Chế độ demo

@HCMaster

4.24 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 2%

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
271 ngày
Xếp hạng
~50 USD
Tài sản cá nhân
~2 500 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
10
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
0%
Tháng 3 2019
0%
Tháng 4 2019
0%
Tháng Năm 2019
6.5%
Tháng 6 2019
-62.7%
Tháng 7 2019
-9.3%
Tháng 8 2019
565.4%
Tháng 9 2019
0%
Tháng 10 2019
0%
Tháng 11 2019
0%
Tháng 12 2019
0%
Tháng 1 2020
0%
Tháng 2 2020
rủi ro0
Tháng 3 2019
rủi ro0
Tháng 4 2019
rủi ro6
Tháng Năm 2019
rủi ro6
Tháng 6 2019
rủi ro7
Tháng 7 2019
rủi ro8
Tháng 8 2019
rủi ro7
Tháng 9 2019
rủi ro4
Tháng 10 2019
rủi ro3
Tháng 11 2019
rủi ro3
Tháng 12 2019
rủi ro3
Tháng 1 2020
rủi ro3
Tháng 2 2020
0
Tháng 3 2019
0
Tháng 4 2019
0
Tháng Năm 2019
16
Tháng 6 2019
31
Tháng 7 2019
27
Tháng 8 2019
27
Tháng 9 2019
26
Tháng 10 2019
27
Tháng 11 2019
11
Tháng 12 2019
10
Tháng 1 2020
10
Tháng 2 2020

Các công cụ phổ biến

GBPUSD.
Great Britan vs US Dollar
203
giao dịch
86.2%
Có lợi nhuận
AUDUSD.
Australian vs US Dollar
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

204
Giao dịch, tổng
100%
Tiền tệ