Chế độ demo
22.09.2020 21:13:52
23.09.2020 06:17:47
Bán
0.01
1.27337
1.27247
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1480734104
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 21:13:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27337
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 06:17:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27247
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
22.09.2020 21:19:39
23.09.2020 06:17:42
Bán
0.01
114.123
114.117
Lợi nhuận
0.00 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1480734225
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 21:19:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
114.123
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 06:17:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
114.117
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
22.09.2020 20:43:25
23.09.2020 04:07:14
Bán
0.05
0.71668
0.71324
Lợi nhuận
0.17 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1480733466
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 20:43:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71668
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 04:07:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.71324
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
22.09.2020 07:50:15
22.09.2020 20:38:32
Bán
0.01
104.497
104.968
Lợi nhuận
-0.04 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1480648852
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 07:50:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.497
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 20:38:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
104.968
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
21.09.2020 21:50:05
22.09.2020 20:37:56
Bán
0.05
1.27911
1.27346
Lợi nhuận
0.28 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1480625061
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 21:50:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27911
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 20:37:56
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27346
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.28 USD
21.09.2020 12:01:40
21.09.2020 20:18:20
Bán
0.01
1.28422
1.27899
Lợi nhuận
0.05 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1480564684
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 12:01:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.28422
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 20:18:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27899
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
18.09.2020 22:35:23
21.09.2020 02:37:08
Mua
0.01
1.29226
1.29355
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1480478834
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2020 22:35:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.29226
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 02:37:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.29355
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
21.04.2020 10:16:52
17.09.2020 14:58:07
Mua
0.01
1.41926
1.31818
Lợi nhuận
-0.80 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1471520228
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2020 10:16:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.41926
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
-0.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 14:58:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31818
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.80 USD
22.10.2018 14:40:42
17.09.2020 14:58:03
Mua
0.01
129.808
123.412
Lợi nhuận
-0.78 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1464701586
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2018 14:40:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
129.808
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
-0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 14:58:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
123.412
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.78 USD
24.08.2020 21:13:03
17.09.2020 14:58:00
Mua
0.14
1.32371
1.31811
Lợi nhuận
-0.66 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1478458763
Ngày và giờ mở cửa
24.08.2020 21:13:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.32371
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
-0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 14:58:00
Khối lượng giao dịch
0.14
Thoát
1.31811
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.66 USD
13.07.2020 21:26:28
17.09.2020 14:57:57
Bán
0.07
1.06918
1.07499
Lợi nhuận
-0.67 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1475938102
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 21:26:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.06918
Phí qua đêm
-0.22 USD
Tổng cộng
-0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 14:57:57
Khối lượng giao dịch
0.07
Thoát
1.07499
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.67 USD
17.09.2020 07:53:01
17.09.2020 14:57:52
Bán
0.15
115.088
114.859
Lợi nhuận
0.33 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1480253560
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 07:53:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
115.088
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 14:57:52
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
114.859
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
29.07.2020 23:24:03
17.09.2020 14:57:47
Bán
0.18
104.995
104.541
Lợi nhuận
0.20 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1477198161
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 23:24:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.995
Phí qua đêm
-0.59 USD
Tổng cộng
0.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 14:57:47
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
104.541
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
19.08.2020 21:20:36
17.09.2020 07:52:12
Bán
0.01
115.865
115.126
Lợi nhuận
0.07 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1478238535
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2020 21:20:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
115.865
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 07:52:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
115.126
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
15.09.2020 23:07:34
16.09.2020 20:08:13
Bán
0.15
105.43
104.923
Lợi nhuận
0.72 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1480063696
Ngày và giờ mở cửa
15.09.2020 23:07:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
105.43
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2020 20:08:13
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
104.923
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
15.09.2020 23:09:20
16.09.2020 20:08:08
Bán
0.15
1.18485
1.18338
Lợi nhuận
0.22 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1480063771
Ngày và giờ mở cửa
15.09.2020 23:09:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18485
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2020 20:08:08
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.18338
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
14.09.2020 20:37:06
15.09.2020 23:04:30
Bán
0.15
116.373
116.135
Lợi nhuận
0.34 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1479948021
Ngày và giờ mở cửa
