Chế độ demo
21.10.2019 12:09:53
21.10.2019 20:28:42
Bán
0.11
1.31095
1.30946
Lợi nhuận
0.13 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1467460614
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2019 12:09:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31095
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2019 20:28:42
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1.30946
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
23.07.2019 21:35:17
21.10.2019 03:26:43
Bán
0.11
1.31345
1.31294
Lợi nhuận
-0.10 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1466630428
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 21:35:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31345
Phí qua đêm
-0.14 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2019 03:26:43
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1.31294
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.10 USD
24.07.2019 22:36:20
21.10.2019 03:26:36
Mua
0.12
109.814
110.035
Lợi nhuận
-0.05 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1466641031
Ngày và giờ mở cửa
24.07.2019 22:36:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.814
Phí qua đêm
-0.30 USD
Tổng cộng
0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2019 03:26:36
Khối lượng giao dịch
0.12
Ngoài
110.035
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.05 USD
16.10.2019 12:09:05
16.10.2019 17:26:21
Bán
0.5
0.62691
0.62541
Lợi nhuận
0.75 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1467403395
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2019 12:09:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.62691
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2019 17:26:21
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.62541
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.75 USD
02.10.2019 11:45:37
15.10.2019 20:38:51
Bán
0.5
1.32401
1.31995
Lợi nhuận
1.44 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1467211290
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 11:45:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32401
Phí qua đêm
-0.09 USD
Tổng cộng
1.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2019 20:38:51
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.31995
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.44 USD
27.09.2019 19:18:49
30.09.2019 06:06:59
Bán
0.5
1.23018
1.2287
Lợi nhuận
0.75 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1467156717
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2019 19:18:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23018
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 06:06:59
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.2287
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.75 USD
05.09.2019 18:58:56
11.09.2019 15:30:31
Bán
0.5
0.89464
0.89175
Lợi nhuận
1.81 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1466971821
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 18:58:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.89464
Phí qua đêm
0.03 USD
Tổng cộng
1.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2019 15:30:31
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.89175
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.81 USD
01.08.2019 04:23:00
04.09.2019 12:21:05
Bán
0.01
1.10395
1.1014
Lợi nhuận
0.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1466698867
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 04:23:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10395
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2019 12:21:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.1014
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
20.08.2019 21:06:07
03.09.2019 20:53:33
Bán
0.16
1.08574
1.08281
Lợi nhuận
0.44 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1466828844
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 21:06:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08574
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2019 20:53:33
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
1.08281
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
23.08.2019 20:19:14
02.09.2019 17:35:10
Bán
0.5
1.19629
1.19511
Lợi nhuận
0.42 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1466859619
Ngày và giờ mở cửa
23.08.2019 20:19:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.19629
Phí qua đêm
-0.18 USD
Tổng cộng
0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.09.2019 17:35:10
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.19511
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
22.08.2019 09:33:40
02.09.2019 17:35:01
Bán
0.5
1.21192
1.20492
Lợi nhuận
3.55 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1466839488
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 09:33:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21192
Phí qua đêm
0.05 USD
Tổng cộng
3.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.09.2019 17:35:01
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.20492
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.55 USD
30.08.2019 19:32:30
02.09.2019 15:12:32
Bán
0.5
71.518
71.431
Lợi nhuận
0.39 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#1466915058
Ngày và giờ mở cửa
30.08.2019 19:32:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
71.518
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.09.2019 15:12:32
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
71.431
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.39 USD
29.08.2019 21:10:10
02.09.2019 15:12:25
Bán
0.12
0.67297
0.67144
Lợi nhuận
0.18 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1466904674
Ngày và giờ mở cửa
29.08.2019 21:10:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67297
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.09.2019 15:12:25
Khối lượng giao dịch
0.12
Ngoài
0.67144
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
28.08.2019 00:27:35
28.08.2019 11:58:34
Bán
1
1.22851
1.21916
Lợi nhuận
9.35 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1466883212
Ngày và giờ mở cửa
28.08.2019 00:27:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22851
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.08.2019 11:58:34
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.21916
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.35 USD
28.08.2019 00:15:23
28.08.2019 04:48:05
Bán
1
1.20511
1.20478
Lợi nhuận
0.34 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1466883207
Ngày và giờ mở cửa
28.08.2019 00:15:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.20511
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.08.2019 04:48:05
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.20478
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.34 USD
28.08.2019 00:40:32
28.08.2019 03:36:43
Bán
0.05
0.63625
0.63607
Lợi nhuận
0.01 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1466883216
Ngày và giờ mở cửa
28.08.2019 00:40:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.63625
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.08.2019 03:36:43
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.63607
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
27.08.2019 20:54:45
28.08.2019 03:35:58
Bán
0.5
107.774
107.675
Lợi nhuận
0.47 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1466882795
Ngày và giờ mở cửa
27.08.2019 20:54:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.774
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.08.2019 03:35:58
