Chế độ demo
23.09.2020 20:47:52
23.09.2020 21:54:12
Mua
0.01
105.346
105.381
Lợi nhuận
0.23 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#650729
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 20:47:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
105.346
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 21:54:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
105.381
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.23 USD
23.09.2020 19:28:52
23.09.2020 20:44:19
Mua
0.01
1.33559
1.336
Lợi nhuận
0.21 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#649716
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 19:28:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.33559
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 20:44:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.336
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
23.09.2020 19:18:25
23.09.2020 20:16:25
Mua
0.01
0.92279
0.92314
Lợi nhuận
0.28 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#649552
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 19:18:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92279
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 20:16:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92314
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.28 USD
23.09.2020 16:37:54
23.09.2020 18:14:58
Mua
0.01
114.105
114.127
Lợi nhuận
0.01 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#645142
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 16:37:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
114.105
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 18:14:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
114.127
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.09.2020 16:43:48
23.09.2020 18:02:15
Mua
0.01
122.918
122.936
Lợi nhuận
-0.03 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#645293
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 16:43:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
122.918
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 18:02:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
122.936
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.03 USD
23.09.2020 12:03:06
23.09.2020 17:41:32
Mua
0.01
0.9209
0.91588
Lợi nhuận
-6.59 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#637907
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 12:03:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.9209
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 17:41:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91588
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-6.59 USD
23.09.2020 16:30:52
23.09.2020 16:50:08
Mua
0.01
1.3337
1.33421
Lợi nhuận
0.28 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#644854
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 16:30:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3337
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 16:50:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.33421
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.28 USD
23.09.2020 16:36:08
23.09.2020 16:40:10
Mua
0.01
0.92112
0.9216
Lợi nhuận
0.42 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#645056
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 16:36:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92112
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 16:40:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.9216
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
23.09.2020 16:25:06
23.09.2020 16:36:18
Mua
0.01
114.099
114.151
Lợi nhuận
0.30 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#644577
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 16:25:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
114.099
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 16:36:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
114.151
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
23.09.2020 16:25:45
23.09.2020 16:35:33
Mua
0.01
122.909
122.959
Lợi nhuận
0.28 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#644602
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 16:25:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
122.909
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 16:35:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
122.959
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.28 USD
23.09.2020 03:31:01
23.09.2020 16:26:03
Mua
0.01
0.95307
0.94806
Lợi nhuận
-3.95 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#627583
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 03:31:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95307
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 16:26:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.94806
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.95 USD
23.09.2020 15:44:35
23.09.2020 15:50:28
Mua
0.01
1.27247
1.27293
Lợi nhuận
0.36 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#643358
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 15:44:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.27247
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 15:50:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27293
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.36 USD
23.09.2020 14:23:42
23.09.2020 15:26:19
Mua
0.01
122.931
122.978
Lợi nhuận
0.25 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#641419
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 14:23:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
122.931
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 15:26:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
122.978
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
23.09.2020 14:22:43
23.09.2020 15:23:21
Mua
0.01
114.113
114.14
Lợi nhuận
0.06 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#641402
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 14:22:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
114.113
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 15:23:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
114.14
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
23.09.2020 14:59:58
23.09.2020 15:19:54
Mua
0.01
1.27252
1.27302
Lợi nhuận
0.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#642154
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 14:59:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.27252
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 15:19:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27302
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
23.09.2020 10:00:19
23.09.2020 14:58:24
Mua
0.01
105.092
105.103
Lợi nhuận
0.00 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#634271
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 10:00:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
105.092
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 14:58:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
105.103
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.09.2020 14:51:27
23.09.2020 14:54:31
Mua
0.01
1.27248
1.27302
Lợi nhuận
0.44 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#641941
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 14:51:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.27248
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 14:54:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27302
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
23.09.2020 14:21:32
23.09.2020 14:28:01
Mua
0.01
1.27255
1.27299
Lợi nhuận
0.34 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#641364
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 14:21:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.27255
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 14:28:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27299
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.34 USD
23.09.2020 11:34:22
23.09.2020 14:22:01
Mua
0.01
1.33292
1.33311
Lợi nhuận
0.04 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#637070
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 11:34:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.33292
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 14:22:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.33311
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
23.09.2020 14:00:01
23.09.2020 14:10:30
Mua
0.01
114.105
114.149
Lợi nhuận
0.22 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#641004
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 14:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
114.105
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 14:10:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
114.149
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
23.09.2020 13:55:21
23.09.2020 14:02:53
Mua
0.01
1.27251
1.27301
Lợi nhuận
0.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#640901
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 13:55:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.27251
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 14:02:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27301
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
23.09.2020 13:44:55
23.09.2020 13:54:27
Mua
0.01
1.27243
1.27298
Lợi nhuận
0.45 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#640724
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 13:44:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.27243
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 13:54:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27298
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
23.09.2020 11:44:15
23.09.2020 13:49:07
Mua
0.01
0.92016
0.92026
Lợi nhuận
0.01 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#637325
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 11:44:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92016
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 13:49:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92026
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.09.2020 13:10:00
23.09.2020 13:20:43
Mua
0.01
122.9
122.95
Lợi nhuận
0.28 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#639991
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 13:10:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
122.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 13:20:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
122.95
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.28 USD
23.09.2020 09:01:32
23.09.2020 12:06:47
Mua
0.01
1.2719
1.27208
Lợi nhuận
0.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#632487
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 09:01:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.2719
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 12:06:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27208
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
