Chế độ demo
22.01.2021 15:09:43
25.01.2021 12:17:31
Mua
0.01
0.88585
0.88753
Lợi nhuận
0.02 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1491891814
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2021 15:09:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.88585
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.01.2021 12:17:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.88753
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
12.01.2021 20:47:14
21.01.2021 15:27:05
Bán
0.01
0.88748
0.88555
Lợi nhuận
0.02 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1490145815
Ngày và giờ mở cửa
12.01.2021 20:47:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.88748
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.01.2021 15:27:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.88555
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
19.01.2021 13:09:12
20.01.2021 08:22:07
Mua
0.01
1.36225
1.36562
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1491130685
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2021 13:09:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.36225
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.01.2021 08:22:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36562
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
19.01.2021 16:22:22
19.01.2021 22:03:24
Mua
0.1
1.36178
1.36284
Lợi nhuận
0.11 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1491157375
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2021 16:22:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.36178
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2021 22:03:24
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.36284
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
18.01.2021 12:51:48
19.01.2021 13:08:26
Bán
0.01
1.35368
1.36229
Lợi nhuận
-0.09 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1490958345
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2021 12:51:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.35368
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2021 13:08:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36229
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.09 USD
08.10.2020 20:33:18
18.01.2021 05:28:27
Mua
0.1
106.018
103.747
Lợi nhuận
-2.35 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1481748597
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2020 20:33:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
106.018
Phí qua đêm
-0.16 USD
Tổng cộng
-2.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2021 05:28:27
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
103.747
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.35 USD
28.12.2020 22:28:06
18.01.2021 05:28:23
Bán
0.15
1.34379
1.35797
Lợi nhuận
-2.17 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1488131688
Ngày và giờ mở cửa
28.12.2020 22:28:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.34379
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
-2.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2021 05:28:23
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.35797
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.17 USD
24.11.2020 21:46:53
18.01.2021 05:28:19
Mua
0.13
104.567
103.755
Lợi nhuận
-1.16 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1485192532
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 21:46:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
104.567
Phí qua đêm
-0.14 USD
Tổng cộng
-1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2021 05:28:19
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
103.755
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.16 USD
24.11.2020 12:02:46
18.01.2021 05:27:53
Bán
0.13
114.336
116.427
Lợi nhuận
-2.60 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1485118988
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 12:02:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
114.336
Phí qua đêm
0.02 USD
Tổng cộng
-2.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2021 05:27:53
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
116.427
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.60 USD
29.12.2020 11:48:36
18.01.2021 05:27:43
Bán
0.15
1.19336
1.21088
Lợi nhuận
-3.23 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1488181731
Ngày và giờ mở cửa
29.12.2020 11:48:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19336
Phí qua đêm
-0.28 USD
Tổng cộng
-2.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2021 05:27:43
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.21088
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.23 USD
12.01.2021 20:46:57
13.01.2021 15:19:42
Mua
0.01
1.36424
1.36715
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1490145718
Ngày và giờ mở cửa
12.01.2021 20:46:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.36424
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2021 15:19:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36715
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
04.01.2021 10:26:43
13.01.2021 07:30:40
Mua
0.15
1.36765
1.36798
Lợi nhuận
-0.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1488591132
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2021 10:26:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.36765
Phí qua đêm
-0.09 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2021 07:30:40
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.36798
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
11.01.2021 21:03:13
13.01.2021 07:30:01
Bán
0.05
126.687
126.584
Lợi nhuận
0.05 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1489896912
Ngày và giờ mở cửa
11.01.2021 21:03:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
126.687
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2021 07:30:01
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
126.584
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
08.01.2021 07:40:04
11.01.2021 21:02:56
Mua
0.01
127.384
126.69
Lợi nhuận
-0.07 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1489415229
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2021 07:40:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
127.384
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.01.2021 21:02:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
126.69
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.07 USD
07.01.2021 21:12:42
08.01.2021 03:48:16
Bán
0.01
127.391
127.277
Lợi nhuận
0.01 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1489358788
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2021 21:12:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
127.391
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2021 03:48:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
127.277
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
07.01.2021 21:08:13
08.01.2021 03:48:12
Bán
0.01
117.309
117.257
Lợi nhuận
0.01 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1489358612
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2021 21:08:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
117.309
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2021 03:48:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
117.257
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
06.01.2021 04:16:35
07.01.2021 20:58:08
Bán
0.01
1.3607
1.35697
Lợi nhuận
0.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1488910288
Ngày và giờ mở cửa
06.01.2021 04:16:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3607
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2021 20:58:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.35697
