Chế độ demo
25.05.2020 20:06:16
26.05.2020 05:09:21
Bán
1
1.398
1.39551
Lợi nhuận
1.76 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1473089480
Ngày và giờ mở cửa
25.05.2020 20:06:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.398
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
1.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 05:09:21
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.39551
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.76 USD
25.05.2020 23:54:12
26.05.2020 05:08:58
Mua
4
107.735
107.836
Lợi nhuận
3.64 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1473090489
Ngày và giờ mở cửa
25.05.2020 23:54:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.735
Phí qua đêm
-0.10 USD
Tổng cộng
3.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 05:08:58
Khối lượng giao dịch
4
Ngoài
107.836
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.64 USD
21.05.2020 19:58:37
22.05.2020 07:50:43
Bán
1
131.615
131.237
Lợi nhuận
3.46 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1472975120
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 19:58:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.615
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
3.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 07:50:43
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
131.237
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.46 USD
20.05.2020 20:31:37
21.05.2020 08:55:11
Bán
4
1.18038
1.17815
Lợi nhuận
8.23 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1472913372
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 20:31:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.18038
Phí qua đêm
-1.00 USD
Tổng cộng
9.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2020 08:55:11
Khối lượng giao dịch
4
Ngoài
1.17815
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.23 USD
08.05.2020 10:14:15
20.05.2020 07:37:11
Mua
0.01
0.65265
0.65465
Lợi nhuận
0.02 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1472341960
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2020 10:14:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65265
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2020 07:37:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.65465
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
19.05.2020 21:48:52
20.05.2020 07:36:24
Bán
4
0.97052
0.97024
Lợi nhuận
0.95 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1472843643
Ngày và giờ mở cửa
19.05.2020 21:48:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.97052
Phí qua đêm
-0.20 USD
Tổng cộng
1.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2020 07:36:24
Khối lượng giao dịch
4
Ngoài
0.97024
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.95 USD
18.05.2020 20:07:44
19.05.2020 00:28:43
Bán
1
0.97197
0.97156
Lợi nhuận
0.37 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1472777712
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 20:07:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.97197
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.05.2020 00:28:43
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.97156
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.37 USD
18.05.2020 20:09:16
19.05.2020 00:28:25
Bán
1
1.39622
1.39451
Lợi nhuận
1.20 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1472777797
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 20:09:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.39622
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
1.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.05.2020 00:28:25
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.39451
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
11.05.2020 20:14:58
18.05.2020 20:06:16
Bán
4
1.05136
1.06087
Lợi nhuận
-40.12 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1472441572
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2020 20:14:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05136
Phí qua đêm
-0.99 USD
Tổng cộng
-39.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 20:06:16
Khối lượng giao dịch
4
Ngoài
1.06087
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-40.12 USD
05.05.2020 20:31:19
18.05.2020 19:00:16
Mua
0.01
1.05486
1.05725
Lợi nhuận
0.02 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1472180960
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2020 20:31:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05486
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 19:00:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.05725
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
15.05.2020 20:34:19
18.05.2020 04:51:30
Bán
1
1.21175
1.21052
Lợi nhuận
1.18 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1472707410
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2020 20:34:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21175
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
1.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 04:51:30
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.21052
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.18 USD
12.05.2020 22:35:46
13.05.2020 20:20:30
Bán
1
107.167
107.021
Lợi nhuận
1.32 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1472513264
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2020 22:35:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.167
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
1.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2020 20:20:30
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
107.021
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.32 USD
12.05.2020 20:05:30
13.05.2020 07:10:23
Bán
1
1.22815
1.22646
Lợi nhuận
1.64 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1472508265
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2020 20:05:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22815
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
1.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2020 07:10:23
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.22646
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.64 USD
07.05.2020 07:12:09
12.05.2020 12:01:52
Bán
0.19
1.05288
1.05173
Lợi nhuận
0.20 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1472249062
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2020 07:12:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05288
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2020 12:01:52
Khối lượng giao dịch
0.19
Ngoài
1.05173
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
01.05.2020 20:41:11
12.05.2020 12:01:45
Bán
0.17
1.20072
1.19782
Lợi nhuận
0.38 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#1472050891
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2020 20:41:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.20072
Phí qua đêm
-0.13 USD
Tổng cộng
0.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2020 12:01:45
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
1.19782
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.38 USD
05.05.2020 10:17:28
12.05.2020 12:01:38
Bán
1
1.05284
1.05172
Lợi nhuận
0.91 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1472135653
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2020 10:17:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05284
Phí qua đêm
-0.25 USD
Tổng cộng
1.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2020 12:01:38
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.05172
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.91 USD
07.05.2020 21:16:56
11.05.2020 20:14:20
Bán
1
106.266
107.697
Lợi nhuận
-13.37 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1472316263
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2020 21:16:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.266
