Chế độ demo
13.04.2021 13:40:05
13.04.2021 15:41:42
Mua
0.01
1.37375
1.37451
Lợi nhuận
0.76 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72396125
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 13:40:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37375
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 15:41:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37451
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
12.04.2021 06:16:42
12.04.2021 09:10:03
Mua
0.01
1.36839
1.36902
Lợi nhuận
0.63 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72312965
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 06:16:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.36839
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 09:10:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36902
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.63 USD
09.04.2021 06:29:32
09.04.2021 16:34:00
Mua
0.01
1.37378
1.3742
Lợi nhuận
0.42 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72240818
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 06:29:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37378
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 16:34:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3742
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
08.04.2021 16:14:46
08.04.2021 16:16:10
Mua
0.01
1.37598
1.37656
Lợi nhuận
0.58 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72213986
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 16:14:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37598
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 16:16:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37656
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.58 USD
08.04.2021 15:46:39
08.04.2021 15:51:50
Mua
0.01
1.37595
1.37648
Lợi nhuận
0.53 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72211423
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 15:46:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37595
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 15:51:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37648
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.53 USD
08.04.2021 11:03:24
08.04.2021 14:57:02
Mua
0.01
1.37588
1.37691
Lợi nhuận
1.03 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72194266
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 11:03:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37588
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 14:57:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37691
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.03 USD
07.04.2021 12:17:21
07.04.2021 12:24:36
Mua
0.01
1.38257
1.38299
Lợi nhuận
0.42 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72129330
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 12:17:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38257
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 12:24:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38299
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
07.04.2021 09:00:15
07.04.2021 11:33:30
Mua
0.01
1.38187
1.38227
Lợi nhuận
0.40 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72109789
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 09:00:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38187
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 11:33:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38227
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
07.04.2021 05:13:11
07.04.2021 06:32:17
Mua
0.01
1.38228
1.38269
Lợi nhuận
0.41 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72102623
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 05:13:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38228
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 06:32:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38269
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.41 USD
06.04.2021 19:51:07
07.04.2021 03:01:06
Mua
0.01
1.38224
1.38282
Lợi nhuận
0.58 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72085710
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 19:51:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38224
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 03:01:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38282
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.58 USD
06.04.2021 16:15:22
06.04.2021 16:18:56
Mua
0.01
1.38316
1.38357
Lợi nhuận
0.41 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72066797
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 16:15:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38316
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 16:18:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38357
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.41 USD
06.04.2021 13:20:01
06.04.2021 15:42:22
Mua
0.01
1.38348
1.38503
Lợi nhuận
1.55 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72054149
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 13:20:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38348
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 15:42:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38503
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.55 USD
19.03.2021 11:47:06
05.04.2021 16:46:18
Mua
0.01
1.39272
1.38919
Lợi nhuận
-3.53 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71206603
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2021 11:47:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39272
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 16:46:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38919
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.53 USD
05.04.2021 11:39:40
05.04.2021 12:16:12
Bán
0.01
1.38605
1.38604
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71978189
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 11:39:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38605
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 12:16:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38604
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
05.04.2021 07:05:19
05.04.2021 11:05:21
Mua
0.01
1.38366
1.38408
Lợi nhuận
0.42 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71965331
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 07:05:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38366
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 11:05:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38408
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
02.04.2021 17:25:36
02.04.2021 19:04:48
Mua
0.01
1.38193
1.38204
Lợi nhuận
0.11 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71943831
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2021 17:25:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38193
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2021 19:04:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38204
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
01.04.2021 17:59:28
02.04.2021 16:09:55
Bán
0.01
1.38189
1.38187
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71911180
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2021 17:59:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38189
