Chế độ demo
20.11.2020 18:03:09
24.11.2020 02:36:45
Bán
1
113.906
114.661
Lợi nhuận
-7.21 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1484900927
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2020 18:03:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
113.906
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2020 02:36:45
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
114.661
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.21 USD
24.11.2020 00:32:37
24.11.2020 02:36:15
Mua
0.13
139.266
139.359
Lợi nhuận
0.12 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1485062223
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 00:32:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
139.266
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2020 02:36:15
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
139.359
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
19.11.2020 22:20:12
23.11.2020 16:30:59
Mua
0.13
1.18778
1.18945
Lợi nhuận
0.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1484806912
Ngày và giờ mở cửa
19.11.2020 22:20:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18778
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.11.2020 16:30:59
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
1.18945
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
19.11.2020 22:22:03
23.11.2020 08:21:44
Bán
0.15
0.91052
0.90994
Lợi nhuận
0.08 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1484807006
Ngày và giờ mở cửa
19.11.2020 22:22:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.91052
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.11.2020 08:21:44
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
0.90994
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
18.11.2020 20:45:01
20.11.2020 19:13:41
Bán
0.13
0.89284
0.89266
Lợi nhuận
0.02 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1484666534
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2020 20:45:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.89284
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.11.2020 19:13:41
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
0.89266
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
19.11.2020 22:20:42
20.11.2020 17:48:30
Bán
0.14
75.693
75.888
Lợi nhuận
-0.27 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#1484806928
Ngày và giờ mở cửa
19.11.2020 22:20:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
75.693
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.11.2020 17:48:30
Khối lượng giao dịch
0.14
Thoát
75.888
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.27 USD
19.11.2020 22:19:50
20.11.2020 11:33:24
Bán
0.11
123.281
123.133
Lợi nhuận
0.16 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1484806829
Ngày và giờ mở cửa
19.11.2020 22:19:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
123.281
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.11.2020 11:33:24
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
123.133
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
18.11.2020 20:45:35
19.11.2020 03:04:47
Bán
0.14
114.028
113.878
Lợi nhuận
0.20 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1484666572
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2020 20:45:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
114.028
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.11.2020 03:04:47
Khối lượng giao dịch
0.14
Thoát
113.878
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
18.11.2020 20:44:20
19.11.2020 03:04:33
Bán
0.11
123.174
122.943
Lợi nhuận
0.24 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1484666515
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2020 20:44:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
123.174
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.11.2020 03:04:33
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
122.943
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
18.11.2020 21:03:01
19.11.2020 03:04:13
Bán
0.14
137.877
137.448
Lợi nhuận
0.55 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1484667350
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2020 21:03:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
137.877
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
0.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.11.2020 03:04:13
Khối lượng giao dịch
0.14
Thoát
137.448
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.55 USD
17.11.2020 21:00:14
18.11.2020 20:44:33
Mua
0.01
0.7302
0.73224
Lợi nhuận
0.02 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1484560566
Ngày và giờ mở cửa
17.11.2020 21:00:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.7302
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.11.2020 20:44:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.73224
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
17.11.2020 21:10:57
18.11.2020 11:57:11
Bán
0.04
0.8954
0.89454
Lợi nhuận
0.04 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1484560743
Ngày và giờ mở cửa
17.11.2020 21:10:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.8954
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.11.2020 11:57:11
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.89454
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
17.11.2020 21:10:10
18.11.2020 08:49:03
Mua
0.03
1.18672
1.18745
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1484560740
Ngày và giờ mở cửa
17.11.2020 21:10:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18672
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.11.2020 08:49:03
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.18745
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
13.11.2020 19:04:00
18.11.2020 02:54:48
Bán
0.13
114.478
114.221
Lợi nhuận
0.32 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1484315358
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2020 19:04:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
114.478
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.11.2020 02:54:48
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
114.221
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
16.11.2020 21:24:48
17.11.2020 12:11:21
Mua
0.03
1.31982
1.32246
Lợi nhuận
0.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1484450118
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2020 21:24:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31982
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.11.2020 12:11:21
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.32246
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
16.11.2020 21:25:08
17.11.2020 12:11:08
Bán
0.04
104.551
104.288
Lợi nhuận
0.10 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1484450132
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2020 21:25:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.551
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.11.2020 12:11:08
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
104.288
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
16.11.2020 21:21:57
17.11.2020 01:33:58
Mua
0.13
0.73161
0.73199
Lợi nhuận
0.04 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1484450053
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2020 21:21:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.73161
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.11.2020 01:33:58
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
