Chế độ demo

@MasterplanFX

-93.51 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 25%

Trade based on SETUP
Lambat Janji Selamat
Untuk masa sekarang, capital yang digunakan adalah 70USD
Cepat join!!!

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
384 ngày
Xếp hạng
~0 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
1
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
0%
Tháng 11 2018
0%
Tháng 12 2018
-76.5%
Tháng 1 2019
9.8%
Tháng 2 2019
-100%
Tháng 3 2019
0%
Tháng 4 2019
0%
Tháng Năm 2019
0%
Tháng 6 2019
0%
Tháng 7 2019
0%
Tháng 8 2019
0%
Tháng 9 2019
0%
Tháng 10 2019
rủi ro6
Tháng 11 2018
rủi ro6
Tháng 12 2018
rủi ro8
Tháng 1 2019
rủi ro9
Tháng 2 2019
rủi ro10
Tháng 3 2019
rủi ro7
Tháng 4 2019
rủi ro6
Tháng Năm 2019
rủi ro6
Tháng 6 2019
rủi ro6
Tháng 7 2019
rủi ro0
Tháng 8 2019
rủi ro0
Tháng 9 2019
rủi ro0
Tháng 10 2019
0
Tháng 11 2018
2
Tháng 12 2018
15
Tháng 1 2019
9
Tháng 2 2019
8
Tháng 3 2019
7
Tháng 4 2019
5
Tháng Năm 2019
2
Tháng 6 2019
2
Tháng 7 2019
0
Tháng 8 2019
0
Tháng 9 2019
0
Tháng 10 2019