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2021 16:09:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38187
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
01.04.2021 17:53:50
01.04.2021 17:57:19
Bán
0.01
1.38264
1.38252
Lợi nhuận
0.12 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71910734
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2021 17:53:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38264
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2021 17:57:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38252
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
01.04.2021 17:27:32
01.04.2021 17:45:48
Bán
0.01
1.38139
1.38106
Lợi nhuận
0.33 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71908817
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2021 17:27:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38139
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2021 17:45:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38106
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
01.04.2021 17:09:18
01.04.2021 17:11:02
Bán
0.01
1.3826
1.38229
Lợi nhuận
0.31 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71907567
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2021 17:09:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3826
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2021 17:11:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38229
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.31 USD
01.04.2021 13:31:06
01.04.2021 14:17:07
Mua
0.01
1.37728
1.378
Lợi nhuận
0.72 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71892637
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2021 13:31:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37728
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2021 14:17:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.378
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
01.04.2021 08:01:22
01.04.2021 10:31:46
Mua
0.01
1.37677
1.37758
Lợi nhuận
0.81 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71873934
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2021 08:01:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37677
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2021 10:31:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37758
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.81 USD
31.03.2021 21:30:25
01.04.2021 06:29:25
Bán
0.01
1.37875
1.37844
Lợi nhuận
0.31 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71860438
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 21:30:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37875
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2021 06:29:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37844
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.31 USD
31.03.2021 18:59:20
31.03.2021 21:18:58
Bán
0.01
1.37945
1.37889
Lợi nhuận
0.56 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71854644
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 18:59:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37945
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 21:18:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37889
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.56 USD
31.03.2021 17:39:51
31.03.2021 18:35:00
Bán
0.01
1.37927
1.3781
Lợi nhuận
1.17 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71847738
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 17:39:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37927
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 18:35:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3781
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.17 USD
31.03.2021 15:02:45
31.03.2021 16:51:31
Mua
0.01
1.3772
1.37809
Lợi nhuận
0.89 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71835069
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 15:02:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3772
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 16:51:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37809
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.89 USD
30.03.2021 14:40:02
31.03.2021 09:19:17
Bán
0.01
1.37356
1.37313
Lợi nhuận
0.43 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71772972
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2021 14:40:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37356
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 09:19:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37313
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.43 USD
30.03.2021 14:40:53
30.03.2021 15:07:18
Mua
0.01
1.37395
1.37425
Lợi nhuận
0.30 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71773109
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2021 14:40:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37395
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2021 15:07:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37425
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
30.03.2021 10:27:44
30.03.2021 10:30:10
Mua
0.01
1.37529
1.37582
Lợi nhuận
0.53 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71755035
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2021 10:27:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37529
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2021 10:30:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37582
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.53 USD
30.03.2021 10:16:39
30.03.2021 10:23:02
Mua
0.01
1.37528
1.37582
Lợi nhuận
0.54 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71754105
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2021 10:16:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37528
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2021 10:23:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37582
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.54 USD
30.03.2021 06:15:22
30.03.2021 07:19:34
Bán
0.01
1.37756
1.37735
Lợi nhuận
0.21 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71742825
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2021 06:15:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37756
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2021 07:19:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37735
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
30.03.2021 05:26:57
30.03.2021 05:57:46
Bán
0.01
1.3775
1.37705
Lợi nhuận
0.45 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71739921
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2021 05:26:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3775
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2021 05:57:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37705
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
29.03.2021 20:09:28
30.03.2021 04:39:42
Bán
0.01
1.37758
1.37649
Lợi nhuận
1.09 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71730183
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2021 20:09:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37758
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2021 04:39:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37649
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.09 USD
23.03.2021 06:04:27
29.03.2021 15:13:06
Mua
0.01
1.38496
1.3844
Lợi nhuận
