59
Bán
0.03
131.809
131.782
Lợi nhuận
0.15 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135143452
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 17:09:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.809
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2020 18:12:59
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
131.782
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
19.05.2020 15:41:23
20.05.2020 01:20:31
Bán
0.01
131.905
131.93
Lợi nhuận
-0.43 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#134977741
Ngày và giờ mở cửa
19.05.2020 15:41:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.905
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2020 01:20:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
131.93
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.43 USD
19.05.2020 14:15:08
20.05.2020 01:20:25
Bán
0.02
131.84
131.93
Lợi nhuận
-2.07 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#134964902
Ngày và giờ mở cửa
19.05.2020 14:15:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.84
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2020 01:20:25
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
131.93
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-2.07 USD
19.05.2020 15:45:55
20.05.2020 01:20:20
Bán
0.01
132.006
131.929
Lợi nhuận
0.52 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#134978442
Ngày và giờ mở cửa
19.05.2020 15:45:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.006
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2020 01:20:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
131.929
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.52 USD
19.05.2020 18:39:14
20.05.2020 01:20:14
Bán
0.02
132.12
131.929
Lợi nhuận
3.15 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#135008938
Ngày và giờ mở cửa
19.05.2020 18:39:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.12
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2020 01:20:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
131.929
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.15 USD
19.05.2020 11:18:24
19.05.2020 14:06:11
Mua
0.02
131.356
131.89
Lợi nhuận
9.52 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#134939897
Ngày và giờ mở cửa
19.05.2020 11:18:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.356
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.05.2020 14:06:11
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
131.89
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
9.52 USD
19.05.2020 10:18:16
19.05.2020 14:06:05
Mua
0.04
131.722
131.898
Lợi nhuận
5.73 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#134927857
Ngày và giờ mở cửa
19.05.2020 10:18:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.722
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.05.2020 14:06:05
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
131.898
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
5.73 USD
19.05.2020 10:18:07
19.05.2020 14:06:01
Mua
0.04
131.753
131.897
Lợi nhuận
4.55 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#134927828
Ngày và giờ mở cửa
19.05.2020 10:18:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.753
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.05.2020 14:06:01
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
131.897
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
4.55 USD
19.05.2020 10:23:29
19.05.2020 14:05:55
Mua
0.02
131.659
131.897
Lợi nhuận
4.02 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#134928977
Ngày và giờ mở cửa
19.05.2020 10:23:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.659
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.05.2020 14:05:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
131.897
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
4.02 USD
19.05.2020 07:48:07
19.05.2020 10:17:56
Bán
0.02
131.026
131.718
Lợi nhuận
-13.28 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#134907728
Ngày và giờ mở cửa
19.05.2020 07:48:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.026
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.05.2020 10:17:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
131.718
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-13.28 USD
18.05.2020 20:02:56
18.05.2020 20:11:57
Mua
0.01
130.617
130.749
Lợi nhuận
1.03 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#134869814
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 20:02:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
130.617
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 20:11:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
130.749
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.03 USD
18.05.2020 19:29:10
18.05.2020 19:41:48
Bán
0.01
130.765
130.677
Lợi nhuận
0.62 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#134862482
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 19:29:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
130.765
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 19:41:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
130.677
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.62 USD
18.05.2020 19:28:07
18.05.2020 19:41:41
Bán
0.01
130.783
130.676
Lợi nhuận
0.80 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#134862206
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 19:28:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
130.783
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 19:41:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
130.676
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
18.05.2020 19:30:01
18.05.2020 19:41:30
Bán
0.05
130.752
130.678
Lợi nhuận
2.45 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#134862692
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 19:30:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
130.752
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 19:41:30
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
130.678
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.45 USD