Chế độ demo
03.12.2020 10:37:53
03.12.2020 10:49:45
Mua
0.01
126.471
126.354
Lợi nhuận
-1.32 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#2725967
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2020 10:37:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.471
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2020 10:49:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
126.354
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.32 USD
03.12.2020 09:05:03
03.12.2020 10:22:54
Mua
0.01
116.822
116.837
Lợi nhuận
-0.06 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#2719874
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2020 09:05:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
116.822
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2020 10:22:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
116.837
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.06 USD
02.12.2020 17:38:42
03.12.2020 09:05:01
Mua
0.01
0.90712
0.90415
Lợi nhuận
-4.39 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#2696675
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 17:38:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90712
Phí qua đêm
-0.20 USD
Tổng cộng
-3.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2020 09:05:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90415
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-4.39 USD
11.11.2020 18:48:08
03.12.2020 09:05:01
Mua
0.01
105.584
104.368
Lợi nhuận
-12.23 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1902071
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2020 18:48:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
105.584
Phí qua đêm
-0.48 USD
Tổng cộng
-11.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2020 09:05:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
104.368
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-12.23 USD
13.11.2020 19:30:00
03.12.2020 09:05:01
Mua
0.05
1.31607
1.29154
Lợi nhuận
-97.86 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1981211
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2020 19:30:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31607
Phí qua đêm
-2.40 USD
Tổng cộng
-94.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2020 09:05:01
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.29154
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-97.86 USD
02.12.2020 21:19:58
03.12.2020 09:05:01
Mua
0.01
0.89596
0.89342
Lợi nhuận
-2.93 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#2703742
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 21:19:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.89596
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
-2.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2020 09:05:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.89342
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.93 USD
03.12.2020 08:37:29
03.12.2020 08:56:17
Mua
0.01
116.844
116.867
Lợi nhuận
0.02 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#2718488
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2020 08:37:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
116.844
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2020 08:56:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
116.867
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
03.12.2020 02:08:05
03.12.2020 04:12:54
Mua
0.01
0.74126
0.74107
Lợi nhuận
-0.29 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#2709141
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2020 02:08:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.74126
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2020 04:12:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.74107
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.29 USD
03.12.2020 02:57:59
03.12.2020 04:12:35
Mua
0.01
0.95665
0.95767
Lợi nhuận
0.59 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#2709981
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2020 02:57:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95665
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2020 04:12:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.95767
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.59 USD
03.12.2020 01:21:32
03.12.2020 01:31:54
Mua
0.01
0.74139
0.74166
Lợi nhuận
0.17 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#2708251
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2020 01:21:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.74139
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2020 01:31:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.74166
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
02.12.2020 23:06:34
03.12.2020 01:08:03
Mua
0.01
139.627
139.664
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#2705449
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 23:06:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
139.627
Phí qua đêm
-0.15 USD
Tổng cộng
0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2020 01:08:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
139.664
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
02.12.2020 22:54:00
02.12.2020 23:00:24
Mua
0.01
139.628
139.709
Lợi nhuận
0.57 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#2705250
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 22:54:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
139.628
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 23:00:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
139.709
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.57 USD
02.12.2020 21:01:52
02.12.2020 21:21:32
Mua
0.01
0.73958
0.73992
Lợi nhuận
0.24 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#2703429
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 21:01:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.73958
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 21:21:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.73992
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
25.11.2020 14:22:29
02.12.2020 17:01:41
Mua
0.01
0.9119
0.89509
Lợi nhuận
-18.87 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#2383036
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 14:22:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.9119
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
-18.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 17:01:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.89509
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-18.87 USD
02.12.2020 16:18:15
02.12.2020 16:42:46
Mua
0.01
126.139
126.241
Lợi nhuận
0.77 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#2690559
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 16:18:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.139
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 16:42:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
126.241
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
02.12.2020 14:06:54
02.12.2020 16:34:42
Mua
0.01
1.33412
1.32911
Lợi nhuận
-5.11 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#2680275
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 14:06:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.33412
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 16:34:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.32911
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-5.11 USD
02.12.2020 15:13:08
02.12.2020 15:39:47
Mua
