Chế độ demo
03.07.2020 20:17:47
10.07.2020 12:12:10
Bán
1
1.17755
1.18644
Lợi nhuận
-9.99 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1475441195
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 20:17:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.17755
Phí qua đêm
-0.55 USD
Tổng cộng
-9.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 12:12:10
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.18644
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.99 USD
08.07.2020 19:42:19
08.07.2020 21:26:27
Mua
1
1.25916
1.26186
Lợi nhuận
2.70 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1475686144
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 19:42:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25916
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 21:26:27
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.26186
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.70 USD
01.07.2020 21:44:52
08.07.2020 19:42:44
Bán
1
1.12503
1.13404
Lợi nhuận
-9.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1475256300
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 21:44:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12503
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
-9.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 19:42:44
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.13404
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.02 USD
06.05.2020 19:37:54
07.07.2020 04:08:13
Bán
0.1
114.654
121.531
Lợi nhuận
-6.50 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1472233046
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2020 19:37:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
114.654
Phí qua đêm
-0.10 USD
Tổng cộng
-6.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 04:08:13
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
121.531
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-6.50 USD
20.12.2018 21:38:17
07.07.2020 04:07:22
Mua
0.01
127.466
121.53
Lợi nhuận
-0.68 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1465139004
Ngày và giờ mở cửa
20.12.2018 21:38:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
127.466
Phí qua đêm
-0.13 USD
Tổng cộng
-0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 04:07:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
121.53
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.68 USD
03.05.2019 18:44:10
07.07.2020 04:05:45
Mua
0.1
124.497
121.543
Lợi nhuận
-3.76 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1466054545
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2019 18:44:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
124.497
Phí qua đêm
-1.01 USD
Tổng cộng
-2.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 04:05:45
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
121.543
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.76 USD
04.05.2020 16:48:30
03.07.2020 07:36:20
Bán
0.17
0.6402
0.69265
Lợi nhuận
-9.25 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1472101384
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2020 16:48:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6402
Phí qua đêm
-0.34 USD
Tổng cộng
-8.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 07:36:20
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
0.69265
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.25 USD
30.06.2020 22:09:45
01.07.2020 08:53:03
Bán
0.01
113.901
113.618
Lợi nhuận
0.03 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1475114939
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 22:09:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
113.901
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 08:53:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
113.618
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
30.06.2020 21:19:17
30.06.2020 22:00:41
Mua
8
79.381
79.436
Lợi nhuận
4.08 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#1475108126
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 21:19:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
79.381
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 22:00:41
Khối lượng giao dịch
8
Ngoài
79.436
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.08 USD
24.06.2020 20:47:16
30.06.2020 21:59:37
Bán
1
1.2427
1.23922
Lợi nhuận
3.25 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1474736359
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 20:47:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2427
Phí qua đêm
-0.23 USD
Tổng cộng
3.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 21:59:37
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.23922
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.25 USD
23.06.2020 21:10:25
30.06.2020 21:15:06
Bán
1
112.661
113.94
Lợi nhuận
-11.88 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1474658567
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 21:10:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
112.661
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
-11.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 21:15:06
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
113.94
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-11.88 USD
21.05.2020 08:56:29
26.06.2020 20:45:54
Bán
0.11
1.17762
1.17026
Lợi nhuận
0.52 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1472930278
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 08:56:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.17762
Phí qua đêm
-0.33 USD
Tổng cộng
0.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2020 20:45:54
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1.17026
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.52 USD
24.06.2020 02:25:00
25.06.2020 21:41:09
Bán
1
106.417
107.24
Lợi nhuận
-7.80 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1474664802
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 02:25:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.417
Phí qua đêm
-0.12 USD
Tổng cộng
-7.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 21:41:09
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
107.24
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.80 USD
22.06.2020 20:26:35
23.06.2020 14:44:07
Mua
1
0.64884
0.65007
Lợi nhuận
1.21 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1474564496
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 20:26:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64884
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
1.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 14:44:07
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.65007
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.21 USD
19.03.2020 21:36:23
22.06.2020 20:21:37
Bán
0.1
1.15105
1.24648
Lợi nhuận
-9.95 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1470095984
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 21:36:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.15105
Phí qua đêm
-0.41 USD
Tổng cộng
-9.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.06.2020 20:21:37
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.24648
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.95 USD
18.06.2020 21:49:41
19.06.2020 15:04:49
Bán
0.1
1.18132
1.17638
Lợi nhuận
0.51 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1474429059
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 21:49:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.18132
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2020 15:04:49
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17638
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.51 USD
15.06.2020 22:10:47
18.06.2020 17:46:41
Bán
1
0.94814
0.95201
Lợi nhuận
-4.33 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1474166975
