Chế độ demo
13.08.2020 02:29:03
14.08.2020 18:38:17
Bán
0.13
117.174
117.117
Lợi nhuận
0.07 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1477913362
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 02:29:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
117.174
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2020 18:38:17
Khối lượng giao dịch
0.13
Ngoài
117.117
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
13.08.2020 13:06:56
13.08.2020 16:24:40
Mua
0.19
126.478
126.574
Lợi nhuận
0.17 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1477941320
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 13:06:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
126.478
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 16:24:40
Khối lượng giao dịch
0.19
Ngoài
126.574
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
12.08.2020 21:41:05
13.08.2020 13:03:38
Mua
0.19
117.211
117.377
Lợi nhuận
0.26 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1477909223
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 21:41:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
117.211
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 13:03:38
Khối lượng giao dịch
0.19
Ngoài
117.377
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.26 USD
12.08.2020 21:43:22
13.08.2020 02:26:58
Bán
0.13
117.172
117.206
Lợi nhuận
-0.04 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1477909232
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 21:43:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
117.172
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 02:26:58
Khối lượng giao dịch
0.13
Ngoài
117.206
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
13.08.2020 01:40:01
13.08.2020 02:23:28
Bán
0.1
1.30342
1.30422
Lợi nhuận
-0.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912500
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:40:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30342
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 02:23:28
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.30422
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.08 USD
13.08.2020 01:39:02
13.08.2020 02:22:02
Bán
0.1
1.30333
1.30417
Lợi nhuận
-0.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912492
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:39:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30333
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 02:22:02
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.30417
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.08 USD
13.08.2020 01:47:18
13.08.2020 02:20:05
Mua
0.1
1.30379
1.30383
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912556
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:47:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30379
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 02:20:05
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.30383
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
13.08.2020 01:43:00
13.08.2020 02:19:57
Mua
0.1
1.30373
1.30382
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912512
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:43:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30373
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 02:19:57
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.30382
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
13.08.2020 01:46:10
13.08.2020 02:19:48
Mua
0.1
1.30373
1.30383
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912545
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:46:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30373
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 02:19:48
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.30383
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
13.08.2020 01:42:01
13.08.2020 02:19:37
Mua
0.1
1.30372
1.30384
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912509
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:42:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30372
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 02:19:37
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.30384
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
13.08.2020 01:40:01
13.08.2020 02:19:26
Mua
0.1
1.30369
1.30381
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912498
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:40:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30369
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 02:19:26
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.30381
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
13.08.2020 01:45:16
13.08.2020 02:19:19
Mua
0.1
1.30369
1.3038
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912540
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:45:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30369
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 02:19:19
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.3038
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
13.08.2020 01:44:33
13.08.2020 02:19:09
Mua
0.1
1.30368
1.30379
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912525
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:44:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30368
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 02:19:09
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.30379
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
13.08.2020 01:41:00
13.08.2020 02:19:00
Mua
0.1
1.30367
1.30381
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912504
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:41:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30367
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 02:19:00
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.30381
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
13.08.2020 01:38:16
13.08.2020 02:18:44
Bán
0.1
1.30323
1.30406
Lợi nhuận
-0.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912489
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:38:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30323
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 02:18:44
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.30406
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.08 USD
13.08.2020 01:37:14
13.08.2020 02:18:23
Bán
0.1
1.30318
1.30402
Lợi nhuận
-0.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912485
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:37:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30318
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 02:18:23
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.30402
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.08 USD
13.08.2020 01:39:02
13.08.2020 01:50:56
Mua
0.1
1.30362
1.30364
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912491
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:39:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30362
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 01:50:56
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.30364
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
13.08.2020 01:38:16
13.08.2020 01:49:55
Mua
0.1
1.30353
1.30353
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912488
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:38:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30353