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
-13.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2020 20:14:20
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
107.697
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-13.37 USD
08.05.2020 10:16:00
08.05.2020 17:02:26
Mua
0.12
131.737
131.959
Lợi nhuận
0.25 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1472342001
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2020 10:16:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.737
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2020 17:02:26
Khối lượng giao dịch
0.12
Ngoài
131.959
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
06.05.2020 19:39:28
08.05.2020 01:19:33
Mua
0.12
1.08177
1.0837
Lợi nhuận
0.21 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1472233076
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2020 19:39:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08177
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2020 01:19:33
Khối lượng giao dịch
0.12
Ngoài
1.0837
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
07.05.2020 07:15:38
07.05.2020 20:12:16
Bán
0.17
0.97486
0.9746
Lợi nhuận
0.05 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1472249097
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2020 07:15:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.97486
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2020 20:12:16
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
0.9746
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
26.03.2020 01:09:34
07.05.2020 18:14:34
Bán
0.14
131.142
130.884
Lợi nhuận
-0.11 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1470381896
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2020 01:09:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.142
Phí qua đêm
-0.45 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2020 18:14:34
Khối lượng giao dịch
0.14
Ngoài
130.884
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.11 USD
21.04.2020 22:57:46
07.05.2020 18:14:27
Bán
0.17
1.23061
1.22849
Lợi nhuận
0.22 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1471557790
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2020 22:57:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23061
Phí qua đêm
-0.14 USD
Tổng cộng
0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2020 18:14:27
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
1.22849
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
22.04.2020 08:19:36
06.05.2020 12:13:18
Bán
0.17
132.17
131.634
Lợi nhuận
0.70 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1471572422
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2020 08:19:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.17
Phí qua đêm
-0.16 USD
Tổng cộng
0.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2020 12:13:18
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
131.634
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.70 USD
29.04.2020 12:41:27
06.05.2020 12:13:06
Bán
1
1.24165
1.23754
Lợi nhuận
3.79 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1471885434
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2020 12:41:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24165
Phí qua đêm
-0.32 USD
Tổng cộng
4.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2020 12:13:06
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.23754
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.79 USD
05.05.2020 18:43:27
06.05.2020 05:05:25
Bán
1
1.08398
1.0837
Lợi nhuận
0.28 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1472177004
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2020 18:43:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08398
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2020 05:05:25
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.0837
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.28 USD
05.05.2020 20:03:38
06.05.2020 05:04:33
Bán
4
1.24415
1.24337
Lợi nhuận
2.94 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1472180154
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2020 20:03:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24415
Phí qua đêm
-0.18 USD
Tổng cộng
3.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2020 05:04:33
Khối lượng giao dịch
4
Ngoài
1.24337
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.94 USD
05.05.2020 19:06:20
06.05.2020 05:04:22
Bán
4
106.502
106.317
Lợi nhuận
6.80 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1472178177
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2020 19:06:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.502
Phí qua đêm
-0.16 USD
Tổng cộng
6.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2020 05:04:22
Khối lượng giao dịch
4
Ngoài
106.317
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.80 USD
05.05.2020 05:48:03
05.05.2020 23:23:24
Bán
1
106.571
106.512
Lợi nhuận
0.55 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1472124855
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2020 05:48:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.571
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2020 23:23:24
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
106.512
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.55 USD
05.05.2020 10:18:39
05.05.2020 19:53:05
Bán
1
1.24501
1.24481
Lợi nhuận
0.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1472135712
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2020 10:18:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24501
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2020 19:53:05
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.24481
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
05.05.2020 10:40:29
05.05.2020 14:57:45
Bán
0.17
1.08859
1.08354
Lợi nhuận
0.86 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1472136627
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2020 10:40:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08859
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2020 14:57:45
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
1.08354
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.86 USD
05.05.2020 13:37:22
05.05.2020 14:57:29
Bán
1
1.08511
1.0835
Lợi nhuận
1.61 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1472155143
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2020 13:37:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08511
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2020 14:57:29
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.0835
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.61 USD
05.05.2020 05:47:38
05.05.2020 10:17:57
Bán
1
0.96474
0.96744
Lợi nhuận
-2.79 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1472124851
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2020 05:47:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.96474
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2020 10:17:57
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.96744
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.79 USD
04.05.2020 10:32:06
05.05.2020 05:45:10
Bán
1
1.05334
1.05329
Lợi nhuận
0.02 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1472082592
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2020 10:32:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05334
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2020 05:45:10
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.05329
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
30.04.2020 23:03:03
01.05.2020 18:29:55
Bán
0.17
0.96513
0.95908
Lợi nhuận
1.06 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1471995714
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2020 23:03:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.96513
