Chế độ demo

@BarbarianX

RF Capital Consultancy

-104.56 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 20%

Minimum Deposit : $5000
Target Profit : 30% Monthly
Master Fee 20%
Lot Size : Full Size Copying 1 for 1 (Recommended)

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
450 ngày
Trong bảng xếp hạng
~0 USD
Tài sản cá nhân
~1 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
1
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
-77.2%
Th 10 2019
0%
Th 11 2019
0%
Th 12 2019
0%
Th 1 2020
0%
Th 2 2020
0%
Th 3 2020
0%
Th 4 2020
0%
Tháng 5 2020
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
rủi ro9
Th 10 2019
rủi ro6
Th 11 2019
rủi ro5
Th 12 2019
rủi ro6
Th 1 2020
rủi ro6
Th 2 2020
rủi ro0
Th 3 2020
rủi ro0
Th 4 2020
rủi ro0
Tháng 5 2020
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro0
Th 8 2020
rủi ro0
Th 9 2020
2
Th 10 2019
1
Th 11 2019
1
Th 12 2019
1
Th 1 2020
1
Th 2 2020
0
Th 3 2020
0
Th 4 2020
0
Tháng 5 2020
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020