Chế độ demo
25.02.2020 10:48:41
28.02.2020 11:10:39
Mua
0.01
0.64658
0.6281
Lợi nhuận
-19.31 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#127155486
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 10:48:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64658
Phí qua đêm
0.10 USD
Tổng cộng
-19.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 11:10:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.6281
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-19.31 USD
21.01.2020 13:21:15
28.02.2020 11:10:39
Mua
0.01
0.66355
0.6281
Lợi nhuận
-36.26 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#124679725
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2020 13:21:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66355
Phí qua đêm
0.79 USD
Tổng cộng
-36.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 11:10:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.6281
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-36.26 USD
20.01.2020 08:10:54
28.02.2020 07:21:40
Mua
0.01
0.66677
0.63088
Lợi nhuận
-36.48 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#124571648
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2020 08:10:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66677
Phí qua đêm
0.81 USD
Tổng cộng
-37.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 07:21:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.63088
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-36.48 USD
08.01.2020 02:30:37
28.02.2020 07:21:37
Mua
0.01
0.66255
0.63088
Lợi nhuận
-31.83 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#123661954
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 02:30:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66255
Phí qua đêm
1.10 USD
Tổng cộng
-32.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 07:21:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.63088
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-31.83 USD
27.02.2020 14:57:13
27.02.2020 15:32:32
Bán
0.01
0.63736
0.63769
Lợi nhuận
-0.54 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#127470671
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2020 14:57:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.63736
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2020 15:32:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.63769
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.54 USD
20.01.2020 08:10:48
27.02.2020 15:06:26
Mua
0.01
0.66677
0.63729
Lợi nhuận
-29.83 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#124571644
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2020 08:10:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66677
Phí qua đêm
0.79 USD
Tổng cộng
-30.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2020 15:06:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.63729
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-29.83 USD
13.01.2020 03:38:56
27.02.2020 15:06:16
Mua
0.01
0.67271
0.63729
Lợi nhuận
-35.81 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#123949724
Ngày và giờ mở cửa
13.01.2020 03:38:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67271
Phí qua đêm
0.94 USD
Tổng cộng
-36.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2020 15:06:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.63729
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-35.81 USD
24.02.2020 15:17:18
25.02.2020 02:32:36
Mua
0.01
0.64674
0.64752
Lợi nhuận
0.62 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#127031005
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2020 15:17:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64674
Phí qua đêm
0.02 USD
Tổng cộng
0.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2020 02:32:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.64752
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.62 USD
27.01.2020 14:43:20
06.02.2020 03:42:16
Mua
0.01
0.65646
0.65767
Lợi nhuận
1.28 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#125052871
Ngày và giờ mở cửa
27.01.2020 14:43:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65646
Phí qua đêm
0.24 USD
Tổng cộng
1.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.02.2020 03:42:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.65767
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.28 USD
28.01.2020 07:12:10
29.01.2020 03:27:35
Mua
0.1
59.18
60.03
Lợi nhuận
8.08 USD
UKBrent
Thỏa thuận
#125113791
Ngày và giờ mở cửa
28.01.2020 07:12:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
59.18
Phí qua đêm
0.08 USD
Tổng cộng
8.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2020 03:27:35
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
60.03
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
8.08 USD
15.01.2020 22:06:25
20.01.2020 03:54:37
Bán
0.01
1.45445
1.44991
Lợi nhuận
3.46 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#124327762
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2020 22:06:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45445
Phí qua đêm
0.19 USD
Tổng cộng
3.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.01.2020 03:54:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.44991
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.46 USD
15.01.2020 11:51:54
16.01.2020 16:55:27
Mua
0.01
0.66551
0.66645
Lợi nhuận
0.83 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#124247139
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2020 11:51:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66551
Phí qua đêm
0.06 USD
Tổng cộng
0.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 16:55:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66645
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.83 USD
10.01.2020 02:30:25
13.01.2020 13:45:35
Mua
0.01
0.66846
0.67073
Lợi nhuận
2.17 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#123878685
Ngày và giờ mở cửa
10.01.2020 02:30:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66846
Phí qua đêm
0.03 USD
Tổng cộng
2.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2020 13:45:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.67073
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.17 USD
10.01.2020 06:49:56
13.01.2020 06:55:03
Mua
0.01
0.6688
0.67269
Lợi nhuận
3.83 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#123884606
Ngày và giờ mở cửa
10.01.2020 06:49:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6688
Phí qua đêm
0.03 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2020 06:55:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.67269
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.83 USD
07.01.2020 16:15:59
08.01.2020 12:27:35
Mua
0.01
0.66654
0.66702
Lợi nhuận
0.34 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#123636942
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 16:15:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66654
Phí qua đêm
0.04 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 12:27:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66702
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.34 USD
03.01.2020 14:43:54
07.01.2020 12:40:42
Mua
0.01
0.67581
0.66802
Lợi nhuận
