Chế độ demo
23.10.2020 05:34:12
23.10.2020 10:18:49
Mua
0.01
0.9362
0.93648
Lợi nhuận
0.02 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#1328585
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 05:34:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.9362
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 10:18:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.93648
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
23.10.2020 05:45:43
23.10.2020 06:22:28
Mua
0.01
0.7118
0.712
Lợi nhuận
0.10 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1328685
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 05:45:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.7118
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 06:22:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.712
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
23.10.2020 03:03:03
23.10.2020 04:28:37
Mua
0.01
0.71254
0.71267
Lợi nhuận
0.03 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1325939
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 03:03:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71254
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 04:28:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71267
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
21.10.2020 21:49:34
23.10.2020 01:38:00
Mua
0.01
0.71278
0.71326
Lợi nhuận
0.23 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1291764
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 21:49:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71278
Phí qua đêm
-0.15 USD
Tổng cộng
0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 01:38:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71326
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.23 USD
23.10.2020 00:00:15
23.10.2020 00:33:24
Mua
0.01
1.66042
1.66081
Lợi nhuận
0.08 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1324397
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 00:00:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.66042
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 00:33:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.66081
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
22.10.2020 22:34:11
22.10.2020 23:57:55
Mua
0.01
0.9347
0.93494
Lợi nhuận
-0.02 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#1323965
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 22:34:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.9347
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 23:57:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.93494
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
22.10.2020 22:00:06
22.10.2020 22:29:25
Mua
0.01
0.93484
0.93512
Lợi nhuận
0.01 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#1323728
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 22:00:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.93484
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 22:29:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.93512
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
22.10.2020 21:31:30
22.10.2020 21:38:52
Mua
0.01
0.93481
0.93517
Lợi nhuận
0.07 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#1323397
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 21:31:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.93481
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 21:38:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.93517
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
22.10.2020 10:45:57
22.10.2020 11:34:15
Mua
0.01
1.31314
1.31333
Lợi nhuận
0.09 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1303506
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 10:45:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31314
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 11:34:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31333
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
22.10.2020 01:13:55
22.10.2020 10:44:53
Mua
0.01
0.9023
0.90279
Lợi nhuận
0.45 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1293761
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 01:13:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.9023
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 10:44:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90279
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
22.10.2020 09:55:19
22.10.2020 10:35:07
Mua
0.01
1.31356
1.31425
Lợi nhuận
0.59 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1301166
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 09:55:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31356
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 10:35:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.31425
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.59 USD
22.10.2020 00:06:45
22.10.2020 10:24:44
Mua
0.01
0.93538
0.93565
Lợi nhuận
0.01 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#1292976
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 00:06:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.93538
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 10:24:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.93565
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
22.10.2020 06:51:46
22.10.2020 07:35:24
Mua
0.01
137.459
137.485
Lợi nhuận
0.05 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1297975
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 06:51:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
137.459
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 07:35:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
137.485
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
22.10.2020 06:05:59
22.10.2020 06:16:25
Mua
0.01
137.45
137.51
Lợi nhuận
0.37 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1297353
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 06:05:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
137.45
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 06:16:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
137.51
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.37 USD
22.10.2020 05:14:20
22.10.2020 05:58:03
Mua
0.01
137.451
137.507
Lợi nhuận
0.34 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1296658
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 05:14:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
137.451
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 05:58:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
137.507
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.34 USD
21.10.2020 22:15:15
22.10.2020 04:51:10
Mua
0.01
137.516
137.556
Lợi nhuận
0.04 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1292066
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 22:15:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
137.516
Phí qua đêm
-0.15 USD
Tổng cộng
0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 04:51:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
137.556
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
22.10.2020 00:12:01
22.10.2020 00:20:57
Mua
0.01
1.18576
1.1857
Lợi nhuận
-0.16 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1293004
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 00:12:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18576
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 00:20:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.1857
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.16 USD
21.10.2020 23:42:23
21.10.2020 23:58:59
Mua
0.01
0.9353
0.93564
Lợi nhuận
0.06 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#1292821
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 23:42:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.9353
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 23:58:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.93564
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
21.10.2020 22:18:16
21.10.2020 23:18:58
Mua
0.01
0.9355
0.93577
Lợi nhuận
0.01 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#1292090
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 22:18:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.9355
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 23:18:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.93577
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
21.10.2020 20:20:20
21.10.2020 20:49:45
Mua
0.01
137.481
137.548
Lợi nhuận
0.44 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1290893
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 20:20:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
137.481
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 20:49:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
137.548
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
21.10.2020 16:17:40
21.10.2020 16:43:05
Mua
0.01
136.9
137.007
Lợi nhuận
0.82 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1281562
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 16:17:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
136.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 16:43:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
137.007
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.82 USD
21.10.2020 16:06:50
21.10.2020 16:14:35
Mua
0.01
136.886
136.923
Lợi nhuận
0.16 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1281211
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 16:06:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
136.886
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 16:14:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
136.923
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
20.10.2020 02:24:21
21.10.2020 15:49:57
Mua
0.01
0.93153
0.93186
Lợi nhuận
0.04 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#1224070
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 02:24:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.93153
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 15:49:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.93186
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
21.10.2020 14:26:10
21.10.2020 14:59:32
Mua
0.01
1.30494
1.30572
Lợi nhuận
0.68 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1277066
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 14:26:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30494
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 14:59:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30572
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
21.10.2020 14:08:24
21.10.2020 14:55:23
Mua
0.01
136.861
136.947
Lợi nhuận
0.62 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1276676
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 14:08:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
136.861
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 14:55:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
136.947
