Chế độ demo

@kamikazesaico

184.99 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 25%

Details for SOP Copytrade Kamikaze
Setting Fixed lot
Minimum deposit USD200 entry lot 0.01
USD100 very high risk entry lot 0.01
(Lot size depends on deposit)
200$-300$ = lot 0.01
400$-600$ = lot 0.02
700$-900$ = lot 0.03
1000$-1500$ = lot 0.05
1600$-1700$ = lot 0.06
1800$-1900$ = lot 0.07
2000$ = lot 0.08-0.10
Deposits over 2000$ please inform IB Team Saico Psaico first..TQ

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
863 ngày
Trong bảng xếp hạng
~1 100 USD
Tài sản cá nhân
~21 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
178
Số nhà giao dịch sao chép
2 rủi ro
3.52%
Th 6 2020
0.54%
Th 7 2020
-9.6%
Th 8 2020
22.03%
Th 9 2020
-9.12%
Th 10 2020
-8.27%
Th 11 2020
0.01%
Th 12 2020
-0.07%
Th 1 2021
-0.21%
Th 2 2021
0.25%
Th 3 2021
-0.04%
Th 4 2021
0.04%
Tháng 5 2021
rủi ro3
Th 6 2020
rủi ro2
Th 7 2020
rủi ro4
Th 8 2020
rủi ro3
Th 9 2020
rủi ro3
Th 10 2020
rủi ro3
Th 11 2020
rủi ro3
Th 12 2020
rủi ro2
Th 1 2021
rủi ro2
Th 2 2021
rủi ro2
Th 3 2021
rủi ro2
Th 4 2021
rủi ro2
Tháng 5 2021
176
Th 6 2020
228
Th 7 2020
266
Th 8 2020
239
Th 9 2020
256
Th 10 2020
250
Th 11 2020
241
Th 12 2020
224
Th 1 2021
204
Th 2 2021
186
Th 3 2021
181
Th 4 2021
177
Tháng 5 2021

Các công cụ phổ biến

EURUSD
Euro to US Dollar
53
giao dịch
83%
Có lợi nhuận
GBPUSD
British Pound to US Dollar
21
giao dịch
71.4%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar to Japanese Yen
5
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar to Swiss Franc
4
giao dịch
75%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar to Canadian Dollar
4
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
EURGBP
Euro to British Pound
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

89
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