Chế độ demo
05.08.2020 21:10:05
06.08.2020 07:52:48
Bán
0.05
70.143
70.095
Lợi nhuận
0.02 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#1477565286
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2020 21:10:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
70.143
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2020 07:52:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
70.095
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
04.08.2020 20:45:07
05.08.2020 07:58:49
Bán
0.05
105.755
105.566
Lợi nhuận
0.09 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1477491648
Ngày và giờ mở cửa
04.08.2020 20:45:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
105.755
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2020 07:58:49
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
105.566
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
03.08.2020 21:44:26
04.08.2020 05:10:37
Mua
0.03
75.489
75.625
Lợi nhuận
0.04 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#1477426075
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 21:44:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
75.489
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.08.2020 05:10:37
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
75.625
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
31.07.2020 19:31:39
03.08.2020 07:42:18
Mua
0.05
1.07629
1.07724
Lợi nhuận
0.05 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1477340611
Ngày và giờ mở cửa
31.07.2020 19:31:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07629
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 07:42:18
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.07724
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
29.07.2020 15:30:14
03.08.2020 07:42:01
Mua
0.01
75.351
75.556
Lợi nhuận
0.02 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#1477166303
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 15:30:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
75.351
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 07:42:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
75.556
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
30.07.2020 22:23:35
31.07.2020 02:26:53
Mua
1
1.07704
1.07817
Lợi nhuận
1.23 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1477269027
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2020 22:23:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07704
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
1.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2020 02:26:53
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.07817
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.23 USD
29.07.2020 23:23:47
30.07.2020 20:43:38
Mua
0.18
1.29882
1.30811
Lợi nhuận
1.63 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477198159
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 23:23:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29882
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
1.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2020 20:43:38
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
1.30811
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.63 USD
29.07.2020 23:30:15
30.07.2020 15:24:36
Bán
0.16
0.90747
0.90334
Lợi nhuận
0.85 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1477198322
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 23:30:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90747
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2020 15:24:36
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
0.90334
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.85 USD
30.07.2020 12:38:49
30.07.2020 15:24:03
Mua
0.13
105.05
105.219
Lợi nhuận
0.21 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1477228613
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2020 12:38:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
105.05
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2020 15:24:03
Khối lượng giao dịch
0.13
Ngoài
105.219
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
29.07.2020 23:34:26
30.07.2020 12:04:43
Mua
0.13
105.003
105.071
Lợi nhuận
0.08 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1477198365
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 23:34:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
105.003
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2020 12:04:43
Khối lượng giao dịch
0.13
Ngoài
105.071
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
21.07.2020 22:50:55
28.07.2020 00:32:17
Mua
0.01
1.07567
1.081
Lợi nhuận
0.06 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1476590818
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2020 22:50:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07567
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.07.2020 00:32:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.081
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
21.07.2020 22:44:12
27.07.2020 08:15:11
Mua
0.01
1.27423
1.2829
Lợi nhuận
0.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1476590501
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2020 22:44:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.27423
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.07.2020 08:15:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2829
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
21.07.2020 22:46:19
24.07.2020 05:19:13
Bán
0.01
106.779
106.561
Lợi nhuận
0.02 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1476590579
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2020 22:46:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.779
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2020 05:19:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.561
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
07.07.2020 20:32:30
23.07.2020 05:17:24
Mua
0.07
135.148
136.392
Lợi nhuận
0.75 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1475599822
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 20:32:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
135.148
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
0.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.07.2020 05:17:24
Khối lượng giao dịch
0.07
Ngoài
136.392
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.75 USD
08.06.2020 22:03:54
21.07.2020 21:56:21
Mua
0.1
0.7019
0.71417
Lợi nhuận
1.07 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1473813131
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2020 22:03:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.7019
Phí qua đêm
-0.16 USD
Tổng cộng
1.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.07.2020 21:56:21
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
0.71417
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.07 USD
20.07.2020 21:06:25
21.07.2020 19:47:50
Bán
1
107.292
106.767
Lợi nhuận
4.86 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1476476219
Ngày và giờ mở cửa
20.07.2020 21:06:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.292
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
4.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.07.2020 19:47:50
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
106.767
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.86 USD
16.07.2020 21:26:28
20.07.2020 21:02:34
Bán
1
0.90662
0.90383
Lợi nhuận
3.48 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1476202812
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2020 21:26:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90662
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
3.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.07.2020 21:02:34
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.90383
