Chế độ demo

@JaiFX

23.90 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 25%

Setting Lotsize per Entry :
Usd100-Usd200 (0.01)
Usd300-Usd400 (0.02)
Usd500-Usd600 (0.03)
Usd700-Usd800 (0.04)
Usd900-Usd1K (0.05)
*Every usd200 for 0.01 entry
*Min usd100 to copy
*Set fixed sized per trade

Scalping & Intraday Trade depends on analysis & setup on multiple timeframes..
Major & minor currency trades..
Target profit 2%-5% daily @ 40%-80% monthly and more ++..

For new Acc..PLEASE UNTICK OPEN ORDER BOX
I'll do my best to manage your fund..
Lets earn USD together

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
313 ngày
Trong bảng xếp hạng
~38 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
0%
Th 11 2019
0%
Th 12 2019
0%
Th 1 2020
0%
Th 2 2020
3.3%
Th 3 2020
-0.1%
Th 4 2020
0%
Tháng 5 2020
-0%
Th 6 2020
-0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
-0%
Th 9 2020
0%
Th 10 2020
rủi ro0
Th 11 2019
rủi ro0
Th 12 2019
rủi ro0
Th 1 2020
rủi ro0
Th 2 2020
rủi ro3
Th 3 2020
rủi ro4
Th 4 2020
rủi ro3
Tháng 5 2020
rủi ro3
Th 6 2020
rủi ro3
Th 7 2020
rủi ro3
Th 8 2020
rủi ro3
Th 9 2020
rủi ro3
Th 10 2020
0
Th 11 2019
0
Th 12 2019
0
Th 1 2020
0
Th 2 2020
0
Th 3 2020
0
Th 4 2020
0
Tháng 5 2020
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020

Các công cụ phổ biến

AUDUSD
Australian vs US Dollar
106
giao dịch
85.8%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
104
giao dịch
83.7%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
70
giao dịch
95.7%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
49
giao dịch
95.9%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro vs US Dollar
38
giao dịch
92.1%
Có lợi nhuận
NZDUSD
New Zealand Dollar vs US Dollar
21
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
EURGBP
Euro vs Great Britan
16
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
EURCHF
Euro vs Swiss Franc
13
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
4
giao dịch
25%
Có lợi nhuận
GBPAUD
Great Britan Pound vs Australian Dollar
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

422
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