Chế độ demo
16.03.2021 17:41:24
14.04.2021 05:53:35
Bán
0.3
1.38725
1.37692
Lợi nhuận
272.13 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#158017545
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2021 17:41:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38725
Phí qua đêm
-35.67 USD
Tổng cộng
309.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 05:53:35
Khối lượng giao dịch
0.3
Thoát
1.37692
Phí hoa hồng
-2.10 USD
Lợi nhuận
272.13 USD
16.03.2021 17:41:27
14.04.2021 05:53:35
Bán
0.3
1.38714
1.37694
Lợi nhuận
268.23 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#158017553
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2021 17:41:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38714
Phí qua đêm
-35.67 USD
Tổng cộng
306.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 05:53:35
Khối lượng giao dịch
0.3
Thoát
1.37694
Phí hoa hồng
-2.10 USD
Lợi nhuận
268.23 USD
16.03.2021 11:46:58
17.03.2021 04:20:00
Bán
0.5
1.19277
1.18996
Lợi nhuận
137.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157973113
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2021 11:46:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19277
Phí qua đêm
0.10 USD
Tổng cộng
140.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2021 04:20:00
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.18996
Phí hoa hồng
-3.50 USD
Lợi nhuận
137.10 USD
16.03.2021 11:46:26
17.03.2021 04:19:59
Bán
0.5
1.19283
1.18996
Lợi nhuận
140.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157973097
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2021 11:46:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19283
Phí qua đêm
0.10 USD
Tổng cộng
143.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2021 04:19:59
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.18996
Phí hoa hồng
-3.50 USD
Lợi nhuận
140.10 USD
16.03.2021 11:47:00
17.03.2021 04:19:59
Bán
0.5
1.19275
1.18996
Lợi nhuận
136.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157973115
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2021 11:47:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19275
Phí qua đêm
0.10 USD
Tổng cộng
139.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2021 04:19:59
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.18996
Phí hoa hồng
-3.50 USD
Lợi nhuận
136.10 USD
16.03.2021 11:46:22
17.03.2021 04:19:57
Bán
0.5
1.19283
1.18996
Lợi nhuận
140.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157973092
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2021 11:46:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19283
Phí qua đêm
0.10 USD
Tổng cộng
143.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2021 04:19:57
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.18996
Phí hoa hồng
-3.50 USD
Lợi nhuận
140.10 USD
16.03.2021 11:46:20
17.03.2021 04:19:57
Bán
0.5
1.19283
1.18996
Lợi nhuận
140.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157973089
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2021 11:46:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19283
Phí qua đêm
0.10 USD
Tổng cộng
143.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2021 04:19:57
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.18996
Phí hoa hồng
-3.50 USD
Lợi nhuận
140.10 USD
16.03.2021 11:46:18
17.03.2021 04:19:56
Bán
0.5
1.19283
1.18997
Lợi nhuận
139.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157973088
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2021 11:46:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19283
Phí qua đêm
0.10 USD
Tổng cộng
143.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2021 04:19:56
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.18997
Phí hoa hồng
-3.50 USD
Lợi nhuận
139.60 USD
16.03.2021 14:09:47
16.03.2021 17:59:15
Mua
0.5
1.54175
1.535
Lợi nhuận
-265.02 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#157977071
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2021 14:09:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.54175
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-261.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2021 17:59:15
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.535
Phí hoa hồng
-3.50 USD
Lợi nhuận
-265.02 USD
16.03.2021 14:09:47
16.03.2021 17:59:15
Mua
0.5
1.54175
1.535
Lợi nhuận
-265.02 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#157976892
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2021 14:09:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.54175
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-261.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2021 17:59:15
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.535
Phí hoa hồng
-3.50 USD
Lợi nhuận
-265.02 USD
03.03.2021 09:05:01
16.03.2021 11:45:41
Mua
0.5
1.65932
1.66338
Lợi nhuận
100.36 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#157492542
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2021 09:05:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.65932
Phí qua đêm
-41.70 USD
Tổng cộng
145.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2021 11:45:41
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.66338
Phí hoa hồng
-3.50 USD
Lợi nhuận
100.36 USD
08.03.2021 10:02:53
16.03.2021 11:45:39
Bán
1
85.594
87.437
Lợi nhuận
-1 711.53 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#157633469
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2021 10:02:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
85.594
Phí qua đêm
-16.62 USD
Tổng cộng
-1 687.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2021 11:45:39
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
87.437
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-1 711.53 USD
08.03.2021 10:03:14
16.03.2021 11:45:39
Bán
0.5
83.242
84.246
Lợi nhuận
-471.39 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#157633482
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2021 10:03:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
83.242
Phí qua đêm
-8.13 USD
Tổng cộng
-459.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2021 11:45:39
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
84.246
Phí hoa hồng
-3.50 USD
Lợi nhuận
-471.39 USD
08.03.2021 10:03:37
