Chế độ demo
01.04.2020 21:44:56
02.04.2020 00:07:58
Bán
0.15
1.42289
1.41942
Lợi nhuận
0.34 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1470750288
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 21:44:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.42289
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 00:07:58
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.41942
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.34 USD
01.04.2020 01:03:06
02.04.2020 00:07:48
Bán
0.17
107.525
107.168
Lợi nhuận
0.53 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1470696774
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 01:03:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.525
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 00:07:48
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
107.168
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.53 USD
01.04.2020 05:27:49
01.04.2020 10:05:44
Bán
0.17
0.61239
0.60813
Lợi nhuận
0.72 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1470704292
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 05:27:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.61239
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 10:05:44
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
0.60813
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
31.03.2020 00:51:37
01.04.2020 00:03:03
Bán
0.12
107.815
107.642
Lợi nhuận
0.18 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1470606419
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 00:51:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.815
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 00:03:03
Khối lượng giao dịch
0.12
Ngoài
107.642
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
31.03.2020 12:45:48
31.03.2020 21:02:45
Mua
0.17
1.18964
1.19685
Lợi nhuận
1.27 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1470645483
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 12:45:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.18964
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 21:02:45
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
1.19685
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.27 USD
31.03.2020 12:44:36
31.03.2020 17:05:29
Bán
0.17
0.88922
0.88327
Lợi nhuận
1.25 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1470645204
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 12:44:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.88922
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 17:05:29
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
0.88327
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.25 USD
30.03.2020 16:23:40
31.03.2020 12:22:03
Bán
0.16
1.10283
1.0985
Lợi nhuận
0.69 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1470580094
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 16:23:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10283
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 12:22:03
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
1.0985
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.69 USD
30.03.2020 07:46:09
31.03.2020 12:21:41
Bán
0.1
1.2387
1.2354
Lợi nhuận
0.33 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1470541099
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 07:46:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2387
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 12:21:41
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.2354
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
30.03.2020 18:16:53
31.03.2020 08:03:51
Bán
0.16
1.24058
1.23376
Lợi nhuận
1.09 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1470590427
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 18:16:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24058
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
1.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 08:03:51
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
1.23376
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.09 USD
27.03.2020 15:22:22
30.03.2020 04:22:26
Bán
0.17
0.89647
0.89362
Lợi nhuận
0.60 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1470493351
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 15:22:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.89647
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2020 04:22:26
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
0.89362
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
27.03.2020 13:01:06
27.03.2020 17:28:12
Bán
0.14
108.622
108.077
Lợi nhuận
0.71 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1470485563
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 13:01:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.622
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 17:28:12
Khối lượng giao dịch
0.14
Ngoài
108.077
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.71 USD
27.03.2020 13:00:03
27.03.2020 17:27:30
Mua
0.17
1.2277
1.23164
Lợi nhuận
0.67 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1470485495
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 13:00:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2277
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 17:27:30
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
1.23164
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.67 USD
25.03.2020 05:08:00
27.03.2020 15:16:35
Bán
0.12
1.05933
1.0584
Lợi nhuận
0.10 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1470320684
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2020 05:08:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05933
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 15:16:35
Khối lượng giao dịch
0.12
Ngoài
1.0584
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
27.03.2020 01:16:58
27.03.2020 12:57:44
Bán
0.1
1.10381
1.10201
Lợi nhuận
0.18 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1470453418
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 01:16:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10381
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 12:57:44
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.10201
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
26.03.2020 21:39:50
27.03.2020 02:15:05
Bán
1
109.373
109.258
Lợi nhuận
0.94 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1470447754
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2020 21:39:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.373
Phí qua đêm
-0.11 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 02:15:05
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
109.258
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.94 USD
26.03.2020 01:12:00
26.03.2020 01:40:18
Bán
0.15
0.59087
0.58999
Lợi nhuận
0.13 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1470381920
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2020 01:12:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.59087
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.03.2020 01:40:18
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.58999
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
26.03.2020 01:10:41
26.03.2020 01:40:06
Bán
0.14
110.962
110.875
Lợi nhuận
0.11 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1470381908
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2020 01:10:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.962
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.03.2020 01:40:06
Khối lượng giao dịch
0.14
Ngoài
110.875
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
