Chế độ demo

@cbcpro

6.21 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 20%

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
19 ngày
Trong bảng xếp hạng
~24 USD
Tài sản cá nhân
~10 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
1
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
0%
Th 1 2020
0%
Th 2 2020
0%
Th 3 2020
0%
Th 4 2020
0%
Tháng 5 2020
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
0%
Th 10 2020
27.3%
Th 11 2020
-6.9%
Th 12 2020
rủi ro0
Th 1 2020
rủi ro0
Th 2 2020
rủi ro0
Th 3 2020
rủi ro0
Th 4 2020
rủi ro0
Tháng 5 2020
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro0
Th 8 2020
rủi ro0
Th 9 2020
rủi ro0
Th 10 2020
rủi ro1
Th 11 2020
rủi ro6
Th 12 2020
0
Th 1 2020
0
Th 2 2020
0
Th 3 2020
0
Th 4 2020
0
Tháng 5 2020
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
1
Th 12 2020

Các công cụ phổ biến

USDCAD
US Dollar to Canadian Dollar
2
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar to Japanese Yen
2
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
EURCHF
Euro to Swiss Franc
2
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar to Swiss Franc
2
giao dịch
50%
Có lợi nhuận
GBPJPY
British Pound to Japanese Yen
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
GBPUSD
British Pound to US Dollar
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

11
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