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.48 USD
16.07.2020 21:24:34
20.07.2020 21:02:26
Bán
1
1.25489
1.26564
Lợi nhuận
-10.79 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1476202774
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2020 21:24:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25489
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
-10.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.07.2020 21:02:26
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.26564
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-10.79 USD
08.07.2020 19:38:58
15.07.2020 21:10:22
Bán
1
0.93744
0.94518
Lợi nhuận
-8.62 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1475685969
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 19:38:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.93744
Phí qua đêm
-0.43 USD
Tổng cộng
-8.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 21:10:22
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.94518
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.62 USD
14.07.2020 22:54:58
15.07.2020 08:00:05
Mua
1
74.783
75.022
Lợi nhuận
2.22 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#1476025369
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 22:54:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
74.783
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 08:00:05
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
75.022
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.22 USD
13.07.2020 21:46:47
14.07.2020 02:34:59
Bán
1
1.25783
1.25601
Lợi nhuận
1.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1475940226
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 21:46:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25783
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
1.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.07.2020 02:34:59
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.25601
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
13.07.2020 21:24:23
13.07.2020 21:42:04
Bán
0.07
1.25817
1.25785
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1475937937
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 21:24:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25817
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 21:42:04
Khối lượng giao dịch
0.07
Ngoài
1.25785
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
08.07.2020 21:33:36
13.07.2020 19:10:51
Bán
0.07
1.262
1.26067
Lợi nhuận
0.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1475691619
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 21:33:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.262
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 19:10:51
Khối lượng giao dịch
0.07
Ngoài
1.26067
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
03.07.2020 20:17:47
10.07.2020 12:12:10
Bán
1
1.17755
1.18644
Lợi nhuận
-9.99 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1475441195
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 20:17:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.17755
Phí qua đêm
-0.55 USD
Tổng cộng
-9.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 12:12:10
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.18644
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.99 USD
08.07.2020 19:42:19
08.07.2020 21:26:27
Mua
1
1.25916
1.26186
Lợi nhuận
2.70 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1475686144
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 19:42:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25916
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 21:26:27
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.26186
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.70 USD
01.07.2020 21:44:52
08.07.2020 19:42:44
Bán
1
1.12503
1.13404
Lợi nhuận
-9.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1475256300
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 21:44:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12503
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
-9.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 19:42:44
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.13404
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.02 USD
06.05.2020 19:37:54
07.07.2020 04:08:13
Bán
0.1
114.654
121.531
Lợi nhuận
-6.50 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1472233046
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2020 19:37:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
114.654
Phí qua đêm
-0.10 USD
Tổng cộng
-6.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 04:08:13
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
121.531
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-6.50 USD
20.12.2018 21:38:17
07.07.2020 04:07:22
Mua
0.01
127.466
121.53
Lợi nhuận
-0.68 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1465139004
Ngày và giờ mở cửa
20.12.2018 21:38:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
127.466
Phí qua đêm
-0.13 USD
Tổng cộng
-0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 04:07:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
121.53
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.68 USD
03.05.2019 18:44:10
07.07.2020 04:05:45
Mua
0.1
124.497
121.543
Lợi nhuận
-3.76 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1466054545
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2019 18:44:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
124.497
Phí qua đêm
-1.01 USD
Tổng cộng
-2.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 04:05:45
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
121.543
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.76 USD
04.05.2020 16:48:30
03.07.2020 07:36:20
Bán
0.17
0.6402
0.69265
Lợi nhuận
-9.25 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1472101384
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2020 16:48:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6402
Phí qua đêm
-0.34 USD
Tổng cộng
-8.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 07:36:20
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
0.69265
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.25 USD
30.06.2020 22:09:45
01.07.2020 08:53:03
Bán
0.01
113.901
113.618
Lợi nhuận
0.03 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1475114939
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 22:09:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
113.901
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 08:53:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
113.618
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
30.06.2020 21:19:17
30.06.2020 22:00:41
Mua
8
79.381
79.436
Lợi nhuận
4.08 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#1475108126
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 21:19:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
79.381
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 22:00:41
Khối lượng giao dịch
8
Ngoài
79.436
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.08 USD
24.06.2020 20:47:16
30.06.2020 21:59:37
Bán
1
1.2427
1.23922
Lợi nhuận
3.25 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1474736359
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 20:47:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2427
Phí qua đêm
-0.23 USD
Tổng cộng
3.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 21:59:37
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.23922
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.25 USD
23.06.2020 21:10:25
30.06.2020 21:15:06
Bán
1
112.661
113.94
Lợi nhuận
-11.88 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1474658567
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 21:10:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