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
05.01.2021 23:42:17
06.01.2021 04:12:26
Mua
0.01
0.87883
0.87903
Lợi nhuận
0.00 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1488883609
Ngày và giờ mở cửa
05.01.2021 23:42:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.87883
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.01.2021 04:12:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.87903
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
02.10.2020 08:00:45
05.01.2021 20:39:25
Bán
0.05
1.28426
1.3623
Lợi nhuận
-4.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1481356352
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2020 08:00:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.28426
Phí qua đêm
-0.12 USD
Tổng cộng
-3.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.01.2021 20:39:25
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.3623
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.02 USD
04.01.2021 15:29:04
04.01.2021 19:40:39
Bán
0.15
1.36255
1.35549
Lợi nhuận
1.06 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1488636391
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2021 15:29:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36255
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.01.2021 19:40:39
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.35549
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.06 USD
04.01.2021 10:27:44
04.01.2021 13:02:46
Bán
0.15
1.36764
1.37031
Lợi nhuận
-0.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1488591296
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2021 10:27:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36764
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.01.2021 13:02:46
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.37031
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.40 USD
17.12.2020 21:28:00
31.12.2020 17:56:59
Mua
0.01
1.3612
1.36491
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1487364766
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2020 21:28:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3612
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.12.2020 17:56:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36491
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
23.12.2020 20:56:02
31.12.2020 12:24:35
Bán
0.15
0.90162
0.89846
Lợi nhuận
0.61 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1487909947
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 20:56:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90162
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.12.2020 12:24:35
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
0.89846
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.61 USD
24.12.2020 22:46:15
31.12.2020 12:24:20
Mua
0.15
140.391
140.802
Lợi nhuận
0.55 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1488001980
Ngày và giờ mở cửa
24.12.2020 22:46:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
140.391
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.12.2020 12:24:20
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
140.802
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.55 USD
17.12.2020 08:10:28
30.12.2020 12:17:32
Bán
0.13
0.88391
0.88389
Lợi nhuận
-0.08 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1487294938
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2020 08:10:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.88391
Phí qua đêm
-0.09 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.12.2020 12:17:32
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
0.88389
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.08 USD
29.12.2020 23:07:09
30.12.2020 08:42:40
Bán
0.15
0.88415
0.88252
Lợi nhuận
0.27 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1488251587
Ngày và giờ mở cửa
29.12.2020 23:07:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.88415
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.12.2020 08:42:40
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
0.88252
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.27 USD
28.12.2020 22:27:22
28.12.2020 22:27:43
Mua
0.15
1.34394
1.34369
Lợi nhuận
-0.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1488131674
Ngày và giờ mở cửa
28.12.2020 22:27:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.34394
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.12.2020 22:27:43
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.34369
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
28.12.2020 19:05:07
28.12.2020 19:05:43
Bán
0.15
1.34526
1.3455
Lợi nhuận
-0.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1488122428
Ngày và giờ mở cửa
28.12.2020 19:05:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.34526
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.12.2020 19:05:43
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.3455
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
28.12.2020 11:38:27
28.12.2020 19:01:46
Mua
0.15
0.90334
0.90796
Lợi nhuận
0.93 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1488054522
Ngày và giờ mở cửa
28.12.2020 11:38:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90334
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.12.2020 19:01:46
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
0.90796
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.93 USD
21.12.2020 21:49:56
23.12.2020 18:24:15
Mua
0.15
1.19336
1.20148
Lợi nhuận
1.37 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1487647199
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 21:49:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.19336
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
1.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.12.2020 18:24:15
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.20148
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.37 USD
21.12.2020 21:25:36
23.12.2020 18:24:05
Mua
0.15
139.284
140.007
Lợi nhuận
1.03 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1487644679
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 21:25:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
139.284
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.12.2020 18:24:05
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
140.007
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.03 USD
16.12.2020 20:29:13
23.12.2020 18:23:58
Mua
0.16
0.88728
0.88848
Lợi nhuận
0.22 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1487238760
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2020 20:29:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.88728
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.12.2020 18:23:58
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
0.88848
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
21.12.2020 08:13:07
21.12.2020 12:00:02
Bán
0.12
1.21837
1.21766
Lợi nhuận
0.09 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1487510957
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 08:13:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.21837
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 12:00:02
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
1.21766
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
14.12.2020 20:59:20
21.12.2020 11:59:43
Bán
0.16
1.18135
1.17505
Lợi nhuận
1.03 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1487019245
Ngày và giờ mở cửa
14.12.2020 20:59:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18135
Phí qua đêm
-0.11 USD
Tổng cộng
1.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 11:59:43
