Chế độ demo

@CentralScalperC

-89.31 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 15%

Deposit 200$ or 20000 cent Aboveเป็นการใช้ อินดี้ CCI+ การดูข่าวสารในต่างประเทศ เพื่อ เข้าออเดอร์ในจังหวะที่เหมาะ หรือ ทำการเปิด-ปิดออเดอร์ เพื่อทำกำไร-ขาดทุน- ควรมีเงินทุน 200$ ขึ้นไป(บัญชี Cent)

Tóm lược

Thái Lan
Quốc gia
364 ngày
Xếp hạng
~88 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
1
Số nhà giao dịch sao chép
2 rủi ro
163.2%
Tháng 6 2019
-83.7%
Tháng 7 2019
0%
Tháng 8 2019
0%
Tháng 9 2019
0%
Tháng 10 2019
0%
Tháng 11 2019
0%
Tháng 12 2019
0%
Tháng 1 2020
0%
Tháng 2 2020
0%
Tháng 3 2020
0%
Tháng 4 2020
0%
Tháng Năm 2020
rủi ro6
Tháng 6 2019
rủi ro9
Tháng 7 2019
rủi ro8
Tháng 8 2019
rủi ro3
Tháng 9 2019
rủi ro3
Tháng 10 2019
rủi ro3
Tháng 11 2019
rủi ro3
Tháng 12 2019
rủi ro3
Tháng 1 2020
rủi ro3
Tháng 2 2020
rủi ro3
Tháng 3 2020
rủi ro5
Tháng 4 2020
rủi ro5
Tháng Năm 2020
34
Tháng 6 2019
39
Tháng 7 2019
22
Tháng 8 2019
17
Tháng 9 2019
14
Tháng 10 2019
10
Tháng 11 2019
9
Tháng 12 2019
6
Tháng 1 2020
4
Tháng 2 2020
3
Tháng 3 2020
2
Tháng 4 2020
1
Tháng Năm 2020