16.03.2021 11:45:38
Bán
1
150.043
150.873
Lợi nhuận
-803.91 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#157633511
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2021 10:03:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
150.043
Phí qua đêm
-36.76 USD
Tổng cộng
-760.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2021 11:45:38
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
150.873
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-803.91 USD
08.03.2021 10:03:50
16.03.2021 11:45:37
Bán
1
116.314
117.661
Lợi nhuận
-1 233.76 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#157633521
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2021 10:03:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
116.314
Phí qua đêm
6.89 USD
Tổng cộng
-1 233.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2021 11:45:37
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
117.661
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-1 233.76 USD
08.03.2021 10:04:26
16.03.2021 11:45:36
Mua
1
1.50646
1.48966
Lợi nhuận
-1 396.93 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#157633560
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2021 10:04:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.50646
Phí qua đêm
-44.66 USD
Tổng cộng
-1 345.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2021 11:45:36
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.48966
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-1 396.93 USD
08.03.2021 14:23:50
09.03.2021 10:49:31
Bán
0.5
1690
1700
Lợi nhuận
-504.02 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#157645579
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2021 14:23:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1690
Phí qua đêm
-0.52 USD
Tổng cộng
-500.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2021 10:49:31
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1700
Phí hoa hồng
-3.50 USD
Lợi nhuận
-504.02 USD
01.03.2021 04:48:24
08.03.2021 10:03:03
Mua
0.5
82.792
83.257
Lợi nhuận
205.49 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#157463008
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 04:48:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
82.792
Phí qua đêm
-5.40 USD
Tổng cộng
214.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2021 10:03:03
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
83.257
Phí hoa hồng
-3.50 USD
Lợi nhuận
205.49 USD
01.03.2021 04:35:02
05.03.2021 15:31:03
Mua
1
0.77579
0.76353
Lợi nhuận
-1 255.81 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#157349627
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 04:35:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.77579
Phí qua đêm
-22.81 USD
Tổng cộng
-1 226.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2021 15:31:03
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.76353
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-1 255.81 USD
01.03.2021 12:17:59
05.03.2021 12:31:47
Bán
0.5
1.55684
1.55767
Lợi nhuận
-35.53 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#157460963
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 12:17:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.55684
Phí qua đêm
-0.22 USD
Tổng cộng
-31.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2021 12:31:47
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.55767
Phí hoa hồng
-3.50 USD
Lợi nhuận
-35.53 USD
03.03.2021 09:04:59
04.03.2021 11:54:08
Mua
0.5
1.65931
1.65913
Lợi nhuận
-19.71 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#157492540
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2021 09:04:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.65931
Phí qua đêm
-9.69 USD
Tổng cộng
-6.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2021 11:54:08
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.65913
Phí hoa hồng
-3.50 USD
Lợi nhuận
-19.71 USD
01.03.2021 12:19:52
04.03.2021 10:37:50
Bán
1
116.983
116.233
Lợi nhuận
696.49 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#157407420
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 12:19:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
116.983
Phí qua đêm
4.38 USD
Tổng cộng
699.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2021 10:37:50
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
116.233
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
696.49 USD
01.03.2021 04:44:55
03.03.2021 20:36:15
Mua
1
1.2713
1.28421
Lợi nhuận
1 395.68 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#157349941
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 04:44:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.2713
Phí qua đêm
-3.04 USD
Tổng cộng
1 405.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.03.2021 20:36:15
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.28421
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
1 395.68 USD
03.03.2021 07:49:16
03.03.2021 12:43:20
Mua
0.5
1733.01
1724
Lợi nhuận
-454.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#157490650
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2021 07:49:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1733.01
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-450.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.03.2021 12:43:20
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1724
Phí hoa hồng
-3.50 USD
Lợi nhuận
-454.00 USD
02.03.2021 07:03:14
02.03.2021 19:16:13
Bán
0.5
0.72427
0.72953
Lợi nhuận
-266.50 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#157448112
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2021 07:03:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72427
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-263.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.03.2021 19:16:13
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
0.72953
Phí hoa hồng
-3.50 USD
Lợi nhuận
-266.50 USD
02.03.2021 12:35:36
02.03.2021 19:16:04
Bán
1
128.467
128.895
Lợi nhuận
-408.08 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#157461339
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2021 12:35:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
128.467
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-401.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.03.2021 19:16:04
