Chế độ demo

@Happytrader

Tran Anh Phuoc

-98.36 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 30%

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
185 ngày
Trong bảng xếp hạng
~23 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
10 rủi ro
0%
Tháng 5 2020
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
0%
Th 10 2020
0%
Th 11 2020
0%
Th 12 2020
0%
Th 1 2021
0%
Th 2 2021
0%
Th 3 2021
-98.36%
Th 4 2021
rủi ro0
Tháng 5 2020
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro0
Th 8 2020
rủi ro0
Th 9 2020
rủi ro0
Th 10 2020
rủi ro0
Th 11 2020
rủi ro0
Th 12 2020
rủi ro0
Th 1 2021
rủi ro0
Th 2 2021
rủi ro3
Th 3 2021
rủi ro6
Th 4 2021
0
Tháng 5 2020
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
0
Th 12 2020
0
Th 1 2021
0
Th 2 2021
0
Th 3 2021
0
Th 4 2021

Các công cụ phổ biến

EURUSD.
Euro to US Dollar
37
giao dịch
51.4%
Có lợi nhuận
GBPUSD.
British Pound to US Dollar
19
giao dịch
89.5%
Có lợi nhuận
XAUUSD.
Spot Gold
9
giao dịch
77.8%
Có lợi nhuận
NZDUSD.
New Zealand Dollar to US Dollar
8
giao dịch
87.5%
Có lợi nhuận
AUDUSD.
Australian Dollar to US Dollar
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
USDCHF.
US Dollar to Swiss Franc
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

75
Tổng giá trị các giao dịch
88%
Tiền tệ
12%
Kim loại