23.03.2020 21:58:47
24.03.2020 02:13:55
Bán
0.12
0.98423
0.98213
Lợi nhuận
0.25 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1470245062
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2020 21:58:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.98423
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.03.2020 02:13:55
Khối lượng giao dịch
0.12
Ngoài
0.98213
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
23.03.2020 22:14:11
24.03.2020 02:13:16
Mua
0.12
128.033
128.423
Lợi nhuận
0.42 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1470245443
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2020 22:14:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
128.033
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.03.2020 02:13:16
Khối lượng giao dịch
0.12
Ngoài
128.423
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
20.03.2020 20:16:34
23.03.2020 21:48:59
Bán
0.1
1.16117
1.15135
Lợi nhuận
0.98 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1470164415
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2020 20:16:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.16117
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2020 21:48:59
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.15135
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.98 USD
20.03.2020 02:53:38
20.03.2020 11:58:46
Mua
0.1
1.05343
1.05379
Lợi nhuận
0.04 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1470103204
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2020 02:53:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05343
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2020 11:58:46
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.05379
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
19.03.2020 21:34:35
20.03.2020 03:48:29
Mua
0.1
1.06757
1.07181
Lợi nhuận
0.41 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1470095910
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 21:34:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06757
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2020 03:48:29
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.07181
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.41 USD
20.03.2020 02:51:06
20.03.2020 03:48:01
Bán
0.1
0.9875
0.98309
Lợi nhuận
0.45 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1470103184
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2020 02:51:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.9875
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2020 03:48:01
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
0.98309
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
25.02.2020 08:50:12
19.03.2020 21:33:03
Bán
0.1
1.08527
1.06752
Lợi nhuận
1.87 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1469297086
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 08:50:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08527
Phí qua đêm
0.10 USD
Tổng cộng
1.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 21:33:03
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.06752
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.87 USD
18.03.2020 21:36:12
19.03.2020 07:38:32
Mua
0.5
107.865
108.886
Lợi nhuận
4.72 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1470031772
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 21:36:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.865
Phí qua đêm
0.04 USD
Tổng cộng
4.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 07:38:32
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
108.886
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.72 USD
19.03.2020 04:12:23
19.03.2020 07:37:10
Bán
0.01
0.96967
0.96834
Lợi nhuận
0.01 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1470044996
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 04:12:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.96967
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 07:37:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.96834
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
21.01.2020 02:04:07
18.03.2020 15:27:00
Mua
0.1
0.68765
0.58808
Lợi nhuận
-10.26 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1468770673
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2020 02:04:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68765
Phí qua đêm
-0.30 USD
Tổng cộng
-9.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 15:27:00
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
0.58808
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-10.26 USD
17.02.2020 22:05:37
18.03.2020 15:26:52
Mua
0.14
0.67194
0.58808
Lợi nhuận
-11.96 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1469185921
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2020 22:05:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67194
Phí qua đêm
-0.22 USD
Tổng cộng
-11.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 15:26:52
Khối lượng giao dịch
0.14
Ngoài
0.58808
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-11.96 USD
17.03.2020 21:45:39
18.03.2020 15:08:42
Bán
0.5
1.2075
1.18745
Lợi nhuận
10.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1469982844
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 21:45:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2075
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 15:08:42
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.18745
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.02 USD
17.03.2020 04:07:43
18.03.2020 01:26:11
Bán
0.11
1.22437
1.21153
Lợi nhuận
1.41 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1469942770
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 04:07:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22437
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 01:26:11
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1.21153
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.41 USD
16.03.2020 15:19:09
17.03.2020 17:13:32
Bán
0.16
1.11469
1.09781
Lợi nhuận
2.71 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1469915097
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2020 15:19:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11469
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
2.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2020 17:13:32
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
1.09781
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.71 USD
13.03.2020 20:39:12
16.03.2020 22:40:49
Bán
0.15
1.22997
1.22433
Lợi nhuận
0.84 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1469861944
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 20:39:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22997
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2020 22:40:49
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.22433
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.84 USD
15.08.2019 08:18:52
16.03.2020 02:56:41
Bán
0.16
1.17294
1.17117
Lợi nhuận
-2.02 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1466797789
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 08:18:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.17294
Phí qua đêm
-2.32 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2020 02:56:41
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
1.17117
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.02 USD
14.08.2019 21:06:51
16.03.2020 02:55:46
Bán
0.16
1.17314
1.17071
Lợi nhuận
-1.93 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1466795332
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 21:06:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.17314
