Chế độ demo
05.03.2021 18:35:51
05.03.2021 19:40:51
Mua
0.01
1.38001
1.38147
Lợi nhuận
1.46 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#70472630
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2021 18:35:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38001
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2021 19:40:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38147
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
05.03.2021 10:21:04
05.03.2021 16:23:36
Mua
0.01
1.38501
1.38605
Lợi nhuận
1.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#70408174
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2021 10:21:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38501
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2021 16:23:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38605
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.04 USD
04.03.2021 13:59:42
04.03.2021 20:57:06
Bán
0.01
129.177
129.172
Lợi nhuận
0.05 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#70371593
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 13:59:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
129.177
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2021 20:57:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
129.172
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
04.03.2021 14:52:46
04.03.2021 19:53:47
Bán
0.01
83.629
83.535
Lợi nhuận
0.88 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#70362377
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 14:52:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
83.629
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2021 19:53:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
83.535
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.88 USD
04.03.2021 15:41:53
04.03.2021 19:38:07
Bán
0.01
1.39599
1.39489
Lợi nhuận
1.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#70341016
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 15:41:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39599
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2021 19:38:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39489
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.10 USD
04.03.2021 10:17:27
04.03.2021 11:27:49
Bán
0.01
83.62
83.513
Lợi nhuận
1.00 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#70354615
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 10:17:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
83.62
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2021 11:27:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
83.513
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
18.02.2021 11:07:48
26.02.2021 12:49:07
Bán
0.01
1.39101
1.3908
Lợi nhuận
0.21 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69597088
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2021 11:07:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39101
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2021 12:49:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3908
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
24.02.2021 15:13:37
24.02.2021 17:02:28
Mua
0.01
1.41186
1.41171
Lợi nhuận
-0.15 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69884903
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2021 15:13:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.41186
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 17:02:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.41171
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.15 USD
19.02.2021 14:14:01
24.02.2021 11:14:02
Sao chép
0%
-16.83%
Lợi nhuận
-40.73 USD
JB
JMY
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2021 14:14:01
Điểm vào lệnh
0%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 11:14:02
Thoát
-16.83%
Lợi nhuận
-40.73 USD
24.02.2021 10:30:25
24.02.2021 10:33:37
Mua
0.01
1.41817
1.41877
Lợi nhuận
0.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69867110
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2021 10:30:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.41817
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 10:33:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.41877
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
02.10.2020 15:51:18
24.02.2021 08:24:22
Mua
0.01
0.92168
0.90664
Lợi nhuận
-16.59 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#63005845
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2020 15:51:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92168
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-16.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 08:24:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90664
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-16.59 USD
19.02.2021 04:05:45
24.02.2021 08:24:07
Bán
0.01
0.77656
0.79124
Lợi nhuận
-14.68 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#69642394
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2021 04:05:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77656
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 08:24:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.79124
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-14.68 USD
01.12.2020 15:26:31
23.02.2021 19:43:29
Mua
0.01
0.90485
0.90333
Lợi nhuận
-1.68 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#65917661
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 15:26:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90485
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2021 19:43:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90333
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.68 USD
26.01.2021 14:49:02
22.02.2021 04:37:53
Bán
0.01
1.77114
1.77903
Lợi nhuận
-6.22 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#68442170
Ngày và giờ mở cửa
26.01.2021 14:49:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.77114
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.02.2021 04:37:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.77903
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-6.22 USD
16.02.2021 06:47:12
18.02.2021 13:54:57
Mua
0.01
1.39455
1.39452
Lợi nhuận
-0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69455178
Ngày và giờ mở cửa
16.02.2021 06:47:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39455
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.02.2021 13:54:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39452
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.03 USD
17.02.2021 21:10:05
17.02.2021 22:20:28
Mua
0.01
1.20383
1.20415
Lợi nhuận
0.32 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#69570880
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2021 21:10:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20383
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 22:20:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20415
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
17.02.2021 17:59:06
17.02.2021 20:09:15
Mua
0.01
1.38537
1.38573
Lợi nhuận
0.36 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69563087
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2021 17:59:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38537
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 20:09:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38573
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.36 USD
17.02.2021 18:25:38
17.02.2021 18:29:41
Mua
0.01
1.20341
1.20376
Lợi nhuận
0.35 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#69565374
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2021 18:25:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20341
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 18:29:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20376
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.35 USD
17.02.2021 17:28:16
17.02.2021 17:56:50
Mua
0.01
1.38458
1.38535
Lợi nhuận
0.77 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69560856
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2021 17:28:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38458
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 17:56:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38535
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
17.02.2021 17:07:43
17.02.2021 17:11:00
Mua
0.01
1.38483
1.38556
Lợi nhuận
0.73 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69559477
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2021 17:07:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38483
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 17:11:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38556
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.73 USD
17.02.2021 16:31:50
17.02.2021 16:54:51
Mua
0.01
1.38546
1.38572
Lợi nhuận
0.26 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69556202
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2021 16:31:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38546
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 16:54:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38572
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.26 USD
17.02.2021 14:36:49
17.02.2021 15:34:21
Mua
0.01
1.38747
1.38758
Lợi nhuận
0.11 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69543811
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2021 14:36:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38747
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 15:34:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38758
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
16.02.2021 03:21:29
16.02.2021 03:33:33
Mua
0.01
1.39289
1.39353
Lợi nhuận
0.64 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69446719
Ngày và giờ mở cửa
16.02.2021 03:21:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39289
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.02.2021 03:33:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39353
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.64 USD
15.02.2021 16:04:16
15.02.2021 17:58:34
Mua
0.01
1.3904
1.39082
Lợi nhuận
0.42 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69433858
Ngày và giờ mở cửa
15.02.2021 16:04:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3904
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.02.2021 17:58:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39082
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
15.02.2021 10:47:46
15.02.2021 12:04:14
Mua
0.01
1.38982
1.39038
Lợi nhuận
0.56 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69421593
Ngày và giờ mở cửa
15.02.2021 10:47:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38982
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.02.2021 12:04:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39038
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.56 USD
15.02.2021 07:25:23
15.02.2021 10:11:48
Mua
0.01
1.39017
1.39063
Lợi nhuận
0.46 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69411771
Ngày và giờ mở cửa
15.02.2021 07:25:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39017
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.02.2021 10:11:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39063
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.46 USD
15.02.2021 02:37:46
15.02.2021 04:37:22
Mua
0.01
1.21232
1.21291
Lợi nhuận
0.59 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#69401464
Ngày và giờ mở cửa
15.02.2021 02:37:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21232
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.02.2021 04:37:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.21291
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.59 USD
12.02.2021 22:43:12
15.02.2021 01:11:07
Mua
0.01
1.3852
1.38575
Lợi nhuận
0.55 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69387469
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2021 22:43:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3852
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.02.2021 01:11:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38575
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.55 USD
12.02.2021 07:20:30
12.02.2021 14:35:56
Mua
0.01
1.37988
1.38004
Lợi nhuận
0.16 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69347919
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2021 07:20:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37988
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2021 14:35:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38004
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
11.02.2021 14:24:26
11.02.2021 15:00:05
Mua
0.01
1.38277
1.38318
Lợi nhuận
0.41 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69317176
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2021 14:24:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38277
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2021 15:00:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38318
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.41 USD
11.02.2021 13:24:03
11.02.2021 14:06:17
Mua
0.01
1.38268
1.38314
Lợi nhuận
0.46 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69315571
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2021 13:24:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38268
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2021 14:06:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38314
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.46 USD
11.02.2021 11:10:52
11.02.2021 11:30:57
Mua
0.01
1.38231
1.38292
Lợi nhuận
0.61 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69311257
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2021 11:10:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38231
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2021 11:30:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38292
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.61 USD
11.02.2021 09:49:18
11.02.2021 10:14:10
Mua
0.01
1.26865
1.26908
Lợi nhuận
0.34 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#69306357
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2021 09:49:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.26865
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2021 10:14:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26908
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.34 USD
10.02.2021 18:13:47
11.02.2021 09:05:58
Mua
0.01
1.38492
1.38571
Lợi nhuận
0.79 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69286816