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
1.17505
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.03 USD
17.12.2020 21:25:23
21.12.2020 04:48:22
Mua
1
1.22715
1.21883
Lợi nhuận
-8.44 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1487364693
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2020 21:25:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.22715
Phí qua đêm
-0.12 USD
Tổng cộng
-8.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 04:48:22
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.21883
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.44 USD
10.12.2020 20:28:13
17.12.2020 08:09:37
Bán
0.16
1.27241
1.27145
Lợi nhuận
0.09 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1486793181
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 20:28:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27241
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.12.2020 08:09:37
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
1.27145
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
14.12.2020 12:17:59
17.12.2020 06:11:12
Mua
0.16
1.34251
1.35256
Lợi nhuận
1.56 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1486961937
Ngày và giờ mở cửa
14.12.2020 12:17:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.34251
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
1.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.12.2020 06:11:12
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
1.35256
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.56 USD
16.12.2020 20:41:03
17.12.2020 03:31:54
Bán
0.13
103.632
103.364
Lợi nhuận
0.32 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1487239232
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2020 20:41:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
103.632
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.12.2020 03:31:54
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
103.364
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
25.09.2020 12:04:05
16.12.2020 08:52:48
Bán
0.1
1.27585
1.34692
Lợi nhuận
-7.33 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1480948711
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2020 12:04:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27585
Phí qua đêm
-0.23 USD
Tổng cộng
-7.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.12.2020 08:52:48
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.34692
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.33 USD
14.12.2020 21:01:53
15.12.2020 12:16:06
Mua
0.16
0.91203
0.91301
Lợi nhuận
0.20 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1487019445
Ngày và giờ mở cửa
14.12.2020 21:01:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91203
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.12.2020 12:16:06
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
0.91301
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
14.12.2020 21:00:56
15.12.2020 04:18:32
Mua
0.16
1.21513
1.21606
Lợi nhuận
0.14 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1487019433
Ngày và giờ mở cửa
14.12.2020 21:00:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21513
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.12.2020 04:18:32
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
1.21606
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
11.12.2020 03:27:23
14.12.2020 12:17:19
Bán
0.16
103.928
103.738
Lợi nhuận
0.29 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1486813490
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2020 03:27:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
103.928
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.12.2020 12:17:19
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
103.738
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.29 USD
10.12.2020 20:30:16
11.12.2020 14:58:21
Bán
0.16
1.17812
1.17074
Lợi nhuận
1.31 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1486793595
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 20:30:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17812
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
1.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2020 14:58:21
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
1.17074
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.31 USD
24.11.2020 02:39:02
11.12.2020 03:26:04
Mua
0.16
104.593
103.927
Lợi nhuận
-1.09 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1485069383
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 02:39:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
104.593
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
-1.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2020 03:26:04
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
103.927
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.09 USD
10.12.2020 01:44:43
10.12.2020 20:27:43
Bán
0.16
0.88933
0.88769
Lợi nhuận
0.30 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1486673874
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 01:44:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.88933
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 20:27:43
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
0.88769
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
08.12.2020 23:07:06
10.12.2020 12:05:33
Bán
0.16
1.18684
1.18488
Lợi nhuận
0.29 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1486552133
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2020 23:07:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18684
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 12:05:33
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
1.18488
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.29 USD
10.12.2020 01:41:31
10.12.2020 10:13:33
Bán
0.16
1.18819
1.18282
Lợi nhuận
0.97 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1486673855
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 01:41:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18819
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 10:13:33
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
1.18282
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.97 USD
08.12.2020 23:04:00
10.12.2020 00:45:28
Bán
0.16
1.0761
1.07516
Lợi nhuận
0.14 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1486552094
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2020 23:04:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.0761
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 00:45:28
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
1.07516
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
08.12.2020 21:11:43
10.12.2020 00:45:12
Bán
0.16
1.33638
1.3371
Lợi nhuận
-0.14 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1486549510
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2020 21:11:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.33638
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
-0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 00:45:12
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
1.3371
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.14 USD
07.12.2020 20:59:26
08.12.2020 15:16:06
Bán
0.16
1.33431
1.33106
Lợi nhuận
0.51 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1486440599
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2020 20:59:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.33431
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.12.2020 15:16:06
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
1.33106
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.51 USD