0.01
126.18
126.202
Lợi nhuận
0.01 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#2685604
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 15:13:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.18
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 15:39:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
126.202
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
02.12.2020 14:07:02
02.12.2020 15:39:03
Mua
0.01
139.726
139.224
Lợi nhuận
-5.00 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#2680281
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 14:07:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
139.726
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 15:39:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
139.224
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-5.00 USD
02.12.2020 14:39:46
02.12.2020 15:00:14
Mua
0.01
126.122
126.211
Lợi nhuận
0.65 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#2682972
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 14:39:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.122
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 15:00:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
126.211
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.65 USD
02.12.2020 13:29:11
02.12.2020 13:55:59
Mua
0.01
126.146
126.205
Lợi nhuận
0.37 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#2678099
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 13:29:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.146
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 13:55:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
126.205
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.37 USD
02.12.2020 13:04:44
02.12.2020 13:51:22
Mua
0.01
0.90216
0.90262
Lợi nhuận
0.41 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#2677156
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 13:04:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90216
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 13:51:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90262
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.41 USD
02.12.2020 12:47:58
02.12.2020 13:25:00
Mua
0.01
126.158
126.19
Lợi nhuận
0.11 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#2676260
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 12:47:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.158
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 13:25:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
126.19
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
02.12.2020 11:41:21
02.12.2020 11:53:23
Mua
0.01
0.90187
0.90266
Lợi nhuận
0.85 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#2672594
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 11:41:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90187
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 11:53:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90266
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.85 USD
02.12.2020 10:22:30
02.12.2020 11:20:25
Mua
0.01
126.078
126.196
Lợi nhuận
0.93 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#2665884
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 10:22:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
126.078
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 11:20:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
126.196
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.93 USD
02.12.2020 10:34:26
02.12.2020 10:46:27
Mua
0.01
116.118
116.181
Lợi nhuận
0.40 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#2667294
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 10:34:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
116.118
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 10:46:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
116.181
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
02.12.2020 10:00:05
02.12.2020 10:06:59
Mua
0.01
139.854
139.592
Lợi nhuận
-2.71 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#2662989
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 10:00:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
139.854
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 10:06:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
139.592
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.71 USD
02.12.2020 10:00:02
02.12.2020 10:06:52
Mua
0.01
1.33728
1.33539
Lợi nhuận
-1.99 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#2662936
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 10:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.33728
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 10:06:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.33539
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.99 USD
02.12.2020 09:32:33
02.12.2020 09:59:34
Mua
0.01
0.89964
0.90236
Lợi nhuận
3.44 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#2660219
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 09:32:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.89964
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 09:59:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90236
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.44 USD
02.12.2020 09:00:28
02.12.2020 09:25:06
Mua
0.01
0.89944
0.90001
Lợi nhuận
0.57 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#2658443
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 09:00:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.89944
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 09:25:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90001
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.57 USD
02.12.2020 08:42:42
02.12.2020 09:12:17
Mua
0.01
116.071
116.104
Lợi nhuận
0.12 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#2657556
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 08:42:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
116.071
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 09:12:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
116.104
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
02.12.2020 09:02:22
02.12.2020 09:06:53
Mua
0.01
1.34116
1.34194
Lợi nhuận
0.68 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#2658575
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 09:02:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.34116
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 09:06:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.34194
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
02.12.2020 08:39:09
02.12.2020 09:00:43
Mua
0.01
1.34143
1.34164
Lợi nhuận
0.11 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#2657448
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 08:39:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.34143
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 09:00:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.34164
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
02.12.2020 08:00:03
02.12.2020 08:32:59
Mua
0.01
0.89975
0.89997
Lợi nhuận
0.10 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#2656090
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 08:00:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.89975
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 08:32:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.89997
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
02.12.2020 08:00:02
