Chế độ demo
14.08.2020 19:33:18
14.08.2020 19:55:35
Mua
0.05
1.3097
1.30996
Lợi nhuận
0.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#144124560
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2020 19:33:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.3097
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2020 19:55:35
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.30996
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
14.08.2020 18:39:10
14.08.2020 18:43:14
Mua
0.05
1.31056
1.31077
Lợi nhuận
0.55 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#144123281
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2020 18:39:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31056
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2020 18:43:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.31077
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.55 USD
14.08.2020 18:20:15
14.08.2020 18:23:06
Mua
0.05
1.30969
1.31045
Lợi nhuận
3.30 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#144122735
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2020 18:20:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30969
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2020 18:23:06
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.31045
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.30 USD
14.08.2020 18:02:40
14.08.2020 18:19:53
Bán
0.05
1.31065
1.30978
Lợi nhuận
3.85 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#144121934
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2020 18:02:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31065
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2020 18:19:53
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.30978
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.85 USD
14.08.2020 18:01:59
14.08.2020 18:19:51
Bán
0.05
1.31047
1.30977
Lợi nhuận
3.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#144121893
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2020 18:01:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31047
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2020 18:19:51
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.30977
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.00 USD
14.08.2020 17:14:54
14.08.2020 18:01:43
Mua
0.05
1.31031
1.31045
Lợi nhuận
0.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#144115321
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2020 17:14:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31031
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2020 18:01:43
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.31045
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
14.08.2020 17:13:55
14.08.2020 18:01:43
Mua
0.05
1.31039
1.31045
Lợi nhuận
-0.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#144114999
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2020 17:13:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31039
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2020 18:01:43
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.31045
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-0.20 USD
14.08.2020 16:15:51
14.08.2020 17:13:18
Bán
0.05
1.32371
1.3263
Lợi nhuận
-10.26 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#144104411
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2020 16:15:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32371
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2020 17:13:18
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.3263
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-10.26 USD
14.08.2020 16:34:30
14.08.2020 17:13:18
Bán
0.05
1.32448
1.3263
Lợi nhuận
-7.36 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#144107331
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2020 16:34:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32448
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2020 17:13:18
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.3263
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-7.36 USD
14.08.2020 10:00:16
14.08.2020 11:46:56
Mua
0.02
1.30563
1.30753
Lợi nhuận
3.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#144073283
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2020 10:00:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30563
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2020 11:46:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.30753
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.60 USD
14.08.2020 09:35:22
14.08.2020 11:46:54
Mua
0.02
1.3059
1.30755
Lợi nhuận
3.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#144069813
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2020 09:35:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.3059
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2020 11:46:54
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.30755
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.10 USD
14.08.2020 09:34:12
14.08.2020 11:46:50
Mua
0.02
1.30608
1.30767
Lợi nhuận
2.98 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#144069669
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2020 09:34:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30608
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2020 11:46:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.30767
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.98 USD
14.08.2020 09:33:29
14.08.2020 11:46:47
Mua
0.02
1.30622
1.30768
Lợi nhuận
2.72 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#144069592
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2020 09:33:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30622
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2020 11:46:47
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.30768
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.72 USD
14.08.2020 07:19:47
14.08.2020 09:32:27
Mua
0.05
1.30606
1.30615
Lợi nhuận
-0.05 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#144060327
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2020 07:19:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30606
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2020 09:32:27
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.30615
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-0.05 USD
13.08.2020 17:56:24
13.08.2020 18:01:07
Mua
0.05
0.90361
0.90407
Lợi nhuận
2.01 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#144013232
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 17:56:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.90361
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 18:01:07
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.90407
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.01 USD
13.08.2020 17:48:25
13.08.2020 17:49:42
Mua
0.05
1.30907
1.3095
Lợi nhuận
1.65 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#144011256
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 17:48:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30907
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 17:49:42
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.3095
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.65 USD
13.08.2020 17:45:32
13.08.2020 17:49:42
Mua
0.05
1.30931
1.3095
Lợi nhuận
0.45 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#144010634
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 17:45:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30931
