Chế độ demo
12.11.2019 13:14:01
15.11.2019 21:48:07
Mua
0.02
120.312
120.291
Lợi nhuận
-0.79 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#119669422
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 13:14:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.312
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 21:48:07
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
120.291
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-0.79 USD
12.11.2019 11:06:38
15.11.2019 21:48:01
Mua
0.02
120.416
120.291
Lợi nhuận
-2.70 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#119660328
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 11:06:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.416
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 21:48:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
120.291
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-2.70 USD
12.11.2019 15:04:54
15.11.2019 21:47:34
Mua
0.02
120.267
120.288
Lợi nhuận
-0.01 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#119682330
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 15:04:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.267
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 21:47:34
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
120.288
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
12.11.2019 17:43:35
15.11.2019 21:47:29
Mua
0.02
120.197
120.285
Lợi nhuận
1.22 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#119698351
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 17:43:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.197
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 21:47:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
120.285
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.22 USD
12.11.2019 21:08:38
15.11.2019 16:30:45
Mua
0.02
120.026
120.067
Lợi nhuận
0.36 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#119705627
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 21:08:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.026
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 16:30:45
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
120.067
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.36 USD
13.11.2019 13:45:23
15.11.2019 14:35:02
Mua
0.02
119.896
119.919
Lợi nhuận
0.02 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#119792640
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 13:45:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
119.896
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 14:35:02
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
119.919
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
14.11.2019 11:39:19
15.11.2019 13:21:18
Mua
0.02
119.48
119.844
Lợi nhuận
6.30 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#119951991
Ngày và giờ mở cửa
14.11.2019 11:39:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
119.48
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 13:21:18
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
119.844
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
6.30 USD
12.11.2019 13:48:39
12.11.2019 17:12:33
Mua
0.02
140.172
140.228
Lợi nhuận
0.62 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#119673214
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 13:48:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
140.172
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 17:12:33
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
140.228
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.62 USD
12.11.2019 13:50:48
12.11.2019 15:04:17
Mua
0.02
0.68382
0.6847
Lợi nhuận
1.56 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#119673677
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 13:50:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68382
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 15:04:17
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.6847
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.56 USD
11.11.2019 12:45:56
12.11.2019 06:35:17
Bán
0.02
0.63666
0.63332
Lợi nhuận
6.48 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#119576226
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 12:45:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.63666
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 06:35:17
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.63332
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.48 USD
11.11.2019 11:02:32
12.11.2019 06:35:11
Bán
0.02
0.63535
0.63332
Lợi nhuận
3.86 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#119571957
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 11:02:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.63535
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 06:35:11
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.63332
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.86 USD
11.11.2019 06:52:03
12.11.2019 06:35:05
Bán
0.02
0.63442
0.63332
Lợi nhuận
2.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#119559291
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 06:52:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.63442
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 06:35:05
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.63332
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.00 USD
11.11.2019 10:08:00
11.11.2019 13:29:55
Mua
0.02
139.522
139.74
Lợi nhuận
3.60 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#119569560
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 10:08:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
139.522
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 13:29:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
139.74
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.60 USD
08.11.2019 16:45:32
11.11.2019 03:02:21
Mua
0.02
0.63317
0.63367
Lợi nhuận
0.80 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#119519313
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2019 16:45:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.63317
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 03:02:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.63367
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
31.10.2019 08:07:55
08.11.2019 15:08:12
Bán
0.02
0.64212
0.63299
Lợi nhuận
18.06 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#118816334
Ngày và giờ mở cửa
31.10.2019 08:07:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.64212
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 15:08:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.63299
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
18.06 USD
30.10.2019 22:22:18
08.11.2019 15:08:07
Bán
0.02
0.6386
0.63296
Lợi nhuận
11.08 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#118778366
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 22:22:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6386
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 15:08:07
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.63296
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
11.08 USD
30.10.2019 21:28:23
08.11.2019 15:08:00
Bán
0.02
0.63743
0.63299
Lợi nhuận
8.68 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#118776592
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 21:28:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.63743
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 15:08:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.63299
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
8.68 USD
30.10.2019 21:00:17
08.11.2019 13:01:44
Bán
0.02
0.63585
0.63362
Lợi nhuận
4.26 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#118774217
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 21:00:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.63585
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 13:01:44
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.63362
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.26 USD
30.10.2019 20:46:42
08.11.2019 13:01:39
Bán
0.02
0.63461
0.63362
Lợi nhuận
1.78 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#118772240
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 20:46:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.63461
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 13:01:39
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.63362
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.78 USD
30.10.2019 20:35:57
08.11.2019 13:01:33
Bán
0.02
0.63424
0.63365
Lợi nhuận
0.98 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#118770290
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 20:35:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.63424
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 13:01:33
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.63365
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.98 USD
30.10.2019 20:44:15
08.11.2019 12:46:46
Bán
0.02
0.63414
0.63367
Lợi nhuận
0.74 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#118771657
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 20:44:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.63414
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 12:46:46
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.63367
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.74 USD
30.10.2019 20:36:52
08.11.2019 12:44:59
Bán
0.02
0.6343
0.63388
Lợi nhuận
0.64 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#118770631
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 20:36:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6343
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 12:44:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.63388
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.64 USD
30.10.2019 20:45:43
08.11.2019 12:43:26
Bán
0.02
0.63443
0.63405
Lợi nhuận
0.56 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#118771938
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 20:45:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.63443
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 12:43:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.63405
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.56 USD
30.10.2019 20:50:50
08.11.2019 12:43:19
Bán
0.02
0.63517
0.63404
Lợi nhuận
2.06 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#118772671
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 20:50:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.63517
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 12:43:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.63404
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.06 USD
30.10.2019 14:13:14
30.10.2019 16:15:49
Mua
0.02
1.45513
1.46127
Lợi nhuận
8.94 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#118725095
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 14:13:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.45513
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2019 16:15:49
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.46127
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
8.94 USD
30.10.2019 10:00:02
30.10.2019 16:15:43
Bán
0.02
140.345
140.174
Lợi nhuận
2.74 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#118702454
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 10:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.345
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2019 16:15:43
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
140.174
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
2.74 USD
30.10.2019 09:41:36
30.10.2019 11:20:38
Bán
0.02
140.187
140.102
Lợi nhuận
1.16 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#118699118
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 09:41:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.187
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2019 11:20:38
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
140.102
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.16 USD
29.10.2019 21:04:43
29.10.2019 22:23:07
Mua
0.02
139.979
140.034
Lợi nhuận
0.61 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#118652926
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2019 21:04:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
139.979
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2019 22:23:07
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
140.034
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.61 USD
29.10.2019 17:26:43
29.10.2019 19:51:01
Bán
0.02
140.258
140.091
Lợi nhuận
2.66 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#118628403
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2019 17:26:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.258
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2019 19:51:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
140.091
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
2.66 USD
29.10.2019 12:31:13
29.10.2019 15:19:08
Mua
0.02
1.44676
1.4488
Lợi nhuận
2.72 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#118578858
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2019 12:31:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.44676
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2019 15:19:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.4488
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
2.72 USD
29.10.2019 11:55:33
29.10.2019 15:06:22
Mua
0.02
1.44756
1.44846
Lợi nhuận
0.97 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#118572653
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2019 11:55:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.44756
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2019 15:06:22
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44846
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.97 USD
29.10.2019 09:09:21
29.10.2019 15:06:15
Mua
0.02
1.44799
1.44842
Lợi nhuận
0.26 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#118554157
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2019 09:09:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.44799
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2019 15:06:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44842
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.26 USD
28.10.2019 16:25:09
29.10.2019 11:08:23
Bán
0.02
140.163
139.716
Lợi nhuận
7.81 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#118496908
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2019 16:25:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.163
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2019 11:08:23
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
139.716
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
7.81 USD
28.10.2019 13:15:29
28.10.2019 14:29:27
Mua
0.02
1.30533
1.30653
Lợi nhuận
1.64 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#118462371
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2019 13:15:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30533