0.73199
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
16.11.2020 21:23:29
17.11.2020 01:33:48
Mua
0.13
0.68945
0.69077
Lợi nhuận
0.17 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1484450091
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2020 21:23:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.68945
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.11.2020 01:33:48
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
0.69077
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
16.11.2020 21:22:40
17.11.2020 01:33:32
Bán
0.13
0.89739
0.89678
Lợi nhuận
0.10 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1484450077
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2020 21:22:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.89739
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.11.2020 01:33:32
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
0.89678
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
13.11.2020 19:11:40
17.11.2020 01:33:16
Mua
0.13
1.20364
1.20642
Lợi nhuận
0.39 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1484316496
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2020 19:11:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20364
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.11.2020 01:33:16
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
1.20642
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.39 USD
13.11.2020 02:07:34
16.11.2020 21:18:35
Bán
0.13
0.72378
0.73149
Lợi nhuận
-1.01 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1484243922
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2020 02:07:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72378
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.11.2020 21:18:35
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
0.73149
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.01 USD
09.11.2020 22:50:51
12.11.2020 22:26:12
Bán
0.13
1.31676
1.31145
Lợi nhuận
0.66 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1483883961
Ngày và giờ mở cửa
09.11.2020 22:50:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31676
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
0.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2020 22:26:12
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
1.31145
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.66 USD
11.11.2020 02:09:01
11.11.2020 12:12:13
Mua
0.13
1.21364
1.21591
Lợi nhuận
0.32 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1484024359
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2020 02:09:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21364
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2020 12:12:13
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
1.21591
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
11.11.2020 02:06:55
11.11.2020 08:50:43
Mua
0.13
139.539
139.614
Lợi nhuận
0.09 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1484024262
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2020 02:06:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
139.539
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2020 08:50:43
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
139.614
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
09.11.2020 22:45:12
10.11.2020 12:06:00
Mua
0.13
1.08064
1.08113
Lợi nhuận
0.07 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1483883615
Ngày và giờ mở cửa
09.11.2020 22:45:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.08064
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.11.2020 12:06:00
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
1.08113
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
09.11.2020 22:45:42
10.11.2020 12:05:55
Mua
0.13
0.91361
0.91615
Lợi nhuận
0.36 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1483883628
Ngày và giờ mở cửa
09.11.2020 22:45:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91361
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.11.2020 12:05:55
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
0.91615
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.36 USD
09.11.2020 22:48:13
10.11.2020 12:05:50
Mua
0.13
138.803
139.524
Lợi nhuận
0.88 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1483883779
Ngày và giờ mở cửa
09.11.2020 22:48:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
138.803
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.11.2020 12:05:50
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
139.524
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.88 USD
06.11.2020 19:30:21
09.11.2020 22:42:07
Bán
0.13
1.0677
1.08055
Lợi nhuận
-1.83 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1483687213
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 19:30:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.0677
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
-1.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.11.2020 22:42:07
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
1.08055
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.83 USD
04.11.2020 21:15:07
09.11.2020 15:02:28
Mua
0.13
104.486
104.896
Lợi nhuận
0.50 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1483441468
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2020 21:15:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
104.486
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.11.2020 15:02:28
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
104.896
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
05.11.2020 21:53:16
09.11.2020 05:35:26
Mua
0.13
0.72803
0.7286
Lợi nhuận
0.06 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1483575494
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 21:53:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.72803
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.11.2020 05:35:26
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
0.7286
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
05.11.2020 21:59:14
06.11.2020 19:35:59
Mua
0.13
1.31454
1.31522
Lợi nhuận
0.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1483575807
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 21:59:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31454
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2020 19:35:59
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
1.31522
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
12.10.2020 21:07:57
05.11.2020 21:52:01
Mua
0.1
1.30731
1.31287
Lợi nhuận
0.35 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1481880815
Ngày và giờ mở cửa
12.10.2020 21:07:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30731
Phí qua đêm
-0.21 USD
Tổng cộng
0.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2020 21:52:01
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.31287
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.35 USD
12.10.2020 21:08:41
05.11.2020 15:01:07
Bán
0.1
1.31096
1.30684
Lợi nhuận
0.22 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1481880829
Ngày và giờ mở cửa
12.10.2020 21:08:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31096
Phí qua đêm
-0.10 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2020 15:01:07
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.30684
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
30.10.2020 07:40:50
05.11.2020 15:00:59
Bán
0.13
104.169
103.835
Lợi nhuận
