Chế độ demo

@beloya2u

-98.93 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 25%

PLS READ:
This is cents account..
1 USD = 100 USDcents

MIN CAPITAL:
10 USD = 1000 USDcents
I'M using MD + BB + MA50 + Confirmation 3 other trader analysis

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
581 ngày
Trong bảng xếp hạng
~101 USD
Tài sản cá nhân
~1 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
1
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
-0%
Th 10 2019
0%
Th 11 2019
0%
Th 12 2019
0%
Th 1 2020
0%
Th 2 2020
0%
Th 3 2020
0%
Th 4 2020
0%
Tháng 5 2020
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
rủi ro3
Th 10 2019
rủi ro3
Th 11 2019
rủi ro3
Th 12 2019
rủi ro3
Th 1 2020
rủi ro3
Th 2 2020
rủi ro0
Th 3 2020
rủi ro0
Th 4 2020
rủi ro0
Tháng 5 2020
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro0
Th 8 2020
rủi ro0
Th 9 2020
2
Th 10 2019
2
Th 11 2019
1
Th 12 2019
1
Th 1 2020
1
Th 2 2020
0
Th 3 2020
0
Th 4 2020
0
Tháng 5 2020
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020