Chế độ demo
05.02.2021 16:36:23
08.02.2021 00:00:08
Mua
0.01
105.55
105.349
Lợi nhuận
-2.03 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#6891676
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 16:36:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
105.55
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
-1.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.02.2021 00:00:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
105.349
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.03 USD
05.02.2021 17:43:12
08.02.2021 00:00:08
Mua
0.01
1.75422
1.74989
Lợi nhuận
-3.66 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#6903358
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 17:43:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.75422
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
-3.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.02.2021 00:00:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.74989
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.66 USD
05.02.2021 10:00:08
08.02.2021 00:00:08
Mua
0.01
0.90369
0.89883
Lợi nhuận
-5.51 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#6854315
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 10:00:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90369
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.02.2021 00:00:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.89883
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-5.51 USD
05.02.2021 16:21:43
08.02.2021 00:00:08
Mua
0.01
1.27946
1.27567
Lợi nhuận
-3.09 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#6889557
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 16:21:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.27946
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
-2.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.02.2021 00:00:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27567
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.09 USD
05.02.2021 17:59:08
05.02.2021 22:23:32
Mua
0.01
144.752
144.775
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#6905631
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 17:59:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
144.752
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 22:23:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
144.775
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
05.02.2021 15:26:15
05.02.2021 19:42:23
Mua
0.01
1.91591
1.9059
Lợi nhuận
-7.41 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#6878935
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 15:26:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.91591
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 19:42:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.9059
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-7.41 USD
05.02.2021 16:56:31
05.02.2021 17:09:42
Mua
0.01
144.721
144.815
Lợi nhuận
0.69 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#6895033
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 16:56:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
144.721
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 17:09:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
144.815
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.69 USD
05.02.2021 16:25:15
05.02.2021 16:34:24
Mua
0.01
105.565
105.595
Lợi nhuận
0.18 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#6890002
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 16:25:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
105.565
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 16:34:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
105.595
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
05.02.2021 16:28:22
05.02.2021 16:31:59
Mua
0.01
144.721
144.795
Lợi nhuận
0.50 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#6890534
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 16:28:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
144.721
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 16:31:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
144.795
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
05.02.2021 16:05:53
05.02.2021 16:16:17
Mua
0.01
1.27933
1.28018
Lợi nhuận
0.56 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#6887085
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 16:05:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.27933
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 16:16:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.28018
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.56 USD
05.02.2021 15:41:32
05.02.2021 15:58:53
Mua
0.01
1.27949
1.28042
Lợi nhuận
0.63 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#6881705
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 15:41:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.27949
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 15:58:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.28042
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.63 USD
05.02.2021 15:30:48
05.02.2021 15:56:36
Mua
0.01
105.601
105.675
Lợi nhuận
0.60 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#6879588
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 15:30:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
105.601
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 15:56:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
105.675
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
05.02.2021 15:44:06
05.02.2021 15:53:01
Mua
0.01
144.676
144.761
Lợi nhuận
0.61 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#6882006
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 15:44:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
144.676
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 15:53:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
144.761
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.61 USD
05.02.2021 10:00:01
05.02.2021 15:30:13
Mua
0.01
1.281
1.28211
Lợi nhuận
0.77 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#6854279
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 10:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.281
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 15:30:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.28211
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
05.02.2021 15:16:57
05.02.2021 15:30:06
Mua
0.01
1.36877
1.36929
Lợi nhuận
0.42 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#6877985
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 15:16:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.36877
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 15:30:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36929
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
05.02.2021 11:44:07
05.02.2021 14:32:20
Mua
0.01
1.3697
1.36984
Lợi nhuận
0.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#6862960
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 11:44:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3697
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 14:32:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36984
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
05.02.2021 13:35:11
05.02.2021 13:56:07
Mua
0.01
144.471
144.564
Lợi nhuận
0.68 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#6870040
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 13:35:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
144.471
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 13:56:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
144.564
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
05.02.2021 11:04:57
05.02.2021 13:38:24
Mua
0.01
1.75241
1.75263
Lợi nhuận
-0.03 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#6860619
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 11:04:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.75241
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 13:38:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.75263
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.03 USD
05.02.2021 10:00:07
05.02.2021 12:05:40
Mua
0.01
105.498
105.513
Lợi nhuận
0.04 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#6854314
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 10:00:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
105.498
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 12:05:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
105.513
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
05.02.2021 10:49:58
05.02.2021 11:40:27
Mua
0.01
1.91056
1.91155
Lợi nhuận
0.51 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#6859104
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 10:49:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.91056
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 11:40:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.91155
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.51 USD
05.02.2021 10:50:41
05.02.2021 11:33:35
Mua
0.01
126.203
126.301
Lợi nhuận
0.73 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#6859134
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 10:50:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.203
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 11:33:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
126.301
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.73 USD
05.02.2021 10:46:07
05.02.2021 11:02:22
Mua
0.01
1.75236
1.75325
Lợi nhuận
0.49 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#6858888
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 10:46:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.75236
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 11:02:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.75325
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.49 USD
05.02.2021 10:32:39
05.02.2021 10:40:20
Mua
0.01
1.75243
1.75324
Lợi nhuận
0.43 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#6857770
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 10:32:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.75243
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 10:40:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.75324
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.43 USD
05.02.2021 10:08:33
05.02.2021 10:27:06
Mua
0.01
1.91063
1.91156
Lợi nhuận
0.47 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#6855035
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 10:08:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.91063
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 10:27:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.91156
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.47 USD
05.02.2021 10:03:03
05.02.2021 10:19:57
Mua
0.01
1.75255
1.75354
Lợi nhuận
0.57 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#6854574
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 10:03:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.75255
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 10:19:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.75354
