Chế độ demo
21.05.2019 08:50:25
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.02
0.69485
0.66388
Lợi nhuận
-58.31 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#99514235
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2019 08:50:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69485
Phí qua đêm
5.32 USD
Tổng cộng
-63.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.66388
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-58.31 USD
06.05.2019 03:08:39
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.01
77.2
71.867
Lợi nhuận
-47.85 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#98693107
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2019 03:08:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
77.2
Phí qua đêm
2.63 USD
Tổng cộng
-50.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
71.867
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-47.85 USD
29.04.2019 15:33:28
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.02
0.71958
0.66388
Lợi nhuận
-107.25 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#98218801
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2019 15:33:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.71958
Phí qua đêm
6.86 USD
Tổng cộng
-113.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.66388
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-107.25 USD
23.07.2019 18:52:48
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.01
75.668
71.867
Lợi nhuận
-35.67 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#106354351
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 18:52:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
75.668
Phí qua đêm
0.37 USD
Tổng cộng
-35.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
71.867
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-35.67 USD
08.07.2019 18:43:11
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.01
135.926
129.089
Lợi nhuận
-64.39 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#104609324
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2019 18:43:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
135.926
Phí qua đêm
0.28 USD
Tổng cộng
-64.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.089
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-64.39 USD
29.05.2019 04:59:19
05.08.2019 04:21:15
Bán
0.01
0.88231
0.91394
Lợi nhuận
-36.76 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#100213711
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2019 04:59:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.88231
Phí qua đêm
1.94 USD
Tổng cộng
-38.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.91394
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-36.76 USD
23.04.2019 23:45:56
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.01
79.454
71.867
Lợi nhuận
-68.74 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#97976796
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2019 23:45:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
79.454
Phí qua đêm
3.00 USD
Tổng cộng
-71.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
71.867
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-68.74 USD
06.05.2019 12:16:31
05.08.2019 04:21:15
Bán
0.01
0.85318
0.91394
Lợi nhuận
-71.55 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#98669944
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2019 12:16:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.85318
Phí qua đêm
2.61 USD
Tổng cộng
-73.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.91394
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-71.55 USD
30.05.2019 19:24:12
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.01
0.69643
0.66388
Lợi nhuận
-30.94 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#100467782
Ngày và giờ mở cửa
30.05.2019 19:24:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69643
Phí qua đêm
2.48 USD
Tổng cộng
-33.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66388
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-30.94 USD
09.05.2019 08:59:40
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.01
143.15
129.089
Lợi nhuận
-131.70 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#98979668
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2019 08:59:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
143.15
Phí qua đêm
1.08 USD
Tổng cộng
-132.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.089
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-131.70 USD
07.05.2019 08:13:33
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.01
0.71564
0.66388
Lợi nhuận
-49.76 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#98774263
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2019 08:13:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.71564
Phí qua đêm
3.27 USD
Tổng cộng
-52.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66388
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-49.76 USD
14.05.2019 12:29:40
05.08.2019 04:21:15
Bán
0.01
0.86808
0.91394
Lợi nhuận
-53.65 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#99276825
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2019 12:29:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.86808
Phí qua đêm
2.37 USD
Tổng cộng
-55.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.91394
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-53.65 USD
06.05.2019 16:46:57
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.02
73.305
69.064
Lợi nhuận
-75.05 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#98696189
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2019 16:46:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
73.305
Phí qua đêm
5.33 USD
Tổng cộng
-79.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
69.064
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-75.05 USD
25.07.2019 04:37:23
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.01
0.68743
0.66388
Lợi nhuận
-23.88 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#106459475
Ngày và giờ mở cửa
25.07.2019 04:37:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68743
Phí qua đêm
0.35 USD
Tổng cộng
-24.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66388
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-23.88 USD
08.05.2019 15:52:48
05.08.2019 04:21:15
Bán
0.01
0.86089
0.91394
Lợi nhuận
-62.22 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#98927430
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2019 15:52:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.86089
Phí qua đêm
2.55 USD
Tổng cộng
-64.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.91394
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-62.22 USD
31.05.2019 15:18:39
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.01
0.69511
0.66388
Lợi nhuận
-29.62 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#100564122
Ngày và giờ mở cửa
31.05.2019 15:18:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69511
Phí qua đêm
2.45 USD
Tổng cộng
-31.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66388
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-29.62 USD
29.05.2019 13:49:17
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.01
0.69609
0.66388
Lợi nhuận
-30.49 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#100391409
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2019 13:49:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69609
Phí qua đêm
2.58 USD
Tổng cộng
-32.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66388
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-30.49 USD
29.04.2019 12:52:13
19.07.2019 02:05:46
Mua
0.01
0.70524