Ngày và giờ mở cửa
15.06.2020 22:10:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.94814
Phí qua đêm
-0.26 USD
Tổng cộng
-4.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 17:46:41
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.95201
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.33 USD
11.06.2020 20:13:17
18.06.2020 17:46:25
Bán
1
1.18506
1.18105
Lợi nhuận
3.62 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1474003991
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 20:13:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.18506
Phí qua đêm
-0.59 USD
Tổng cộng
4.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 17:46:25
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.18105
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.62 USD
13.05.2020 20:30:11
18.06.2020 14:56:46
Bán
1
0.88386
0.89957
Lợi nhuận
-20.43 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1472580976
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2020 20:30:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.88386
Phí qua đêm
-0.80 USD
Tổng cộng
-19.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 14:56:46
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.89957
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-20.43 USD
17.06.2020 04:19:41
17.06.2020 20:29:09
Bán
0.1
1.25594
1.25536
Lợi nhuận
0.06 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1474274313
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 04:19:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25594
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 20:29:09
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.25536
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
15.06.2020 19:50:44
17.06.2020 20:28:57
Bán
1
107.258
107.248
Lợi nhuận
0.01 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1474154708
Ngày và giờ mở cửa
15.06.2020 19:50:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.258
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 20:28:57
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
107.248
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
10.06.2020 03:51:10
17.06.2020 20:28:31
Bán
0.04
113.327
112.913
Lợi nhuận
0.15 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1473877831
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 03:51:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
113.327
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 20:28:31
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
112.913
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
12.06.2020 18:44:04
12.06.2020 23:59:27
Bán
1
112.825
112.77
Lợi nhuận
0.51 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1474071101
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2020 18:44:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
112.825
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 23:59:27
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
112.77
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.51 USD
12.06.2020 19:29:53
12.06.2020 23:58:59
Bán
4
1.19151
1.19494
Lợi nhuận
-14.40 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1474073370
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2020 19:29:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.19151
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 23:58:59
Khối lượng giao dịch
4
Ngoài
1.19494
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-14.40 USD
11.06.2020 20:11:30
12.06.2020 07:48:56
Mua
1
113.654
113.343
Lợi nhuận
-2.95 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1474003892
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 20:11:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
113.654
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
-2.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 07:48:56
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
113.343
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.95 USD
11.06.2020 20:08:28
12.06.2020 01:24:18
Bán
4
1.26064
1.2579
Lợi nhuận
10.78 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1474003683
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 20:08:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26064
Phí qua đêm
-0.18 USD
Tổng cộng
10.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 01:24:18
Khối lượng giao dịch
4
Ngoài
1.2579
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.78 USD
05.06.2020 19:59:21
11.06.2020 15:08:51
Bán
1
1.26786
1.26527
Lợi nhuận
2.31 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1473755127
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2020 19:59:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26786
Phí qua đêm
-0.28 USD
Tổng cộng
2.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 15:08:51
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.26527
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.31 USD
10.06.2020 03:53:09
11.06.2020 15:08:32
Mua
0.02
1.34203
1.34968
Lợi nhuận
0.11 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1473877883
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 03:53:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.34203
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 15:08:32
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.34968
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
10.06.2020 03:44:43
11.06.2020 15:08:22
Bán
0.01
1.20961
1.19274
Lợi nhuận
0.18 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1473877742
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 03:44:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.20961
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 15:08:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.19274
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
10.06.2020 03:45:06
11.06.2020 15:08:03
Bán
0.04
1.20962
1.19247
Lợi nhuận
0.72 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1473877758
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 03:45:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.20962
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 15:08:03
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.19247
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
16.03.2020 21:51:15
11.06.2020 15:07:52
Bán
0.15
0.94692
0.94228
Lợi nhuận
-0.08 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1469934948
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2020 21:51:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.94692
Phí qua đêm
-0.82 USD
Tổng cộng
0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 15:07:52
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.94228
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.08 USD
11.06.2020 01:22:57
11.06.2020 15:07:15
Bán
1
1.27505
1.26525
Lợi nhuận
9.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1473937963
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 01:22:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.27505
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 15:07:15
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.26525
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.80 USD
09.06.2020 20:24:12
10.06.2020 03:12:23
Bán
1
1.2729
1.27135
Lợi nhuận
1.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1473871557
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 20:24:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2729
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 03:12:23
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.27135
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.50 USD
04.06.2020 19:44:06
09.06.2020 18:59:19
Bán
1
0.95589
0.94893
Lợi nhuận
