Chế độ demo

@TienSanhInvest

VO TIEN SANH

87.87 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 30%

Giao dịch ngắn hạn
Rủi ro lớn nhất : 200 đô
Số tiền lợi nhuận thấp nhất : 300 đô
Giao dịch dài hạn :
Rủi ro : 300 đô
Lợi nhuận : 500 đô
Giao dịch mạo hiểm
Rủi ro lớn nhất 1000 đô
Lợi nhuận lớn nhất 3000 đô

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
212 ngày
Trong bảng xếp hạng
~99 000 USD
Tài sản cá nhân
~19 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
27
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
0%
Th 10 2019
0%
Th 11 2019
0%
Th 12 2019
0%
Th 1 2020
4%
Th 2 2020
6.2%
Th 3 2020
0.6%
Th 4 2020
0.9%
Tháng 5 2020
14.9%
Th 6 2020
8.7%
Th 7 2020
18.7%
Th 8 2020
12.3%
Th 9 2020
rủi ro0
Th 10 2019
rủi ro0
Th 11 2019
rủi ro0
Th 12 2019
rủi ro0
Th 1 2020
rủi ro6
Th 2 2020
rủi ro5
Th 3 2020
rủi ro3
Th 4 2020
rủi ro3
Tháng 5 2020
rủi ro4
Th 6 2020
rủi ro5
Th 7 2020
rủi ro6
Th 8 2020
rủi ro4
Th 9 2020
0
Th 10 2019
0
Th 11 2019
0
Th 12 2019
0
Th 1 2020
0
Th 2 2020
0
Th 3 2020
0
Th 4 2020
1
Tháng 5 2020
1
Th 6 2020
2
Th 7 2020
4
Th 8 2020
18
Th 9 2020

Các công cụ phổ biến

XAUUSD.
Spot Gold
424
giao dịch
52.4%
Có lợi nhuận
YM
DJIA index of the American stock exchange
328
giao dịch
56.1%
Có lợi nhuận
BTCUSD
BItcoin vs. US dollar
85
giao dịch
22.4%
Có lợi nhuận
USCrude_n.
WTI CRUDE Oil
36
giao dịch
55.6%
Có lợi nhuận
USDJPY.
US Dollar vs Japanese Yen
33
giao dịch
63.6%
Có lợi nhuận
XAUUSDm
Spot Gold
28
giao dịch
82.1%
Có lợi nhuận
EURUSD.
Euro vs US Dollar
27
giao dịch
63%
Có lợi nhuận
USDCAD.
US Dollar vs Canadian
20
giao dịch
60%
Có lợi nhuận
USCrude.
WTI Crude Oil
16
giao dịch
56.3%
Có lợi nhuận
GBPUSD.
Great Britan vs US Dollar
11
giao dịch
63.6%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

1027
Tổng giá trị các giao dịch
44%
Kim loại
31.9%
Chỉ số chứng khoán
10.7%
Tiền tệ
8.3%
Tiền điện tử
5.1%
Dầu