Chế độ demo

@Rania

-15.78 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 15%

*Target Consistanly profit 10% - 30% monthly

*Expected drawdown max 30% (-ve floating)

*Min copy this account USD100

*Trading Style is Scalping

*Entry base on SND, BRN, Trendline, price action (candle momentum/rejection price etc)

**Guideline to Setting Lot :
*USD100 - set fixed lot (0.01)
*USD300 - set fixed lot (0.02)
*USD500 - set fixed lot (0.03)
*USD600 - set fixed lot (0.04)
*USD1K - set fixed lot (0.05)

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
235 ngày
Xếp hạng
~9 000 USD
Tài sản cá nhân
~8 100 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
196
Số nhà giao dịch sao chép
7 rủi ro
0%
Tháng 6 2018
0%
Tháng 7 2018
0%
Tháng 8 2018
0%
Tháng 9 2018
7.4%
Tháng 10 2018
28.8%
Tháng 11 2018
-18%
Tháng 12 2018
5.6%
Tháng 1 2019
-9.9%
Tháng 2 2019
32.4%
Tháng 3 2019
-5.2%
Tháng 4 2019
-37%
Tháng Năm 2019
rủi ro0
Tháng 6 2018
rủi ro0
Tháng 7 2018
rủi ro0
Tháng 8 2018
rủi ro0
Tháng 9 2018
rủi ro6
Tháng 10 2018
rủi ro6
Tháng 11 2018
rủi ro5
Tháng 12 2018
rủi ro5
Tháng 1 2019
rủi ro5
Tháng 2 2019
rủi ro4
Tháng 3 2019
rủi ro4
Tháng 4 2019
rủi ro6
Tháng Năm 2019
0
Tháng 6 2018
0
Tháng 7 2018
0
Tháng 8 2018
0
Tháng 9 2018
70
Tháng 10 2018
244
Tháng 11 2018
502
Tháng 12 2018
499
Tháng 1 2019
469
Tháng 2 2019
406
Tháng 3 2019
370
Tháng 4 2019
229
Tháng Năm 2019

Các công cụ phổ biến

USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
116
giao dịch
91.4%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
86
giao dịch
93%
Có lợi nhuận
NZDUSD
New Zealand Dollar vs US Dollar
72
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro vs US Dollar
62
giao dịch
95.2%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
54
giao dịch
94.4%
Có lợi nhuận
AUDJPY
Australian Dollar vs Japanise Yen
54
giao dịch
94.4%
Có lợi nhuận
XAUUSD
XAUUSD
Spot Gold
53
giao dịch
98.1%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
43
giao dịch
95.3%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
37
giao dịch
86.5%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian vs US Dollar
27
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

731
Giao dịch, tổng
92.7%
Tiền tệ
7.3%
Kim loại