-8.14 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#123404536
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2020 14:43:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67581
Phí qua đêm
0.08 USD
Tổng cộng
-8.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 12:40:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66802
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.14 USD
23.04.2019 23:45:56
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.01
79.454
71.867
Lợi nhuận
-68.74 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#97976796
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2019 23:45:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
79.454
Phí qua đêm
3.00 USD
Tổng cộng
-71.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
71.867
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-68.74 USD
06.05.2019 03:08:39
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.01
77.2
71.867
Lợi nhuận
-47.85 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#98693107
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2019 03:08:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
77.2
Phí qua đêm
2.63 USD
Tổng cộng
-50.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
71.867
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-47.85 USD
08.07.2019 18:43:11
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.01
135.926
129.089
Lợi nhuận
-64.39 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#104609324
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2019 18:43:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
135.926
Phí qua đêm
0.28 USD
Tổng cộng
-64.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.089
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-64.39 USD
23.07.2019 18:52:48
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.01
75.668
71.867
Lợi nhuận
-35.67 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#106354351
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 18:52:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
75.668
Phí qua đêm
0.37 USD
Tổng cộng
-35.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
71.867
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-35.67 USD
06.05.2019 12:16:31
05.08.2019 04:21:15
Bán
0.01
0.85318
0.91394
Lợi nhuận
-71.55 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#98669944
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2019 12:16:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.85318
Phí qua đêm
2.61 USD
Tổng cộng
-73.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.91394
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-71.55 USD
29.05.2019 13:49:17
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.01
0.69609
0.66388
Lợi nhuận
-30.49 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#100391409
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2019 13:49:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69609
Phí qua đêm
2.58 USD
Tổng cộng
-32.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66388
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-30.49 USD
29.05.2019 04:59:19
05.08.2019 04:21:15
Bán
0.01
0.88231
0.91394
Lợi nhuận
-36.76 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#100213711
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2019 04:59:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.88231
Phí qua đêm
1.94 USD
Tổng cộng
-38.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.91394
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-36.76 USD
31.05.2019 15:18:39
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.01
0.69511
0.66388
Lợi nhuận
-29.62 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#100564122
Ngày và giờ mở cửa
31.05.2019 15:18:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69511
Phí qua đêm
2.45 USD
Tổng cộng
-31.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66388
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-29.62 USD
29.04.2019 15:33:28
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.02
0.71958
0.66388
Lợi nhuận
-107.25 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#98218801
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2019 15:33:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.71958
Phí qua đêm
6.86 USD
Tổng cộng
-113.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.66388
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-107.25 USD
07.05.2019 08:13:33
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.01
0.71564
0.66388
Lợi nhuận
-49.76 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#98774263
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2019 08:13:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.71564
Phí qua đêm
3.27 USD
Tổng cộng
-52.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66388
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-49.76 USD
21.05.2019 08:50:25
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.02
0.69485
0.66388
Lợi nhuận
-58.31 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#99514235
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2019 08:50:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69485
Phí qua đêm
5.32 USD
Tổng cộng
-63.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.66388
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-58.31 USD
14.05.2019 12:29:40
05.08.2019 04:21:15
Bán
0.01
0.86808
0.91394
Lợi nhuận
-53.65 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#99276825
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2019 12:29:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.86808
Phí qua đêm
2.37 USD
Tổng cộng
-55.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.91394
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-53.65 USD
30.05.2019 19:24:12
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.01
0.69643
0.66388
Lợi nhuận
-30.94 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#100467782
Ngày và giờ mở cửa
30.05.2019 19:24:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69643
Phí qua đêm
2.48 USD
Tổng cộng
-33.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66388
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-30.94 USD
06.05.2019 16:46:57
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.02
73.305
69.064
Lợi nhuận
-75.05 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#98696189
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2019 16:46:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
73.305
Phí qua đêm
5.33 USD
Tổng cộng
-79.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
69.064
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-75.05 USD
09.05.2019 08:59:40
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.01
143.15
129.089
Lợi nhuận
-131.70 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#98979668
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2019 08:59:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
143.15
Phí qua đêm
1.08 USD
Tổng cộng
-132.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.089
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-131.70 USD
25.07.2019 04:37:23
05.08.2019 04:21:15
Mua
0.01
0.68743
0.66388
Lợi nhuận