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2021 18:13:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38492
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2021 09:05:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38571
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.79 USD
01.02.2021 15:06:23
05.02.2021 11:02:24
Mua
0.01
1.37058
1.371
Lợi nhuận
0.42 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#68771021
Ngày và giờ mở cửa
01.02.2021 15:06:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37058
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 11:02:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.371
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
04.02.2021 21:59:14
05.02.2021 10:08:53
Mua
0.01
1.19687
1.1972
Lợi nhuận
0.33 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#69024654
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2021 21:59:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.19687
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 10:08:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.1972
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
05.02.2021 03:16:08
05.02.2021 04:41:52
Bán
0.01
1.36824
1.36755
Lợi nhuận
0.69 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69031280
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 03:16:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36824
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 04:41:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36755
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.69 USD
02.02.2021 09:15:05
04.02.2021 22:56:12
Mua
0.01
1.06166
1.0617
Lợi nhuận
0.02 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#68820751
Ngày và giờ mở cửa
02.02.2021 09:15:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.06166
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2021 22:56:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.0617
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
03.02.2021 11:14:32
04.02.2021 16:44:55
Bán
0.01
0.7608
0.76017
Lợi nhuận
0.63 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#68907640
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2021 11:14:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.7608
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2021 16:44:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.76017
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.63 USD
04.02.2021 15:31:47
04.02.2021 16:32:58
Bán
0.01
1.36746
1.36685
Lợi nhuận
0.61 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69000827
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2021 15:31:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36746
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2021 16:32:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36685
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.61 USD
04.02.2021 15:17:47
04.02.2021 15:23:35
Bán
0.01
1.36749
1.36698
Lợi nhuận
0.51 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#68999611
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2021 15:17:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36749
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2021 15:23:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36698
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.51 USD
04.02.2021 14:45:30
04.02.2021 15:04:56
Mua
0.01
1.19916
1.19956
Lợi nhuận
0.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#68996427
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2021 14:45:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.19916
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2021 15:04:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.19956
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
04.02.2021 12:08:21
04.02.2021 14:01:04
Mua
0.01
1.35919
1.36038
Lợi nhuận
1.19 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#68985198
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2021 12:08:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.35919
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2021 14:01:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36038
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.19 USD
04.02.2021 09:52:38
04.02.2021 13:44:03
Bán
0.01
80.239
80.19
Lợi nhuận
0.46 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#68970298
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2021 09:52:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
80.239
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2021 13:44:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
80.19
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.46 USD
04.02.2021 09:59:52
04.02.2021 11:42:40
Mua
0.01
1.35928
1.35959
Lợi nhuận
0.31 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#68970685
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2021 09:59:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.35928
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2021 11:42:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.35959
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.31 USD
03.02.2021 21:05:26
04.02.2021 01:58:44
Mua
0.01
1.36429
1.36474
Lợi nhuận
0.45 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#68940530
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2021 21:05:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.36429
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2021 01:58:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36474
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
03.02.2021 20:02:38
03.02.2021 20:09:31
Bán
0.01
1.36532
1.3649
Lợi nhuận
0.42 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#68939253
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2021 20:02:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36532
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2021 20:09:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3649
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
03.02.2021 17:05:08
03.02.2021 17:18:46
Bán
0.01
1.36625
1.36589
Lợi nhuận
0.36 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#68930158
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2021 17:05:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36625
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2021 17:18:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36589
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.36 USD
03.02.2021 11:31:13
03.02.2021 16:34:57
Mua
0.01
1.3659
1.36622
Lợi nhuận
0.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#68908921
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2021 11:31:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3659
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2021 16:34:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36622
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
02.12.2020 13:52:33
03.02.2021 14:20:30
Mua
0.01
0.89967
0.8997
Lợi nhuận
0.03 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#66033427
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 13:52:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.89967
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2021 14:20:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.8997
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD