Chế độ demo
kM

@veni1984

krishnaveni Mode

7.78 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 30%

Tóm lược

Ấn Độ
Quốc gia
512 ngày
Xếp hạng
~601 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
0
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
19.3%
Tháng 3 2019
-16.2%
Tháng 4 2019
30%
Tháng Năm 2019
3.1%
Tháng 6 2019
10.2%
Tháng 7 2019
-17.9%
Tháng 8 2019
13.2%
Tháng 9 2019
6.4%
Tháng 10 2019
10.6%
Tháng 11 2019
9.1%
Tháng 12 2019
-16.8%
Tháng 1 2020
-22.6%
Tháng 2 2020
rủi ro5
Tháng 3 2019
rủi ro5
Tháng 4 2019
rủi ro5
Tháng Năm 2019
rủi ro3
Tháng 6 2019
rủi ro4
Tháng 7 2019
rủi ro5
Tháng 8 2019
rủi ro4
Tháng 9 2019
rủi ro4
Tháng 10 2019
rủi ro3
Tháng 11 2019
rủi ro3
Tháng 12 2019
rủi ro4
Tháng 1 2020
rủi ro5
Tháng 2 2020
0
Tháng 3 2019
0
Tháng 4 2019
0
Tháng Năm 2019
0
Tháng 6 2019
0
Tháng 7 2019
0
Tháng 8 2019
0
Tháng 9 2019
0
Tháng 10 2019
0
Tháng 11 2019
0
Tháng 12 2019
0
Tháng 1 2020
0
Tháng 2 2020

Các công cụ phổ biến

GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
107
giao dịch
71%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
78
giao dịch
70.5%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian vs US Dollar
60
giao dịch
65%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro vs US Dollar
46
giao dịch
80.4%
Có lợi nhuận
EURGBP
Euro vs Great Britan
46
giao dịch
65.2%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
40
giao dịch
70%
Có lợi nhuận
NZDUSD
New Zealand Dollar vs US Dollar
33
giao dịch
69.7%
Có lợi nhuận
EURCHF
Euro vs Swiss Franc
31
giao dịch
51.6%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
26
giao dịch
80.8%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
21
giao dịch
66.7%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

495
Giao dịch, tổng
100%
Tiền tệ