Chế độ demo

@EAGLE_VIE03

28.03 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 20%

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
192 ngày
Trong bảng xếp hạng
~0 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
0%
Th 10 2019
0%
Th 11 2019
0%
Th 12 2019
0%
Th 1 2020
0%
Th 2 2020
24.4%
Th 3 2020
2.8%
Th 4 2020
0%
Tháng 5 2020
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
rủi ro0
Th 10 2019
rủi ro0
Th 11 2019
rủi ro0
Th 12 2019
rủi ro0
Th 1 2020
rủi ro0
Th 2 2020
rủi ro5
Th 3 2020
rủi ro5
Th 4 2020
rủi ro4
Tháng 5 2020
rủi ro3
Th 6 2020
rủi ro6
Th 7 2020
rủi ro6
Th 8 2020
rủi ro6
Th 9 2020
0
Th 10 2019
0
Th 11 2019
0
Th 12 2019
0
Th 1 2020
0
Th 2 2020
1
Th 3 2020
0
Th 4 2020
0
Tháng 5 2020
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020

Các công cụ phổ biến

USDCADm
US Dollar vs Canadian
35
giao dịch
45.7%
Có lợi nhuận
XAUUSDm
Spot Gold
31
giao dịch
93.5%
Có lợi nhuận
GBPUSDm
Great Britan vs US Dollar
25
giao dịch
32%
Có lợi nhuận
EURCADm
Euro vs Canadian Dollar
22
giao dịch
36.4%
Có lợi nhuận
EURJPYm
Euro vs Japanese Yen
20
giao dịch
60%
Có lợi nhuận
EURUSDm
Euro vs US Dollar
20
giao dịch
50%
Có lợi nhuận
NZDUSDm
New Zealand Dollar vs US Dollar
18
giao dịch
55.6%
Có lợi nhuận
USDCHFm
US Dollar vs Swiss Franc
18
giao dịch
44.4%
Có lợi nhuận
AUDUSDm
Australian vs US Dollar
17
giao dịch
58.8%
Có lợi nhuận
GBPJPYm
Great Britan vs Japanese Yen
16
giao dịch
18.8%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

255
Tổng giá trị các giao dịch
85.8%
Tiền tệ
12.2%
Kim loại
2%
Dầu