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2019 14:29:27
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.30653
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.64 USD
25.10.2019 22:43:08
28.10.2019 09:55:38
Mua
0.02
1.44799
1.45
Lợi nhuận
2.68 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#118380229
Ngày và giờ mở cửa
25.10.2019 22:43:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.44799
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2019 09:55:38
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.45
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
2.68 USD
13.09.2019 09:47:56
25.10.2019 22:56:41
Bán
0.02
1.46643
1.44731
Lợi nhuận
28.88 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#113038839
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 09:47:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.46643
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
29.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.10.2019 22:56:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44731
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
28.88 USD
12.09.2019 17:43:06
25.10.2019 22:25:09
Bán
0.02
1.45864
1.44747
Lợi nhuận
16.70 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112947443
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 17:43:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45864
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
17.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.10.2019 22:25:09
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44747
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
16.70 USD
12.09.2019 16:47:46
25.10.2019 22:25:00
Bán
0.02
1.45648
1.44743
Lợi nhuận
13.46 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112941617
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:47:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45648
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.10.2019 22:25:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44743
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
13.46 USD
12.09.2019 16:45:02
25.10.2019 22:24:56
Bán
0.02
1.45363
1.44744
Lợi nhuận
9.07 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112940974
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:45:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45363
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.10.2019 22:24:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44744
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
9.07 USD
12.09.2019 16:27:40
25.10.2019 22:24:51
Bán
0.02
1.4514
1.44749
Lợi nhuận
5.59 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112938483
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:27:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.4514
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.10.2019 22:24:51
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44749
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
5.59 USD
01.10.2019 12:11:36
25.10.2019 22:24:42
Bán
0.02
1.44632
1.44748
Lợi nhuận
-2.17 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#115148054
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 12:11:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.44632
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.10.2019 22:24:42
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44748
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-2.17 USD
01.10.2019 13:22:36
25.10.2019 22:24:36
Bán
0.02
1.44674
1.44748
Lợi nhuận
-1.53 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#115163547
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 13:22:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.44674
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.10.2019 22:24:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44748
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-1.53 USD
02.10.2019 16:09:58
25.10.2019 22:24:31
Bán
0.02
1.44835
1.44748
Lợi nhuận
0.93 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#115295986
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 16:09:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.44835
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.10.2019 22:24:31
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44748
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.93 USD
12.09.2019 16:27:52
30.09.2019 22:10:40
Bán
0.02
1.45118
1.44272
Lợi nhuận
12.38 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112938702
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:27:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45118
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 22:10:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44272
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
12.38 USD
12.09.2019 16:28:17
30.09.2019 22:09:56
Bán
0.02
1.45123
1.44284
Lợi nhuận
12.28 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112938970
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:28:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45123
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 22:09:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44284
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
12.28 USD
12.09.2019 16:28:25
30.09.2019 15:11:04
Bán
0.02
1.45113
1.44432
Lợi nhuận
9.89 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112939185
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:28:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45113
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 15:11:04
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44432
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
9.89 USD
12.09.2019 16:33:01
30.09.2019 15:06:02
Bán
0.02
1.45068
1.44461
Lợi nhuận
8.77 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112939712
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:33:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45068
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 15:06:02
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44461
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
8.77 USD
12.09.2019 16:27:33
30.09.2019 15:00:43
Bán
0.02
1.45146
1.44492
Lợi nhuận
9.48 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112938272
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:27:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45146
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 15:00:43
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44492
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
9.48 USD
12.09.2019 16:27:22
30.09.2019 15:00:34
Bán
0.02
1.45139
1.44492
Lợi nhuận
9.37 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112938049
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:27:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45139
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 15:00:34
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44492
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
9.37 USD
26.08.2019 16:27:24
30.09.2019 14:59:54
Mua
0.02
1.48015
1.44461
Lợi nhuận
-54.07 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#110750675
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 16:27:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.48015
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-53.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 14:59:54
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.44461
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-54.07 USD