Chế độ demo

@cikmatFUN

-99.51 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 20%

- forex is risky but it is profitable. you may win big or you may lose all
- minimum recommended equity is usd200.00
- please follow this lot with fixed size setting:
usd 200.00 lot 0.01
usd 400.00 lot 0.02
usd 600.00 lot 0.03
usd 800.00 lot 0.04
usd 1000.00 lot 0.05
- slowly but surely dude

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
198 ngày
Xếp hạng
~11 USD
Tài sản cá nhân
~1 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
1
Số nhà giao dịch sao chép
10 rủi ro
0%
Tháng 4 2018
0%
Tháng Năm 2018
0%
Tháng 6 2018
0%
Tháng 7 2018
0%
Tháng 8 2018
-25.4%
Tháng 9 2018
-15.4%
Tháng 10 2018
119.5%
Tháng 11 2018
50.6%
Tháng 12 2018
0.5%
Tháng 1 2019
-96.1%
Tháng 2 2019
-92.1%
Tháng 3 2019
rủi ro0
Tháng 4 2018
rủi ro0
Tháng Năm 2018
rủi ro0
Tháng 6 2018
rủi ro0
Tháng 7 2018
rủi ro0
Tháng 8 2018
rủi ro5
Tháng 9 2018
rủi ro7
Tháng 10 2018
rủi ro9
Tháng 11 2018
rủi ro7
Tháng 12 2018
rủi ro6
Tháng 1 2019
rủi ro6
Tháng 2 2019
rủi ro10
Tháng 3 2019
0
Tháng 4 2018
0
Tháng Năm 2018
0
Tháng 6 2018
0
Tháng 7 2018
0
Tháng 8 2018
1
Tháng 9 2018
2
Tháng 10 2018
2
Tháng 11 2018
5
Tháng 12 2018
10
Tháng 1 2019
3
Tháng 2 2019
1
Tháng 3 2019

Các công cụ phổ biến

GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
136
giao dịch
69.1%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro vs US Dollar
90
giao dịch
91.1%
Có lợi nhuận
GBPJPY
Great Britan vs Japanese Yen
38
giao dịch
84.2%
Có lợi nhuận
EURGBP
Euro vs Great Britan
37
giao dịch
86.5%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
35
giao dịch
88.6%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian vs US Dollar
29
giao dịch
72.4%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
22
giao dịch
68.2%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
12
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
11
giao dịch
81.8%
Có lợi nhuận
GBPCAD
Great Britan Pound vs Canadian Dollar
10
giao dịch
80%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

436
Giao dịch, tổng
100%
Tiền tệ