0.7062
Lợi nhuận
0.86 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#98208684
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2019 12:52:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.70524
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 02:05:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.7062
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.86 USD
21.05.2019 17:25:19
17.07.2019 01:09:57
Mua
0.01
71.889
72.524
Lợi nhuận
7.34 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#103322634
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2019 17:25:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
71.889
Phí qua đêm
1.67 USD
Tổng cộng
5.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.07.2019 01:09:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
72.524
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.34 USD
16.07.2019 03:08:28
16.07.2019 18:24:24
Mua
0.01
75.968
76.079
Lợi nhuận
0.82 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#105544986
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 03:08:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
75.968
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 18:24:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
76.079
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.82 USD
16.07.2019 04:56:26
16.07.2019 16:14:34
Mua
0.01
0.98525
0.98825
Lợi nhuận
2.94 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#105557694
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 04:56:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.98525
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 16:14:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.98825
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.94 USD
10.07.2019 16:50:50
15.07.2019 03:58:38
Bán
0.01
1.61679
1.60611
Lợi nhuận
7.45 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#104954153
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2019 16:50:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.61679
Phí qua đêm
0.16 USD
Tổng cộng
7.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2019 03:58:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.60611
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.45 USD
05.07.2019 17:55:24
08.07.2019 18:42:08
Mua
0.01
0.6907
0.69219
Lợi nhuận
1.34 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#104356827
Ngày và giờ mở cửa
05.07.2019 17:55:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6907
Phí qua đêm
0.04 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2019 18:42:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.69219
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.34 USD
05.07.2019 16:53:53
08.07.2019 04:57:58
Mua
0.01
71.89
71.959
Lợi nhuận
0.47 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#104338772
Ngày và giờ mở cửa
05.07.2019 16:53:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
71.89
Phí qua đêm
0.03 USD
Tổng cộng
0.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2019 04:57:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
71.959
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.47 USD
13.06.2019 19:30:09
05.07.2019 17:26:57
Bán
0.01
1.63224
1.61004
Lợi nhuận
15.95 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#101862037
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2019 19:30:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.63224
Phí qua đêm
0.69 USD
Tổng cộng
15.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.07.2019 17:26:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.61004
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
15.95 USD
02.07.2019 04:24:38
04.07.2019 11:20:13
Mua
0.01
75.608
75.736
Lợi nhuận
1.11 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#103722112
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2019 04:24:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
75.608
Phí qua đêm
0.12 USD
Tổng cộng
1.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.07.2019 11:20:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
75.736
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.11 USD
10.06.2019 16:55:47
02.07.2019 16:36:21
Mua
0.01
0.6901
0.69147
Lợi nhuận
2.03 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#101346788
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2019 16:55:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6901
Phí qua đêm
0.84 USD
Tổng cộng
1.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2019 16:36:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.69147
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.03 USD
08.05.2019 05:21:39
01.07.2019 00:36:23
Mua
0.01
72.326
72.723
Lợi nhuận
5.05 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#103500872
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2019 05:21:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
72.326
Phí qua đêm
1.58 USD
Tổng cộng
3.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 00:36:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
72.723
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.05 USD
30.05.2019 02:19:01
01.07.2019 00:36:14
Mua
0.01
75.828
76.083
Lợi nhuận
3.02 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#100391443
Ngày và giờ mở cửa
30.05.2019 02:19:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
75.828
Phí qua đêm
0.87 USD
Tổng cộng
2.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 00:36:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
76.083
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.02 USD
07.05.2019 14:00:25
01.07.2019 00:36:01
Mua
0.02
0.7016
0.70315
Lợi nhuận
2.82 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#98816831
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2019 14:00:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.7016
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
3.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 00:36:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.70315
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.82 USD
08.05.2019 05:21:39
28.06.2019 17:17:44
Mua
0.01
72.326
72.36
Lợi nhuận
1.67 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#98872061
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2019 05:21:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
72.326
Phí qua đêm
1.55 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.06.2019 17:17:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
72.36
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.67 USD
21.05.2019 17:25:19
27.06.2019 07:30:23
Mua
0.01
71.889
72.229
Lợi nhuận
4.08 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#99576351
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2019 17:25:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
71.889
Phí qua đêm
1.14 USD
Tổng cộng
3.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.06.2019 07:30:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
72.229
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.08 USD
13.06.2019 13:22:07
13.06.2019 19:29:30
Bán
0.1
52.48
52.18
Lợi nhuận
2.50 USD
USCrude
Thỏa thuận
#101812863
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2019 13:22:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
52.48
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.06.2019 19:29:30
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
52.18
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
2.50 USD
11.06.2019 17:44:42
12.06.2019 12:52:10
Bán
0.1
53.19
51.77
Lợi nhuận
13.47 USD
USCrude
Thỏa thuận
#101439218
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2019 17:44:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