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 17:49:42
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.3095
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
13.08.2020 17:32:41
13.08.2020 17:36:07
Bán
0.05
1.31123
1.31075
Lợi nhuận
1.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#144007555
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 17:32:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31123
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 17:36:07
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.31075
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.90 USD
13.08.2020 17:06:38
13.08.2020 17:10:30
Mua
0.05
1.311
1.31192
Lợi nhuận
4.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#144005818
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 17:06:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.311
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 17:10:30
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.31192
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
4.10 USD
13.08.2020 17:05:51
13.08.2020 17:10:23
Mua
0.05
1.31127
1.31192
Lợi nhuận
2.75 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#144005766
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 17:05:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31127
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 17:10:23
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.31192
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
2.75 USD
13.08.2020 15:10:58
13.08.2020 16:46:16
Mua
0.05
1.30915
1.3115
Lợi nhuận
11.25 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143995245
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 15:10:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30915
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 16:46:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.3115
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
11.25 USD
13.08.2020 14:59:21
13.08.2020 16:46:13
Mua
0.05
1.30974
1.31153
Lợi nhuận
8.45 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143993271
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 14:59:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30974
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 16:46:13
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.31153
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
8.45 USD
13.08.2020 14:53:35
13.08.2020 16:46:09
Mua
0.05
1.31048
1.31157
Lợi nhuận
4.95 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143991963
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 14:53:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31048
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 16:46:09
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.31157
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
4.95 USD
13.08.2020 12:09:44
13.08.2020 14:51:49
Mua
0.05
0.90428
0.9033
Lợi nhuận
-7.42 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#143979347
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 12:09:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.90428
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 14:51:49
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.9033
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-7.42 USD
13.08.2020 11:51:21
13.08.2020 14:51:49
Mua
0.05
0.9044
0.9033
Lợi nhuận
-8.21 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#143978380
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 11:51:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.9044
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 14:51:49
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.9033
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-8.21 USD
13.08.2020 11:45:46
13.08.2020 14:51:49
Mua
0.05
0.90452
0.9033
Lợi nhuận
-9.00 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#143978052
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 11:45:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.90452
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 14:51:49
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.9033
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-9.00 USD
12.08.2020 17:19:00
12.08.2020 17:20:16
Mua
0.02
1.30228
1.3028
Lợi nhuận
0.84 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143895291
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 17:19:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30228
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 17:20:16
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.3028
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.84 USD
12.08.2020 17:03:44
12.08.2020 17:15:06
Mua
0.02
1.30243
1.30237
Lợi nhuận
-0.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143892719
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 17:03:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30243
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 17:15:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.30237
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.32 USD
12.08.2020 17:04:25
12.08.2020 17:15:04
Mua
0.02
1.30185
1.30234
Lợi nhuận
0.78 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143892828
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 17:04:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30185
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 17:15:04
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.30234
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.78 USD
12.08.2020 17:04:08
12.08.2020 17:15:00
Mua
0.02
1.3022
1.3023
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143892780
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 17:04:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.3022
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 17:15:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.3023
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
12.08.2020 17:12:08
12.08.2020 17:14:56
Mua
0.02
1.3015
1.30229
Lợi nhuận
1.38 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143894049
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 17:12:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.3015
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 17:14:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.30229
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.38 USD
12.08.2020 16:55:14
12.08.2020 16:59:50
Bán
0.02
1.30338
1.30273
Lợi nhuận
1.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143891135
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 16:55:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30338
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 16:59:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.30273
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.10 USD
11.08.2020 20:47:24
12.08.2020 12:37:29
Mua
0.05
0.89881
0.90101
Lợi nhuận
13.37 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#143732838
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 20:47:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.89881
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 12:37:29
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.90101
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
13.37 USD
12.08.2020 11:30:43
12.08.2020 12:31:08
Bán
0.05
1.30666
1.3062
Lợi nhuận
1.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143832137
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 11:30:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30666
