Chế độ demo
01.06.2018 09:45:52
22.07.2018 18:34:09
Sao chép
0%
0%
Lợi nhuận
16.71 USD
firefly
Ngày và giờ mở cửa
01.06.2018 09:45:52
Điểm vào lệnh
0%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2018 18:34:09
Thoát
0%
Lợi nhuận
16.71 USD