Phí qua đêm
-2.34 USD
Tổng cộng
0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2020 02:55:46
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
1.17071
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.93 USD
13.03.2020 20:40:04
13.03.2020 22:36:16
Mua
0.15
1.10876
1.11124
Lợi nhuận
0.37 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1469861994
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 20:40:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10876
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 22:36:16
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.11124
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.37 USD
06.03.2020 01:17:12
13.03.2020 12:04:04
Mua
0.13
106.134
106.285
Lợi nhuận
0.21 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1469558440
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 01:17:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.134
Phí qua đêm
0.02 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 12:04:04
Khối lượng giao dịch
0.13
Ngoài
106.285
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
13.03.2020 00:19:02
13.03.2020 08:12:34
Mua
0.13
1.25743
1.25518
Lợi nhuận
-0.29 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1469814269
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 00:19:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25743
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 08:12:34
Khối lượng giao dịch
0.13
Ngoài
1.25518
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.29 USD
23.01.2020 22:50:21
10.03.2020 18:03:13
Mua
0.5
0.68437
0.6478
Lợi nhuận
-19.47 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1468842911
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 22:50:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68437
Phí qua đêm
-1.18 USD
Tổng cộng
-18.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.03.2020 18:03:13
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.6478
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-19.47 USD
04.03.2020 22:18:14
05.03.2020 12:17:23
Mua
0.13
1.11432
1.11695
Lợi nhuận
0.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1469523800
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2020 22:18:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11432
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2020 12:17:23
Khối lượng giao dịch
0.13
Ngoài
1.11695
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
20.02.2020 22:25:25
04.03.2020 12:22:22
Bán
0.12
1.28774
1.27803
Lợi nhuận
1.15 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1469249930
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 22:25:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.28774
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
1.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2020 12:22:22
Khối lượng giao dịch
0.12
Ngoài
1.27803
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.15 USD
04.03.2020 03:25:29
04.03.2020 08:50:09
Bán
0.1
1.28198
1.28153
Lợi nhuận
0.05 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1469497378
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2020 03:25:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.28198
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2020 08:50:09
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.28153
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
26.02.2020 12:11:20
27.02.2020 12:53:27
Bán
0.1
1.26136
1.25037
Lợi nhuận
1.10 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1469324959
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2020 12:11:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26136
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
1.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2020 12:53:27
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.25037
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.10 USD
03.02.2020 20:30:40
26.02.2020 07:36:25
Bán
0.5
70.174
69.783
Lợi nhuận
0.89 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#1468995272
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2020 20:30:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
70.174
Phí qua đêm
-0.88 USD
Tổng cộng
1.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2020 07:36:25
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
69.783
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.89 USD
11.02.2020 21:07:34
24.02.2020 17:02:27
Bán
1.05
1.26354
1.2629
Lợi nhuận
-0.81 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1469113831
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2020 21:07:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26354
Phí qua đêm
-1.50 USD
Tổng cộng
0.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 17:02:27
Khối lượng giao dịch
1.05
Ngoài
1.2629
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.81 USD
19.02.2020 22:13:42
21.02.2020 23:14:22
Bán
0.15
1.32257
1.32186
Lợi nhuận
0.07 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1469228467
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 22:13:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32257
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 23:14:22
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.32186
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
10.02.2020 21:31:35
20.02.2020 15:00:52
Bán
0.53
1.29173
1.28659
Lợi nhuận
2.67 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1469094634
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 21:31:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29173
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
2.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 15:00:52
Khối lượng giao dịch
0.53
Ngoài
1.28659
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.67 USD
19.02.2020 22:30:13
20.02.2020 12:02:40
Mua
0.16
144.013
144.472
Lợi nhuận
0.65 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1469228605
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 22:30:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
144.013
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 12:02:40
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
144.472
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.65 USD
19.02.2020 22:10:43
20.02.2020 12:02:07
Mua
0.16
84.334
84.479
Lợi nhuận
0.22 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#1469228452
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 22:10:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
84.334
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 12:02:07
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
84.479
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
18.02.2020 21:46:29
19.02.2020 22:00:20
Bán
0.15
1.29947
1.29204
Lợi nhuận
1.11 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1469205587
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 21:46:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29947
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 22:00:20
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.29204
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.11 USD
16.01.2020 22:47:40
19.02.2020 17:15:39
Mua
0.1
110.161
110.827
Lợi nhuận
0.68 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1468721605
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 22:47:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
110.161
Phí qua đêm
0.08 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 17:15:39
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
110.827
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.68 USD