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
128.895
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-408.08 USD
02.03.2021 09:09:54
02.03.2021 19:16:01
Bán
1
128.385
128.886
Lợi nhuận
-476.48 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#157450945
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2021 09:09:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
128.385
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-469.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.03.2021 19:16:01
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
128.886
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-476.48 USD
02.03.2021 09:09:49
02.03.2021 19:15:57
Bán
1
128.383
128.886
Lợi nhuận
-478.35 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#157450942
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2021 09:09:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
128.383
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-471.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.03.2021 19:15:57
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
128.886
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-478.35 USD
02.03.2021 05:34:02
02.03.2021 14:59:32
Bán
1
1.27148
1.27873
Lợi nhuận
-796.62 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#157446519
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2021 05:34:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27148
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-789.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.03.2021 14:59:32
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.27873
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-796.62 USD
02.03.2021 11:35:23
02.03.2021 14:59:26
Bán
1
1721.11
1733.59
Lợi nhuận
-1 255.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#157459130
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2021 11:35:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1721.11
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 248.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.03.2021 14:59:26
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1733.59
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-1 255.00 USD
01.03.2021 04:48:24
02.03.2021 13:18:45
Mua
0.5
82.792
83.329
Lợi nhuận
246.87 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#157350002
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 04:48:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
82.792
Phí qua đêm
-0.78 USD
Tổng cộng
251.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.03.2021 13:18:45
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
83.329
Phí hoa hồng
-3.50 USD
Lợi nhuận
246.87 USD
01.03.2021 12:17:59
02.03.2021 12:26:46
Bán
0.5
1.55684
1.54658
Lợi nhuận
395.30 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#157406987
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 12:17:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.55684
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
398.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.03.2021 12:26:46
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.54658
Phí hoa hồng
-3.50 USD
Lợi nhuận
395.30 USD
01.03.2021 04:35:11
02.03.2021 09:43:09
Mua
1
0.72836
0.72162
Lợi nhuận
-683.60 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#157349635
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 04:35:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.72836
Phí qua đêm
-2.60 USD
Tổng cộng
-674.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.03.2021 09:43:09
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.72162
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-683.60 USD
01.03.2021 10:02:23
02.03.2021 04:52:16
Mua
1
1.39642
1.38816
Lợi nhuận
-838.81 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#157380241
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 10:02:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39642
Phí qua đêm
-5.81 USD
Tổng cộng
-826.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.03.2021 04:52:16
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38816
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-838.81 USD
01.03.2021 04:37:30
02.03.2021 04:50:43
Mua
1
1.20835
1.20188
Lợi nhuận
-659.77 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157349679
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 04:37:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20835
Phí qua đêm
-5.77 USD
Tổng cộng
-647.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.03.2021 04:50:43
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.20188
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-659.77 USD
01.03.2021 15:08:06
01.03.2021 15:24:12
Mua
1
148.691
148.446
Lợi nhuận
-236.56 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#157422939
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 15:08:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
148.691
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-229.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.03.2021 15:24:12
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
148.446
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-236.56 USD
01.03.2021 04:35:18
01.03.2021 15:24:12
Mua
1
149.236
148.446
Lợi nhuận
-747.21 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#157349638
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 04:35:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
149.236
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-740.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.03.2021 15:24:12
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
148.446
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-747.21 USD
01.03.2021 04:52:59
01.03.2021 14:43:45
Mua
1
1748.74
1735.88
Lợi nhuận
-1 293.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#157350115
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 04:52:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1748.74
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 286.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.03.2021 14:43:45
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1735.88