14.09.2020 20:37:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
116.373
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.09.2020 23:04:30
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
116.135
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.34 USD
14.09.2020 20:37:21
15.09.2020 23:04:05
Mua
0.15
1.31808
1.31883
Lợi nhuận
0.08 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1479948041
Ngày và giờ mở cửa
14.09.2020 20:37:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31808
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.09.2020 23:04:05
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.31883
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
11.09.2020 20:42:09
15.09.2020 08:08:57
Bán
0.15
0.72636
0.73285
Lợi nhuận
-0.98 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1479845054
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2020 20:42:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72636
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
-0.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.09.2020 08:08:57
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
0.73285
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.98 USD
24.08.2020 21:15:28
14.09.2020 22:52:35
Bán
0.11
105.938
105.693
Lợi nhuận
0.11 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1478458793
Ngày và giờ mở cửa
24.08.2020 21:15:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
105.938
Phí qua đêm
-0.14 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.09.2020 22:52:35
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
105.693
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
10.09.2020 23:14:56
11.09.2020 20:39:30
Mua
0.15
1.31941
1.32003
Lợi nhuận
0.07 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1479748312
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2020 23:14:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31941
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2020 20:39:30
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.32003
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
09.09.2020 20:39:20
10.09.2020 09:07:16
Mua
0.15
0.72741
0.72774
Lợi nhuận
0.03 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1479607150
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2020 20:39:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.72741
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2020 09:07:16
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
0.72774
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
09.09.2020 20:30:10
10.09.2020 09:04:11
Bán
0.15
1.31566
1.3141
Lợi nhuận
0.16 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1479605987
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2020 20:30:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31566
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2020 09:04:11
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.3141
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
13.08.2020 01:41:00
08.09.2020 21:34:42
Bán
0.1
1.30342
1.29996
Lợi nhuận
0.30 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912505
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:41:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30342
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 21:34:42
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.29996
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
13.08.2020 01:44:34
08.09.2020 21:34:40
Bán
0.1
1.30342
1.29996
Lợi nhuận
0.30 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912526
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:44:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30342
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 21:34:40
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.29996
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
13.08.2020 01:45:16
08.09.2020 21:34:30
Bán
0.1
1.30342
1.29998
Lợi nhuận
0.30 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912541
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:45:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30342
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 21:34:30
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.29998
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
13.08.2020 01:46:11
08.09.2020 21:34:12
Bán
0.1
1.30345
1.29983
Lợi nhuận
0.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912546
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:46:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30345
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 21:34:12
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.29983
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
13.08.2020 01:42:02
08.09.2020 21:33:44
Bán
0.1
1.30346
1.30013
Lợi nhuận
0.29 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912510
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:42:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30346
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 21:33:44
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.30013
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.29 USD
13.08.2020 01:43:00
08.09.2020 21:33:34
Bán
0.1
1.30349
1.30007
Lợi nhuận
0.30 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912513
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:43:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30349
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 21:33:34
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.30007
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
13.08.2020 01:47:18
08.09.2020 21:32:56
Bán
0.1
1.3035
1.29992
Lợi nhuận
0.31 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912557
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:47:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3035
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 21:32:56
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.29992
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.31 USD
07.09.2020 20:50:43
08.09.2020 14:58:58
Bán
0.15
1.18149
1.17973
Lợi nhuận
0.27 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1479335616
Ngày và giờ mở cửa
07.09.2020 20:50:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18149
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 14:58:58
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.17973
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.27 USD
07.09.2020 07:48:34
07.09.2020 12:08:00
Bán
0.15
1.32331
1.31999
Lợi nhuận
0.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1479285788
Ngày và giờ mở cửa
07.09.2020 07:48:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.32331
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2020 12:08:00
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.31999
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
02.09.2020 23:08:16
03.09.2020 08:05:52
Mua
0.15
0.73348
0.73118
Lợi nhuận
-0.36 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1479080416
Ngày và giờ mở cửa
02.09.2020 23:08:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.73348
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
-0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2020 08:05:52
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
0.73118
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.36 USD
01.09.2020 23:16:16
02.09.2020 07:35:13
Bán
0.11
1.19122
1.19097
