Chế độ demo

@mikenguyen

Nguyen Tan Minh

366.35 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 30%

Price action

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
611 ngày
Trong bảng xếp hạng
~55 000 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
4 rủi ro
41.01%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
0%
Th 10 2020
0%
Th 11 2020
0%
Th 12 2020
0%
Th 1 2021
0%
Th 2 2021
0%
Th 3 2021
-1.33%
Th 4 2021
-15.52%
Tháng 5 2021
rủi ro4
Th 6 2020
rủi ro3
Th 7 2020
rủi ro3
Th 8 2020
rủi ro2
Th 9 2020
rủi ro2
Th 10 2020
rủi ro2
Th 11 2020
rủi ro2
Th 12 2020
rủi ro2
Th 1 2021
rủi ro2
Th 2 2021
rủi ro2
Th 3 2021
rủi ro3
Th 4 2021
rủi ro4
Tháng 5 2021
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
0
Th 12 2020
0
Th 1 2021
0
Th 2 2021
0
Th 3 2021
0
Th 4 2021
0
Tháng 5 2021

Các công cụ phổ biến

GBPUSDm
British Pound to US Dollar
3
giao dịch
33.3%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

3
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