02.12.2020 08:15:32
Mua
0.01
1.34137
1.34186
Lợi nhuận
0.39 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#2656088
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 08:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.34137
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 08:15:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.34186
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.39 USD
02.12.2020 03:05:01
02.12.2020 04:36:09
Mua
0.01
0.73765
0.73777
Lợi nhuận
0.02 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#2648503
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 03:05:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.73765
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 04:36:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.73777
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
02.12.2020 03:33:06
02.12.2020 04:25:09
Mua
0.01
0.95413
0.95493
Lợi nhuận
0.42 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#2649231
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 03:33:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95413
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 04:25:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.95493
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
02.12.2020 00:44:54
02.12.2020 03:54:46
Mua
0.01
1.63737
1.6377
Lợi nhuận
0.05 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#2644902
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 00:44:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.63737
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 03:54:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.6377
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
01.12.2020 21:57:35
02.12.2020 03:27:04
Mua
0.01
140.083
140.099
Lợi nhuận
-0.09 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#2641310
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 21:57:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
140.083
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 03:27:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
140.099
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.09 USD
02.12.2020 02:10:28
02.12.2020 02:19:38
Mua
0.01
0.73726
0.73806
Lợi nhuận
0.70 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#2647100
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 02:10:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.73726
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 02:19:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.73806
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.70 USD
01.12.2020 21:30:41
01.12.2020 23:01:20
Mua
0.01
0.95321
0.95345
Lợi nhuận
-0.01 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#2640589
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 21:30:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95321
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 23:01:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.95345
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
01.12.2020 21:55:29
01.12.2020 22:50:09
Mua
0.01
0.73646
0.73674
Lợi nhuận
0.18 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#2641230
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 21:55:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.73646
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 22:50:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.73674
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
01.12.2020 17:08:07
01.12.2020 17:17:31
Mua
0.01
0.89822
0.89852
Lợi nhuận
0.20 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#2621493
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 17:08:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.89822
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 17:17:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.89852
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
01.12.2020 11:08:33
01.12.2020 17:10:05
Mua
0.01
139.603
139.614
Lợi nhuận
-0.09 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#2596858
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 11:08:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
139.603
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 17:10:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
139.614
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.09 USD
01.12.2020 16:15:29
01.12.2020 16:44:37
Mua
0.01
0.89776
0.89838
Lợi nhuận
0.62 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#2616721
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 16:15:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.89776
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 16:44:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.89838
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.62 USD
01.12.2020 15:46:51
01.12.2020 16:00:19
Mua
0.01
0.89777
0.89842
Lợi nhuận
0.67 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#2614146
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 15:46:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.89777
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 16:00:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.89842
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.67 USD
01.12.2020 15:10:00
01.12.2020 15:14:49
Mua
0.01
124.889
124.923
Lợi nhuận
0.12 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#2612112
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 15:10:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
124.889
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 15:14:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
124.923
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
01.12.2020 14:30:21
01.12.2020 14:50:33
Mua
0.01
124.887
124.916
Lợi nhuận
0.07 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#2610179
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 14:30:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
124.887
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 14:50:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
124.916
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
01.12.2020 14:03:45
01.12.2020 14:26:10
Mua
0.01
124.887
124.927
Lợi nhuận
0.18 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#2608855
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 14:03:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
124.887
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 14:26:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
124.927
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
01.12.2020 13:44:05
01.12.2020 13:57:49
Mua
0.01
124.882
124.929
Lợi nhuận
0.25 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#2607180
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 13:44:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
124.882
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 13:57:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
124.929
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
01.12.2020 13:13:49
01.12.2020 13:41:32
Mua
0.01
124.883
124.933
Lợi nhuận
0.28 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#2605140
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 13:13:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
124.883
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 13:41:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
124.933
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.28 USD