-23.88 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#106459475
Ngày và giờ mở cửa
25.07.2019 04:37:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68743
Phí qua đêm
0.35 USD
Tổng cộng
-24.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66388
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-23.88 USD
08.05.2019 15:52:48
05.08.2019 04:21:15
Bán
0.01
0.86089
0.91394
Lợi nhuận
-62.22 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#98927430
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2019 15:52:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.86089
Phí qua đêm
2.55 USD
Tổng cộng
-64.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:21:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.91394
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-62.22 USD
29.04.2019 12:52:13
19.07.2019 02:05:46
Mua
0.01
0.70524
0.7062
Lợi nhuận
0.86 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#98208684
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2019 12:52:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.70524
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 02:05:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.7062
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.86 USD
21.05.2019 17:25:19
17.07.2019 01:09:57
Mua
0.01
71.889
72.524
Lợi nhuận
7.34 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#103322634
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2019 17:25:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
71.889
Phí qua đêm
1.67 USD
Tổng cộng
5.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.07.2019 01:09:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
72.524
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.34 USD
16.07.2019 03:08:28
16.07.2019 18:24:24
Mua
0.01
75.968
76.079
Lợi nhuận
0.82 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#105544986
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 03:08:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
75.968
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 18:24:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
76.079
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.82 USD
16.07.2019 04:56:26
16.07.2019 16:14:34
Mua
0.01
0.98525
0.98825
Lợi nhuận
2.94 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#105557694
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 04:56:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.98525
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 16:14:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.98825
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.94 USD
10.07.2019 16:50:50
15.07.2019 03:58:38
Bán
0.01
1.61679
1.60611
Lợi nhuận
7.45 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#104954153
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2019 16:50:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.61679
Phí qua đêm
0.16 USD
Tổng cộng
7.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2019 03:58:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.60611
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.45 USD
05.07.2019 17:55:24
08.07.2019 18:42:08
Mua
0.01
0.6907
0.69219
Lợi nhuận
1.34 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#104356827
Ngày và giờ mở cửa
05.07.2019 17:55:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6907
Phí qua đêm
0.04 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2019 18:42:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.69219
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.34 USD
05.07.2019 16:53:53
08.07.2019 04:57:58
Mua
0.01
71.89
71.959
Lợi nhuận
0.47 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#104338772
Ngày và giờ mở cửa
05.07.2019 16:53:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
71.89
Phí qua đêm
0.03 USD
Tổng cộng
0.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2019 04:57:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
71.959
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.47 USD
13.06.2019 19:30:09
05.07.2019 17:26:57
Bán
0.01
1.63224
1.61004
Lợi nhuận
15.95 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#101862037
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2019 19:30:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.63224
Phí qua đêm
0.69 USD
Tổng cộng
15.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.07.2019 17:26:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.61004
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
15.95 USD
02.07.2019 04:24:38
04.07.2019 11:20:13
Mua
0.01
75.608
75.736
Lợi nhuận
1.11 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#103722112
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2019 04:24:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
75.608
Phí qua đêm
0.12 USD
Tổng cộng
1.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.07.2019 11:20:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
75.736
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.11 USD
10.06.2019 16:55:47
02.07.2019 16:36:21
Mua
0.01
0.6901
0.69147
Lợi nhuận
2.03 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#101346788
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2019 16:55:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6901
Phí qua đêm
0.84 USD
Tổng cộng
1.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2019 16:36:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.69147
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.03 USD
08.05.2019 05:21:39
01.07.2019 00:36:23
Mua
0.01
72.326
72.723
Lợi nhuận
5.05 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#103500872
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2019 05:21:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
72.326
Phí qua đêm
1.58 USD
Tổng cộng
3.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 00:36:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
72.723
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.05 USD
30.05.2019 02:19:01
01.07.2019 00:36:14
Mua
0.01
75.828
76.083
Lợi nhuận
3.02 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#100391443
Ngày và giờ mở cửa
30.05.2019 02:19:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
75.828
Phí qua đêm
0.87 USD
Tổng cộng
2.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 00:36:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
76.083
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.02 USD
07.05.2019 14:00:25
01.07.2019 00:36:01
Mua
0.02
0.7016
0.70315
Lợi nhuận
2.82 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#98816831
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2019 14:00:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.7016
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
3.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 00:36:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.70315
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.82 USD
01.06.2018 09:45:52
22.07.2018 18:34:09
Sao chép
0%
0%
Lợi nhuận
16.71 USD
firefly
Ngày và giờ mở cửa
01.06.2018 09:45:52
Điểm vào
0%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2018 18:34:09
Ngoài
0%
Lợi nhuận
16.71 USD