Lợi nhuận
0.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1478994114
Ngày và giờ mở cửa
01.09.2020 23:16:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19122
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.09.2020 07:35:13
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
1.19097
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
02.09.2020 01:46:10
02.09.2020 07:34:45
Mua
0.14
105.965
106.027
Lợi nhuận
0.08 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1478997362
Ngày và giờ mở cửa
02.09.2020 01:46:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
105.965
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.09.2020 07:34:45
Khối lượng giao dịch
0.14
Thoát
106.027
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
13.08.2020 17:34:47
01.09.2020 03:48:59
Mua
0.19
80.933
81.224
Lợi nhuận
0.50 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#1477959646
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 17:34:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
80.933
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.09.2020 03:48:59
Khối lượng giao dịch
0.19
Thoát
81.224
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
06.08.2020 23:31:19
28.08.2020 20:58:39
Mua
0.05
0.72396
0.73413
Lợi nhuận
0.47 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1477638995
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 23:31:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.72396
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.08.2020 20:58:39
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.73413
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.47 USD
20.08.2020 15:57:44
21.08.2020 20:17:41
Bán
0.11
1.31066
1.30753
Lợi nhuận
0.34 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478293997
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2020 15:57:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31066
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2020 20:17:41
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
1.30753
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.34 USD
20.08.2020 23:48:57
21.08.2020 14:39:08
Bán
0.11
1.32171
1.31305
Lợi nhuận
0.95 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478323502
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2020 23:48:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.32171
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2020 14:39:08
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
1.31305
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.95 USD
19.08.2020 21:15:16
20.08.2020 15:47:45
Bán
0.01
1.19841
1.19504
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1478237652
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2020 21:15:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19841
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2020 15:47:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.19504
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
18.08.2020 22:31:46
19.08.2020 21:13:25
Bán
0.01
1.32407
1.31131
Lợi nhuận
0.13 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1478166533
Ngày và giờ mở cửa
18.08.2020 22:31:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.32407
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.08.2020 21:13:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31131
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
14.08.2020 10:07:49
18.08.2020 22:24:37
Bán
1
1.30545
1.32407
Lợi nhuận
-18.66 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477993988
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2020 10:07:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30545
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
-18.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.08.2020 22:24:37
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.32407
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-18.66 USD
12.08.2020 21:29:50
18.08.2020 22:18:40
Mua
0.01
0.71673
0.72376
Lợi nhuận
0.07 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1477909057
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 21:29:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71673
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.08.2020 22:18:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.72376
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
17.08.2020 21:08:05
18.08.2020 06:02:18
Bán
0.14
138.895
138.694
Lợi nhuận
0.26 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1478096387
Ngày và giờ mở cửa
17.08.2020 21:08:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
138.895
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.08.2020 06:02:18
Khối lượng giao dịch
0.14
Thoát
138.694
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.26 USD
13.08.2020 02:29:03
14.08.2020 18:38:17
Bán
0.13
117.174
117.117
Lợi nhuận
0.07 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1477913362
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 02:29:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
117.174
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2020 18:38:17
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
117.117
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
13.08.2020 13:06:56
13.08.2020 16:24:40
Mua
0.19
126.478
126.574
Lợi nhuận
0.17 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1477941320
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 13:06:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.478
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 16:24:40
Khối lượng giao dịch
0.19
Thoát
126.574
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
12.08.2020 21:41:05
13.08.2020 13:03:38
Mua
0.19
117.211
117.377
Lợi nhuận
0.26 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1477909223
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 21:41:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
117.211
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 13:03:38
Khối lượng giao dịch
0.19
Thoát
117.377
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.26 USD
12.08.2020 21:43:22
13.08.2020 02:26:58
Bán
0.13
117.172
117.206
Lợi nhuận
-0.04 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1477909232
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 21:43:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
117.172
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 02:26:58
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
117.206
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
13.08.2020 01:40:01
13.08.2020 02:23:28
Bán
0.1
1.30342
1.30422
Lợi nhuận
-0.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912500
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:40:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30342
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 02:23:28
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.30422
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.08 USD
13.08.2020 01:39:02
13.08.2020 02:22:02
Bán
0.1
1.30333
1.30417
Lợi nhuận
-0.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912492
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:39:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30333
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 02:22:02
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.30417
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.08 USD