Chế độ demo

@TRADING FOREX PROFIT

3.52 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 90%

Tóm lược

Argentina
Quốc gia
15 ngày
Trong bảng xếp hạng
~316 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
0%
Th 2 2020
0%
Th 3 2020
0%
Th 4 2020
0%
Tháng 5 2020
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
0%
Th 10 2020
0%
Th 11 2020
0%
Th 12 2020
-12.6%
Th 1 2021
rủi ro0
Th 2 2020
rủi ro0
Th 3 2020
rủi ro0
Th 4 2020
rủi ro0
Tháng 5 2020
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro0
Th 8 2020
rủi ro0
Th 9 2020
rủi ro0
Th 10 2020
rủi ro0
Th 11 2020
rủi ro0
Th 12 2020
rủi ro4
Th 1 2021
0
Th 2 2020
0
Th 3 2020
0
Th 4 2020
0
Tháng 5 2020
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
0
Th 12 2020
0
Th 1 2021

Các công cụ phổ biến

XAGUSD
Spot Silver
57
giao dịch
89.5%
Có lợi nhuận
GBPUSD
British Pound to US Dollar
2
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

59
Tổng giá trị các giao dịch
96.6%
Kim loại
3.4%
Tiền tệ