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
1.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2020 18:29:55
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
0.95908
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.06 USD
29.04.2020 15:24:32
01.05.2020 18:29:16
Bán
1
76.338
75.752
Lợi nhuận
5.40 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#1471891670
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2020 15:24:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
76.338
Phí qua đêm
-0.09 USD
Tổng cộng
5.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2020 18:29:16
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
75.752
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.40 USD
01.05.2020 01:08:00
01.05.2020 08:08:14
Mua
0.17
1.39614
1.40041
Lợi nhuận
0.52 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1471943779
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2020 01:08:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.39614
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2020 08:08:14
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
1.40041
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.52 USD
30.04.2020 08:49:04
30.04.2020 22:24:38
Bán
1
0.87055
0.86995
Lợi nhuận
0.76 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1471925804
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2020 08:49:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.87055
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2020 22:24:38
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.86995
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
30.04.2020 19:00:54
30.04.2020 22:24:09
Mua
4
134.715
135.177
Lợi nhuận
17.22 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1471981481
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2020 19:00:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
134.715
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
17.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2020 22:24:09
Khối lượng giao dịch
4
Ngoài
135.177
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
17.22 USD
24.04.2020 13:36:40
30.04.2020 18:53:33
Bán
1
1.05111
1.05808
Lợi nhuận
-7.42 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1471724625
Ngày và giờ mở cửa
24.04.2020 13:36:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05111
Phí qua đêm
-0.21 USD
Tổng cộng
-7.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2020 18:53:33
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.05808
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.42 USD
28.04.2020 20:11:56
30.04.2020 18:52:23
Bán
1
1.08279
1.09345
Lợi nhuận
-10.68 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1471860513
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2020 20:11:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08279
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
-10.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2020 18:52:23
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.09345
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-10.68 USD
24.04.2020 13:57:24
30.04.2020 18:52:06
Bán
1
1.07806
1.09371
Lợi nhuận
-15.67 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1471727460
Ngày và giờ mở cửa
24.04.2020 13:57:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.07806
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
-15.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2020 18:52:06
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.09371
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-15.67 USD
27.04.2020 21:19:57
30.04.2020 15:14:46
Bán
1
0.8718
0.86918
Lợi nhuận
3.17 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1471812708
Ngày và giờ mở cửa
27.04.2020 21:19:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.8718
Phí qua đêm
-0.11 USD
Tổng cộng
3.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2020 15:14:46
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.86918
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.17 USD
22.04.2020 08:18:56
29.04.2020 15:24:46
Bán
0.13
107.61
106.569
Lợi nhuận
1.22 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1471572408
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2020 08:18:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.61
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
1.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2020 15:24:46
Khối lượng giao dịch
0.13
Ngoài
106.569
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.22 USD
24.04.2020 16:44:29
29.04.2020 13:27:26
Bán
0.17
107.507
106.487
Lợi nhuận
1.60 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1471735648
Ngày và giờ mở cửa
24.04.2020 16:44:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.507
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
1.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2020 13:27:26
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
106.487
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.60 USD
21.04.2020 22:56:25
28.04.2020 20:02:07
Mua
0.16
1.05317
1.0556
Lợi nhuận
0.37 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1471557764
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2020 22:56:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05317
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.04.2020 20:02:07
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
1.0556
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.37 USD
17.04.2020 16:27:56
28.04.2020 20:01:33
Bán
0.17
1.40429
1.39942
Lợi nhuận
0.54 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1471432175
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2020 16:27:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.40429
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.04.2020 20:01:33
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
1.39942
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.54 USD
23.04.2020 12:58:42
24.04.2020 13:33:08
Bán
1
1.07699
1.07666
Lợi nhuận
0.33 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1471657927
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2020 12:58:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.07699
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.04.2020 13:33:08
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.07666
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
23.04.2020 09:02:08
24.04.2020 12:20:40
Bán
0.17
0.87578
0.87254
Lợi nhuận
0.68 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1471641187
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2020 09:02:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.87578
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.04.2020 12:20:40
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
0.87254
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
06.04.2020 17:06:10
23.04.2020 12:59:38
Bán
0.17
1.0795
1.07722
Lợi nhuận
0.38 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1470934088
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2020 17:06:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0795
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2020 12:59:38
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
1.07722
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.38 USD
20.04.2020 16:56:49
21.04.2020 22:51:00
Bán
1
1.05152
1.05331
Lợi nhuận
-1.88 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1471486629
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2020 16:56:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05152
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
-1.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2020 22:51:00
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.05331
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.88 USD