Chế độ demo

@thuha1998

Truong thi thu ha

37.71 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 25%

a e nào thua tha vào đây mình kéo về bờ sao chép vốn tối thiểu 2500 đô chuyên cặp tiền eu thôi nhé sdt 0348868683 tốt nhất vốn 5k thì lợi nhuận sẽ đều hơn như tk của mình

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
102 ngày
Trong bảng xếp hạng
~1 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
0%
Th 10 2020
0%
Th 11 2020
0%
Th 12 2020
17%
Th 1 2021
9.78%
Th 2 2021
4.79%
Th 3 2021
2.32%
Th 4 2021
0%
Tháng 5 2021
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro0
Th 8 2020
rủi ro0
Th 9 2020
rủi ro0
Th 10 2020
rủi ro0
Th 11 2020
rủi ro0
Th 12 2020
rủi ro4
Th 1 2021
rủi ro7
Th 2 2021
rủi ro5
Th 3 2021
rủi ro3
Th 4 2021
rủi ro3
Tháng 5 2021
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
0
Th 12 2020
0
Th 1 2021
0
Th 2 2021
0
Th 3 2021
0
Th 4 2021
0
Tháng 5 2021

Các công cụ phổ biến

XAUUSDf
Spot Gold
1546
giao dịch
69.7%
Có lợi nhuận
GBPUSDf
British Pound to US Dollar
234
giao dịch
68.4%
Có lợi nhuận
GBPAUDf
British Pound to Australian Dollar
62
giao dịch
69.4%
Có lợi nhuận
XAGUSDf
Spot Silver
8
giao dịch
37.5%
Có lợi nhuận
AUDCADf
Australian Dollar to Canadian Dollar
5
giao dịch
60%
Có lợi nhuận
USDJPYf
US Dollar to Japanese Yen
2
giao dịch
50%
Có lợi nhuận
EURCADf
Euro to Canadian Dollar
2
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
GBPJPYf
British Pound to Japanese Yen
2
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
EURJPYf
Euro to Japanese Yen
2
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
AUDUSDf
Australian Dollar to US Dollar
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

1873
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