7.18 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1473692937
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 19:44:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.95589
Phí qua đêm
-0.16 USD
Tổng cộng
7.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 18:59:19
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.94893
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.18 USD
08.06.2020 21:11:29
09.06.2020 14:55:49
Bán
1
0.95682
0.9542
Lợi nhuận
2.69 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1473811655
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2020 21:11:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.95682
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
2.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 14:55:49
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.9542
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.69 USD
05.06.2020 20:20:40
08.06.2020 02:25:12
Bán
4
1.34285
1.34056
Lợi nhuận
6.72 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1473755841
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2020 20:20:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.34285
Phí qua đêm
-0.11 USD
Tổng cộng
6.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.06.2020 02:25:12
Khối lượng giao dịch
4
Ngoài
1.34056
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.72 USD
02.04.2020 21:20:26
05.06.2020 21:21:22
Bán
0.17
65.064
76.382
Lợi nhuận
-17.81 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#1470817657
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 21:20:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
65.064
Phí qua đêm
-0.27 USD
Tổng cộng
-17.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2020 21:21:22
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
76.382
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-17.81 USD
04.06.2020 14:56:47
05.06.2020 21:21:06
Bán
0.01
1.34762
1.34429
Lợi nhuận
0.02 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1473658285
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 14:56:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.34762
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2020 21:21:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.34429
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
06.04.2020 17:05:06
05.06.2020 19:57:47
Mua
0.17
109.149
109.734
Lợi nhuận
0.69 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1470934007
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2020 17:05:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.149
Phí qua đêm
-0.21 USD
Tổng cộng
0.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2020 19:57:47
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
109.734
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.69 USD
04.06.2020 19:42:42
05.06.2020 19:07:43
Mua
0.01
0.69389
0.6982
Lợi nhuận
0.04 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1473692907
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 19:42:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69389
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2020 19:07:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.6982
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
03.06.2020 02:55:31
04.06.2020 21:42:02
Bán
0.01
1.35081
1.34939
Lợi nhuận
0.01 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1473560129
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 02:55:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.35081
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 21:42:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.34939
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
04.06.2020 19:38:41
04.06.2020 21:41:49
Mua
0.01
1.13309
1.13516
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473692774
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 19:38:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13309
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 21:41:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13516
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
03.06.2020 02:55:38
04.06.2020 19:48:35
Mua
0.01
0.69163
0.69329
Lợi nhuận
0.02 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1473560130
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 02:55:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69163
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 19:48:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.69329
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
03.06.2020 02:55:45
04.06.2020 19:48:26
Mua
0.01
1.25793
1.25982
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1473560132
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 02:55:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25793
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 19:48:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25982
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
27.05.2020 20:05:44
04.06.2020 19:34:04
Bán
1
1.22405
1.26093
Lợi nhuận
-37.34 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1473237806
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 20:05:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22405
Phí qua đêm
-0.46 USD
Tổng cộng
-36.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 19:34:04
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.26093
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-37.34 USD
01.05.2020 20:40:42
04.06.2020 14:55:22
Bán
0.17
0.96082
0.959
Lợi nhuận
0.03 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1472050888
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2020 20:40:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.96082
Phí qua đêm
-0.30 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 14:55:22
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
0.959
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
03.06.2020 16:42:05
04.06.2020 09:59:07
Bán
0.01
1.25643
1.25342
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1473605778
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 16:42:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25643
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 09:59:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25342
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
22.05.2020 19:28:31
03.06.2020 09:40:10
Bán
1
1.08892
1.12126
Lợi nhuận
-32.39 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473040698
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 19:28:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08892
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
-32.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 09:40:10
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.12126
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-32.39 USD
30.04.2020 22:25:25
03.06.2020 09:39:40
Mua
0.17
135.234
136.774
Lợi nhuận
2.18 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1471993636
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2020 22:25:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
135.234
Phí qua đêm
-0.23 USD
Tổng cộng
2.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 09:39:40
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
136.774
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.18 USD
03.06.2020 02:50:44
03.06.2020 02:52:22
Mua
1
0.69204
0.69156
Lợi nhuận
-0.48 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1473560028
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 02:50:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69204
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 02:52:22
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.69156
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.48 USD