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 12:31:08
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.3062
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
12.08.2020 10:26:18
12.08.2020 11:21:54
Mua
0.05
1.30416
1.3063
Lợi nhuận
10.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143826199
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 10:26:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30416
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 11:21:54
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.3063
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
10.20 USD
12.08.2020 10:31:01
12.08.2020 11:21:54
Mua
0.05
1.30368
1.3063
Lợi nhuận
12.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143826509
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 10:31:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30368
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 11:21:54
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.3063
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
12.60 USD
11.08.2020 15:30:13
12.08.2020 08:08:41
Bán
0.05
1.31194
1.30187
Lợi nhuận
49.85 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143662506
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 15:30:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31194
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
50.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 08:08:41
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.30187
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
49.85 USD
11.08.2020 16:46:30
12.08.2020 08:08:38
Bán
0.05
1.31146
1.30187
Lợi nhuận
47.45 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143681396
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 16:46:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31146
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
47.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 08:08:38
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.30187
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
47.45 USD
11.08.2020 15:13:35
11.08.2020 16:45:45
Bán
0.05
1.3113
1.31113
Lợi nhuận
0.35 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143658227
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 15:13:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3113
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 16:45:45
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.31113
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.35 USD
11.08.2020 13:42:36
11.08.2020 14:41:31
Bán
0.05
1.31045
1.31219
Lợi nhuận
-9.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143636895
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 13:42:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31045
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 14:41:31
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.31219
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-9.20 USD
11.08.2020 12:46:31
11.08.2020 13:38:07
Bán
0.05
1.3097
1.31144
Lợi nhuận
-9.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143624164
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 12:46:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3097
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 13:38:07
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.31144
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-9.20 USD
11.08.2020 12:06:43
11.08.2020 12:11:45
Bán
0.05
1.30954
1.30994
Lợi nhuận
-2.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143616772
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 12:06:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30954
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 12:11:45
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.30994
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-2.50 USD
11.08.2020 10:57:15
11.08.2020 12:11:42
Bán
0.05
1.3085
1.30994
Lợi nhuận
-7.70 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143604088
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 10:57:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3085
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 12:11:42
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.30994
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-7.70 USD
11.08.2020 10:36:23
11.08.2020 12:11:40
Bán
0.05
1.30774
1.30994
Lợi nhuận
-11.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143602301
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 10:36:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30774
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 12:11:40
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.30994
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-11.50 USD
11.08.2020 07:02:40
11.08.2020 10:55:28
Bán
0.05
1.30861
1.3083
Lợi nhuận
1.05 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143586953
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 07:02:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30861
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 10:55:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.3083
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.05 USD
10.08.2020 17:23:32
10.08.2020 21:23:03
Mua
0.05
1.30943
1.30668
Lợi nhuận
-14.25 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143540945
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2020 17:23:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30943
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.08.2020 21:23:03
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.30668
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-14.25 USD
10.08.2020 18:23:09
10.08.2020 21:22:31
Mua
0.01
2033.64
2026.75
Lợi nhuận
-7.09 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#143547760
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2020 18:23:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
2033.64
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.08.2020 21:22:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
2026.75
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-7.09 USD
10.08.2020 17:59:57
10.08.2020 21:22:31
Mua
0.01
2036.41
2026.75
Lợi nhuận
-9.86 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#143545025
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2020 17:59:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
2036.41
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.08.2020 21:22:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
2026.75
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-9.86 USD
10.08.2020 17:47:34
10.08.2020 21:22:31
Mua
0.01
2039.38
2026.75
Lợi nhuận
-12.83 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#143543413
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2020 17:47:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
2039.38
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.08.2020 21:22:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
2026.75
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-12.83 USD
10.08.2020 17:45:40
10.08.2020 21:22:31
Mua
0.01
2042.37
2026.75
Lợi nhuận
-15.82 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#143543133
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2020 17:45:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
2042.37
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.08.2020 21:22:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
2026.75
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-15.82 USD