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.57 USD
05.02.2021 09:19:28
05.02.2021 10:00:10
Mua
0.01
126.216
126.249
Lợi nhuận
0.12 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#6852486
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 09:19:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.216
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 10:00:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
126.249
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
05.02.2021 09:09:17
05.02.2021 10:00:06
Mua
0.01
1.36788
1.36854
Lợi nhuận
0.56 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#6851818
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 09:09:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.36788
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 10:00:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36854
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.56 USD
05.02.2021 03:12:51
05.02.2021 07:42:56
Mua
0.01
144.352
144.372
Lợi nhuận
-0.01 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#6838463
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 03:12:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
144.352
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 07:42:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
144.372
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
05.02.2021 02:24:30
05.02.2021 07:36:51
Mua
0.01
0.97455
0.97482
Lợi nhuận
0.01 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#6836492
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 02:24:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.97455
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 07:36:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.97482
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
05.02.2021 02:50:14
05.02.2021 07:35:49
Mua
0.01
0.76003
0.76014
Lợi nhuận
0.01 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#6837351
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 02:50:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.76003
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 07:35:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.76014
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
05.02.2021 05:59:28
05.02.2021 06:55:47
Mua
0.01
1.91344
1.91399
Lợi nhuận
0.19 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#6845511
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 05:59:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.91344
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 06:55:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.91399
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.19 USD
05.02.2021 04:43:12
05.02.2021 06:31:50
Mua
0.01
116.704
116.727
Lợi nhuận
0.02 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#6842923
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 04:43:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
116.704
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 06:31:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
116.727
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
05.02.2021 06:11:25
05.02.2021 06:31:01
Mua
0.01
0.90428
0.9044
Lợi nhuận
0.03 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#6845721
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 06:11:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90428
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 06:31:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.9044
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
05.02.2021 06:20:54
05.02.2021 06:30:13
Mua
0.01
105.543
105.555
Lợi nhuận
0.01 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#6845961
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 06:20:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
105.543
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 06:30:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
105.555
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
05.02.2021 03:30:12
05.02.2021 04:43:00
Mua
0.01
1.28194
1.28236
Lợi nhuận
0.23 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#6838961
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 03:30:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.28194
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 04:43:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.28236
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.23 USD
05.02.2021 03:40:24
05.02.2021 04:09:33
Mua
0.01
0.90375
0.90395
Lợi nhuận
0.12 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#6839414
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 03:40:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90375
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 04:09:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90395
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
05.02.2021 02:30:26
05.02.2021 03:09:35
Mua
0.01
0.90393
0.90414
Lợi nhuận
0.13 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#6836669
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 02:30:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90393
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 03:09:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90414
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
05.02.2021 02:30:35
05.02.2021 02:50:38
Mua
0.01
1.28195
1.28234
Lợi nhuận
0.20 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#6836678
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 02:30:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.28195
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 02:50:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.28234
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
05.02.2021 01:50:43
05.02.2021 02:32:18
Mua
0.01
0.75993
0.76064
Lợi nhuận
0.61 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#6835388
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 01:50:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.75993
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 02:32:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.76064
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.61 USD
04.02.2021 23:02:47
05.02.2021 02:01:44
Mua
0.01
1.75373
1.75385
Lợi nhuận
-0.17 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#6831253
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2021 23:02:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.75373
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 02:01:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.75385
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.17 USD
05.02.2021 01:20:02
05.02.2021 01:50:16
Mua
0.01
1.28205
1.28228
Lợi nhuận
0.08 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#6834851
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 01:20:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.28205
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 01:50:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.28228
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
05.02.2021 01:17:47
05.02.2021 01:46:38
Mua
0.01
0.90394
0.90411
Lợi nhuận
0.09 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#6834821
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 01:17:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90394
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 01:46:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90411
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
05.02.2021 01:32:19
05.02.2021 01:46:20
Mua
0.01
1.90896
1.90982
Lợi nhuận
0.42 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#6835005
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 01:32:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.90896
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 01:46:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.90982
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
04.02.2021 23:51:16
05.02.2021 01:06:12
Mua
0.01
0.97461
0.97494
Lợi nhuận
0.04 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#6832768
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2021 23:51:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.97461
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 01:06:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.97494
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
04.02.2021 23:20:01
05.02.2021 01:01:32
Mua
0.01
1.9098
1.91019
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#6831821
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2021 23:20:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.9098
Phí qua đêm
-0.07 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 01:01:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.91019
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
05.02.2021 00:27:44
05.02.2021 01:00:35
Mua
0.01
0.7600800000000001
0.76024
Lợi nhuận
0.06 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#6833165
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 00:27:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.7600800000000001
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 01:00:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.76024
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
04.02.2021 23:20:00
05.02.2021 01:00:02
Mua
0.01
144.28
144.324
Lợi nhuận
0.15 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#6831819
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2021 23:20:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
144.28
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 01:00:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
144.324
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
05.02.2021 00:00:17
05.02.2021 00:37:17
Mua
0.01
105.539
105.523
Lợi nhuận
-0.25 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#6832978
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 00:00:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
105.539
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 00:37:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
105.523
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.25 USD
04.02.2021 21:59:07
04.02.2021 23:46:38
Mua
0.01
1.28302
1.28318
Lợi nhuận
0.02 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#6828007
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2021 21:59:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.28302
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2021 23:46:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.28318
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
04.02.2021 23:18:21
04.02.2021 23:35:56
Mua
0.01
0.97466
0.97493
Lợi nhuận
0.01 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#6831775
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2021 23:18:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.97466
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2021 23:35:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.97493
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.01 USD