Chế độ demo

@GlobalTrading

-48.10 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 30%

Minimum Copy Account USD1000 for secure capital

Leverage 1:500 Classic Account

Setting Full Size 1 to 1

Capital Above USD1000 must refer to Master Trader for Lot Setting

For Enquiry you can contact me at personal message

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
334 ngày
Trong bảng xếp hạng
~0 USD
Tài sản cá nhân
~4 600 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
368
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
3.04%
Tháng 5 2020
12.57%
Th 6 2020
2.51%
Th 7 2020
2.13%
Th 8 2020
15.84%
Th 9 2020
7.55%
Th 10 2020
-41.01%
Th 11 2020
-41.84%
Th 12 2020
0%
Th 1 2021
0%
Th 2 2021
0%
Th 3 2021
0%
Th 4 2021
rủi ro6
Tháng 5 2020
rủi ro5
Th 6 2020
rủi ro7
Th 7 2020
rủi ro4
Th 8 2020
rủi ro4
Th 9 2020
rủi ro3
Th 10 2020
rủi ro5
Th 11 2020
rủi ro7
Th 12 2020
rủi ro6
Th 1 2021
rủi ro6
Th 2 2021
rủi ro6
Th 3 2021
rủi ro6
Th 4 2021
86
Tháng 5 2020
249
Th 6 2020
447
Th 7 2020
558
Th 8 2020
599
Th 9 2020
648
Th 10 2020
705
Th 11 2020
678
Th 12 2020
451
Th 1 2021
394
Th 2 2021
364
Th 3 2021
368
Th 4 2021