-0.56 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71338220
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2021 06:04:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38496
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2021 15:13:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3844
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.56 USD
29.03.2021 14:29:26
29.03.2021 15:12:47
Mua
0.01
1.17734
1.1784
Lợi nhuận
1.06 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#71703520
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2021 14:29:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17734
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2021 15:12:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.1784
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.06 USD
29.03.2021 08:39:08
29.03.2021 09:51:08
Mua
0.02
1.37641
1.37667
Lợi nhuận
0.52 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71681930
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2021 08:39:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37641
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2021 09:51:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.37667
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.52 USD
23.03.2021 11:22:20
26.03.2021 11:59:09
Mua
0.02
1.37863
1.37898
Lợi nhuận
0.70 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71369904
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2021 11:22:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37863
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.03.2021 11:59:09
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.37898
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.70 USD
26.03.2021 08:05:07
26.03.2021 08:33:41
Bán
0.02
1.37645
1.37602
Lợi nhuận
0.86 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71619317
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2021 08:05:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37645
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.03.2021 08:33:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.37602
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.86 USD
25.03.2021 09:06:56
25.03.2021 10:23:54
Mua
0.01
1.36855
1.36939
Lợi nhuận
0.84 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71548954
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2021 09:06:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.36855
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.03.2021 10:23:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36939
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.84 USD
24.03.2021 09:25:49
24.03.2021 10:19:26
Mua
0.01
1.36854
1.36893
Lợi nhuận
0.39 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71468407
Ngày và giờ mở cửa
24.03.2021 09:25:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.36854
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.03.2021 10:19:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36893
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.39 USD
23.03.2021 13:26:24
23.03.2021 19:33:47
Bán
0.02
1.37669
1.37649
Lợi nhuận
0.40 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71392720
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2021 13:26:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37669
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2021 19:33:47
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.37649
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
18.03.2021 11:10:48
22.03.2021 13:57:28
Bán
0.01
0.92442
0.92461
Lợi nhuận
-0.21 USD
USDCHF_S
Thỏa thuận
#71129450
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2021 11:10:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.92442
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.03.2021 13:57:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92461
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.21 USD
18.03.2021 09:23:48
22.03.2021 13:57:24
Bán
0.01
0.92326
0.92461
Lợi nhuận
-1.46 USD
USDCHF_S
Thỏa thuận
#71110992
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2021 09:23:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.92326
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.03.2021 13:57:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92461
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.46 USD
22.03.2021 13:18:09
22.03.2021 13:20:56
Mua
0.01
1.3851
1.3859
Lợi nhuận
0.80 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71292800
Ngày và giờ mở cửa
22.03.2021 13:18:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3851
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.03.2021 13:20:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3859
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
22.03.2021 12:30:44
22.03.2021 13:04:38
Mua
0.01
1.38538
1.38617
Lợi nhuận
0.79 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71289558
Ngày và giờ mở cửa
22.03.2021 12:30:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38538
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.03.2021 13:04:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38617
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.79 USD
22.03.2021 11:57:25
22.03.2021 12:01:38
Mua
0.01
1.385
1.38587
Lợi nhuận
0.87 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71287471
Ngày và giờ mở cửa
22.03.2021 11:57:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.385
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.03.2021 12:01:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38587
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.87 USD
22.03.2021 09:33:47
22.03.2021 10:20:06
Mua
0.01
1.38527
1.38575
Lợi nhuận
0.48 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71279435
Ngày và giờ mở cửa
22.03.2021 09:33:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38527
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.03.2021 10:20:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38575
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.48 USD
22.03.2021 08:58:57
22.03.2021 09:26:15
Mua
0.01
1.38518
1.38564
Lợi nhuận
0.46 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71276538
Ngày và giờ mở cửa
22.03.2021 08:58:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38518
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.03.2021 09:26:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38564
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.46 USD
22.03.2021 08:49:50
22.03.2021 08:56:03
Mua
0.01
1.3853
1.38574
Lợi nhuận
0.44 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71275889
Ngày và giờ mở cửa
22.03.2021 08:49:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3853
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.03.2021 08:56:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38574
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
22.03.2021 08:31:11
22.03.2021 08:40:29
Mua
0.01
1.385
1.38589
Lợi nhuận
0.89 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#71274297
Ngày và giờ mở cửa
22.03.2021 08:31:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.385
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.03.2021 08:40:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38589
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.89 USD