Chế độ demo
27.10.2020 21:09:09
28.10.2020 04:19:03
Bán
0.13
74.494
74.475
Lợi nhuận
0.02 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#1482797310
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 21:09:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
74.494
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2020 04:19:03
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
74.475
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
27.10.2020 21:13:11
28.10.2020 04:18:35
Bán
0.13
1.30546
1.30359
Lợi nhuận
0.24 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1482797456
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 21:13:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30546
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2020 04:18:35
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
1.30359
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
27.10.2020 21:11:29
28.10.2020 04:18:21
Bán
0.13
123.409
123.018
Lợi nhuận
0.49 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1482797425
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 21:11:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
123.409
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2020 04:18:21
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
123.018
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.49 USD
26.10.2020 20:20:53
27.10.2020 21:04:56
Mua
0.13
74.717
74.504
Lợi nhuận
-0.27 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#1482725463
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 20:20:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
74.717
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 21:04:56
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
74.504
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.27 USD
26.10.2020 20:22:46
27.10.2020 12:01:33
Bán
0.13
115.521
115.057
Lợi nhuận
0.58 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1482725482
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 20:22:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
115.521
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 12:01:33
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
115.057
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.58 USD
26.10.2020 20:27:03
27.10.2020 12:01:14
Bán
0.13
1.18145
1.18066
Lợi nhuận
0.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482725655
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 20:27:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18145
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 12:01:14
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
1.18066
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
23.10.2020 20:39:50
26.10.2020 20:24:03
Bán
0.01
115.74
115.591
Lợi nhuận
0.01 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1482641969
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 20:39:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
115.74
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 20:24:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
115.591
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.10.2020 20:02:42
26.10.2020 20:21:38
Bán
0.01
1.30283
1.30246
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1482639406
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 20:02:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30283
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 20:21:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30246
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.10.2020 20:01:31
23.10.2020 23:44:46
Mua
0.01
1.1845
1.18596
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482639373
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 20:01:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.1845
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 23:44:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18596
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
15.10.2020 21:59:32
16.10.2020 07:50:27
Bán
1
1.29001
1.28948
Lợi nhuận
0.51 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1482140981
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2020 21:59:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.29001
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2020 07:50:27
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.28948
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.51 USD
08.10.2020 20:32:08
16.10.2020 00:31:06
Bán
0.1
1.29337
1.29108
Lợi nhuận
0.21 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1481748557
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2020 20:32:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.29337
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2020 00:31:06
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.29108
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
06.10.2020 22:16:49
15.10.2020 12:02:17
Bán
0.1
0.71179
0.70708
Lợi nhuận
0.44 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1481587393
Ngày và giờ mở cửa
06.10.2020 22:16:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71179
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2020 12:02:17
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.70708
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
07.10.2020 21:32:01
08.10.2020 12:05:05
Bán
0.1
1.3268
1.32411
Lợi nhuận
0.19 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1481676772
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2020 21:32:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3268
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2020 12:05:05
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.32411
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.19 USD
05.10.2020 20:40:11
07.10.2020 15:00:20
Mua
0.1
105.744
106.013
Lợi nhuận
0.25 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1481499742
Ngày và giờ mở cửa
05.10.2020 20:40:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
105.744
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.10.2020 15:00:20
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
106.013
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
28.09.2020 05:52:40
05.10.2020 20:39:33
Bán
0.05
105.34
105.743
Lợi nhuận
-0.21 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1481006233
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 05:52:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
105.34
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
-0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.10.2020 20:39:33
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
105.743
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.21 USD
01.10.2020 22:28:55
05.10.2020 05:54:47
Bán
0.05
1.32793
1.32779
Lợi nhuận
0.00 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1481339125
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2020 22:28:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.32793
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.10.2020 05:54:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.32779
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
01.10.2020 22:31:03
02.10.2020 04:56:46
Mua
0.01
1.3281
1.3297
Lợi nhuận
0.01 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1481339187
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2020 22:31:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3281
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2020 04:56:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3297
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
24.09.2020 07:55:04
29.09.2020 20:48:14
Bán
0.01
0.70406
0.71279
Lợi nhuận
-0.09 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1480852951
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2020 07:55:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.70406
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2020 20:48:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71279
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.09 USD
28.09.2020 12:59:17
28.09.2020 15:48:36
Mua
0.01
135.377
135.694
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1481030881
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 12:59:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
135.377
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 15:48:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
135.694
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
22.09.2020 21:13:52
23.09.2020 06:17:47
Bán
0.01
1.27337
1.27247
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1480734104
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 21:13:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27337
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 06:17:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27247
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
22.09.2020 21:19:39
23.09.2020 06:17:42
Bán
0.01
114.123
114.117
Lợi nhuận
0.00 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1480734225
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 21:19:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
114.123
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 06:17:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
114.117
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
22.09.2020 20:43:25
23.09.2020 04:07:14
Bán
0.05
0.71668
0.71324
Lợi nhuận
0.17 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1480733466
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 20:43:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71668
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 04:07:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.71324
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
22.09.2020 07:50:15
22.09.2020 20:38:32
Bán
0.01
104.497
104.968
Lợi nhuận
-0.04 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1480648852
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 07:50:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.497
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 20:38:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
104.968
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
21.09.2020 21:50:05
22.09.2020 20:37:56
Bán
0.05
1.27911
1.27346
Lợi nhuận
0.28 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1480625061
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 21:50:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27911
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 20:37:56
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.27346
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.28 USD
21.09.2020 12:01:40
21.09.2020 20:18:20
Bán
0.01
1.28422
1.27899
Lợi nhuận
0.05 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1480564684
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 12:01:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.28422
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 20:18:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27899
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
18.09.2020 22:35:23
21.09.2020 02:37:08
Mua
0.01
1.29226
1.29355
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1480478834
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2020 22:35:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.29226
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 02:37:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.29355
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
21.04.2020 10:16:52
17.09.2020 14:58:07
Mua
0.01
1.41926
1.31818
Lợi nhuận
-0.80 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1471520228
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2020 10:16:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.41926
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
-0.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 14:58:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31818
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.80 USD
22.10.2018 14:40:42
17.09.2020 14:58:03
Mua
0.01
129.808
123.412
Lợi nhuận
-0.78 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1464701586
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2018 14:40:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
129.808
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
-0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 14:58:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
123.412
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.78 USD
24.08.2020 21:13:03
17.09.2020 14:58:00
Mua
0.14
1.32371
1.31811
Lợi nhuận
-0.66 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1478458763
Ngày và giờ mở cửa
24.08.2020 21:13:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.32371
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
-0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 14:58:00
Khối lượng giao dịch
0.14
Thoát
1.31811
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.66 USD
13.07.2020 21:26:28
17.09.2020 14:57:57
Bán
0.07
1.06918
1.07499
Lợi nhuận
-0.67 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1475938102
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 21:26:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.06918
Phí qua đêm
-0.22 USD
Tổng cộng
-0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 14:57:57
Khối lượng giao dịch
0.07
Thoát
1.07499
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.67 USD
17.09.2020 07:53:01
17.09.2020 14:57:52
Bán
0.15
115.088
114.859
Lợi nhuận
0.33 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1480253560
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 07:53:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
115.088
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 14:57:52
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
114.859
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
29.07.2020 23:24:03
17.09.2020 14:57:47
Bán
0.18
104.995
104.541
Lợi nhuận
0.20 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1477198161
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 23:24:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.995
Phí qua đêm
-0.59 USD
Tổng cộng
0.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 14:57:47
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
104.541
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
19.08.2020 21:20:36
17.09.2020 07:52:12
Bán
0.01
115.865
115.126
Lợi nhuận
0.07 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1478238535
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2020 21:20:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
115.865
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 07:52:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
115.126
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
15.09.2020 23:07:34
16.09.2020 20:08:13
