Chế độ demo

@TRADING FOREX PROFIT

-99.01 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 90%

Tóm lược

Argentina
Quốc gia
17 ngày
Trong bảng xếp hạng
~13 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
0%
Th 1 2020
0%
Th 2 2020
0%
Th 3 2020
0%
Th 4 2020
0%
Tháng 5 2020
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
0%
Th 10 2020
-96.7%
Th 11 2020
0.2%
Th 12 2020
rủi ro0
Th 1 2020
rủi ro0
Th 2 2020
rủi ro0
Th 3 2020
rủi ro0
Th 4 2020
rủi ro0
Tháng 5 2020
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro0
Th 8 2020
rủi ro0
Th 9 2020
rủi ro0
Th 10 2020
rủi ro6
Th 11 2020
rủi ro6
Th 12 2020
0
Th 1 2020
0
Th 2 2020
0
Th 3 2020
0
Th 4 2020
0
Tháng 5 2020
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
0
Th 12 2020

Các công cụ phổ biến

XAGUSD
Spot Silver
15
giao dịch
73.3%
Có lợi nhuận
GBPUSD
British Pound to US Dollar
3
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
ZECUSD
ZCash vs US Dollar
2
giao dịch
50%
Có lợi nhuận
ETHUSD
US Dollar
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
ZECBTC
ZCash vs US Dollar
1
giao dịch
0%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

22
Tổng giá trị các giao dịch
68.2%
Kim loại
18.2%
Tiền điện tử
13.6%
Tiền tệ