Chế độ demo

@Happytrader

101.63 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 30%

Phương pháp trade Price Action : trung bình 7-30% lời hàng tháng, rủi ro 0-10%/ tháng. Trong 12 tháng lời 10 tháng lỗ 2 tháng Zalo: 0901.32.66.32 Phước giáo chủ ( pp trading day, sai 10-30pip hedging lệnh, trade theo trend lệnh nhỏ ) Khuyến cao tk copy theo ít nhất 1000$ trở lên, cài đặt copy theo tỷ lệ quỹ của tôi, không giới hạn mức lỗ để chừa cho Giáo chủ vô lê ngoạn mục khi cần.

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
141 ngày
Xếp hạng
~2 100 USD
Tài sản cá nhân
~29 000 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
20
Số nhà giao dịch sao chép
7 rủi ro
0%
Tháng 11 2018
0%
Tháng 12 2018
0%
Tháng 1 2019
0%
Tháng 2 2019
0%
Tháng 3 2019
0%
Tháng 4 2019
0%
Tháng Năm 2019
1147.8%
Tháng 6 2019
-2.7%
Tháng 7 2019
4%
Tháng 8 2019
24.5%
Tháng 9 2019
15.9%
Tháng 10 2019
rủi ro0
Tháng 11 2018
rủi ro0
Tháng 12 2018
rủi ro0
Tháng 1 2019
rủi ro0
Tháng 2 2019
rủi ro0
Tháng 3 2019
rủi ro0
Tháng 4 2019
rủi ro6
Tháng Năm 2019
rủi ro6
Tháng 6 2019
rủi ro4
Tháng 7 2019
rủi ro5
Tháng 8 2019
rủi ro8
Tháng 9 2019
rủi ro8
Tháng 10 2019
0
Tháng 11 2018
0
Tháng 12 2018
0
Tháng 1 2019
0
Tháng 2 2019
0
Tháng 3 2019
0
Tháng 4 2019
0
Tháng Năm 2019
2
Tháng 6 2019
13
Tháng 7 2019
17
Tháng 8 2019
13
Tháng 9 2019
14
Tháng 10 2019

Các công cụ phổ biến

EURUSDm
Euro vs US Dollar
128
giao dịch
80.5%
Có lợi nhuận
EURUSD.
Euro vs US Dollar
87
giao dịch
73.6%
Có lợi nhuận
USDCHFm
US Dollar vs Swiss Franc
25
giao dịch
76%
Có lợi nhuận
USDCHF.
US Dollar vs Swiss Franc
22
giao dịch
63.6%
Có lợi nhuận
GBPUSDm
Great Britan vs US Dollar
19
giao dịch
73.7%
Có lợi nhuận
NZDUSDm
New Zealand Dollar vs US Dollar
13
giao dịch
69.2%
Có lợi nhuận
AUDUSDm
Australian vs US Dollar
5
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
GBPUSD.
Great Britan vs US Dollar
2
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
XAUUSDm
Spot Gold
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
XAUUSD.
Spot Gold
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

304
Giao dịch, tổng
99.3%
Tiền tệ
0.7%
Kim loại