Bán
0.15
105.43
104.923
Lợi nhuận
0.72 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1480063696
Ngày và giờ mở cửa
15.09.2020 23:07:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
105.43
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2020 20:08:13
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
104.923
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
15.09.2020 23:09:20
16.09.2020 20:08:08
Bán
0.15
1.18485
1.18338
Lợi nhuận
0.22 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1480063771
Ngày và giờ mở cửa
15.09.2020 23:09:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18485
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2020 20:08:08
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.18338
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
14.09.2020 20:37:06
15.09.2020 23:04:30
Bán
0.15
116.373
116.135
Lợi nhuận
0.34 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1479948021
Ngày và giờ mở cửa
14.09.2020 20:37:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
116.373
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.09.2020 23:04:30
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
116.135
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.34 USD
14.09.2020 20:37:21
15.09.2020 23:04:05
Mua
0.15
1.31808
1.31883
Lợi nhuận
0.08 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1479948041
Ngày và giờ mở cửa
14.09.2020 20:37:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31808
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.09.2020 23:04:05
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.31883
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
11.09.2020 20:42:09
15.09.2020 08:08:57
Bán
0.15
0.72636
0.73285
Lợi nhuận
-0.98 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1479845054
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2020 20:42:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72636
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
-0.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.09.2020 08:08:57
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
0.73285
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.98 USD
24.08.2020 21:15:28
14.09.2020 22:52:35
Bán
0.11
105.938
105.693
Lợi nhuận
0.11 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1478458793
Ngày và giờ mở cửa
24.08.2020 21:15:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
105.938
Phí qua đêm
-0.14 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.09.2020 22:52:35
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
105.693
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
10.09.2020 23:14:56
11.09.2020 20:39:30
Mua
0.15
1.31941
1.32003
Lợi nhuận
0.07 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1479748312
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2020 23:14:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31941
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2020 20:39:30
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.32003
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
09.09.2020 20:39:20
10.09.2020 09:07:16
Mua
0.15
0.72741
0.72774
Lợi nhuận
0.03 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1479607150
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2020 20:39:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.72741
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2020 09:07:16
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
0.72774
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
09.09.2020 20:30:10
10.09.2020 09:04:11
Bán
0.15
1.31566
1.3141
Lợi nhuận
0.16 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1479605987
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2020 20:30:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31566
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2020 09:04:11
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.3141
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
13.08.2020 01:41:00
08.09.2020 21:34:42
Bán
0.1
1.30342
1.29996
Lợi nhuận
0.30 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912505
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:41:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30342
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 21:34:42
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.29996
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
13.08.2020 01:44:34
08.09.2020 21:34:40
Bán
0.1
1.30342
1.29996
Lợi nhuận
0.30 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912526
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:44:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30342
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 21:34:40
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.29996
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
13.08.2020 01:45:16
08.09.2020 21:34:30
Bán
0.1
1.30342
1.29998
Lợi nhuận
0.30 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912541
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:45:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30342
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 21:34:30
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.29998
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
13.08.2020 01:46:11
08.09.2020 21:34:12
Bán
0.1
1.30345
1.29983
Lợi nhuận
0.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912546
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:46:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30345
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 21:34:12
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.29983
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
13.08.2020 01:42:02
08.09.2020 21:33:44
Bán
0.1
1.30346
1.30013
Lợi nhuận
0.29 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912510
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:42:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30346
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 21:33:44
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.30013
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.29 USD
13.08.2020 01:43:00
08.09.2020 21:33:34
Bán
0.1
1.30349
1.30007
Lợi nhuận
0.30 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912513
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:43:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30349
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 21:33:34
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.30007
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
13.08.2020 01:47:18
08.09.2020 21:32:56
Bán
0.1
1.3035
1.29992
Lợi nhuận
0.31 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912557
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:47:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3035
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 21:32:56
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.29992
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.31 USD
07.09.2020 20:50:43
08.09.2020 14:58:58
Bán
0.15
1.18149
1.17973
Lợi nhuận
0.27 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1479335616
Ngày và giờ mở cửa
07.09.2020 20:50:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18149
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 14:58:58
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.17973
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.27 USD