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-1 293.00 USD
01.03.2021 13:00:23
01.03.2021 14:43:45
Mua
1
1746
1735.88
Lợi nhuận
-1 019.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#157413459
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 13:00:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1746
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 012.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.03.2021 14:43:45
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1735.88
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-1 019.00 USD
26.02.2021 06:30:46
01.03.2021 02:31:15
Mua
1
0.90578
0.90759
Lợi nhuận
192.85 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#157258934
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2021 06:30:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90578
Phí qua đêm
0.42 USD
Tổng cộng
199.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.03.2021 02:31:15
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.90759
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
192.85 USD
26.02.2021 11:32:37
26.02.2021 12:56:12
Mua
1
0.78243
0.77731
Lợi nhuận
-519.00 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#157269845
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2021 11:32:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.78243
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-512.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2021 12:56:12
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.77731
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-519.00 USD
26.02.2021 06:35:19
26.02.2021 08:49:26
Bán
1
1769.06
1762.97
Lợi nhuận
602.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#157259093
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2021 06:35:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1769.06
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
609.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2021 08:49:26
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1762.97
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
602.00 USD
26.02.2021 04:30:06
26.02.2021 07:33:42
Mua
1.5
1774.11
1761.65
Lợi nhuận
-1 879.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#157256286
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2021 04:30:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1774.11
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 869.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2021 07:33:42
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
1761.65
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
-1 879.50 USD
25.02.2021 06:19:38
26.02.2021 04:28:50
Bán
1
0.90638
0.90423
Lợi nhuận
224.85 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#157146900
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 06:19:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90638
Phí qua đêm
-5.92 USD
Tổng cộng
237.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2021 04:28:50
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.90423
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
224.85 USD
25.02.2021 05:59:32
25.02.2021 19:33:06
Mua
1
1.41452
1.40769
Lợi nhuận
-690.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#157145079
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 05:59:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.41452
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-683.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 19:33:06
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.40769
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-690.00 USD
25.02.2021 05:59:26
25.02.2021 17:52:25
Mua
1
1.28232
1.27822
Lợi nhuận
-460.81 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#157145075
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 05:59:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.28232
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-453.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 17:52:25
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.27822
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-460.81 USD
25.02.2021 05:46:34
25.02.2021 15:58:16
Mua
1
1.21667
1.22151
Lợi nhuận
477.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157144712
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 05:46:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21667
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
484.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 15:58:16
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.22151
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
477.00 USD
23.02.2021 09:45:27
23.02.2021 16:42:47
Mua
1
148.025
148.157
Lợi nhuận
118.30 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#157058592
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2021 09:45:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
148.025
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
125.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2021 16:42:47
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
148.157
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
118.30 USD
23.02.2021 09:46:30
23.02.2021 16:42:46
Mua
1
1.26142
1.26655
Lợi nhuận
562.68 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#157058643
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2021 09:46:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.26142
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
569.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2021 16:42:46
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.26655
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
562.68 USD
23.02.2021 10:33:02
23.02.2021 11:57:34
Mua
1
1807.08
1804
Lợi nhuận
-315.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#157055063
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2021 10:33:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1807.08
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-308.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2021 11:57:34
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1804
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-315.00 USD