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 01:49:55
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.30353
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
13.08.2020 01:37:13
13.08.2020 01:48:23
Mua
0.1
1.30345
1.30351
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477912484
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:37:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30345
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2020 01:48:23
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.30351
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
03.08.2020 22:56:55
12.08.2020 20:23:19
Bán
0.04
115.436
117.226
Lợi nhuận
-0.67 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1477427404
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 22:56:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
115.436
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 20:23:19
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
117.226
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.67 USD
26.03.2020 01:13:59
11.08.2020 20:54:06
Bán
0.14
1.1541
1.19884
Lợi nhuận
-8.46 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1470382311
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2020 01:13:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1541
Phí qua đêm
-1.62 USD
Tổng cộng
-6.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 20:54:06
Khối lượng giao dịch
0.14
Ngoài
1.19884
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.46 USD
03.08.2020 21:50:25
11.08.2020 20:53:37
Bán
0.03
0.89939
0.89886
Lợi nhuận
0.01 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1477426321
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 21:50:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.89939
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 20:53:37
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.89886
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
05.08.2020 21:10:05
06.08.2020 07:52:48
Bán
0.05
70.143
70.095
Lợi nhuận
0.02 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#1477565286
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2020 21:10:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
70.143
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2020 07:52:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
70.095
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
04.08.2020 20:45:07
05.08.2020 07:58:49
Bán
0.05
105.755
105.566
Lợi nhuận
0.09 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1477491648
Ngày và giờ mở cửa
04.08.2020 20:45:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
105.755
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2020 07:58:49
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
105.566
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
03.08.2020 21:44:26
04.08.2020 05:10:37
Mua
0.03
75.489
75.625
Lợi nhuận
0.04 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#1477426075
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 21:44:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
75.489
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.08.2020 05:10:37
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
75.625
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
31.07.2020 19:31:39
03.08.2020 07:42:18
Mua
0.05
1.07629
1.07724
Lợi nhuận
0.05 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1477340611
Ngày và giờ mở cửa
31.07.2020 19:31:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07629
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 07:42:18
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.07724
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
29.07.2020 15:30:14
03.08.2020 07:42:01
Mua
0.01
75.351
75.556
Lợi nhuận
0.02 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#1477166303
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 15:30:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
75.351
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 07:42:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
75.556
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
30.07.2020 22:23:35
31.07.2020 02:26:53
Mua
1
1.07704
1.07817
Lợi nhuận
1.23 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1477269027
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2020 22:23:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07704
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
1.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2020 02:26:53
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.07817
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.23 USD
29.07.2020 23:23:47
30.07.2020 20:43:38
Mua
0.18
1.29882
1.30811
Lợi nhuận
1.63 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1477198159
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 23:23:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29882
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
1.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2020 20:43:38
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
1.30811
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.63 USD
29.07.2020 23:30:15
30.07.2020 15:24:36
Bán
0.16
0.90747
0.90334
Lợi nhuận
0.85 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1477198322
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 23:30:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90747
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2020 15:24:36
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
0.90334
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.85 USD
30.07.2020 12:38:49
30.07.2020 15:24:03
Mua
0.13
105.05
105.219
Lợi nhuận
0.21 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1477228613
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2020 12:38:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
105.05
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2020 15:24:03
Khối lượng giao dịch
0.13
Ngoài
105.219
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
29.07.2020 23:34:26
30.07.2020 12:04:43
Mua
0.13
105.003
105.071
Lợi nhuận
0.08 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1477198365
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 23:34:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
105.003
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2020 12:04:43
Khối lượng giao dịch
0.13
Ngoài
105.071
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
21.07.2020 22:50:55
28.07.2020 00:32:17
Mua
0.01
1.07567
1.081
Lợi nhuận
0.06 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1476590818
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2020 22:50:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07567
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.07.2020 00:32:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.081
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
21.07.2020 22:44:12
27.07.2020 08:15:11
Mua
0.01
1.27423
1.2829
Lợi nhuận
0.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1476590501
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2020 22:44:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.27423
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.07.2020 08:15:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2829
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
21.07.2020 22:46:19
24.07.2020 05:19:13
Bán
0.01
106.779
106.561
Lợi nhuận
0.02 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1476590579
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2020 22:46:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.779
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2020 05:19:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.561
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
07.07.2020 20:32:30
23.07.2020 05:17:24
Mua
0.07
135.148
136.392
Lợi nhuận
0.75 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1475599822
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 20:32:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
135.148
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
0.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.07.2020 05:17:24
Khối lượng giao dịch
0.07
Ngoài
136.392
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.75 USD
08.06.2020 22:03:54
21.07.2020 21:56:21
Mua
0.1
0.7019
0.71417
Lợi nhuận
1.07 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1473813131
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2020 22:03:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.7019
Phí qua đêm
-0.16 USD
Tổng cộng
1.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.07.2020 21:56:21
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
0.71417
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.07 USD
20.07.2020 21:06:25
21.07.2020 19:47:50
Bán
1
107.292
106.767
Lợi nhuận
4.86 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1476476219
Ngày và giờ mở cửa
20.07.2020 21:06:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.292
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
4.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.07.2020 19:47:50
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
106.767
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.86 USD
16.07.2020 21:26:28
20.07.2020 21:02:34
Bán
1
0.90662
0.90383
Lợi nhuận
3.48 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1476202812
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2020 21:26:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90662
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
3.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.07.2020 21:02:34
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.90383
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.48 USD
16.07.2020 21:24:34
20.07.2020 21:02:26
Bán
1
1.25489
1.26564
Lợi nhuận
-10.79 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1476202774
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2020 21:24:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25489
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
-10.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.07.2020 21:02:26
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.26564
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-10.79 USD
08.07.2020 19:38:58
15.07.2020 21:10:22
Bán
1
0.93744
0.94518
Lợi nhuận
-8.62 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1475685969
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 19:38:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.93744
Phí qua đêm
-0.43 USD
Tổng cộng
-8.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 21:10:22
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.94518
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.62 USD
14.07.2020 22:54:58
15.07.2020 08:00:05
Mua
1
74.783
75.022
Lợi nhuận
2.22 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#1476025369
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 22:54:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
74.783
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 08:00:05
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
75.022
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.22 USD
13.07.2020 21:46:47
14.07.2020 02:34:59
Bán
1
1.25783
1.25601
Lợi nhuận
1.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1475940226
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 21:46:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25783
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
1.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.07.2020 02:34:59
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.25601
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
13.07.2020 21:24:23
13.07.2020 21:42:04
Bán
0.07
1.25817
1.25785
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1475937937
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 21:24:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25817
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 21:42:04
Khối lượng giao dịch
0.07
Ngoài
1.25785
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
08.07.2020 21:33:36
13.07.2020 19:10:51
Bán
0.07
1.262
1.26067
Lợi nhuận
0.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1475691619
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 21:33:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.262
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 19:10:51
Khối lượng giao dịch
0.07
Ngoài
1.26067
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
03.07.2020 20:17:47
10.07.2020 12:12:10
Bán
1
1.17755
1.18644
Lợi nhuận
-9.99 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1475441195
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 20:17:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.17755
Phí qua đêm
-0.55 USD
Tổng cộng
-9.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 12:12:10
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.18644
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.99 USD
08.07.2020 19:42:19
08.07.2020 21:26:27
Mua
1
1.25916
1.26186
Lợi nhuận
2.70 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1475686144
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 19:42:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25916
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 21:26:27
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.26186
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.70 USD
01.07.2020 21:44:52
08.07.2020 19:42:44
Bán
1
1.12503
1.13404
Lợi nhuận
-9.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1475256300
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 21:44:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12503
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
-9.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 19:42:44
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.13404
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.02 USD
06.05.2020 19:37:54
07.07.2020 04:08:13
Bán
0.1
114.654
121.531
Lợi nhuận
-6.50 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1472233046
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2020 19:37:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
114.654
Phí qua đêm
-0.10 USD
Tổng cộng
-6.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 04:08:13
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
121.531
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-6.50 USD
20.12.2018 21:38:17
07.07.2020 04:07:22
Mua
0.01
127.466
121.53
Lợi nhuận
-0.68 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1465139004
Ngày và giờ mở cửa
20.12.2018 21:38:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
127.466
Phí qua đêm
-0.13 USD
Tổng cộng
-0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 04:07:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
121.53
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.68 USD