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.62 USD
21.10.2020 13:30:30
21.10.2020 13:34:44
Mua
0.01
136.813
136.87
Lợi nhuận
0.35 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1275524
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 13:30:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
136.813
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 13:34:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
136.87
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.35 USD
21.10.2020 13:12:37
21.10.2020 13:15:19
Mua
0.01
136.817
136.905
Lợi nhuận
0.64 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1275105
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 13:12:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
136.817
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 13:15:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
136.905
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.64 USD
21.10.2020 12:25:54
21.10.2020 12:34:46
Mua
0.01
1.30378
1.30477
Lợi nhuận
0.89 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1273476
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 12:25:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30378
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 12:34:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30477
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.89 USD
21.10.2020 10:00:11
21.10.2020 10:08:37
Mua
0.01
124.739
124.795
Lợi nhuận
0.33 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1266683
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 10:00:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
124.739
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 10:08:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
124.795
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
21.10.2020 09:36:44
21.10.2020 09:48:34
Mua
0.01
0.91261
0.91289
Lợi nhuận
0.16 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1265943
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 09:36:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91261
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 09:48:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91289
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
21.10.2020 08:49:09
21.10.2020 09:36:00
Mua
0.01
0.91269
0.91292
Lợi nhuận
0.09 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1264207
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 08:49:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91269
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 09:36:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91292
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
21.10.2020 09:00:02
21.10.2020 09:11:52
Mua
0.01
1.29762
1.29818
Lợi nhuận
0.46 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1264474
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 09:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.29762
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 09:11:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.29818
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.46 USD
21.10.2020 08:49:20
21.10.2020 09:02:00
Mua
0.01
116.206
116.235
Lợi nhuận
0.07 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1264211
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 08:49:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
116.206
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 09:02:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
116.235
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
21.10.2020 08:21:12
21.10.2020 08:49:57
Mua
0.01
1.29766
1.29806
Lợi nhuận
0.30 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1263608
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 08:21:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.29766
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 08:49:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.29806
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
21.10.2020 08:04:50
21.10.2020 08:10:47
Mua
0.01
0.91273
0.91292
Lợi nhuận
0.05 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1263339
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 08:04:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91273
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 08:10:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91292
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
21.10.2020 06:35:11
21.10.2020 07:54:07
Mua
0.01
136.667
136.688
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1261995
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 06:35:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
136.667
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 07:54:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
136.688
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
19.10.2020 21:00:02
21.10.2020 06:32:07
Mua
0.01
0.70805
0.70824
Lợi nhuận
0.01 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1220515
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 21:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.70805
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 06:32:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.70824
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
21.10.2020 03:47:23
21.10.2020 04:40:44
Mua
0.01
136.631
136.659
Lợi nhuận
0.07 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1259230
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 03:47:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
136.631
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 04:40:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
136.659
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
20.10.2020 22:06:24
20.10.2020 22:58:22
Mua
0.01
136.452
136.478
Lợi nhuận
0.04 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1256432
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 22:06:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
136.452
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 22:58:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
136.478
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
20.10.2020 16:40:34
20.10.2020 19:27:04
Mua
0.01
0.91355
0.91371
Lợi nhuận
0.01 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1248131
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 16:40:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91355
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 19:27:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91371
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
20.10.2020 16:52:30
20.10.2020 16:59:50
Mua
0.01
124.814
124.861
Lợi nhuận
0.25 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1248753
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 16:52:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
124.814
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 16:59:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
124.861
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
19.10.2020 19:25:18
20.10.2020 16:53:51
Mua
0.01
136.974
136.998
Lợi nhuận
-0.03 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1219105
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 19:25:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
136.974
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 16:53:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
136.998
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.03 USD
20.10.2020 13:15:25
20.10.2020 15:27:28
Mua
0.01
1.2965
1.29143
Lợi nhuận
-5.17 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1240266
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 13:15:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.2965
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 15:27:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.29143
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-5.17 USD
20.10.2020 11:40:49
20.10.2020 12:31:21
Mua
0.01
0.90949
0.90994
Lợi nhuận
0.39 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1236046
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 11:40:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90949
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 12:31:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90994
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.39 USD
20.10.2020 08:00:02
20.10.2020 11:42:17
Mua
0.01
1.29451
1.29591
Lợi nhuận
1.30 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1228676
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 08:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.29451
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 11:42:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.29591
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.30 USD
20.10.2020 10:53:01
20.10.2020 11:21:27
Mua
0.01
0.90918
0.91022
Lợi nhuận
1.15 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1234052
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 10:53:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90918
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 11:21:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91022
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.15 USD
20.10.2020 10:00:02
20.10.2020 10:46:06
Mua
0.01
124.187
124.25
Lợi nhuận
0.40 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1231746
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 10:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
124.187
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 10:46:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
124.25
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
20.10.2020 08:59:49
20.10.2020 10:06:05
Mua
0.01
0.90957
0.90983
Lợi nhuận
0.14 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1229902
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 08:59:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90957
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 10:06:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90983
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
20.10.2020 08:38:49
20.10.2020 09:17:51
Mua
0.01
115.98
116.001
Lợi nhuận
0.00 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#1229499
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 08:38:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
115.98
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 09:17:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
116.001
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
20.10.2020 00:22:02
20.10.2020 04:45:34
Mua
0.01
1.55269
1.55294
Lợi nhuận
-0.01 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#1222947
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 00:22:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.55269
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 04:45:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.55294
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD