Chế độ demo

@abedm1997

103.49 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 35%

****WARNING! READ CAREFULLY!****

Momentum Financial's bot high risk trading.
Minimum $8k USD equity required to copy

For account under $8k USD, please message https://t.me/amazumd63

*Profit margins are extremely high. Copy at your own risk.*

Tóm lược

Canada
Quốc gia
177 ngày
Trong bảng xếp hạng
~16 000 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
10 rủi ro
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
0%
Th 10 2020
13.78%
Th 11 2020
18%
Th 12 2020
34.31%
Th 1 2021
67.77%
Th 2 2021
85.8%
Th 3 2021
-73.97%
Th 4 2021
39.07%
Tháng 5 2021
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro0
Th 8 2020
rủi ro0
Th 9 2020
rủi ro0
Th 10 2020
rủi ro6
Th 11 2020
rủi ro6
Th 12 2020
rủi ro6
Th 1 2021
rủi ro7
Th 2 2021
rủi ro7
Th 3 2021
rủi ro8
Th 4 2021
rủi ro10
Tháng 5 2021
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
0
Th 12 2020
0
Th 1 2021
2
Th 2 2021
2
Th 3 2021
3
Th 4 2021
1
Tháng 5 2021

Các công cụ phổ biến

EURUSD
Euro to US Dollar
14156
giao dịch
69.9%
Có lợi nhuận
XAUUSD
Spot Gold
7
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

14163
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ
0%
Kim loại