Chế độ demo

@BarbarianX

RF Capital Consultancy

-104.56 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 20%

Minimum Deposit : $5000
Target Profit : 30% Monthly
Master Fee 20%
Lot Size : Full Size Copying 1 for 1 (Recommended)

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
367 ngày
Xếp hạng
~0 USD
Tài sản cá nhân
~1 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
1
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
-64.8%
Tháng 8 2019
-83.9%
Tháng 9 2019
-100%
Tháng 10 2019
0%
Tháng 11 2019
0%
Tháng 12 2019
0%
Tháng 1 2020
0%
Tháng 2 2020
0%
Tháng 3 2020
0%
Tháng 4 2020
0%
Tháng Năm 2020
0%
Tháng 6 2020
0%
Tháng 7 2020
rủi ro5
Tháng 8 2019
rủi ro7
Tháng 9 2019
rủi ro9
Tháng 10 2019
rủi ro6
Tháng 11 2019
rủi ro5
Tháng 12 2019
rủi ro6
Tháng 1 2020
rủi ro6
Tháng 2 2020
rủi ro0
Tháng 3 2020
rủi ro0
Tháng 4 2020
rủi ro0
Tháng Năm 2020
rủi ro0
Tháng 6 2020
rủi ro0
Tháng 7 2020
3
Tháng 8 2019
3
Tháng 9 2019
2
Tháng 10 2019
1
Tháng 11 2019
1
Tháng 12 2019
1
Tháng 1 2020
1
Tháng 2 2020
0
Tháng 3 2020
0
Tháng 4 2020
0
Tháng Năm 2020
0
Tháng 6 2020
0
Tháng 7 2020