Chế độ demo

@kamikazesaico

124.70 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 20%

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
383 ngày
Xếp hạng
~929 USD
Tài sản cá nhân
~22 000 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
71
Số nhà giao dịch sao chép
5 rủi ro
1.9%
Tháng 2 2019
-8.2%
Tháng 3 2019
-12.5%
Tháng 4 2019
63.4%
Tháng Năm 2019
1.5%
Tháng 6 2019
9.4%
Tháng 7 2019
-29.1%
Tháng 8 2019
45.5%
Tháng 9 2019
15.6%
Tháng 10 2019
6.5%
Tháng 11 2019
-25.9%
Tháng 12 2019
40.4%
Tháng 1 2020
rủi ro5
Tháng 2 2019
rủi ro5
Tháng 3 2019
rủi ro6
Tháng 4 2019
rủi ro8
Tháng Năm 2019
rủi ro5
Tháng 6 2019
rủi ro4
Tháng 7 2019
rủi ro6
Tháng 8 2019
rủi ro5
Tháng 9 2019
rủi ro3
Tháng 10 2019
rủi ro3
Tháng 11 2019
rủi ro4
Tháng 12 2019
rủi ro6
Tháng 1 2020
146
Tháng 2 2019
122
Tháng 3 2019
108
Tháng 4 2019
87
Tháng Năm 2019
119
Tháng 6 2019
134
Tháng 7 2019
125
Tháng 8 2019
95
Tháng 9 2019
84
Tháng 10 2019
80
Tháng 11 2019
75
Tháng 12 2019
71
Tháng 1 2020

Các công cụ phổ biến

USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
105
giao dịch
80%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro vs US Dollar
105
giao dịch
95.2%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
72
giao dịch
90.3%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian vs US Dollar
60
giao dịch
90%
Có lợi nhuận
EURGBP
Euro vs Great Britan
39
giao dịch
94.9%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
34
giao dịch
97.1%
Có lợi nhuận
GBPJPY
Great Britan vs Japanese Yen
28
giao dịch
96.4%
Có lợi nhuận
NZDUSD
New Zealand Dollar vs US Dollar
26
giao dịch
80.8%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
24
giao dịch
91.7%
Có lợi nhuận
EURAUD
Euro vs Australian Dollar
22
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

561
Giao dịch, tổng
100%
Tiền tệ