Chế độ demo

@TRADING FOREX PROFIT

352.15 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 25%

Tóm lược

Argentina
Quốc gia
35 ngày
Xếp hạng
~438 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
0
Số nhà giao dịch sao chép
10 rủi ro
0%
Tháng 7 2019
0%
Tháng 8 2019
0%
Tháng 9 2019
0%
Tháng 10 2019
0%
Tháng 11 2019
0%
Tháng 12 2019
0%
Tháng 1 2020
0%
Tháng 2 2020
0%
Tháng 3 2020
2.3%
Tháng 4 2020
38%
Tháng Năm 2020
46.7%
Tháng 6 2020
rủi ro0
Tháng 7 2019
rủi ro0
Tháng 8 2019
rủi ro0
Tháng 9 2019
rủi ro0
Tháng 10 2019
rủi ro0
Tháng 11 2019
rủi ro0
Tháng 12 2019
rủi ro0
Tháng 1 2020
rủi ro0
Tháng 2 2020
rủi ro0
Tháng 3 2020
rủi ro6
Tháng 4 2020
rủi ro6
Tháng Năm 2020
rủi ro10
Tháng 6 2020
0
Tháng 7 2019
0
Tháng 8 2019
0
Tháng 9 2019
0
Tháng 10 2019
0
Tháng 11 2019
0
Tháng 12 2019
0
Tháng 1 2020
0
Tháng 2 2020
0
Tháng 3 2020
0
Tháng 4 2020
0
Tháng Năm 2020
0
Tháng 6 2020

Các công cụ phổ biến

XAGUSD
Spot Silver
71
giao dịch
95.8%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
3
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

74
Giao dịch, tổng
95.9%
Kim loại
4.1%
Tiền tệ