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
107.675
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.47 USD
26.08.2019 20:50:00
28.08.2019 01:07:51
Bán
0.5
1.11022
1.10928
Lợi nhuận
0.49 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1466873128
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 20:50:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11022
Phí qua đêm
0.02 USD
Tổng cộng
0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.08.2019 01:07:51
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.10928
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.49 USD
27.08.2019 21:00:09
28.08.2019 00:01:13
Bán
0.5
1.20586
1.20718
Lợi nhuận
-0.69 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1466882819
Ngày và giờ mở cửa
27.08.2019 21:00:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.20586
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
-0.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.08.2019 00:01:13
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.20718
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.69 USD
14.08.2019 20:52:07
23.08.2019 19:34:01
Bán
0.5
105.921
105.501
Lợi nhuận
1.84 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1466795288
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 20:52:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
105.921
Phí qua đêm
-0.16 USD
Tổng cộng
1.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.08.2019 19:34:01
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
105.501
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.84 USD
20.08.2019 21:02:11
23.08.2019 18:37:49
Bán
0.16
0.97779
0.97689
Lợi nhuận
0.09 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1466828827
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 21:02:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.97779
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.08.2019 18:37:49
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
0.97689
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
22.08.2019 09:27:37
22.08.2019 18:19:18
Bán
0.5
1.18986
1.20489
Lợi nhuận
-7.64 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1466839468
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 09:27:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.18986
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 18:19:18
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.20489
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.64 USD
19.08.2019 20:39:03
22.08.2019 15:52:25
Bán
0.16
0.91337
0.90862
Lợi nhuận
0.94 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1466820415
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 20:39:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.91337
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
0.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 15:52:25
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
0.90862
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.94 USD
14.08.2019 20:51:04
22.08.2019 15:32:52
Bán
0.5
68.093
67.994
Lợi nhuận
0.25 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#1466795284
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 20:51:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
68.093
Phí qua đêm
-0.21 USD
Tổng cộng
0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 15:32:52
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
67.994
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
13.08.2019 20:38:47
22.08.2019 09:10:41
Mua
0.5
0.64544
0.63799
Lợi nhuận
-3.65 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1466785124
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 20:38:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64544
Phí qua đêm
0.07 USD
Tổng cộng
-3.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 09:10:41
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.63799
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.65 USD
21.08.2019 07:44:04
21.08.2019 12:01:39
Mua
0.15
72.181
72.277
Lợi nhuận
0.14 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#1466830762
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 07:44:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
72.181
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 12:01:39
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
72.277
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
19.08.2019 20:41:32
19.08.2019 22:59:54
Bán
0.16
1.10916
1.10778
Lợi nhuận
0.22 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1466820439
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 20:41:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10916
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.08.2019 22:59:54
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
1.10778
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
14.08.2019 20:52:51
16.08.2019 11:24:17
Bán
0.16
108.807
108.501
Lợi nhuận
0.47 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1466795291
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 20:52:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.807
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 11:24:17
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
108.501
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.47 USD
14.08.2019 00:14:42
15.08.2019 12:02:01
Mua
0.16
1.20653
1.20853
Lợi nhuận
0.31 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1466785617
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 00:14:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.20653
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 12:02:01
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
1.20853
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.31 USD
13.08.2019 08:10:55
14.08.2019 00:08:45
Bán
0.16
1.11888
1.11727
Lợi nhuận
0.26 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1466778618
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 08:10:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11888
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 00:08:45
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
1.11727
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.26 USD
13.08.2019 08:11:19
14.08.2019 00:08:36
Mua
0.16
0.97232
0.97602
Lợi nhuận
0.61 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1466778620
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 08:11:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.97232
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 00:08:36
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
0.97602
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.61 USD
12.08.2019 22:08:51
13.08.2019 15:25:17
Mua
0.16
1.20777
1.2085
Lợi nhuận
0.11 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1466776621
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2019 22:08:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.20777
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 15:25:17
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
1.2085
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
09.08.2019 19:52:19
12.08.2019 21:41:54
Mua
0.15
1.12129
1.12163
Lợi nhuận
0.04 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1466768115
Ngày và giờ mở cửa
09.08.2019 19:52:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12129
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 21:41:54
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
1.12163
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
09.08.2019 20:48:38