53.19
Phí qua đêm
-0.23 USD
Tổng cộng
14.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2019 12:52:10
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
51.77
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
13.47 USD
11.06.2019 14:21:53
11.06.2019 15:01:56
Bán
0.1
53.6
53.77
Lợi nhuận
-2.20 USD
USCrude
Thỏa thuận
#101413571
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2019 14:21:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
53.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2019 15:01:56
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
53.77
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-2.20 USD
05.06.2019 13:42:25
10.06.2019 16:55:34
Mua
0.1
53.13
53.81
Lợi nhuận
5.04 USD
USCrude
Thỏa thuận
#100922394
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2019 13:42:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
53.13
Phí qua đêm
-1.26 USD
Tổng cộng
6.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2019 16:55:34
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
53.81
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
5.04 USD
30.05.2019 13:21:11
30.05.2019 19:41:20
Bán
0.1
58.87
57.65
Lợi nhuận
11.70 USD
USCrude
Thỏa thuận
#100408380
Ngày và giờ mở cửa
30.05.2019 13:21:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
58.87
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.05.2019 19:41:20
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
57.65
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
11.70 USD
30.05.2019 02:19:01
30.05.2019 11:51:30
Mua
0.01
75.828
76.02
Lợi nhuận
1.55 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#100319874
Ngày và giờ mở cửa
30.05.2019 02:19:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
75.828
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.05.2019 11:51:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
76.02
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.55 USD
29.05.2019 13:49:17
30.05.2019 11:51:22
Mua
0.01
0.69609
0.69919
Lợi nhuận
2.99 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#100278304
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2019 13:49:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69609
Phí qua đêm
0.11 USD
Tổng cộng
3.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.05.2019 11:51:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.69919
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.99 USD
29.05.2019 10:07:44
29.05.2019 17:45:45
Mua
0.01
0.69639
0.69693
Lợi nhuận
0.33 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#100254960
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2019 10:07:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69639
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.05.2019 17:45:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.69693
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
28.05.2019 14:57:18
29.05.2019 03:35:08
Mua
0.02
0.69635
0.6975
Lợi nhuận
1.96 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#100165282
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2019 14:57:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69635
Phí qua đêm
0.07 USD
Tổng cộng
2.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.05.2019 03:35:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.6975
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.96 USD
20.05.2019 17:43:28
28.05.2019 19:36:12
Mua
0.01
0.69819
0.69901
Lợi nhuận
0.86 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#99490829
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2019 17:43:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69819
Phí qua đêm
0.25 USD
Tổng cộng
0.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2019 19:36:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.69901
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.86 USD
16.05.2019 05:18:12
20.05.2019 10:21:04
Mua
0.01
0.69751
0.70031
Lợi nhuận
2.63 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#99374111
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2019 05:18:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69751
Phí qua đêm
0.06 USD
Tổng cộng
2.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2019 10:21:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.70031
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.63 USD
13.05.2019 18:24:20
20.05.2019 08:11:54
Mua
0.01
0.69945
0.7003
Lợi nhuận
0.86 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#99228251
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 18:24:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69945
Phí qua đêm
0.22 USD
Tổng cộng
0.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2019 08:11:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.7003
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.86 USD
30.04.2019 21:16:56
20.05.2019 04:58:18
Bán
0.01
1.84881
1.84273
Lợi nhuận
4.40 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#98313784
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 21:16:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.84881
Phí qua đêm
0.40 USD
Tổng cộng
4.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2019 04:58:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.84273
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.40 USD
02.05.2019 01:31:11
08.05.2019 16:08:31
Bán
0.01
1.85975
1.85779
Lợi nhuận
1.25 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#98424068
Ngày và giờ mở cửa
02.05.2019 01:31:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.85975
Phí qua đêm
0.08 USD
Tổng cộng
1.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2019 16:08:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.85779
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.25 USD
06.05.2019 03:08:39
06.05.2019 16:30:37
Mua
0.01
77.2
77.431
Lợi nhuận
1.88 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#98611543
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2019 03:08:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
77.2
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2019 16:30:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
77.431
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.88 USD
03.05.2019 10:17:33
03.05.2019 19:23:39
Bán
0.01
1.59628
1.59448
Lợi nhuận
1.06 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#98541832
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2019 10:17:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.59628
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2019 19:23:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.59448
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.06 USD
03.05.2019 16:51:11
03.05.2019 17:54:54
Bán
0.01
0.85649
0.8531
Lợi nhuận
4.24 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#98573020
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2019 16:51:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.85649
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2019 17:54:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.8531
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.24 USD
30.04.2019 17:08:17
03.05.2019 15:58:33
Bán
0.01
1.30357
1.3028
Lợi nhuận
0.77 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#98305069
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 17:08:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30357
Phí qua đêm
0.10 USD
Tổng cộng
0.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2019 15:58:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.3028
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.77 USD