112.661
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
-11.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 21:15:06
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
113.94
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-11.88 USD
21.05.2020 08:56:29
26.06.2020 20:45:54
Bán
0.11
1.17762
1.17026
Lợi nhuận
0.52 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1472930278
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 08:56:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.17762
Phí qua đêm
-0.33 USD
Tổng cộng
0.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2020 20:45:54
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1.17026
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.52 USD
24.06.2020 02:25:00
25.06.2020 21:41:09
Bán
1
106.417
107.24
Lợi nhuận
-7.80 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1474664802
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 02:25:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.417
Phí qua đêm
-0.12 USD
Tổng cộng
-7.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 21:41:09
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
107.24
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.80 USD
22.06.2020 20:26:35
23.06.2020 14:44:07
Mua
1
0.64884
0.65007
Lợi nhuận
1.21 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1474564496
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 20:26:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64884
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
1.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 14:44:07
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.65007
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.21 USD
19.03.2020 21:36:23
22.06.2020 20:21:37
Bán
0.1
1.15105
1.24648
Lợi nhuận
-9.95 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1470095984
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 21:36:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.15105
Phí qua đêm
-0.41 USD
Tổng cộng
-9.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.06.2020 20:21:37
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.24648
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.95 USD
18.06.2020 21:49:41
19.06.2020 15:04:49
Bán
0.1
1.18132
1.17638
Lợi nhuận
0.51 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1474429059
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 21:49:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.18132
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2020 15:04:49
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.17638
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.51 USD
15.06.2020 22:10:47
18.06.2020 17:46:41
Bán
1
0.94814
0.95201
Lợi nhuận
-4.33 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1474166975
Ngày và giờ mở cửa
15.06.2020 22:10:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.94814
Phí qua đêm
-0.26 USD
Tổng cộng
-4.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 17:46:41
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.95201
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.33 USD
11.06.2020 20:13:17
18.06.2020 17:46:25
Bán
1
1.18506
1.18105
Lợi nhuận
3.62 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1474003991
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 20:13:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.18506
Phí qua đêm
-0.59 USD
Tổng cộng
4.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 17:46:25
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.18105
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.62 USD
13.05.2020 20:30:11
18.06.2020 14:56:46
Bán
1
0.88386
0.89957
Lợi nhuận
-20.43 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1472580976
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2020 20:30:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.88386
Phí qua đêm
-0.80 USD
Tổng cộng
-19.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 14:56:46
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.89957
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-20.43 USD
17.06.2020 04:19:41
17.06.2020 20:29:09
Bán
0.1
1.25594
1.25536
Lợi nhuận
0.06 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1474274313
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 04:19:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25594
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 20:29:09
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.25536
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
15.06.2020 19:50:44
17.06.2020 20:28:57
Bán
1
107.258
107.248
Lợi nhuận
0.01 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1474154708
Ngày và giờ mở cửa
15.06.2020 19:50:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.258
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 20:28:57
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
107.248
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
10.06.2020 03:51:10
17.06.2020 20:28:31
Bán
0.04
113.327
112.913
Lợi nhuận
0.15 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1473877831
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 03:51:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
113.327
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 20:28:31
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
112.913
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
12.06.2020 18:44:04
12.06.2020 23:59:27
Bán
1
112.825
112.77
Lợi nhuận
0.51 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1474071101
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2020 18:44:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
112.825
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 23:59:27
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
112.77
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.51 USD
12.06.2020 19:29:53
12.06.2020 23:58:59
Bán
4
1.19151
1.19494
Lợi nhuận
-14.40 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1474073370
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2020 19:29:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.19151
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 23:58:59
Khối lượng giao dịch
4
Ngoài
1.19494
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-14.40 USD
11.06.2020 20:11:30
12.06.2020 07:48:56
Mua
1
113.654
113.343
Lợi nhuận
-2.95 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1474003892
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 20:11:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
113.654
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
-2.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 07:48:56
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
113.343
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.95 USD
11.06.2020 20:08:28
12.06.2020 01:24:18
Bán
4
1.26064
1.2579
Lợi nhuận
10.78 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1474003683
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 20:08:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26064
Phí qua đêm
-0.18 USD
Tổng cộng
10.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 01:24:18
Khối lượng giao dịch
4
Ngoài
1.2579
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.78 USD
05.06.2020 19:59:21
11.06.2020 15:08:51
Bán
1
1.26786
1.26527
Lợi nhuận
2.31 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1473755127
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2020 19:59:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26786
Phí qua đêm
-0.28 USD
Tổng cộng
2.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 15:08:51
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.26527
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.31 USD