Chế độ demo

@thuha1998

Truong thi thu ha

-100.00 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 25%

a e nào thua tha vào đây mình kéo về bờ sao chép vốn tối thiểu 2500 đô chuyên cặp tiền eu thôi nhé sdt 0348868683 tốt nhất vốn 5k thì lợi nhuận sẽ đều hơn như tk của mình

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
33 ngày
Trong bảng xếp hạng
~0 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
8 rủi ro
0%
Th 3 2020
0%
Th 4 2020
0%
Tháng 5 2020
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
0%
Th 10 2020
0%
Th 11 2020
0%
Th 12 2020
18.6%
Th 1 2021
3.1%
Th 2 2021
rủi ro0
Th 3 2020
rủi ro0
Th 4 2020
rủi ro0
Tháng 5 2020
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro0
Th 8 2020
rủi ro0
Th 9 2020
rủi ro0
Th 10 2020
rủi ro0
Th 11 2020
rủi ro0
Th 12 2020
rủi ro4
Th 1 2021
rủi ro6
Th 2 2021
0
Th 3 2020
0
Th 4 2020
0
Tháng 5 2020
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
0
Th 12 2020
0
Th 1 2021
0
Th 2 2021

Các công cụ phổ biến

XAUUSDf
Spot Gold
914
giao dịch
72.6%
Có lợi nhuận
EURCADf
Euro to Canadian Dollar
269
giao dịch
57.2%
Có lợi nhuận
GBPUSDf
British Pound to US Dollar
259
giao dịch
62.5%
Có lợi nhuận
EURUSDf
Euro to US Dollar
137
giao dịch
63.5%
Có lợi nhuận
EURCHFf
Euro to Swiss Franc
27
giao dịch
55.6%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

1606
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