12.08.2019 04:20:30
Bán
0.5
0.67978
0.67783
Lợi nhuận
0.97 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1466768378
Ngày và giờ mở cửa
09.08.2019 20:48:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67978
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 04:20:30
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.67783
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.97 USD
08.08.2019 21:00:39
12.08.2019 04:20:14
Bán
0.1
108.793
108.498
Lợi nhuận
0.28 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1466761864
Ngày và giờ mở cửa
08.08.2019 21:00:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.793
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 04:20:14
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
108.498
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.28 USD
02.08.2019 18:30:40
09.08.2019 19:56:45
Bán
0.13
1.21199
1.20683
Lợi nhuận
0.68 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1466718530
Ngày và giờ mở cửa
02.08.2019 18:30:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21199
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
0.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.08.2019 19:56:45
Khối lượng giao dịch
0.13
Ngoài
1.20683
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
08.08.2019 20:57:56
09.08.2019 12:01:46
Bán
0.1
106.101
105.91
Lợi nhuận
0.18 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1466761853
Ngày và giờ mở cửa
08.08.2019 20:57:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.101
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.08.2019 12:01:46
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
105.91
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
05.08.2019 21:06:13
09.08.2019 04:55:45
Bán
0.5
1.21479
1.21429
Lợi nhuận
0.28 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1466732450
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 21:06:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21479
Phí qua đêm
0.03 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.08.2019 04:55:45
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.21429
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.28 USD
08.08.2019 20:47:21
09.08.2019 04:55:35
Bán
0.5
0.97477
0.974
Lợi nhuận
0.36 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1466761821
Ngày và giờ mở cửa
08.08.2019 20:47:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.97477
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.08.2019 04:55:35
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.974
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.36 USD
07.08.2019 20:43:05
08.08.2019 05:15:33
Mua
0.1
0.6764
0.67741
Lợi nhuận
0.10 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1466752940
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 20:43:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6764
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.08.2019 05:15:33
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
0.67741
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
10.01.2019 08:42:39
07.08.2019 19:49:30
Bán
0.1
0.97313
0.97109
Lợi nhuận
-1.20 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1465260518
Ngày và giờ mở cửa
10.01.2019 08:42:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.97313
Phí qua đêm
-1.41 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 19:49:30
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
0.97109
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.20 USD
06.08.2019 20:31:24
07.08.2019 19:49:19
Bán
0.5
1.1865
1.18012
Lợi nhuận
3.26 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1466743615
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2019 20:31:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1865
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
3.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 19:49:19
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.18012
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.26 USD
06.08.2019 20:29:13
07.08.2019 06:22:08
Bán
0.1
80.118
79.645
Lợi nhuận
0.45 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#1466743598
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2019 20:29:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
80.118
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 06:22:08
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
79.645
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
06.08.2019 20:34:49
07.08.2019 06:21:21
Bán
0.5
71.904
70.951
Lợi nhuận
4.48 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#1466743624
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2019 20:34:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
71.904
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
4.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 06:21:21
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
70.951
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.48 USD
06.08.2019 08:15:17
06.08.2019 18:08:00
Mua
0.5
1.09211
1.09413
Lợi nhuận
1.03 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1466737768
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2019 08:15:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09211
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 18:08:00
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.09413
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.03 USD
05.08.2019 21:11:37
06.08.2019 12:21:01
Mua
0.01
1.21491
1.21844
Lợi nhuận
0.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1466732470
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 21:11:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21491
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 12:21:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.21844
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
02.08.2019 18:57:47
06.08.2019 02:51:11
Mua
0.13
0.65453
0.65599
Lợi nhuận
0.19 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1466718774
Ngày và giờ mở cửa
02.08.2019 18:57:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65453
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 02:51:11
Khối lượng giao dịch
0.13
Ngoài
0.65599
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.19 USD
01.08.2019 22:36:03
05.08.2019 21:04:30
Bán
0.13
1.32206
1.31957
Lợi nhuận
0.24 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1466708838
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 22:36:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32206
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 21:04:30
Khối lượng giao dịch
0.13
Ngoài
1.31957
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
01.08.2019 22:33:02
02.08.2019 08:52:33
Mua
0.13
0.91326
0.91514
Lợi nhuận
0.29 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1466708834
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 22:33:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.91326
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.08.2019 08:52:33
Khối lượng giao dịch
0.13
Ngoài
0.91514
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.29 USD
31.07.2019 22:19:06
01.08.2019 22:45:25
Bán
0.01
1.21594
1.21453
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1466695688
Ngày và giờ mở cửa
31.07.2019 22:19:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21594
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.08.2019 22:45:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.21453
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD