Chế độ demo

@GreatBrokers Two

GREAT PRIVATE COMMERCIAL BROKERS DMCC TWO

-82.67 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 10%

Awangarda inwestycyjna

Tóm lược

Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
Quốc gia
736 ngày
Xếp hạng
~1 USD
Tài sản cá nhân
~72 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
13
Số nhà giao dịch sao chép
1 rủi ro
4.8%
Tháng 8 2019
3.1%
Tháng 9 2019
3.5%
Tháng 10 2019
-1.6%
Tháng 11 2019
15.8%
Tháng 12 2019
-26.6%
Tháng 1 2020
-28.8%
Tháng 2 2020
-72.8%
Tháng 3 2020
0%
Tháng 4 2020
-0%
Tháng Năm 2020
0%
Tháng 6 2020
0%
Tháng 7 2020
rủi ro2
Tháng 8 2019
rủi ro3
Tháng 9 2019
rủi ro2
Tháng 10 2019
rủi ro2
Tháng 11 2019
rủi ro5
Tháng 12 2019
rủi ro6
Tháng 1 2020
rủi ro8
Tháng 2 2020
rủi ro9
Tháng 3 2020
rủi ro6
Tháng 4 2020
rủi ro1
Tháng Năm 2020
rủi ro1
Tháng 6 2020
rủi ro1
Tháng 7 2020
22
Tháng 8 2019
18
Tháng 9 2019
17
Tháng 10 2019
15
Tháng 11 2019
13
Tháng 12 2019
13
Tháng 1 2020
13
Tháng 2 2020
13
Tháng 3 2020
13
Tháng 4 2020
13
Tháng Năm 2020
13
Tháng 6 2020
13
Tháng 7 2020

Các công cụ phổ biến

USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
153
giao dịch
52.3%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro vs US Dollar
119
giao dịch
51.3%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
75
giao dịch
50.7%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
7
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
4
giao dịch
50%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

358
Giao dịch, tổng
100%
Tiền tệ