Chế độ demo

@MEG CAPITAL

344.55 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 20%

• USD200 (0.01) USD400 (0.02) USD600 (0.03)
• 1:1000 IN LEVERAGE & ECN ACCOUNT
• MIN 200 USD TO FOLLOW MY TRADE

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
470 ngày
Trong bảng xếp hạng
~200 USD
Tài sản cá nhân
~47 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
267
Số nhà giao dịch sao chép
5 rủi ro
-27.1%
Th 1 2020
8%
Th 2 2020
-0.1%
Th 3 2020
-1%
Th 4 2020
2.1%
Tháng 5 2020
3%
Th 6 2020
-1.2%
Th 7 2020
-2.7%
Th 8 2020
7.4%
Th 9 2020
0.2%
Th 10 2020
-7.2%
Th 11 2020
19.4%
Th 12 2020
rủi ro8
Th 1 2020
rủi ro7
Th 2 2020
rủi ro6
Th 3 2020
rủi ro6
Th 4 2020
rủi ro7
Tháng 5 2020
rủi ro8
Th 6 2020
rủi ro7
Th 7 2020
rủi ro7
Th 8 2020
rủi ro8
Th 9 2020
rủi ro8
Th 10 2020
rủi ro7
Th 11 2020
rủi ro5
Th 12 2020
64
Th 1 2020
107
Th 2 2020
193
Th 3 2020
287
Th 4 2020
272
Tháng 5 2020
256
Th 6 2020
300
Th 7 2020
279
Th 8 2020
244
Th 9 2020
256
Th 10 2020
277
Th 11 2020
269
Th 12 2020

Các công cụ phổ biến

GBPUSD
British Pound to US Dollar
130
giao dịch
51.5%
Có lợi nhuận
GBPJPY
British Pound to Japanese Yen
112
giao dịch
63.4%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro to US Dollar
89
giao dịch
67.4%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
85
giao dịch
50.6%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar to Canadian Dollar
75
giao dịch
56%
Có lợi nhuận
AUDCHF
Australian Dollar to Swiss Franc
63
giao dịch
47.6%
Có lợi nhuận
NZDUSD
New Zealand Dollar to US Dollar
62
giao dịch
50%
Có lợi nhuận
AUDJPY
Australian Dollar to Japanese Yen
58
giao dịch
44.8%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar to Japanese Yen
57
giao dịch
57.9%
Có lợi nhuận
CADJPY
Canadian Dollar to Japanese Yen
57
giao dịch
59.6%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

1523
Tổng giá trị các giao dịch
99.9%
Tiền tệ
0.1%
Chỉ số chứng khoán