23.09.2020 11:46:17
23.09.2020 11:49:30
Mua
0.01
0.92081
0.9213
Lợi nhuận
0.43 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#637370
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 11:46:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92081
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 11:49:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.9213
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.43 USD
23.09.2020 10:08:19
23.09.2020 11:34:48
Mua
0.01
122.785
122.808
Lợi nhuận
0.02 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#634561
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 10:08:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
122.785
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 11:34:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
122.808
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
23.09.2020 11:30:43
23.09.2020 11:31:09
Mua
0.01
133.19
133.246
Lợi nhuận
0.33 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#636979
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 11:30:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
133.19
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 11:31:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
133.246
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
23.09.2020 10:23:04
23.09.2020 11:30:45
Mua
0.01
0.92074
0.92084
Lợi nhuận
0.01 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#635101
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 10:23:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92074
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 11:30:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92084
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.09.2020 11:22:00
23.09.2020 11:30:26
Mua
0.01
133.204
133.254
Lợi nhuận
0.28 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#636713
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 11:22:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
133.204
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 11:30:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
133.254
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.28 USD
23.09.2020 11:15:27
23.09.2020 11:27:17
Mua
0.01
1.33291
1.33341
Lợi nhuận
0.27 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#636567
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 11:15:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.33291
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 11:27:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.33341
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.27 USD
23.09.2020 10:30:18
23.09.2020 11:09:39
Mua
0.01
1.33283
1.33347
Lợi nhuận
0.38 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#635340
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 10:30:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.33283
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 11:09:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.33347
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.38 USD
23.09.2020 11:04:28
23.09.2020 11:04:47
Mua
0.01
133.23
133.278
Lợi nhuận
0.26 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#636276
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 11:04:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
133.23
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 11:04:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
133.278
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.26 USD
23.09.2020 10:30:01
23.09.2020 10:30:07
Mua
0.01
133.175
133.219
Lợi nhuận
0.22 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#635306
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 10:30:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
133.175
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 10:30:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
133.219
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
23.09.2020 10:00:01
23.09.2020 10:16:05
Mua
0.01
0.92087
0.92135
Lợi nhuận
0.42 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#634243
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 10:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92087
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 10:16:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92135
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
23.09.2020 09:18:20
23.09.2020 09:21:20
Mua
0.01
122.717
122.767
Lợi nhuận
0.28 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#633101
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 09:18:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
122.717
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 09:21:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
122.767
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.28 USD
23.09.2020 09:15:30
23.09.2020 09:16:18
Mua
0.01
122.705
122.765
Lợi nhuận
0.37 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#632985
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 09:15:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
122.705
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 09:16:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
122.765
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.37 USD
23.09.2020 05:21:49
23.09.2020 08:38:28
Mua
0.01
105.128
105.14
Lợi nhuận
0.01 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#629277
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 05:21:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
105.128
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 08:38:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
105.14
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.09.2020 08:00:01
23.09.2020 08:10:57
Mua
0.01
1.27177
1.27227
Lợi nhuận
0.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#631443
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 08:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.27177
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 08:10:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27227
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
23.09.2020 03:22:52
23.09.2020 07:22:28
Mua
0.01
0.7168
0.7118
Lợi nhuận
-5.10 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#627437
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 03:22:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.7168
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 07:22:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.7118
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-5.10 USD
23.09.2020 06:22:10
23.09.2020 07:03:19
Mua
0.01
0.92095
0.9211
Lợi nhuận
0.06 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#629967
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 06:22:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92095
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 07:03:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.9211
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
23.09.2020 05:23:52
23.09.2020 06:48:44
Mua
0.01
133.748
133.772
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#629326
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 05:23:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
133.748
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 06:48:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
133.772
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
23.09.2020 05:11:53
23.09.2020 05:14:08
Mua
0.01
133.756
133.803
Lợi nhuận
0.24 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#629180
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 05:11:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
133.756
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 05:14:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
133.803
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
23.09.2020 05:02:33
23.09.2020 05:07:37
Mua
0.01
0.92076
0.92124
Lợi nhuận
0.42 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#629022
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 05:02:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92076
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 05:07:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92124
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
23.09.2020 03:54:40
23.09.2020 04:12:17
Mua
0.01
114.111
114.161
Lợi nhuận
0.27 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#627895
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 03:54:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
114.111
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 04:12:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
114.161
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.27 USD
23.09.2020 03:56:58
23.09.2020 04:12:11
Mua
0.01
133.753
133.805
Lợi nhuận
0.30 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#627913
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 03:56:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
133.753
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 04:12:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
133.805
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
23.09.2020 03:48:36
23.09.2020 03:51:13
Mua
0.01
114.11
114.16
Lợi nhuận
0.27 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#627800
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 03:48:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
114.11
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 03:51:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
114.16
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.27 USD
23.09.2020 03:12:53
23.09.2020 03:30:56
Mua
0.01
114.101
114.15
Lợi nhuận
0.26 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#627367
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 03:12:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
114.101
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 03:30:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
114.15
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.26 USD
23.09.2020 00:00:42
23.09.2020 03:09:17
Mua
0.05
1.07711
1.0773
Lợi nhuận
0.03 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#626322
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 00:00:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07711
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 03:09:17
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.0773
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
23.09.2020 02:55:09
23.09.2020 02:59:57
Mua
0.01
0.91982
0.92005
Lợi nhuận
0.15 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#627214
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 02:55:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91982
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 02:59:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92005
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.15 USD