0.37 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1483037242
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 07:40:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.169
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2020 15:00:59
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
103.835
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.37 USD
04.11.2020 21:16:01
05.11.2020 11:56:20
Mua
0.13
75.057
75.224
Lợi nhuận
0.21 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#1483441494
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2020 21:16:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
75.057
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2020 11:56:20
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
75.224
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
04.11.2020 21:12:42
05.11.2020 11:56:08
Mua
0.13
0.71848
0.72171
Lợi nhuận
0.41 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1483441374
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2020 21:12:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71848
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2020 11:56:08
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
0.72171
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.41 USD
03.11.2020 21:04:47
04.11.2020 03:17:54
Mua
0.13
0.71449
0.71501
Lợi nhuận
0.06 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1483255106
Ngày và giờ mở cửa
03.11.2020 21:04:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71449
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.11.2020 03:17:54
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
0.71501
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
03.11.2020 21:06:34
04.11.2020 03:15:48
Mua
0.13
104.606
104.664
Lợi nhuận
0.07 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1483255203
Ngày và giờ mở cửa
03.11.2020 21:06:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
104.606
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.11.2020 03:15:48
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
104.664
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
03.11.2020 21:09:52
04.11.2020 03:15:40
Mua
0.13
74.681
74.805
Lợi nhuận
0.15 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#1483255389
Ngày và giờ mở cửa
03.11.2020 21:09:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
74.681
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.11.2020 03:15:40
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
74.805
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
02.11.2020 20:51:57
03.11.2020 07:43:47
Mua
0.13
0.9205
0.91801
Lợi nhuận
-0.35 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1483177582
Ngày và giờ mở cửa
02.11.2020 20:51:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.9205
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.11.2020 07:43:47
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
0.91801
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.35 USD
02.11.2020 20:50:05
03.11.2020 04:25:40
Mua
0.13
79.12
79.242
Lợi nhuận
0.15 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#1483177567
Ngày và giờ mở cửa
02.11.2020 20:50:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
79.12
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.11.2020 04:25:40
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
79.242
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
02.11.2020 20:51:29
03.11.2020 04:25:33
Bán
0.13
1.32542
1.32101
Lợi nhuận
0.43 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1483177574
Ngày và giờ mở cửa
02.11.2020 20:51:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.32542
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.11.2020 04:25:33
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
1.32101
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.43 USD
30.10.2020 22:02:25
02.11.2020 04:31:29
Bán
0.13
121.909
121.845
Lợi nhuận
0.08 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1483106970
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 22:02:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
121.909
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.11.2020 04:31:29
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
121.845
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
29.10.2020 23:10:48
02.11.2020 00:06:04
Bán
0.13
1.16696
1.16529
Lợi nhuận
0.22 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1483018612
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 23:10:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.16696
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.11.2020 00:06:04
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
1.16529
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
30.10.2020 01:47:36
30.10.2020 15:23:18
Mua
0.13
1.06922
1.0694
Lợi nhuận
0.03 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1483021432
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 01:47:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.06922
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 15:23:18
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
1.0694
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
29.10.2020 23:07:31
30.10.2020 07:40:14
Mua
0.13
104.63
104.188
Lợi nhuận
-0.55 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1483018595
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 23:07:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
104.63
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 07:40:14
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
104.188
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.55 USD
29.10.2020 23:08:17
30.10.2020 07:34:16
Bán
0.13
122.071
121.777
Lợi nhuận
0.36 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1483018600
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 23:08:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
122.071
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 07:34:16
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
121.777
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.36 USD
23.10.2020 21:44:41
29.10.2020 14:53:23
Bán
0.01
0.90423
0.91283
Lợi nhuận
-0.10 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1482643814
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 21:44:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90423
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 14:53:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91283
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.10 USD
29.10.2020 00:56:19
29.10.2020 12:13:59
Bán
0.13
78.351
78.131
Lợi nhuận
0.27 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#1482920691
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 00:56:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
78.351
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 12:13:59
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
78.131
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.27 USD
29.10.2020 00:53:28
29.10.2020 12:13:48
Bán
0.13
122.543
122.051
Lợi nhuận
0.61 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1482920555
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 00:53:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
122.543
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 12:13:48
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
122.051
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.61 USD