Chế độ demo
25.02.2021 22:55:50
26.02.2021 08:50:22
Bán
0.1
1.40115
1.39444
Lợi nhuận
0.67 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1500337222
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 22:55:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.40115
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2021 08:50:22
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.39444
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.67 USD
25.02.2021 17:35:46
25.02.2021 20:57:47
Mua
0.1
1772
1776.9
Lợi nhuận
0.49 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1500118992
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 17:35:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1772
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 20:57:47
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1776.9
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.49 USD
22.02.2021 20:43:58
25.02.2021 14:53:38
Mua
0.1
1.21699
1.22302
Lợi nhuận
0.57 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1499741332
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2021 20:43:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21699
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 14:53:38
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.22302
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.57 USD
22.02.2021 20:43:30
23.02.2021 20:45:44
Mua
0.1
1.40858
1.41025
Lợi nhuận
0.16 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1499741323
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2021 20:43:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.40858
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2021 20:45:44
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.41025
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
17.02.2021 21:04:24
23.02.2021 20:29:21
Mua
0.01
0.89897
0.90378
Lợi nhuận
0.05 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1498962706
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2021 21:04:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.89897
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2021 20:29:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90378
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
18.02.2021 21:13:26
22.02.2021 05:01:18
Bán
0.1
0.86504
0.86483
Lợi nhuận
0.02 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1499297518
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2021 21:13:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.86504
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.02.2021 05:01:18
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.86483
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
08.02.2021 22:11:06
18.02.2021 08:53:18
Bán
0.1
1.20529
1.20446
Lợi nhuận
0.09 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1496353273
Ngày và giờ mở cửa
08.02.2021 22:11:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20529
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.02.2021 08:53:18
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.20446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
12.02.2021 11:59:35
17.02.2021 09:29:20
Mua
0.01
0.89253
0.8943
Lợi nhuận
0.02 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1497574278
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2021 11:59:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.89253
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 09:29:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.8943
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
10.02.2021 21:54:15
11.02.2021 06:23:39
Bán
0.01
0.87583
0.87569
Lợi nhuận
0.00 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1497116452
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2021 21:54:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.87583
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2021 06:23:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.87569
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
09.02.2021 21:08:36
10.02.2021 12:14:46
Mua
0.1
1.21079
1.21194
Lợi nhuận
0.11 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1496745382
Ngày và giờ mở cửa
09.02.2021 21:08:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21079
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.02.2021 12:14:46
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.21194
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
09.02.2021 21:09:11
10.02.2021 12:14:24
Bán
0.1
0.89248
0.89141
Lợi nhuận
0.11 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1496745543
Ngày và giờ mở cửa
09.02.2021 21:09:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.89248
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.02.2021 12:14:24
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.89141
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
08.02.2021 21:42:18
09.02.2021 06:23:33
Mua
0.1
1.37427
1.37751
Lợi nhuận
0.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1496344628
Ngày và giờ mở cửa
08.02.2021 21:42:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37427
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.02.2021 06:23:33
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.37751
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
03.02.2021 03:25:53
08.02.2021 21:41:24
Mua
0.01
1.20495
1.2052
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1494881097
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2021 03:25:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20495
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.02.2021 21:41:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2052
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
02.02.2021 20:50:52
05.02.2021 07:15:17
Bán
0.1
0.88055
0.87457
Lợi nhuận
0.80 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1494814076
Ngày và giờ mở cửa
02.02.2021 20:50:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.88055
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 07:15:17
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.87457
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
02.02.2021 20:47:57
03.02.2021 12:14:02
Bán
0.1
1.20208
1.20184
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1494813969
Ngày và giờ mở cửa
02.02.2021 20:47:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20208
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2021 12:14:02
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.20184
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
01.02.2021 14:50:35
02.02.2021 12:01:04
Bán
0.01
1.20838
1.20683
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1494253465
Ngày và giờ mở cửa
01.02.2021 14:50:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20838
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.02.2021 12:01:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20683
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
01.02.2021 20:44:36
01.02.2021 23:42:48
Mua
0.1
0.89673
0.89691
Lợi nhuận
0.02 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1494398421
Ngày và giờ mở cửa
01.02.2021 20:44:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.89673
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.02.2021 23:42:48
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.89691
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
01.02.2021 16:07:48
01.02.2021 20:44:19
Bán
0.01
0.89505
0.89672
Lợi nhuận
-0.02 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1494292201
Ngày và giờ mở cửa
01.02.2021 16:07:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.89505
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.02.2021 20:44:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.89672
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
29.01.2021 22:37:29
01.02.2021 20:43:34
Bán
0.01
1.36972
1.36759
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1493966243
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2021 22:37:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36972
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.02.2021 20:43:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36759
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
27.01.2021 21:06:50
01.02.2021 10:22:00
Bán
0.01
0.88326
0.88229
Lợi nhuận
0.01 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1492923210
Ngày và giờ mở cửa
27.01.2021 21:06:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.88326
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.02.2021 10:22:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.88229
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD